GIÁO DỤC ĐẠI HỌC đáp ứng NHU CẦU CỦA XÃ HỘI

38 7 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:51

Thông tin Giáo dục Quốc tế Số 09/2012 www.cheer.edu.vn GIÁO DỤC ĐẠI HỌC đáp ứng NHU CẦU CỦA XÃ HỘI LỜI GIỚI THIỆU Đ ề án Đổi GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020 ban hành theo Nghị 14/2005/NQ-CP Chính phủ nêu rõ mục tiêu trước năm 2020 cần đạt “70-80% tổng số SV theo học chương trình nghề nghiệp - ứng dụng” Theo Quy hoạch Tổng thể hệ thống GDĐH, đại phận SV theo học trường thuộc tầng thứ hai thứ ba hệ thống GDĐH phân tầng, tức đào tạo trường đại học thiên ứng dụng Để thực mục tiêu này, trường phải gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tạo sinh viên với phẩm chất kỹ mà thị trường lao động đòi hỏi Dự án Phát triển GDĐH theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) Bộ GD-ĐT chủ trì thực với nguồn vốn viện trợ ODA khơng hồn lại phủ Hà Lan, thực Việt Nam từ năm 2006 -2009 Giai đoạn 1, đáp ứng kịp thời để thực mục tiêu nói Bài báo cáo « Hướng tới hệ thống GDĐH đáp ứng tốt nhu cầu xã hội : số nhận định khuyến nghị » thực nhằm đưa đánh giá khách quan tác động kết mà Dự án tạo Giai đoạn 1, bao gồm thành tựu, thách thức trở ngại, đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thành công việc thực phát triển GDĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng Việt Nam, điều kiện cần đủ đảm bảo cho thành cơng dự án, từ đưa khuyến nghị để nhân rộng thành hệ thống Mặc dù Bản báo cáo thực nhằm đánh giá việc thực Dự án, thơng tin ý tưởng có ý nghĩa quan trọng tất trường việc hướng tới thị trường lao động Ban Biên tập Bản tin xin cảm ơn tác giả báo cáo, Dự án POHE Việt Nam lãnh đạo Vụ GDĐH, Bộ GD-ĐT tạo điều kiện thực báo cáo cho phép sử dụng viết cho Bản tin Chúng hoan nghênh ý kiến bình luận góp ý để thực Bản tin ngày tốt Trân trọng BAN BIÊN TẬP Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 HƯỚNG TỚI MỘT HỆ THỐNG GDĐH ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU CỦA XÃ HỘI Một số nhận định khuyến nghị dựa đánh giá kết thực Dự án Phát triển GDĐH định hướng nghề nghiệp Ứng dụng (POHE) Giai đoạn (2005-2009) Những người thực TS Phạm Thị Ly, ĐHQG-HCM TS Nguyễn Kim Dung, Trường ĐHSP TPHCM TS.Vũ Văn Tuấn, T&C Consulting Ô Boris Dongelmans, Chuyên gia Tư vấn Hà Lan Ô Siep Littoiij, Đồng Giám đốc Dự án POHE Việt Nam TÓM TẮT BÁO CÁO Ý tưởng chủ yếu giáo dục ĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) nâng cao hội có việc làm sinh viên sau tốt nghiệp, cách xây dựng chương trình học tập giúp người học phát triển lực đáp ứng đòi hỏi ngày cao giới việc làm Trong khuôn khổ Dự án POHE Giai đoạn (2005-2009), có 10 chương trình POHE thực trường đại học nước: • Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội • Trường Đại học Nơng Lâm Huế thuộc Đại học Huế • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội • Trường Đại học Nơng Lâm TPHCM • Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên • Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên • Trường Đại học Vinh Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn Tại thời điểm dự án kết thúc Giai đoạn 1, có 3.000 sinh viên theo học chương trình đào tạo thiết kế lại theo tinh thần POHE Mục đích Bản báo cáo đưa đánh giá khách quan tác động kết mà Dự án tạo Giai đoạn 1, bao gồm thành tựu, thách thức trở ngại, đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thành cơng việc thực phát triển GDĐH định hướng nghề nghiệp -ứng dụng Việt Nam, điều kiện cần đủ đảm bảo cho thành công dự án, từ đưa khuyến nghị để thực việc nhân rộng mơ hình hệ thống cách tốt Thành tựu đạt qua việc thực POHE Giai đoạn 1: Những đổi thành công giáo dục định hướng nghề nghiệp - ứng dụng thơng qua cải tiến nội dung chương trình phương pháp giảng dạy: Nhận xét chung trường thống mục đích đa dạng cách thực Qua khảo sát đánh giá, thấy rõ trường áp dụng khái niệm POHE cách khác nhau, kể xét mặt khách quan trường có nhiều điểm tương tự với Sự đa dạng cho thấy mức độ thích nghi tùy theo địa phương cao, nói cách khác phạm vi khung quy phạm quản lý GDĐH, mức độ linh hoạt khả định độc lập đáng kể Mặc dù quan sát nhanh nhóm nghiên cứu chưa đưa minh chứng chắn mà chủ yếu dựa sở nhận định nhiều chủ quan, đa dạng mà chúng tơi nhận thấy hồn toàn rõ ràng, điều tương phản với quan niệm phổ biến việc sáng kiến đổi không phát triển bị hạn chế quy định quản lý Một động lực quan trọng dẫn đến đa dạng tương tác độc có tính chất lĩnh vực địa phương hóa cao độ với giới việc làm Việc tiếp xúc với nhà chuyên môn làm việc doanh nghiệp đại diện người tuyển dụng để thảo luận nhu cầu người làm nghề giới thực mang lại cho đội ngũ thực chương trình POHE trường đại học thúc đẩy mạnh mẽ phải thay đổi chương trình đào tạo Điều dẫn đến phối hợp tri thức phương pháp giảng dạy khơi gợi phát triển kỹ thái độ cần cho nghề nghiệp tương lai sinh viên (SV) Sự gắn kết giới việc làm với việc xây dựng thực chương trình đào tạo đánh giá nhân tố cốt lõi đóng góp định cho việc tạo thay đổi Có thể ghi nhận giới việc làm mà SV tiếp xúc thay đổi cách học tập họ, giúp họ ý thức mục tiêu phát triển ích lợi nghề nghiệp Sự tương tác đòi hỏi thời gian dẫn dắt dài để định hình sẵn sàng hợp tác với nhà trường giới việc làm, điều lấy nhiều công sức người thực dự án Thiết kế chương trình đào tạo coi can thiệp bật POHE Giai đoạn 1, đòi hỏi nỗ lực nhiều mang lại kết thấy rõ POHE Khảo sát đòi hỏi đa dạng giới việc Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 làm đưa đòi hỏi vào chương trình đào tạo cho kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, điều chỉnh cho phù hợp, xếp thứ tự gom lại thành nhóm, nghiêm túc áp dụng vào nơi làm việc, q trình học tập dựa thực tiễn Các trường nắm vững trình thiết kế cung cấp đầy đủ tư liệu Qua Giai đoạn 1, trường xây dựng thực dạy chương trình đào tạo đầy đủ, trải nghiệm ban đầu người có liên quan ngồi nhà trường ngày bộc lộ rõ Nhu cầu thiết kế lại chương trình điều nhận thức Sự hiệu chỉnh chương trình đào tạo năm sau Dự án POHE kết thúc làm cho tranh vốn đa dạng thêm đa dạng có trường mà nhà quản lý cho phép chương trình POHE tiếp tục với hình thức giống cũ, Trường ĐH Nơng nghiệp Hà Nội, lúc có trường, nơi mà yếu tố tài coi bật, đa dạng giảm đi, trường hợp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Việc áp dụng hệ thống tín nước góp phần tạo kiểu cấu tạo chương trình cách giảng dạy đồng dạng với nhau, lần lại làm giảm tính đa dạng đạt qua phong cách giảng dạy đặc trưng POHE Nhóm nghiên cứu lưu ý việc lên lịch học cách thông minh cấp trường cấp khoa tạo điều kiện cho trì tiếp tục cách dạy POHE bảo tồn đặc điểm, nhân tố trọng yếu POHE Bằng cách điều chỉnh nhiều loại quy mô lớp học khác nhau, pha trộn nhóm sinh viên, nhiệm vụ giảng viên, trường quản lý tác động đào tạo theo hệ thống tín gây Sự phối hợp thông minh việc điều phối giảng viên đem lại cho số trường hội áp dụng hệ thống đào tạo theo tín tốt Trường ĐH SPKT Hưng Yên quản lý việc trì thiết kế module mức độ đạt khác nhau, mức độ đáp ứng đòi hỏi định doanh nghiệp kỹ cần cho công việc trước tập Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Trường ĐH Vinh tiếp tục giữ lại khơng cấu tạo chương trình theo module mà gói ghém chủ đề dạy học lại nhau, giúp tăng cường cố kết cao độ việc giảng dạy Trường ĐH SPKT Hưng Yên quản lý khối lượng học tập năm chương trình đào tạo, đặc điểm cho phép họ tránh thách thức việc xếp giảng viên ngắn hạn thấy trường lại Trường ĐH Nơng Lâm HCM giải thách thức hệ thống đào tạo theo tín cách tạo “cửa sổ” linh hoạt tất sinh viên lúc thực tập Trường ĐH Nông Lâm Huế Trường ĐH SPKT Hưng Yên cung cấp tư vấn cho SV để hướng dẫn việc lựa chọn đường học tập theo định hướng POHE Việc giảng dạy chương trình POHE đạt thành cơng tốt có số lượng sinh viên đủ lớn, đạt mức quân bình so với quy mơ đơn vị.Trong hệ thống tín nhìn bên ngồi dường dẫn tới chia cắt vỡ vụn môn học giảm cố kết lớp SV, phối hợp trở Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn thành nhân tố trọng yếu để đạt thành công Quy mô đủ lớn việc giảng dạy POHE cho phép đơn vị thiết lập việc thực chương trình đào tạo với cách phối hợp hợp lý Điều minh họa qua cách mở rộng việc giảng dạy POHE nhiều ngành khác khoa (Trường ĐH Nông Lâm Huế), qua cách mở rộng với khoa (Trường ĐH Nơng Lâm HCM) hay chí trường mức độ định (Trường ĐH SPKT Hưng Yên, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) Ở nơi mà việc xếp giảng viên đòi hỏi hình thức phân phối lại theo yêu cầu chương trình đào tạo, quy mơ việc phân phối lại có vai trò thực quan trọng Sự phối hợp nguồn lực giảng viên phạm vi môn cho thấy trường thiên áp lực ngắn hạn cho thấy phận quản lý chưa thực hiểu biết đầy đủ chất POHE (e.g Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) Quy mô tương đối POHE thu hút ý hỗ trợ phận quản lý cấp mơn, cấp khoa cấp trường, nhờ mà việc lên lịch thực cách phù hợp Những nơi mà cấp lãnh đạo quản lý nhà trường có liên quan trực tiếp đến POHE, kênh giao tiếp cấp cao với bên ngồi rộng mở để đón nhận đòi hỏi xã hội doanh nghiệp, tất bên liên quan hài lòng nhiều chương trình đào tạo Nhóm nghiên cứu thực thảo luận sâu vai trò POHE việc đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt nhu cầu doanh nghiệp Sự hiểu biết “vị trí” “bản sắc” trường đại học với tư cách tổng thể chương trình POHE ghi nhận Sự hiểu biết vị trí SV thị trường tác động đến thiết kế chương trình đào tạo cách quảng bá thông tin cho tuyển sinh Thị trường việc làm cạnh tranh công việc mà SV trường trải nghiệm chưa hình dung đến thảo luận này, trừ ngoại lệ, phân biệt trường ĐH công tư Những nhân tố mà SV cân nhắc chọn trường uy tín tên trường mức chi phí phải trả Những cân nhắc thị trường lao động tương lai nhận thức cách hời hợt qua lăng kính hội thu nhập ngành nghề mà không ý đến hội tương đối việc tìm việc làm phù hợp Quảng bá POHE chương trình có tính thực tiễn cao độ thông qua việc gắn kết với học tập nơi làm việc phân biệt POHE với chương trình đào tạo “bình thường” khác, SV phải chịu nhiều rủi ro có nhiều hội việc theo học tìm việc làm tương lai Đối với nhà tuyển dụng, SV POHE có giá trị họ thấy rủi ro tuyển dụng em Các trường đại học cho thấy lực họ việc tìm hiểu cân nhắc SV chọn trường Điều gợi ý cho quan điểm quản lý số lượng tuyển sinh đầu vào Những luận điểm thuyết phục để thu hút SV đến với POHE chủ yếu (i) nhận thức xã hội đặc điểm POHE; (ii) lực nhận biết đòi hỏi thị trường lao động; (iii) phận gồm người thực tận tâm thực giảng dạy chương trình POHE Thơng tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 Thách thức POHE Giai đoạn 2: Giải địa phương hóa cách phù hợp bên liên quan: Thế giới việc làm, giới học thuật trường đại học Có thể thấy nhận thức phổ biến trường cho việc dạy chương trình POHE đạt chất lượng tốt làm hài lòng nhà tuyển dụng hơn, tốn chi phí nhiều Tuy POHE tạo giá trị cao cho SV tốt nghiệp, chi phí cao thực tế hay nhận thức trường ĐH rào cản cho việc nhân rộng chương trình quy mô lớn Sự hiểu biết xã hội, đặc biệt phía SV, POHE giới hạn chương trình giả định trước tốn chất lượng giảng dạy cao nhờ phương pháp hay cách tiếp cận giúp cải thiện chất lượng Thách thức POHE phạm vi khả ngân sách có đạt kết đào tạo sinh viên tốt Thực POHE quy mô lớn đòi hỏi hiểu biết tốt tác động đổi mà POHE mang lại (như phương pháp giảng dạy khác biệt, xử lý việc lên lịch cách thơng minh, bố trí việc học tập nơi làm việc cho SV) kết học tập SV lẫn mặt tài chính, hay nói cách khác, hiểu biết tác động mà POHE đem lại cho trường tổng thể Thách thức giới doanh nghiệp lợi ích POHE Nói cách khác hợp tác với trường ĐH không làm họ tốn thêm chi phí hay tốt phải có lợi cho họ Các trường ĐH nhấn mạnh nhu cầu làm cho giới việc làm hiểu biết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp việc đào tạo sinh viên qua thực tập Theo trường hiểu biết chưa đầy đủ hạn chế việc kết hợp học tập nơi làm việc Các doanh nghiệp tư nhân không tự động đáp ứng với lời kêu gọi chung chung việc hỗ trợ thực tập Nhóm nghiên cứu lưu ý thảo luận sinh động phong phú thông tin đặt liên quan đến chi phí cho việc thực POHE trường Cuộc thảo luận cho thấy vấn đề chi phí thực tập doanh nghiệp gánh vác, việc đem tới lợi ích đáng kể cho họ Trường ĐH Nông Lâm HCM ngoại lệ, nhà doanh nghiệp cho thấy mối quan tâm rõ ràng họ việc tiếp cận với nguồn SV tốt nghiệp, đổi kiến thức công nghệ thông qua nghiên cứu tiếp cận kiến thức cập nhật Các trường cố gắng bù đắp cho doanh nghiệp việc tăng cường cách bố trí thực tập cho phù hợp với đặc điểm sở thực tập (như tăng quy mơ nhóm thực tập hay rút ngắn thời gian thực tập) Một thách thức cho hai phía doanh nghiệp nhà trường xác định công việc giao cho doanh nghiệp cho phù hợp với lực mà SV cần đạt miêu tả rõ ràng chương trình đào tạo Dường việc thiết kế học tập nơi làm việc nhằm vào giảm bớt chi phí thay phải tăng cường khả mang lại lợi ích ĐH SPKT Hưng Yên ngoại lệ tranh chung, có tập dài theo nhóm cá nhân, tháng làm đề án tốt nghiệp Điều giúp cho SV hội tuyệt vời để thực hiểu nhu cầu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ SV hai bên tạo kết cân nhu cầu học tập SV lợi ích doanh nghiệp Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn Một thách thức khác thể rõ ràng tiếng nói giới việc làm, để giới việc làm công nhận bên liên quan cấp độ quốc gia địa phương, thực tế cho thấy có khơng muốn nói thiếu vắng hồn toàn hợp tác khu vực nhà nước, nhà trường doanh nghiệp Hai trường (ĐH Vinh, ĐH SPKT Hưng Yên) báo cáo quyền cấp tỉnh nơi khớp nối đòi hỏi thị trường lao động số lượng chất lượng SV trường lĩnh vực hoạt động khác địa phương Kết POHE nhìn thấy qua chương trình giảng dạy thực hiện, xây dựng với hướng dẫn tên Dự án Trong thời gian chuyển tiếp đến Giai đoạn 2, sau năm 2009, trưởng khoa giảng viên phải chấp nhận áp dụng quy tắc quản lý tiêu chuẩn hóa cấp trường Những quy tắc thể Quy chế Thu chi Nội (QCCTNB), để giải vấn đề liên quan tới sử dụng nguồn lực tài nhà trường chi thường xuyên, bao gồm tính tiền giảng QCTCNB cơng nhận phản ánh định chiến lược lãnh đạo nhà trường công cụ quản lý để tạo quân bình cách thận trọng Nó cân đòi hỏi từ phía giảng viên với nguồn tài mà nhà trường có, với quy định quản lý tài nhà nước Tiếng nói giới việc làm giới học thuật lắng nghe, lúc quy định quản lý phòng ban nắm vững Thách thức Hội đồng Khoa học phê duyệt chương trình đào tạo kể chương trình đào tạo theo phong cách POHE, khớp nối loại công việc, đơn vị tính cơng việc khối lượng cơng việc, phù hợp với quy định QCTCNB Mặt khác, Hội đồng Trường, hay Ban Giám hiệu cần nhận thành tựu việc dạy học nâng cao chất lượng thành thực tồn bền vững với QCTCNB phù hợp Lãnh đạo trường theo đuổi tầm nhìn chiến lược mình, cần giữ quân bình yêu cầu khác hai phía Các trường ĐH nhìn chung ý thức rõ cần phải tập trung vào việc học sinh viên, nhóm nghiên cứu khơng phân tích nhiều điều này, cách tiếp cận việc giảng dạy POHE chuẩn Nhóm nghiên cứu qúa trình khảo sát đặt câu hỏi chất lượng hoạt động SV chương trình POHE chương trình bình thường theo truyền thống Câu hỏi chưa trả lời mặt định lượng, đưa đến nhiều ý kiến đánh giá định tính thú vị Rõ ràng từ câu chuyện kể, (phần lớn từ giảng viên từ nhà quản lý), thấy giới việc làm hài lòng SV POHE Việc tìm hiểu nhân tố đóng góp cho việc tạo chất lượng thách thức cho Giai đoạn Cải thiện lực học tập trường, gắn với việc đo lường đánh giá cách định lượng, không nâng cao hiểu biết nhân tố tạo thành cơng, mà nâng cao khả hành động theo hiểu biết Để làm điều này, Dự án phải với trường xây dựng Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 tiêu chí có ý nghĩa hiệu xây dựng hệ thống thu thập liệu hữu hiệu Mối quan hệ với giới việc làm làm thay đổi quan niệm giảng viên sinh viên Nhóm nghiên cứu kết luận nơi việc học tập thực tế tổ chức tốt nơi làm việc thay trường, nơi việc tiếp xúc với giới việc làm sinh viên chủ động thực nhiều (tìm nơi thực tập, thỏa thuận nhiệm vụ giao), POHE tạo tác động cao Tuy mơ hình thực tập trường, buổi hội thảo tập huấn phòng thí nghiệm giúp ích nhiều cho việc đào tạo kỹ năng, khơng phải tình thực giới thực Bởi Trường ĐH KTQD Hà Nội bỏ ý định trì khách sạn dùng cho việc dạy thực tập Thách thức việc dạy POHE đưa cách thức phương tiện gắn kết với doanh nghiệp giới việc làm Cần nhiều gắn kết sáng kiến từ phía SV, cần từ phía giảng viên Điều cần bắt đầu, tổ chức, hướng dẫn thẩm tra kết cấp khoa trường Một thách thức chưa nhận thức đầy đủ phát triển lực có sáng kiến giải vấn đề SV, lực mà SV cần có để giảng viên tin tưởng Thiết kế mức độ lực đòi hỏi phải có học tập nơi làm việc, đặt quy trình học tập nơi làm việc chương trình học tạo điều kiện cho SV luân lưu bước vào tập xếp nhiệm vụ giao với sở thực tập Bên cạnh nhân tố này, cần khuyến khích nhà trường tin cậy quy trình học tập sở thực tập Mang ý thức nguyên tắc thị trường vào việc học tập, chẳng hạn tổ chức thi có giải thưởng, khen thưởng, với tiêu chí thi nhằm khuyến khích SV suy nghĩ tình đời thực Khuyến nghị: Bộ GDĐT làm nhiều Dự án NUFFIC (Quỹ Hợp tác Quốc tế Trường ĐH Hà Lan) làm Giảng viên POHE tỏ hài lòng với công việc họ, nhiều người khác cho biết họ theo đuổi nghiệp nghiên cứu lo sợ khơng thăng tiến sách nhân trọng nhiều đến thành tích nghiên cứu Duy trì bền vững hài lòng qua POHE đòi hỏi phải giảm nhẹ rào cản mà ta nhận thức làm tăng động lực Tuy bù đắp mặt thù lao nằm phạm vi quyền tự chủ trường đại học, quan điểm nhận thức việc phát triển nghiệp có tính chất hỗ trợ cho khuynh hướng phát triển định hướng nghề nghiệp - ứng dụng nhà trường phần thưởng quan trọng vấn đề thù lao Một cơng thức tính tiền thù lao thích hợp hấp dẫn hay bước lên nghiệp cần mở cho giới hàn lâm có kinh nghiệm chun mơn giới doanh nghiệp, hay cho người có lực giảng dạy đạt chuẩn mực POHE Đưa việc tiêu chuẩn hóa cơng nhận lực thích đáng mà POHE đề xuất lên tầm mức cao tạo cách khách quan để sáng tạo giá trị cơng dân, điều đứng ngang hàng với hệ thống cơng nhận thành tích giảng viên dựa cấp kết nghiên cứu họ Một hệ thống ghi nhận lực cấp Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn quốc gia mang lại đường đầy cảm hứng bù đắp xứng đáng cho việc phát triển nghiệp giảng viên Về mặt hệ thống, nhóm nghiên cứu lưu ý Luật GDĐH có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 hội để trường xem xét lại sứ mạng tầm nhìn định vị hệ thống ba tầng bậc Quy hoạch Tổng thể Hệ thống GDDH Việt Nam Sự phân tầng phân chia đẳng cấp trình độ hay chất lượng, mà quy hoạch chức sứ mạng, để giúp trường khai thác mạnh đóng góp tốt cho phát triển hài hòa hệ thống NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA POHE GIAI ĐOẠN Để đánh giá thành tựu mà chương trình POHE đạt Giai đoạn trường, báo cáo dựa khái niệm quy chuẩn trình đảm bảo chất lượng Trong GDĐH, đảm bảo chất lượng xác định hệ thống, sách, thủ tục, qui trình, hành động thái độ xác định từ trước nhằm đạt được, trì, giám sát củng cố chất lượng (Woodhouse, 1998; 1999; 1999a) Trong báo cáo này, đảm bảo chất lượng định nghĩa hoạt động có hệ thống lên kế hoạch từ trước tổ chức có trách nhiệm chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng yêu cầu chất lượng Qui trình đảm bảo chất lượng bao gồm việc đo lường có hệ thống so sánh với tiêu chuẩn, qui trình giám sát chu kì phản hồi có liên quan nhằm tránh lỗi xảy trình đào tạo Báo cáo sử dụng định nghĩa nhằm đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng trình thực chương trình POHE theo mục tiêu mà dự án đề giai đoạn Các thành đạt báo cáo này, đó, trình bày theo đặc trưng mà chương trình POHE xem điều kiện để thành công công tác triển khai chương trình đào tạo 1.1 Về lãnh đạo quản lý Có cam kết lãnh đạo, cán phòng (Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Tài chính…), khoa tham gia dự án trình xây dựng chương trình triển khai đào tạo Lãnh đạo nhiều trường đại học cho chương trình POHE giai đoạn thử nghiệm thành công xác định định hướng trường giai đoạn đến Nhiều trường tiến hành triển khai sang ngành đào tạo khác theo định hướng POHE xem giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực sách nhà nước (70-80 % số SV theo định hướng nghề nghiệp) Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên hay Trường ĐH SPKT Hưng Yên Một số trường đại học xem hội cho SV ‘gần đạt chuẩn đầu vào’ xem chương trình POHE chương trình tương đương với Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 Các yếu tố tính đến để trả cơng Qui Loại mơ chương lớp trình giảng Thiết kế đào tạo tài liệu Hướng dẫn thực hành √ √ Tư vấn sinh viên Tìm hiểu thị trường lao động Thu xếp quan hệ với WOW Khối lượng nghiên cứu Xuất Tiếng Anh √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 ĐH SPKT Hưng Yên √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.75 ĐH Vinh √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 ĐH Nông Lâm Huế √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 ĐH Nông Lâm HCM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0.5 Thâm niên Chức vụ Bằng cấp ĐH Kinh tế Quốc dân √ √ √ ĐH Nông Lâm Thái Nguyên √ √ ĐH Sư phạmThái Nguyên √ ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Số lượng giảng Tỷ lệ qui đổi thực hành giảng Bảng 3.Chính sách tài trường Qua Bảng tổng hợp đây, thấy rõ khía cạnh thúc đẩy cản trở q trình thực POHE từ yếu tố sách tài trường sau: Các yếu tố thúc đẩy thực POHE: o Yếu tố thực hành tính đến để trả cơng cho cán giáo viên Điều quan trọng để thực chương trình POHE; o Các yếu tố tư vấn sinh viên, liên hệ với thị trường lao động… dù chưa thể thức “trả cơng” qui chế chi tiêu nội bộ, song đa số trường vận dụng để tính đến yếu tố chi trả hình thức khác Các yếu tố cản trở thực POHE: o Rất nhiều yếu tố tính đến để trả cơng sách chi tiêu nội trường mang tính chất khuyến khích giảng dạy truyền thống hay thúc đẩy việc có cấp cao để chi trả cao hơn; o Các yếu tố quan trọng cho chương trình POHE thiết kế đào tạo, liên kết thị trường lao động, đào tạo thực hành… lại chưa coi trọng sách tài trường; o Tỷ lệ qui đổi thực hành sang giảng khơng khuyến khích Thơng tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 23 giảng viên tham gia hướng dẫn thực hành; c/ Về kế hoạch bố trí đào tạo: Các câu hỏi quan trọng nghiên cứu tìm hiểu trường • Trường có bố trí kế hoạch đào tạo POHE hàng năm hòa nhập với cách bố trí đào tạo chung Nhà trường hay mang tính “dự án”? • Trường c/ó ưu tiên điều kiện nguồn lực, sở vật chất… cho thực POHE? Các ưu tiên trở thành qui định chung lâu dài hay mang tính “dự án”? Kết khảo sát trường câu hỏi tổng hợp Bảng đây: Thay đổi cách bố trí kế hoạch Bố trí đào tạo POHE ĐH Kinh tế Quốc dân Có ưu tiên Có ưu đào tạo trường để phù theo kiểu riêng, cố trở thành qui tiên hợp với tất chương hòa nhập với kế hoạch định chung tính dự án trình trường trường trường √ √ ĐH Nông Lâm Thái Nguyên √ √ ĐH Sư phạm Thái Nguyên √ √ ĐH Nông Nghiệp HàNội √ √ ĐH SPKT Hưng Yên √ √ ĐH Vinh √ √ ĐH Nông Lâm Huế √ √ ĐH Nông Lâm HCM √ √ Bảng Kế hoạch bố trí hoạt động đào tạo Qua Bảng tổng hợp đây, thấy rõ khía cạnh thúc đẩy cản trở trình thực POHE từ yếu tố lên kế hoạch bố trí đào tạo trường sau: Các yếu tố thúc đẩy thực POHE: o Đã có ưu tiên cho q trình thực POHE bố trí nhóm thực tập người hơn, điều kiện sở vật chất tốt hơn… o Có trường có điều chỉnh chung kế hoạch phương pháp bố trí giảng dạy cho phù hợp với tất chương trình trường Điều chỉnh thành cơng tạo bền vững lâu dài cách thức đào tạo POHE Các yếu tố cản trở thực POHE: 24 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn o Bố trí đào tạo theo kiểu POHE (do khác với chương trình truyền thống khác) tạo khó khăn kế hoạch giảng dạy chung đa số trường Nếu tiếp cận theo kiểu “dự án”, số trường tạm thời điều chỉnh cho phù hợp, hay bố trí POHE theo kiểu riêng Điều khơng tạo bền vững lâu dài Chương trình POHE nhà trường; o Đa số trường coi ưu tiên cho POHE mang tính “dự án”, chưa trở thành qui định chung lâu dài 2.2.3 Văn hóa tổ chức nhà trường: Phần Báo cáo tham vọng phân tích chi tiết nét đặc trưng văn hóa tổ chức trường, mà đề cập nhận định quan sát hầu hết trường trình khảo sát mối quan hệ văn hóa tổ chức việc triển khai thực chương trình POHE tới Tương tự phần đây, phân tích nét văn hóa thúc đẩy nét văn hóa tổ chức cản trở trình thực POHE Các yếu tố thúc đẩy thực POHE: o Ở hầu hết trường, POHE nhận thức đánh giá “cách đào tạo mới, tích cực” Điều tạo điều kiện thuận lợi cho trình mở rộng đào tạo theo POHE trường; o Tương tự, đa số trường (nhất trường tỉnh, Hà Nội TP HCM) POHE coi cách đào tạo “phù hợp” với trình độ đầu vào sinh viên vùng Đây rõ ràng điều kiện thuận lợi để mở rộng POHE Các yếu tố cản trở thực POHE: o Ở tất trường, phương thức đào tạo truyền thống (phương pháp giảng dạy, đánh giá sinh viên…) đa số Như thay đổi, hay đổi nào, triển khai thực POHE trường chắn gặp phải cản trở hay phản đối người chưa hiểu hay có quan điểm khác đào tạo; o Giá trị “coi trọng cấp” phổ biến đội ngũ giảng viên trường Ở khơng phân tích “sai” hay “đúng” giá trị Xem xét tác động giá trị “coi trọng cấp” đến thành công việc triển khai thực POHE, thấy rằng, giảng viên đầu tư thời gian nỗ lực để nghiên cứu học tập nhằm có cấp cao hơn, nên trọng đến trau dồi kỹ thực hành kinh nghiệm thực tế phù hợp với giới việc làm; o Văn hóa chế định theo “hội đồng” phổ biến trường Một lần nữa, không bình luận “đúng” hay “sai” giá trị Trong thói quen định hội đồng có mặt mạnh, song bối cảnh đào tạo POHE mới, qui mơ Thơng tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 25 nhỏ, nhà trường lại có nhiều chương trình đào tạo khác nhau, nhiều ưu tiên khác nhau, việc tạo đồng thuận “hội đồng” (với nhóm lợi ích khác nhau) cho thay đổi thúc đẩy đào tạo theo hướng POHE không dễ dàng; o POHE phương thức đào tạo khác với truyền thống đào tạo đa số trường Thực thành cơng POHE đòi hỏi “mạo hiểm” “tiên phong”, chấp nhận thách thức trách nhiệm để đổi Đây nét văn hóa chưa thấy rõ hầu hết trường 2.2.4 Nguồn nhân lực nhà trường: Yếu tố nguồn nhân lực nhà trường xem xét khía cạnh quan trọng sau đây: - Số lượng giảng viên đào tạo theo chương trình POHE giai đoạn có trì? - Nhà trường có đào tạo mở rộng cho giảng viên khác theo cách khác không? - Sự tham gia ủng hộ lãnh đạo nhà trường chương trình POHE nào? - Động lực lâu dài giảng viên, cán nhân viên tham gia POHE có bền vững? - Sự tham gia giới việc làm vào trình đào tạo nhà trường có sở bền vững? Kết khảo sát trường câu hỏi tổng hợp Bảng đây: Nhà trường có Sự tham gia Số lượng giảng mở rộng đào tạo ủng hộ viên đào tạo giảng viên theo lãnh đạo có trì? hình thức nhà trường? khác nhau? ĐH Kinh tế Quốc dân √ √ √ ĐH Nông Lâm Thái Nguyên √ √ √ √ √ ĐH Sư phạm Thái Nguyên ĐH Nông Nghiệp Hà Nội √ √ √ ĐH SPKT Hưng Yên √ √ √ ĐH Vinh √ √ √ ĐH Nông Lâm Huế √ √ √ ĐH Nông Lâm HCM √ √ √ Động lực lâu dài giảng viên, cán nhân viên tham gia POHE? Bảng Nguồn nhân lực trường 26 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn Sự tham gia giới việc làm có sở bền vững? √ √ Qua Bảng tổng hợp đây, thấy rõ khía cạnh thúc đẩy cản trở trình thực POHE từ yếu tố nguồn nhân lực trường sau: Các yếu tố thúc đẩy thực POHE: o Số lượng giảng viên đào tạo trì hầu hết trường; o Nhà trường tiến hành đào tạo mở rộng số lượng giảng viên qua nhiều hình thức khác nhau, mà chủ yếu đào tạo qua công việc tham gia vào thực chương trình; o Sự tham gia ủng hộ ban lãnh đạo nhà trường rõ ràng hầu hết trường Các yếu tố cản trở thực POHE: o Số lượng giảng viên đào tạo trường POHE so với tổng số giáo viên trường; o Động lực lâu dài giảng viên, cán nhân viên việc thực chương trình POHE khó bền vững yếu tố sách chế độ nhà trường văn hóa tổ chức phân tích đây; o Sự tham gia giới việc làm vào trình đào tạo chưa có đủ sở để trì bền vững, chưa mang tính chất hệ thống, mà chủ yếu dựa mối quan hệ cá nhân Tóm lại, bối cảnh môi trường cho triển khai thực chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp (POHE) cho trường đại học thời gian tới dự báo có nhiều thay đổi theo hướng thuận lợi (nhất mặt ưu tiên Đảng Nhà Nước đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội đổi khung sách Bộ GDĐT), bên cạnh yếu tố khó khăn mang tính “truyền thống” có từ trước đến Khai thác tận dụng hội vượt qua thách thức từ mơi trường bên ngồi điều phụ thuộc lớn vào trường đại học việc phát huy điểm mạnh khắc phục cản trở từ nội trường (chiến lược, cấu, sách quản lý, văn hóa tổ chức nguồn nhân lực) Mở rộng mạnh mẽ qui mô đào tạo POHE sở xây dựng mơ hình tổ chức, chế sách nội phù hợp nên định hướng thời gian tới trường, qua đó, tạo dựng thương hiệu tầm ảnh hưởng POHE, hướng tới thực thành công mục tiêu 70-80% chương trình đào tạo theo định hướng thực hành NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG POHE POHE Giai đoạn thực thành công với việc xây dựng chương trình đào tạo cải thiện chất lượng khn khổ dự án Để nhân Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 27 rộng kết toàn hệ thống GDĐH, POHE Giai đoạn cần tập trung vào việc quản lý hệ thống, giải vướng mắc, khó khăn nhận giai đoạn 1, dựa việc phân tích cản ngại, thách thức, đồng thời điều kiện đảm bảo cho thành công việc triển khai POHE diện rộng 3.1 Ở cấp độ vận hành: Để thực chương trình POHE có kết mong đợi, cấp độ vận hành, có nhân tố điều kiện sau đây: 3.1.1 Một nguồn lực tương xứng: xem điều kiện tiên khơng có nguồn tài thích hợp, nguồn nhân lực đủ lớn đào tạo đầy đủ kỹ xây dựng chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy, khơng thể thực chương trình POHE, chương trình chất đòi hỏi đầu tư đáng kể lao động giảng viên trang thiết bị thực hành chi phí cho thực tập Việc xây dựng chương trình theo quy trình POHE, việc giảng dạy tăng cường tương tác thực hành theo tinh thần POHE, việc tổ chức lớp đào tạo giảng viên để thực phương pháp giảng dạy này, việc gắn kết với giới việc làm, sở vật chất cho thực hành, tất đòi hỏi chi phí lớn so với chương trình truyền thống 3.1.2 Quyền tự chủ nhà trường: điều kiện cần, để nhà trường chủ động giải khó khăn ta thấy sau giai đoạn Bao gồm: tự chủ chuyên môn (không bị giới hạn quy định chương trình khung hay việc lựa chọn tín hay niên chế); tài (để tạo nguồn thu sử dụng tài phương tiện khuyến khích giảng viên tăng cường chất lượng, hỗ trợ hoạt động đặc thù POHE); nhân (để tuyển chọn, bãi nhiệm hay chấm dứt hợp đồng với vị trí nhà trường) Đặc biệt POHE triết lý mơ hình đào tạo GDĐH, nhiều quy định hành khơng thích hợp nhà trường cần không gian đủ lớn để tự tìm giải pháp 3.1.3 Sự phối hợp phận chuyên môn phận quản lý điều hành nhà trường: Cơ chế định không nhấn mạnh thẩm quyền giới chuyên môn, trái lại, giành quyền lực cao cho phận quản lý điều hành phục vụ Điều liên quan đến văn hóa tổ chức nhà trường tầm nhìn người lãnh đạo Việc thực POHE đòi hỏi phối hợp tốt nhiều nguồn lực vai trò khác phận liên quan phòng đảm bảo chất lượng, phòng đào tạo, phòng quản trị thiết bị, phòng tài chính; kể việc phối hợp lực lượng nhà trường 3.1.4 Do vậy, điều kiện để đảm bảo cho POHE thành công, triển khai diện rộng POHE giai đoạn xem chương trình thí 28 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn điểm thực theo khuôn khổ riêng khác biệt so với chương trình truyền thống khác nhà trường Nếu giữ quy mô nhỏ hội nhập vào hệ thống trường, có nhiều vấn đề nảy sinh, khác biệt cách tổ chức đánh giá học tập so với chương trình truyền thống Nếu tồn khoa, hay trường thực POHE, khác biệt khơng còn, cải cách có tính chất hệ thống có điều kiện để thực 3.1.5 Có hệ thống đảm bảo chất lượng hỗ trợ cho việc thực chương trình, bao gồm phương pháp tiêu chuẩn đánh giá học tập phù hợp với đặc điểm POHE, có tiêu chí kiểm định cấp quốc gia để đánh giá định kỳ, nhằm cải thiện chất lượng khẳng định uy tín chương trình POHE 3.1.6 Đội ngũ nhân đào tạo đầy đủ, điều kiện đủ cho việc thực POHE Bao gồm đội ngũ lãnh đạo có ý thức hiểu biết đầy đủ đặc điểm POHE, đội ngũ giảng viên huấn luyện phương pháp giảng dạy tương tác kỹ xây dựng chương trình, đội ngũ quản lý phòng ban biết tác nghiệp cách chuyên nghiệp, phận quan hệ doanh nghiệp có tính chất động, sáng tạo 3.2 Ở cấp độ hệ thống: 3.2.1 Tầm nhìn người lãnh đạo: Đặc biệt quan trọng cấp độ nhà trường lẫn cấp độ nhà nước Nếu lãnh đạo nhà trường đóng khung POHE khn khổ dự án, dự án kết thúc, chương trình POHE chết, biến tướng Chỉ lãnh đạo nhà trường nhận thức ý nghĩa POHE việc đáp ứng nhu cầu xã hội, coi định hướng chiến lược nhà trường, phù hợp với sứ mạng khát vọng thân nhà trường, POHE lan tỏa đạt phát triển bền vững Ở cấp độ nhà nước, nhà hoạch định sách cần nhìn POHE đầu tư cho việc nâng cao lực đào tạo nhà trường để phục vụ trực tiếp cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội, dựa việc xây dựng mô hình hợp tác nhà trường với giới việc làm Tầm nhìn chi phối ưu tiên chiến lược thể qua sách cụ thể, điều tạo điều kiện hay gây trở ngại cho việc triển khai thực POHE 3.2.2 Văn hóa tổ chức giá trị cốt lõi nhà trường: Tâm lý trọng cấp điểm số nhân tố không hỗ trợ cho việc thực POHE Cần xây dựng văn hóa coi trọng thực học tinh thần hợp tác công việc, yếu tố cốt lõi đảm bảo cho gắn bó giảng viên, nhân viên sinh viên với chương trình POHE 3.2.3 Khung pháp lý sách hỗ trợ cho việc phát triển POHE: - Đối với nhà trường: Tầm nhìn người lãnh đạo cần thể Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 29 không loại tuyên ngơn nghị quyết, mà sách cụ thể, chẳng hạn cách quy đổi thực hành, cách tính thù lao hay chi phí cho việc xây dựng cập nhật chương trình, định mức chi phí cho thực tập, cho quan hệ doanh nghiệp v.v Những sách tạo động lực khuyến khích cho người trực tiếp thực POHE, đặc biệt giảng viên, họ nhân tố trọng yếu cải cách nhà trường - Đối với nhà nước: Sự gắn kết với giới việc làm nhân tố sống POHE Tăng cường mối liên hệ việc cần có hỗ trợ khung sách vĩ mơ Ví dụ: sách giảm thuế hay khích lệ tài cho doanh nghiệp hoạt động nhằm hỗ trợ nhà trường việc thực tập, hợp tác nghiên cứu, v.v Bộ GD-ĐT cần xây dựng khung pháp lý thích hợp với POHE.Những sách, văn pháp lý gây khó khăn cho việc thực POHE quy định chương trình khung hay bắt buộc đào tạo tín chỉ…cần điều chỉnh 3.2.4 Nhận thức, hiểu biết đồng thuận công chúng ý nghĩa, giá trị đóng góp POHE cho việc phát triển nguồn nhân lực tăng trưởng kinh tế Nâng cao nhận thức định hướng phát triển GDĐH định hướng nghề nghiệp- ứng dụng điều giúp cho việc tăng số lượng sinh viên vào chương trình Các trường ĐH khơng tồn mà chịu ảnh hưởng to lớn hệ sinh thái quanh họ, vậy, nâng cao nhận thức bên liên quan (các nhà quản lý, giới học thuật, doanh nghiệp, phụ huynh, học sinh ) phải xem điều kiện cần nhân rộng chương trình Có nhu cầu hiển nhiên việc tăng số lượng sinh viên đào tạo tốt bậc ĐH đủ lực làm tốt công việc họ giới việc làm sau tốt nghiệp POHE cách tiếp cận thực tế nhằm đạt mục tiêu 70-80% định hướng nghề nghiệp ứng dụng hệ thống GDĐH Những điều kiện trình bày dựa sở quan sát chúng tơi q trình thực Phase I, nhân tố hỗ trợ tích cực cho thành cơng POHE, nên xem xét bước vào Giai đoạn II dự án MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 4.1 Cơ sở khuyến nghị POHE Giai đoạn xây dựng dựa thành cơng Giai đoạn 1.Trọng tâm thành công mối liên kết giáo dục đào tạo giới việc làm Cách tiếp cận sinh viên, giảng viên, giới doanh nghiệp hoan nghênh chứng minh tạo lợi ích cho tất bên liên quan Mối quan hệ giáo dục đào tạo giới việc làm nhận thức đắn Giai đoạn 1, Giai đoạn cần phải 30 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn ý đến nhân tố quan trọng khác diễn đạt lực sinh viên mặt (i) kỹ khoa học, (ii) tri thức thực tiễn (iii) trải nghiệm với giới việc làm Sự hội nhập nhân tố nhấn mạnh Giai đoạn việc xây dựng chương trình sử dụng phương pháp giảng dạy.Tuy nhiên, để cải cách có phát triển bền vững, cách tiếp cận triết lý POHE cần gắn chặt nhiều cách có hiệu sách thực tiễn hoạt động trường tầm hệ thống Khơng có hệ thống quản lý hỗ trợ, văn hóa tổ chức quản lý tương ứng, GDĐH định hướng nghề nghiệp ứng dụng khó mà nhân rộng trường khoa trực tiếp thụ hưởng từ dự án.Hệ thống, sách, lãnh đạo học thuật quản lýsẽ cần phải thích hợp để khai thác hội mà POHE mang lại Giai đoạn Dự án POHE không nên nhằm vào việc xây dựng vẽ mà tốt nhấn mạnh kiểu đào tạo đem lại nhiều hội phong phú đa dạng mà trường cần tự khai thác để đáp ứng cho nhu cầu cụ thể Thách thức việc đưa POHE vào hệ thống tổ chức sách hành dự án chuyển trọng tâm nhiều sang vai trò nhiệm vụ quản lý Một khuyến nghị mạnh mẽ cần tập trung can thiệp dự án vào (i) đòi hỏi sinh viên, (ii) khả tìm việc làm, (iii) nguồn nhân lực giới việc làm nhu cầu nghiên cứu Bộ GD-ĐT dùng Dự án POHE để xác định đầy đủ vai trò giám sát vai trò lên tiến trình cải cách Dự án giúp khơi sâu hiểu biết Bộ GD- ĐT khích lệ đem đến cho trường họ áp dụng tiêu điểm hướng giới việc làm hoạt động nghiên cứu đào tạo Bộ cần tăng cường vai trò làm giảm cản ngại mối liên kết trường doanh nghiệp, cách xây dựng điều kiện khung thích đáng Cách tiếp cận nhấn mạnh vai trò khác Bộ, trường, vai khác ta thấy mơ hình hợp tác nhà trường doanh nghiệp Mơ hình sử dụng cơng cụ để hiểu bên liên quan khác (sinh viên, giới việc làm, giảng viên, khoa, trường, Bộ GD-ĐT) đáp ứng tương tác việc tìm kiếm cung cấp hoạt động đào tạo nghiên cứu thích đáng Các hoạt động dự án cần tạo liệu cô đọng để Bộ GD-ĐT xem xét cho mục tiêu xây dựng sách nhằm vào việc phát triển mối quan hệ hợp tác nhà trường doanh nghiệp 4.2 Khuyến nghị sách Dự án POHE thực cải cách tiệm tiến quan trọng GDĐH Một chủ đề cốt lõi cải cách phân quyền việc quản trị: chuyển từ nhà nước kiểm soát sang nhà nước giám sát để trường có đầy đủ tự chủ chủ động nhiều POHE đóng góp cho việc tìm kiếm qn bình hệ thống GDĐH cần khuyến khích Thơng tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 31 trường xác định sứ mạng tốt Vị trí có nhiều quyền tự chủ trường mặt xây dựng chương trình, bảo đảm chất lượng chế quản lý khám phá qua giai đoạn Dự án nhằm đưa giáo dục theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu sinh viên giới việc làm Hồ sơ thành tích trường khớp nối phần Dự án tập trung vào chương trình POHE Tuy nhiên tầm nhìn POHE cần xây dựng dựa sứ mạng tầm nhìn rộng lớn nhà trường tổng thể Cuộc thảo luận POHE cần đóng góp cho việc nghĩ tầm nhìn rộng việc phát triển tầng bậc kiểu loại trường ĐH khác GDĐH, cho phép trường tìm chỗ thích hợp việc đáp ứng đòi hỏi giới việc làm nhu cầu sinh viên Đối với trường ĐH để diễn tiến đến chỗ tổ chức tự chủ hữu hiệu, họ cần sách đánh giá cụ thể nhiều khích lệ cho giảng viên Hơn nữa, nhiều điều khác đạt việc đổi hoạt động đào tạo hệ thống quản lý giám sát bảo đảm chất lượng tập trung vào kết đầu sinh viên Để đạt mục đích đó, Dự án cần phải tập trung hỗ trợ cho việc thực thiết lập tiêu chí đánh giá chương trình cấp nhà trường áp dụng kiểm định chất lượng chương trình Tất nhân tố phần vấn đề nan giải để trường phép chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo họ có tác động xa không khuôn khổ Dự án Giải tốn khó khăn việc đòi hỏi xây dựng hệ thống điều phối trao quyền trách nhiệm định Nhóm Tư vấn đưa khuyến nghị POHE hỗ trợ cấp quản lý trường đại học tìm quân bình tốt nhu cầu giới hàn lâm, giới quản lý, giới việc làm Hệ thống thiên quyền kiểm soát giới quản lý điều đưa đến kết cách quản lý tập trung hóa áp dụng toàn hệ thống Các nhà lãnh đạo trường khuyến khích tìm hiểu sách quốc gia xây dựng tầm nhìn lãnh đạo hoạt động quản lý hoạt động học thuật để định hình trường ĐH theo hướng ngày tăng tính tự chủ Trọng tâm cần nhấn mạnh đem lại khích lệ cho giảng viên để nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo Điều bảo vệ đổi mặt tổ chức nhằm xác định rõ vai trò trách nhiệm giới học thuật cán quản lý phòng ban; thay đổi nhiệm vụ điều phối kiểm sốt mức độ thích hợp với nhà trường Một thay đổi văn hóa nhà trường điều bắt buộc để tạo đột phá nguồn lực kiểm soát nhà quản lý Cần vận dụng hệ thống quản lý dựa kết mặt hài lòng, khả tìm việc làm sinh viên, hợp tác hữu hiệu với giới việc làm Các trường ĐH có tính tự chủ cần nhận toàn trách nhiệm hệ thống quản lý 32 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn để rà soát lại chương trình đào tạo xây dựng chương trình đào tạo Khơng có chức gắn chặt hệ thống, thật khó lòng mở rộng GDĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng xa thời gian tồn Dự án đạt quy mô số lượng đáng kể sinh viên POHE trường Đạt số lượng lớn đáng kể chương trình POHE điều quan trọng đem lại logic tốt mặt tổ chức cho việc quản lý điều hành kiểu đào tạo Về tài chính, Quy chế Thu chi Nội nên thảo luận lại nhân rộng chương trình POHE Dường va chạm lớn nảy sinh thời gian dành cho việc giảng dạy chương trình POHE giảng viên bị đưa xem xét Đánh giá thời gian giảng viên điều phối viên bỏ đầu tư động lực quan trọng để làm giáo dục cải thiện chất lượng Đánh giá nỗ lực giảng viên hội lớn để trường trở thành chủ động hơn, thu hút kiểu sinh viên đến với kiểu học tập hấp dẫn hơn, cải thiện hình ảnh nhà trường mắt cha mẹ sinh viên giới doanh nghiệp POHE cho thấy định hướng nghề nghiệp - ứng dụng giáo dục đào tạo đem lại hội giải pháp phong phú việc giải vấn đề khác mà trường phải đương đầu POHE đem lại hội đổi xa khai thác nhu cầu đào tạo, giảng viên khơng thể thực Cần ý làm giảm rào cản túy việc quản lý gây ra, mang lại cho cán quản lý bù đắp vật chất tốt lựa chọn khác nghiệp Tâm điểm POHE phải việc thiết lập tiêu chuẩn tiêu chí rõ ràng cấp, chứng phù hợp cho giảng viên POHE để bảo đảm nâng cấp chất lượng giáo dục Để bảo đảm cho việc thực bền vững GDĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, Dự án cần cung cấp liệu cho việc mở rộng sử dụng phương pháp giảng dạy tương tác, quản lý mối quan hệ với giới việc làm, gắn chặt với việc sử dụng hồ sơ lực sinh viên Với cách chương trình trì xây dựng theo cách tích hợp kỹ khoa học với kiến thức thực tiễn trải nghiệm Ở cấp nhà trường, Dự án phải đem lại thông tin, kiến thức liệu việc điều phối làm việc nhóm thứ cần cho thực đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng 4.3 Khuyến nghị hệ thống: Cách tiếp cận POHE chứng minh có giá trị cần vị trí thể chế hóa cấp độ tổ chức nhà trường để trở thành kết bền vững Nhân tố trọng yếu tương ứng Với Luật GDĐH ban hành, GDĐH có hội để lựa chọn hình thức nhà trường thiên đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng • Cách tiếp cận Cấu trúc, phù hợp với hệ thống ba tầng bậc, cho phép trường, với tư cách tổ chức, cống hiến cho việc thực Thơng tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 33 đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng Cách tiếp cận khiến trường có sắc rõ ràng, có động lực kích thích qua việc lựa chọn dứt khoát, điều tạo chấp nhận xã hội giá trị thực Những nỗ lực lớn lao để phân biệt phân tầng trường đại học, đặt vào ba tầng bậc, kèm theo khung sách quản lý thích ứng, điều phải thực cấp hệ thống quốc gia, chủ yếu số lượng tương đối lớn, để tiếng nói đủ mạnh tạo điều kiện cho việc phát triển lực quản lý Bộ GD-ĐT • Có khả lựa chọn khác, trường ĐH với đơn vị khác nhau, chẳng hạn khoa, số khoa thực POHE, khoa khác không, cho phép giới học thuật thực cống hiến cho chương trình đào tạo, cho SV, cho mối quan hệ với giới chuyên môn giới doanh nghiệp Trường ĐH trì chức rộng hơn, tuyển sinh hay vận hành phòng ban phục vụ Nhà trường phải giải vấn đề chi tiết việc vận hành, cho phép thích ứng với bối cảnh địa phương điều đa dạng nước • Tổ chức POHE cấp độ Chương trình cho thấy thành cơng vận hành “trung tâm” quản lý riêng biệt Nó cho thấy hiệu thơng qua việc áp dụng tư kinh doanh, cho phép tận dụng quy định đặc biệt cho chương trình Một cách tiếp cận linh hoạt, nhanh chóng lập nên chương trình, đồng thời rủi ro số SV vào học khơng đủ lớn Vị trí xã hội SV theo học POHE đánh giá cao, dựa đầu tư cao thấy Mặt hạn chế cách tiếp cận khó khăn việc trì quan hệ có chiều sâu với doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tập phát triển tương lai chương trình đào tạo Đồng thời, cách tiếp cận hạn chế việc đem lại giá trị xây dựng thương hiệu • Nhóm nghiên cứu đề xuất Bộ GD-ĐT cần sớm lựa chọn hướng dẫn phù hợp cho trường, nhằm đạt đến quân bình (i) khả hành động nhanh chóng, (ii) kiểm soát ngân sách, (iii) giám sát nội dung chương trình; (iv) xây dựng giá trị xã hội cấp POHE hệ thống GDĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng nước, phù hợp với đòi hỏi đất nước Trong cách tiếp cận cấu trúc, tất trường ĐH GDĐH phải đặt vào ba tầng bậc hệ thống GDĐH Cho POHE khoảng không gian rộng rãi ba tầng bậc tránh phân biệt cấp độ đào tạo hay phân biệt loại hình POHE/ phi POHE, đề nghị phân biệt trường dựa chức tri thức họ1, cho phép trường hợp tác với doanh nghiệp theo cách thức linh hoạt khả so sánh tương lai cấp tín Các loại là: 34 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn • Trường ĐH nghiên cứu, nơi hoạt động nghiên cứu thực lợi ích trực tiếp cộng đồng, việc sản xuất tri thức gắn với giá trị xã hội, việc đào tạo tập trung vào chuyên ngành sâu chuẩn bị cho người tốt nghiệp sẵn sàng vào nghiệp nghiên cứu khoa học • Trường ĐH khoa học ứng dụng, nơi việc nghiên cứu đựơc thực lợi ích vai xã hội, hay nói cách khác, ứng dụng kiến thức nhằm vào lợi ích thực tiễn SV đào tạo rộng hơn, với nhiều lực chuyên mơn rộng, sẵn sàng cho vị trí dẫn đầu giới việc làm • Các trường ĐH giảng dạy, tổ chức giáo dục mà kiến thức thụ đắc từ nơi khác; nơi nhân lên kiến thức thông qua đào tạo nhà chuyên môn SV tốt nghiệp đảm nhận cơng việc chun mơn vị trí đòi hỏi kiến thức kỹ cao giới việc làm Để thay đổi trường ĐH tồn bền vững, thay đổi phải phản ánh quy chế thu chi nội Là công cụ quản lý trọng yếu, phản ánh chiến lược lãnh đạo tầm nhìn trường ĐH, QCTCNB nơi bắt nguồn nhiều chế độ khen thưởng, khích lệ, rào cản Phương pháp giảng dạy mới, mối liên lạc với giới việc làm cho SV giảng viên, hoạt động thực hành xây dựng chương trình đào tạo, tất đòi hỏi kiểu làm việc cách tính khối lượng công việc khác so với trước mặt quản lý Đặc biệt công thức quy đổi dạy tương tác, dạy thực hành, tư vấn sinh viên, hướng dẫn hướng nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo, tất phải phản ánh QCTCNB Với quyền tự chủ đầy đủ trường việc định nội dung QCTCNB, cần xây dựng phương pháp tính tốn phù hợp nhằm xóa bỏ rào cản tăng cường khích lệ cho việc phát triển GDĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng KẾT LUẬN Dự án POHE Giai đoạn I thực thành công trường ĐH; xét mặt tạo “sản phẩm” có chất lượng tốt giới việc làm chấp nhận, dựa đánh giá ban đầu nhiều bên liên quan: giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp Kết cần tiếp tục hỗ trợ minh chứng định lượng trình triển khai Giai đoạn Một thành khác bật qua vấn mà nhóm nghiên cứu tiến hành, thay đổi tư nhận thức giới quản lý giới học thuật trường việc ý thức rõ nhà trường cần phải gắn kết với giới việc làm để tạo thành mong đợi Giai đoạn cho thấy rõ khó khăn thách thức việc Thông tin Giáo dục Quốc tế số 09 - 2012 35 thực POHE, đặc biệt mở rộng hệ thống Có thách thức nguồn lực, thể chế, sách, văn hóa Có thứ tháo gỡ cấp độ nhà trường, có điều cần hỗ trợ từ cấp Bộ Nhưng có điều khẳng định: lợi ích mà POHE mang lại cho trường tổng thể to lớn, khó khăn nhận thức, khơng phải điều vượt qua Những kết luận rút từ việc đánh giá tồn diện khía cạnh POHE Giai đoạn đem lại nhiều ý tưởng cho người tham gia dự án sở để thực Giai đoạn 2, xem giai đoạn củng cố, hoàn thiện thành tựu đạt tháo gỡ khó khăn để mở rộng POHE hệ thống, nhằm thực mục tiêu mà Nghị Quyết 14/2005/NQ-CP nêu: “cần đạt được“ 70-80% tổng số sinh viên theo học chương trình nghề nghiệp - ứng dụng trước năm 2020 Quý độc giả đọc tin trước ba trang web: www.cheer.edu.vn (mục Bản tin Menu); www.ntt.edu.vn (mục Bản tin Giáo dục Quốc tế trang chủ), www.lypham.net (mục Bản tin menu) Bản tin hai tháng lần gửi qua email miễn phí Quý vị muốn nhận điện tử xin vui lòng gửi email địa cheer@ntt.edu.vn để đăng ký 36 Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành www.cheer.edu.vn Chịu trách nhiệm xuất bản: TS Nguyễn Mạnh Hùng Biên tập: TS Phạm Thị Ly Cố vấn chuyên mơn: PGS.TS Nguyễn Hữu Chí Trình bày: Phạm Thanh Tâm Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 298A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP HCM ĐT: 39402810 - Email: cheer@ntt.edu.vn Website: www.cheer.edu.vn TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC đáp ứng NHU CẦU CỦA XÃ HỘI, GIÁO DỤC ĐẠI HỌC đáp ứng NHU CẦU CỦA XÃ HỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn