200 bai tap thi truong chung khoan

34 4,400 8
tran anh thi

tran anh thi Gửi tin nhắn

Tải lên: 25 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 08:31

bai tap phan tich dau tu chung khoan, de on thi cuoi ky mon thi truong chung khoan 200 Bi tập phân tích V ĐầU TƯ CHứNG KHOáN ****** Phn II V: BI TP TNG HP (77 bi) Câu 101: Trái phiếu chiết khấu, F = 1.000.000 đ. Thời gian đáo hạn M = 10 năm. a. Hãy xác định giá trái phiếu này, nếu lãi suất yêu cầu của bạn là 9,5% b. Nếu bạn mua đợc trái phiếu trên ở giá 350.000 đ thì bạn có lãi suất đầu t bình quân là bao nhiêu? Câu 102: Giả sử cấu trúc lãi suất năm ngang với mức lãi suất 12%/năm. Bạn muốn thiết kế một danh mục đầu t vào kỳ đầu t 30 tháng gồm 2 loại trái phiếu sau: - Trái phiếu A: Lãi suất coupon 8%/năm (trả lãi theo năm), thời gian đáo hạn 2 năm. - Trái phiếu B: Lãi suất coupon 10%/năm (trả lãi theo năm), thời gian đáo hạn 3 năm. - Cả hai loại trái phiếu trên đều có mệnh giá 1.000.000 đ. Câu 103: Còn 20 năm nữa bạn sẽ về hu. Bạn dự định tích góp một số tiền để gửi tiết kiệm hởng lãi vào lúc nghỉ hu với mục tiêu là có thêm mỗi tháng 1 triệu đồng ngoài lơng hu. Bây giờ cho đến lúc bạn về hu là thời kỳ phát triển bền lâu. Suất bình quân của thị trờng là 9% năm. Lúc bạn về hu (20 năm sau) kinh tế ổn định nên lãi suất chỉ có 0,5%/tháng. Nếu năm nào bạn cũng bỏ một món tiền vào tiết kiệm nh nhau, thì mỗi năm bạn chỉ bỏ bao nhiêu để thực hiện đợc mục tiêu của mình. Câu 104: Một ngân hàng cổ phần có tổng tài sản là 400 tỷ đồng, trong đó tài sản có đợc từ vốn vay là một nửa. Lia thuần của ngân hàng đó năm nay có thể là 30 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi là 10 tỷ đồng. Giả sử doanh nghiệp tăng trởng đều trong tơng lai. Bạn hãy dự báo mức tăng trởng của cổ tức trong tơng lai bằng các thông tin đó. Câu 105: Giả sử Ngân hàng bạn đang sử dụng một lợng trái phiếu chính phủ, ký hiệu CP + A0304 phát hành ngày 03/03/2002, Giám đốc của bạn đang có ý đồ bán chúng vào ngày hôm nay (ngày thực hiện kiểm tra). Biết rằng F = 100 ngàn đồng C = 9,4% trả sau, mỗi lần; M = 15 năm; lãi suất yêu cầu là 10%. Bạn hãy giúp Giám đốc của mình định giá TP trên (chỉ cần viết 3 công thức định giá) Câu 106: Công trái giáo dục có mệnh giá là 100.000 đồng, thời gian đáo hạn là 5 năm, có lãi suất gộp 40%/5 năm gồm 3 năm nữa đáo hạn đang bán ở giá 110.0o00 đồng lãi suất tiết kiệm dài hạn ba năm đang là 8% năm. Trên quan điểm lợi suất đầu t trái phiếu và gửi tiết kiệm nh nhau, có mua đợc trái phiếu trên không, vì sao? Câu 107: Giả sử chỉ số Dow Lone công nghiệp hiện là 10400 điểm, để dự đoán trị giá của chỉ số này một năm sau, bằng phơng pháp điều tra một số chuyên gia phân tích những chứng khoán ngời ta đã có liệu nh sau: DJCN sau 2 năm Số ngời dự đoán 10200 25 10400 25 10800 25 11200 25 a) Hãy dự báo mức sinh lời kỳ vọng khi đầu t vào DJCN b) Hãy dự báo mức rủi ro đầu t vào DJCN. Câu 108: Giả sử Vietcombank sẽ cổ phần hoá xong và đầu năm sau (2007), cổ tực dự kiến trả vào cuối năm 2007 là 20% và trong 3 năm tiếp theo cổ tức tăng trởng 10% năm, những năm tiếp theo có tốc độ tăng trởng cổ tức ổn định ở mức 7%. Lãi suất yêu cầu của bạn với cổ phiếu này là 12%. Bạn hãy định giá cổ phiếu này vào lúc phát hành đầu năm tới. Câu 109: Công ty A có lãi suất yêu cầu là 16% và có cổ tức hiện tại là 3000đ. Nếu giá hiện tại của cổ phiếu này là 55.000đ. Giả sử tỷ lệ tăng trởng cổ tức đều thì tăng trởng cổ tức là bao nhiêu? Câu 110: Cổ phiếu công ty A và B có xác suất mức sinh lời nh sau cho các năm tới: Tình trạng kinh tế Xác suất Khả năng sinh lời của A, (%) Khả năng sinh lời B (%) Tăng trởng mức 1 0,2 -12 8 Tăng trởng mức 2 0,4 18 -2 Tăng trởng mức 3 0,4 24 -10 a) Tính mức sinh lời mong đợi của A và B b) Đánh giá rủi ro đầu t vào mỗi cổ phiếu c) Tính tích sai mong đợi (expected convariance) của lợi nhuận A&B A và B có thể kết hợp để trừ khử rủi ro trong danh mục đầu t hay không? Vì sao? Câu 111: Một ngân hàng có tổng vốn là 200 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ đồng vốn tự có. Vốn đi vay có thời gian đáo hạn bình quân là 6 tháng. Giám đốc Ngân hàng là ngời kinh doanh mạo hiểm nên lấy toàn bộ vốn vay đó để mua tổ hợp trái phiếu có thời gian đáo hạn bình quân là 15 năm. Lãi suất chiết khấu của thị trờng là 7%. Hãy xác định điểm đổ vỡ của Ngân hàng này. Câu 112: Một nhà đầu t có khoản tiền 10 000 000 đ và dự định đầu t trong thời hạn 2,5 năm vào danh mục đầu t có các trái phiếu nh sau: - Trái phiếu A: TP chiết khấu, thời gian đáo hạn 3 năm, F = 100 000đ - Trái phiếu B: TP coupon 6%, thời gian đáo hạn 2 năm, F = 100 000đ Lãi suất thị trờng hiện đang là 10%. Bạn hãy xác định giúp nhà đầu t một danh mục 2 trái phiếu nên trên đạt mục tiêu đề ra và phòng tránh đợc rủi ro theo phơng pháp trung hoà rủi ro lãi suất. Câu 113: Công trái giáo dục có mệnh giá là 200.000 đồng, thời gian dài hạn hàng năm, có lãi suất gộp 40%/năm, còn 3 năm nữa đảo hạn đang bán ở giá 2200 lãi suất tiết kiệm dài hạn ba năm đang là 8%/năm. Trên quan điểm lợi suất đầu trái phiếu và gửi tiết kiệm nh nhau, có mua đợc trái phiếu trên không? Vì sao? Câu 114 : Giả sử chỉ số Vn - Index hiện là 230 điểm, để dự đoán trị giá của chỉ số này một năm sau, bằng phơng pháp điều tra một số chuyên gia phân tích chứng khoán ngời ta đã có t liệu nh sau: VN-Index 1 năm sau Số ngời dự đoán 200 10 250 30 280 30 320 20 a. Hãy dự báo mức sinh lời kỳ vọng khi đầu t vào VN-Index b. Hãy dự báo mức độ rủi ro khi đầu t vào VN-Index. Câu 115 : Công ty cổ phần XYZ có mức tăng trởng cổ tức trong 3 năm đầu là 25% những năm tiếp theo có tốc độ tăng trởng cổ tức ổn định ở mức 7%. Cổ tức trong lần trả gần nhất là 1,2$. Lãi suất yêu cầu của nhà đầu t đối với cổ phiếu này là 12,4%. Hãy xác định giá CP mà nhà đầu t chấp nhận mua vào đầu năm thứ 3. a)*********** b) Không đầu t c) Không xác định đợc và không có lời khuyên Câu 116: Trái phiếu chiết khấu F = 10.000đ. Thời gian đáo hạn M = 10 năm. a) Hãy định giá TP này b) Nếu bạn mua đợc trái phiếu trên ở giá 350000 đ thì bạn có lãi suất đầu t bình quân là: Câu 117: Một ngân hàng cổ phần có tổng tài sản là 200 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 150 tỷ đồng. Lãi thuần của ngân hàng đó năm nay có thể là 15 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức trong tơng lai bằng các thông tin đó. Câu 118: Giả sử Ngân hàng bạn đang sở hữu một lợng trái phiếu Chính phủ, ký hiệu CP4-0502 phát hành ngày 08/08/2002, Giám đốc của bạn đang có ý đồ bán chúng vào ngày hôm nay (9/05/05) (năm nay không phải là năm nhuận). Biết rằng F = 100 ngàn đồng: C = 8,1%; M = 5 năm; lãi suất dài hạn để chiết khấu là 8%. Bạn hãy giúp GĐ của mình định giá TP trên (chỉ cần viết 1 côn thức định giá) Câu 119: Ngân hàng của bạn có nghĩa vụ trả nợ theo thời hạn và giá trị theo bảng sau: Sau Lợng tiền cần trả nợ d 8/8/02 9/5/05 1 năm 20 000 000 2 năm 40 000 000 3 năm 38 000 000 4 năm 60 000 000 Để tận dụng nguồn vốn, Ngân hàng định dùng chiến lợc đầu t vào danh mục trái phiếu với các loại trái phiếu hiện có nh sau: - Trái phiếu coupon 1 năm có C = 9%, F = 100 000đ - Trái phiếu chiết khấu 2 năm, C = 0; F = 100 000đ - Trái phiếu coupon 3 năm, c = 8%; F = 100 000đ - Trái phiếu zcro coupon 4 năm; F = 100 000 Bạn hãy giúp lãnh đạo xác định một danh mục đầu t sao cho tổng số tiền chỉ ra cho danh mục này là bé nhất (chỉ yêu cầu lập bài toán). Câu 120: Một ngân hàng có vốn tự có là 20 tỷ và vốn vay là 180 tỷ. Giả sử NG nay kinh doanh mạo hiểm và dùng vốn vay ngắn hạn 6 tháng để đầu t vào danh mục trái phiếu dài hạn có D = 10 năm. Lãi suất chiết khấu hiện tại là 7%. Hãy xác định điểm đổ vỡ của Ngân hàng này. (mức lãi suất tăng lên cần thiết để tài sản tự có của Ngân hàng bằng O). Câu 121: Bạn đang sở hữu danh mục đầu t gồm 4 cổ phiếu và thông số của chúng nh sau: Loại cổ phiếu Giá trị thị trờng (đ) Mức sinh lời (%) A 150 000 000 8 B 20 000 000 14 C 30 000 000 16 D 10 000 000 15 Hãy xác định mức sinh lời kỳ vọng tổng thể của bạn Câu 122: Công ty ABC dự đoán chia cổ tức 3 USD, trong vòng 1 năm tới sau đó tốc độ tăng trởng cổ tức là 7,5 hàng năm. Giá cả lãi suất chiết khấu là 12% . Định giá cổ phiếu này. Câu 123: Cổ phiếu công ty A và B có xác suất mức lời nh sau cho các năm tới: Tình trạng kinh tế Xác suất Khả năng sinh lời của A (%) Khả năng sinh lời của B (%) Tăng trởng mức 1 0,2 -12 8 Tăng trởng mức 2 0,4 18 -2 Tăng trởng mức 3 0,4 24 -10 a. Tính mức sinh lời mong đợi của A và B b. Đánh giá rủi ro đầu t vào mỗi cổ phiếu c. Tính tích sai mong đợi (expected covariance) của lợi nhuận A &B d. Tính hệ số tơng quan của lợi nhuận A&B A và B có thể kết hợp để trừ khử rủi ro trong danh mục đầu t hay không? Vì sao? Câu 124: Trái phiếu A có các thông số sau: - Thời gian đáo hạn 4 năm - Trái phiếu Zcro coôpn - Lợi suất thị trờng là 8% - Mệnh giá là 100 000 đ Bạn hãy giúp khách hàng xác định: a) Giá trái phếu b) Thời gian đáo hạn bình quân (D) c) Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD) d) Độ lõi (C) Giải thích kết quả cho khách hàng. Câu 125: Một nhà đầu t có khoản tiền 10 trd và dự định đầu t trong thời hạn 2,5 năm vào danh mục đầu t có các trái phiếu nh sau: - Trái phiếu A: TP chiết khấu, thời gian đáo hạn 3 năm , F = 100 ngàn đồng - Trái phiếu B: TP có coupou 6% thời gian đáo hạn 2 năm, kF = 100 ngàn đồng. - Lãi suất thị trờng hiện đang là 10%. Bạn hãy xác định giúp nhà đầu t một danh mục 2 trái phiếu nên trên sao đạt mục tiêu đề ra và phòng tránh đợc rủi ro. Câu 126: Công trái giáo dục có mệnh giá là 500 000 đồng, thời gian đáo hạn là 5 năm, có lãi suất gộp 40%/5 năm còn 2 năm nữa đáo hạn đang bán ở giá 600000đ, lãi suất tiết kiệm dài hặnnm dạng là 8%/năm. Trên quan điểm giá trị trái phiếu, có mua đợc trái phiếu trên không? Vì sao? Câu 127: Công ty cổ phần XYZ có mức tăng trởng cổ tức trong 3 năm đầ là 25% những năm tiếp theo có tốc độ tăng trởng cổ tức ổn định ở mức 7%. Cổ tức trong lần trả gần nhất là 1,2$. Lãi suất yêu cầu của nhà đầu t đối với cổ phiếu này là 12,4%. Hãy xác định CP mà nhà đầu t chấp nhận mua. Câu 128: Năm ngoái công ty A trả cổ tức 6000đ/1 cổ phiếu, cổ tức này đã tăng đều khoảng 5% năm trong những năm qua và có khả năng tăng nh vậy trong tơng lai. Nếu lợi nhuận yêu cầu của bạn đối với cổ phiếu này là 13%; cổ phiếu đang c bán ở giá 72000đ. Trên quan điểm giá trị bạn có nên múa cổ phiếu này không? Vì sao? Câu 129 : Cổ phiếu công ty A và B có xác suất mức sinh lời nh sau cho các năm tới: Tình trạng kinh tế Xác suất Khả năng sinh lời của A (%) Khả năng sinh lời của B (%) Tăng trởng mức 1 0,2 -12 8 Tăng trởng mức 2 0,4 18 -2 Tăng trởng mức 3 0,4 24 -10 Câu 130: Một khách hàng đang muốn đầu t vào trái phiếu A có các thông số sau: - Thời gian đáo hạn 4 năm: F = 100 ngàn đ - Trái phiếu Zcro coopon. - Lợi suất yêu cầu của khách hàng là 9%. Bạn hãy giúp khách hàng xác định: a) Giá trái phiếu mà ngời đầu t chấp nhận mua b) Thời gian đáo hạn bình quân (D) c) Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh (MD) d) Độ lồi (C) e) Giá TP biến đổi bao nhiêu % theo D và C nếu lãi suất yêu cầu của khác hàng tăng 1% Giải thích kết quả cho khách hàng. Câu 131: Một nhà đầu t có khoản tiền 10 trđ và dự định đầu t trong thời hạn 2,5 năm vào danh mục đầu t có các trái phiếu nh sau: - Trái phiếu A: TP chiết khấu, thời gian dáo hạn 3 năm, F = 100 ngàn đ - Trái phiếu B: TP có coupon 6%, thời gian đáo hạn 2 năm, F = 100 ngàn đồng. Lãi suất thị trờng hiện đang là 10%. Bạn hãy xác định giúp nhà đầu t một danh mục 2 trái phiếu nêu trên sao đạt mục tiêu đề ra và phòng tránh đợc rủi ro. Câu 132: Sau 20 năm nữa bạn về hu, ngoài tiền lơng hu bạn muốn có thêm 1 tháng 2.000.000 đồng từ tiền gửi tiết kiệm để tiêu xài. Hiện bạn cha có đồng nào dự trữ. Trong 20 năm tới nền kinh tế trong thời kỳ phát triển nhanh nên lãi suất tiền gửi chỉ 0,5% tháng. Nếu bạn muốn đạt mục tiêu trên thì bạn phải bỏ một khản tiền tiết kiệm bao nhiêu hằng năm? Để sau 20 năm vừa nhận đợc 2 triệu đồng 1 tháng từ tiền gửi tiết kiệm thì sau 20 năm nữa số tiền gửi là: PV = FVA (n , 0,005) = tr400 %05,0 2 r FV == Giả sử gọi số tiền hàng năm phải gửi vào là C thì ta có chỉ sau 20 năm ta lại thu đợc số tiền là 400tr thì ta lại có: [ ] 09,0 1)09,01( C%)9,20(FVA.C400 20 + == 92,7 160,51 400 C == (trđ) Câu 133: Ngân hàng của bạn có tổng tài sản là 200 tỷ đồng, trong đó ****** là 170 ty đồng. Lãi thuần của ngân hàng đó năm nay có thể là 15tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chỉ là 3 tỷ đồng. Bạn hãy dự báo mức tăng trởng của cổ tức trong tơng lai bằng các thông tin trên: V A = 200 tỷ V L = 170 tỷ; D = 3; r = 15 g = REC x k ROE = thu nhập ròng/ vốn cổ đông = 15 / (200 - 170) = 50% = 0,5 b = 1 - O/E = 1 - 3/15 = 0,8 g = ROE x b = 0,5 x 0,8 = 0,4 40% Câu 134: Giả sử đơn vị bạn đang sở hữu 1 lợng trái phiếu Chính phủ 2tr 2tr 2tr 20 năm . bảng sau: Năm Lợi suất đầu t vào CPA Lợi suất đầu t vào CP B 2002 -5% 4% 2003 10% -2% 2004 -4% 8% 2005 7% -9% Bạn hy a) Xác định thu nhập kỳ vọng đầu t vào. tơng lai bằng các thông tin đó: TL: Vốn chủ sở hữu = 400 - 200 = 200 tỷ đồng ROE = 30 tỷ / 200 tỷ = 15%; b = (30 - 10) / 30 = 66.67% g = ROE.b = 15% x
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 bai tap thi truong chung khoan , 200 bai tap thi truong chung khoan

Bình luận về tài liệu 200-bai-tap-thi-truong-chung-khoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP