Thúc đẩy Phát triển KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI tại Việt Nam

68 3 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:15

Thúc đẩy Phát triển KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI Việt Nam Đơn vị hỗ trợ: Hà Nội, 2018 MỤC LỤC Lời tựa .i Lời cảm ơn ii Bảng Chữ viết tắt iii Tóm tắt iv LỜI MỞ ĐẦU 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu Nghiên cứu 1.2 Bối cảnh SDG Việt Nam 1.3 Khái niệm Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội 1.4 Phương pháp nghiên cứu HỆ SINH THÁI KHU VỰC SIB 2.1 Khung sách 12 2.2 Các bên hỗ trợ cho SIB 14 2.3 Đánh giá hệ sinh thái hỗ trợ SIB .16 KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 3.1 Quy mô phạm vi .20 3.2 Nguồn nhân lực 26 3.3 Thị trường tài .29 3.4 Tác động xã hội .34 3.5 Đánh giá mức độ đóng góp khu vực SIB phát triển kinh tế, xã hội, môi trường .35 3.6 Thách thức Cơ hội 37 KHUYẾN NGHỊ ĐỂ HIỆP LỰC 4.1 Chính sách hỗ trợ giúp tiếp cận nguồn vốn nguồn tài khác 40 4.2 Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường mở rộng quy mô SIB .41 4.3 Nâng cao lực 42 4.4 Tăng cường phối hợp 43 CÁC THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TỐT CHO SIB 5.1 Đo lường tác động xã hội 47 5.2 Marketing, truyền thông, làm thương hiệu 48 5.3 Đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ tài cần thiết 49 5.4 Thu hút giữ chân người tài 50 5.5 Nâng cao lực quản trị 51 5.6 Tăng trưởng 52 KẾT LUẬN 53 Tài liệu tham khảo .56 LỜI TỰA Những kỳ vọng đặt từ Chương trình Nghị 2030 Liên Hợp Quốc kêu gọi hợp tác đa bên, lĩnh vực, để thay đổi giới sống hướng đến việc đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) Đây lý khu vực tư nhân với vai trò trung tâm then chốt cần hợp tác với tổ chức xã hội dân Chính phủ, việc thúc đẩy thay đổi tăng cường kết thay đổi Các doanh nghiệp ngày nhận đầu tư vào bảo vệ môi trường thúc đẩy tác động xã hội không hành động bác hay từ thiện mà tạo giá trị kinh doanh tốt Những doanh nghiệp cân sứ mệnh xã hội mục tiêu lợi nhuận tạo tác động trực tiếp lâu dài tới cộng đồng xung quanh, doanh nghiệp vừa tạo giá trị giúp tăng trưởng kinh doanh, vừa mở rộng tác động lên xã hội Chúng tơi tin nắm bắt mơ hình kinh doanh tối quan trọng Việt Nam Chính phát triển cách tiếp cận bền vững bao trùm cho tăng trưởng kinh tế, thông qua đổi sáng tạo công nghệ; nâng cao suất lao động, đồng thời giải thách thức xã hội mơi trường mà quốc gia đối mặt Chính vậy, cần có hỗ trợ cho việc phát triển khu vực Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội Việt Nam, đồng thời cần ghi nhận doanh nghiệp, doanh nhân khu vực nhân tố chủ chốt giúp đạt SDG Trước hết cần hiểu thêm khu vực tạo nhiều giá trị này, có thách thức nhu cầu doanh nhân xã hội Đây động lực cho chúng tôi, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Northampton Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp để thực nghiên cứu Chúng tơi mong muốn mang lại nhìn tổng quan toàn khu vực doanh nghiệp tạo tác động, từ khai thác hết tiềm khu vực thơng qua nhiều mơ hình kinh doanh đa dạng có khả tạo tác động xã hội Chúng tin doanh nghiệp kinh doanh bền vững, doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội doanh nghiệp xã hội mơ hình kinh doanh kỷ 21 Chúng ta, tổ chức phát triển, tổ chức nghiên cứu, quan phủ, tổ chức phi phủ hay doanh nghiệp thương mại, cần tìm cách thúc đẩy hệ sinh thái giúp mơ hình phát triển mạnh mẽ Trường đại học có vai trò quan trọng việc dẫn dắt mơ hình kinh doanh này, thơng qua khuyến khích nghiên cứu thực hành sáng tạo xã hội tinh thần khởi kinh doanh xã hội nhà hoạch định sách doanh nhân tương lai Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dẫn đầu hoạt động toàn quốc với đời Trung tâm Sáng tạo Xã hội Khởi nghiệp (CSIE), chúng tơi khuyến khích đơn vị khác tham khảo mơ hình Chúng tơi hy vọng nghiên cứu phần phản ánh tiếng nói cá nhân, tổ chức đại diện cho khu vực Chính góc nhìn trải nghiệm đáng q họ biến thành hành động hỗ trợ thực tế giúp phát triển khu vực đầy tiềm cho phát triển kinh tế, xã hội môi trường Việt Nam Chúng tơi hy vọng truyền cảm hứng để Việt Nam có doanh nhân với tham vọng lớn hơn, động cam kết cao hướng đến hỗ trợ cho khu vực phát triển, với thời gian, nhận tiềm đầy đủ khu vực giúp tăng tốc tối đa q trình thực hóa SDG Giáo sư Trần Thọ Đạt Bà Caitlin Wiesen Hiệu Trưởng Giám đốc Trường Đại học Kinh tế quốc dân UNDP Việt Nam i LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu được thực PGS TS Trương Thị Nam Thắng, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xã hội Khởi nghiệp (CSIE), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với tư cách trưởng nhóm nghiên cứu với thành viên bao gồm GS Richard Hazenberg, Viện trưởng, Viện Sáng tạo Tác động Xã hội, Đại học Northampton, Vương quốc Anh; Ông Sean O’Connell, Cán phụ trách Nhân quyền Đổi mới, UNDP Việt Nam; ThS Trần Hoài Nam, ThS Đinh Anh Tuấn, ThS Bùi Thị Lê, ThS Nguyễn Phương Mai từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nhà báo Hồng Tư Giang Chúng tơi xin cảm ơn đội ngũ thực tập sinh từ CSIE: Lê Thanh Bình, Nguyễn Như Quỳnh, Phan Thị Nền, Đồng Thị Thu Trang, Phạm Hoàng Minh Anh, Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Bảo Uyên, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Xuân Hiếu, Đinh Hoàng Hồng Sơn cán UNDP Việt Nam: Catherine Phuong, Nguyễn Như Quỳnh, Đặng Hải Bình cách thức khác đóng góp cho nghiên cứu Nghiên cứu hoàn thành với chất lượng cao nhờ vào đóng góp ý kiến từ chuyên gia: Bà Phạm Kiều Oanh, Bà Đoàn Thanh Hải (Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng- CSIP), Bà Trần Thị Hồng Gấm (Hội đồng Anh Việt Nam), Ông Phan Đức Hiếu, Ông Lưu Minh Đức (Viện Quản lý Kinh tế Trung ương), Ông Aaron Everhart (HATCH! Ventures), Ông Brian Spence (Quỹ Đầu tư S&P), Ông Từ Minh Hiếu, Bà Vũ Huyền Trang (Bộ Khoa học, Công nghệ Mơi trường), Ơng Bùi Tiến Dũng (Bộ Giáo dục Đào tạo), Ơng Phạm Hồng Hải (Hội đồng kinh doanh phát triển bền vững Việt Nam, VCCI) TS Trương Tuấn Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân) Nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn đến 62 cá nhân tham gia vấn 500 đại diện doanh nghiệp hoàn thành khảo sát Nghiên cứu tài trợ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam ii BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADB CIEM Giải thích Ngân hàng Phát triển Châu Á Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CSIE Trung tâm Sáng tạo Xã hội Khởi nghiệp CSIP Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSR Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp HTX Hợp tác xã ICT LGBTI Cơng nghệ Thơng tin Người đồng tính luyến nữ, đồng tính luyến nam, song tính luyến ái, chuyển giới hốn tính NEU Trường Đại học Kinh tế Quốc dân NGO Tổ chức Phi Chính phủ NKT Người khuyết tật SDG Mục tiêu Phát triển Bền vững SE Doanh nghiệp Xã hội SIB Doanh nghiệp tạo Tác động Xã hội SIM Do lường Tác động Xã hội SME Doanh nghiệp vừa nhỏ SMEDF UNDP VCCI Quỹ Phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam iii TĨM TẮT TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU “Thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam” (sau gọi tắt “nghiên cứu”) nghiên cứu lớn doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) Việt Nam thời điểm Kết nghiên cứu dựa 492 phiếu điểu tra khảo sát, vấn 62 cá nhân đại diện cho bên hữu quan thơng qua hình thức vấn 1-1 nhóm tập trung, hội thảo tham vấn bên liên quan Nghiên cứu cung cấp nhìn tổng quan hệ sinh thái, thực trạng khu vực SIB Việt Nam, thách thức hội khu vực này, từ đưa khuyến nghị giúp phát triển khu vực Nghiên cứu đưa số hướng dẫn thực hành dành riêng cho SIB trình phát triển doanh nghiệp nhằm chia sẻ lời khuyên thấu hiểu có nhờ vào việc tham vấn nhà lãnh đạo khu vực SIB Mục tiêu yếu nghiên cứu thúc đẩy hoạt động kinh doanh hướng đến giải đồng thời vấn đề xã hội mơi trường, từ đạt mục tiêu phát triển bền vững (SDG)1 Nghiên cứu thực bối cảnh cần có tranh chung khu vực SIB, khu vực có vai trò quan trọng thúc đẩy thay đổi tích cực xã hội mơi trường, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt SDG Liên Hợp Quốc vào năm 2030 Nghiên cứu mong muốn có hiểu biết sâu khu vực SIB giúp định vị nắm bắt tiềm to lớn khu vực nằm nhiều dạng thức tổ chức mơ hình khác nhau, kết nối sứ mệnh giải vấn đề xã hội môi trường Với mục tiêu phục vụ nghiên cứu này, SIB địnhg nghĩa “một tổ chức hoạt động thương mại cam kết tạo tác động tích cực lên xã hội/môi trường hai nguyên lý trung tâm chiến lược vận hành tổ chức Việc cân mục tiêu xã hội/mơi trường với mơ hình thương mại cho phép loại hình tổ chức giải thách thức xã hội môi trường cách bền vững” Khu vực bao gồm tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động thương mại, doanh nghiệp xã hội (SE) đăng ký theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp kinh doanh với người có thu nhập thấp, doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động, doanh nghiệp thương mại phát triển bền vững Do SIB tài liệu khái niệm mang tính ứng dụng phục vụ cho nghiên cứu Một nghiên cứu thực với mục tiêu tìm kiếm giải thách thức rào cản doanh nhân, người gắn sứ mệnh xã hội vào mơ hình kinh doanh họ, từ thúc đẩy phát triển khu vực SIB Việt Nam NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH (PHẦN 2-3) Nghiên cứu nêu bật bảy phát dựa phân tích trả lời bảng hỏi, vấn sâu, hội thảo tham vấn nghiên cứu bàn: Việt Nam có hệ sinh thái SIB sơi động phát triển nhanh chóng Việt Nam có nhiều điều luật sách hỗ trợ khu vực SIB, nhiên cần song hành hoạt động thúc đẩy dẫn dắt việc triển khai Việc làm, phúc lợi bảo vệ môi trường ba lĩnh vực tác động xã hội hàng đầu SIB SIB đầu việc thúc đẩy đa dạng bao trùm Cân mục tiêu lợi nhuận với tác động xã hội mơ hình kinh doanh bền vững Phần lớn SIB theo đuổi việc cân mục tiêu xã hội kinh tế, số sử dụng công cụ đo lường tác động xã hội độc lập Vào ngày 25 tháng năm 2015, quốc gia thành viên Liên hiệp quốc thông qua 17 mục tiêu để chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh đảm bảo thịnh vượng cho tất người phần chương trình phát triển bền vững tồn cầu Mỗi mục tiêu có mục tiêu cụ thể để đạt 15 năm tới, năm 2030 Để biết thêm thơng tin Mục tiêu tồn cầu SGD, vui lòng truy cập: https://www un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals iv THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM SIB nhận thức thách thức làm chậm trình phát triển khu vực lạc quan tương lai KHUYẾN NGHỊ ĐỂ HIỆP LỰC (PHẦN 4) Dựa phát trên, nghiên cứu đề xuất 12 khuyến nghị hướng đến thúc đẩy hợp tác đa bên vượt qua thách thức xác định khu vực SIB Việt Nam, giúp doanh nghiệp đóng góp vào việc đạt SDG Các đề xuất bao gồm: Các sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn nguồn lực tài khác Hình thành sách ưu đãi tích cực VAT thuế thu nhập doanh nghiệp để phát triển khu vực SIB Xây dựng tiêu chí cụ thể để định nghĩa SE, từ xác định ưu đãi thuế tài cụ thể dành riêng cho khối doanh nghiệp 10 Tăng cường phương thức tiếp cận nguồn vốn cơng cụ tài đổi sáng tạo cho khu vực SIB Các sách hỗ trợ thúc đẩy tiếp cận thị trường mở rộng SIB 11 Hỗ trợ SIB tham gia q trình mua sắm cơng 12 Củng cố liên hệ SIB với khu vực tư nhân 13 Nâng cao nhận thức cộng đồng giá trị khu vực SIB Xây dựng lực 14 Đào tạo cho cán khu vực Nhà Nước thúc đẩy khu vực SIB 15 Phát triển tảng học tập trực tuyến cho khu vực SIB 16 Thành lập vườn ươm tạo tăng tốc cho khu vực SIB Tăng cường phối hợp 17 Thúc đẩy hoạt động đào tạo sáng tạo xã hội tinh thầnh khởi kinh doanh xã hội sở giáo dục 18 Thành lập quan quản lý Nhà Nước chuyên phát triển khu vực SIB 19 Thành lập mạng lưới đại diện cho khu vực SIB CHỈ DẪN THỰC HÀNH (PHẦN 5) Thông qua vấn số doanh nhân xã hội có kinh nghiệm thành công nhất, đồng thời từ việc thu thập câu trả lời từ bảng hỏi buổi than vấn, nghiên cứu đưa số dẫn thực hành tốt phát triển doanh nghiệp mở rộng tác động xã hội Các chiến lược thành công chia sẻ với mục tiêu giúp cho doanh nghiệp SIB có lời khuyên mang tính thực hành nhất, bên hỗ trợ hệ sinh thái quan quản lý nhà nước hợp lực để phát triển khu vực doanh nghiệp Những chiến lược tóm tắt đây: Đo lường Tác động Xã hội Chiến lược 1: Áp dụng lý thuyết thay đổi giúp xác định mức độ hiệu tác động xã hội để đem tới thay đổi mang tính lâu dài cho cộng đồng với tham gia bên hữu quan Chiến lược 2: Sử dụng SDG điểm khởi đầu cho việc xây dựng tiêu chí tác động xã hội riêng Các SDG khung đo lường tác động xã hội có tính đồng thuận tồn cầu dễ dàng sử dụng doanh nghiệp SIB chưa có lực để thực hoạt động đo lường tác động xã hội Chiến lược 3: Kết hợp nguồn lực bên bên để thực đánh giá tác động xã hội Các doanh nghiệp SIB tiên phong tận dụng hỗ trợ nhóm tình nguyện viên tổ chức khác hoạt động đo lường đồng thời quảng bá tác động xã hội họ Công tác marketing, truyền thông xây dựng thương hiệu Chiến lược 1: Kể chuyện cách thức quan trọng giúp SIB chia sẻ hành trình mình, làm bật giá trị xã hội đồng thời truyền thông cách rõ ràng việc mơ hình hoạt động họ tạo tác động tới cộng đồng Chiến lược 2: Xây dựng mạng lưới hỗ trợ thường xuyên hay mạng lưới khách hàng thân thiết Hiện nhóm v TĨM TẮT người tiêu dùng quan tâm đến khía cạnh đạo đức kinh doanh vấn đề phát triển cộng đồng gia tăng Các SIB cần tận dụng xu hướng tìm kiếm để lựa chọn đại sứ thương hiệu thực biểu tượng cho tác động xã hội mà doanh nghiệp hướng đến Chiến lược 3: Xây dựng mạng lưới kết nối quan hệ đối tác quan trọng giúp tối đa hoá hiệu sử dụng nguồn lực hạn chế SIB, đặc biệt với doanh nghiệp giai đoạn sơ khởi phát triển mơ hình kinh doanh Các mạng lưới kết đem tới hội huy động vốn, mở rộng thị trường, thu hút nhân tài chia sẻ kinh nghiệm thực hành tốt Đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ tài cần thiết Chiến lược 1: Tập trung vào chất lượng sản phẩm dịch vụ Chất lượng thường ý không thường xuyên đầu tư nỗ lực để rà soát cải thiện chất lượng trở thành điểm hạn chế khả phát triển SIB Nâng cao chất lượng giúp đảm bảo mạng lưới khách hàng vững tiêu chí quân trọng nhà đầu tư tiềm Chiến lược 2: Chủ động tìm kiếm nhiều nguồn cung cấp vốn Đăng ký tham gia mạng lưới kết nối, thi, tận dụng hỗ trợ cụ thể dành cho doanh nghiệp có tiềm tạo tác động xã hội mở nhiều hội tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp Chiến lược 3: Nắm kỹ thuyết trình Kỹ mềm đóng vai trò quan trọng bước ban đầu trình phát triển doanh nghiệp, cụ thể việc thuyết trình trước nhà đầu tư tiềm Thu hút giữ chân người tài Chiến lược 1: Kết nối tham gia tình nguyện viên ngồi nước vào q trình hỗ trợ mục tiêu xã hội Chiến lược 2: Coi nhân lực đối tác, người làm thuê Chiến lược 3: Duy trì văn hố doanh nghiệp tích cực để giữ chân nguồn nhân lực có chất lượng Nâng cao lực quản trị Chiến lược 1: Phát triển tư kinh doanh phù hợp Khả tạo lợi nhuận cần thiết cho việc hướng đến bền vững mặt tài nhân rộng tác động xã hội doanh nghiệp Chiến lược 2: Tiếp cận vnhanh với bối cảnh khởi nghiệp phát triển Những sách mới, thi, vườn ươm doanh nghiệp nguồn vốn tài trợ tiếp tục xây dựng để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo Các SIB nên tìm kiếm hội phù hợp Chiến lược 3: Xây dựng đội ngũ tin cậy Phát triển mô hình kinh doanh Chiến lược 1: Đa dạng hố chiến lược kinh doanh Tùy vào lĩnh vực cụ thể, có nhiều SIB doanh nhân xã hội phát triển hoạt động kinh doanh vượt qua rào cản ban đầu để tăng trưởng mạnh mẽ thông qua việc chuyển đổi đa dạng hố mơ hình kinh doanh ban đầu KẾT LUẬN Định nghĩa SIB xây dựng phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu cho phép nhóm nghiên cứu thực phân tích đánh giá mơ hình tổ chức kinh doanh đa dạng khác ẩn chức tiềm tạo tác động xã hội mạnh mẽ Mặc dù có điểm khác biệt mơ hình vận hành, doanh nghiệp SIB đểu gặp phải thách thức chung số giải pháp khả dụng đề xuấtNghiên cứu đưa đề xuất để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực SIB này, từ đổi sách, hỗ trợ khu vực kinh doanh khác, tới nâng cao nhận thức cộng đồng cổ vũ chia sẻ thân khu vực doanh nghiệp Những mơ hình kinh doanh tin tưởng mang lại giải pháp hiệu quả, bền vững, có tiềm nhân rộng hướng tới thúc đẩy trình thực hố SDG Việt Nam vi KHUYẾN NGHỊ ĐỂ HIỆP LỰC chia sẻ hội, phát triển khu vực Hai mơ hình tổ chức giới khu vực mà Việt Nam tham khảo mơ hình raiSE Singapore Social Enterprise UK Vương quốc Anh (Hộp đây) Trong raiSE chế phối hợp cơng tư, SEUK sáng kiến hồn tồn từ khu vực kinh doanh xã hội nhiên lại có ảnh hưởng với Chính phủ quốc tế Mạng lưới đại diện đóng vai trò nâng cao nhận thức cộng đồng Chính phủ khu vực thơng qua chiến dịch truyền thông; trung tâm ươm tạo, nâng cao lực cho SIB; cấp chứng SIB với tư cách tổ chức Những người tham gia hội thảo Youth Co:Lab cho tổ chức quan trọng hệ sinh thái cần phải nỗ lực thúc đẩy đa dạng hòa nhập cộng đồng khởi nghiệp, ví dụ đào tạo trực tuyến cho niên khuyết tật, LGBTI niên thuộc dân tộc thiểu số raiSE Singapore Social Enteprise UK (SEUK) raiSE sáng kiến Bộ Phát triển Xã hội Gia đình Singapore, Hiệp hội Doanh nghiệp xã hội (SEA), Ủy ban quốc gia dịch vụ xã hội Tote Board SE UK tổ chức đại diện cho khu vực SIB Vương quốc Anh, thực nhiệm vụ sau đây: raiSE cung cấp danh bạ SIB Singapore, cung cấp vốn, chương trình ươm tạo, kiện nâng cao nhận thức, giải thưởng thi: Cung cấp vốn • VentureForGood cung cấp vốn hỗ trợ lên đến S$ 300,000 cho doanh nghiệp SIB, dự án khởi nghiệp tạo tác động xã hội • VentureForGood Youth tài trợ cho dự án khởi nghiệp lên đến S$ 20,000 cho niên để phát triển triển khai dự án • raiSE Impact Finance (RIF) tài trợ cho SIB có trụ sở Singapore để phát triển mở rộng quy mơ tác động xã hội họ Nâng cao nhận thức cộng đồng • FestivalForGood ngày hội thường niên kéo dài tháng, với kiện khác bao gồm mua sắm, hội trợ, nói chuyện truyền cảm hứng, nơi thử nghiệm mơ hình kinh doanh SIB Chương trình ươm tạo • LeapForGood chương trình thường niên nhằm xác định vấn đề cộm xã hội cần giải đưa thách thức liên quan • Chương trình tài trẻ chương trình thực tập giúp giới trẻ tham gia làm thực tập SIB, cố vấn doanh nhân xã hội, tiếp cận với kiện quốc tế Giải thưởng, ghi nhận • Giải thưởng Thứ thách Doanh nghiệp xã hội Tổng thống, năm 2012 với nhóm giải thưởng Doanh nghiệp xã hội năm, doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội năm, doanh nghiệp xã hội niên 44 độc lập; cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo đo lường tác động xã hội cho doanh nghiệp (bao gồm SIB doanh nghiệp thương mại) Khu vực SIB kỳ vọng làm cầu nối hỗ trợ mặt tài chính, kỹ quản trị đo lường tác động xã hội Hình 27 Tiến hành chiến dịch để vận động cho khu vực tổ chức thành viên Các chiến dịch cụ thể mà SEUK tiến hành gồm có: • Buy Social nơi cung cấp danh sách doanh nghiệp xã hội vận động việc mua sắm khu vực công, khu vực tư nhân cơng chúng • Social Summer đồ số cung cấp địa doanh nghiệp SIB mà cộng đồng thăm quan sử dụng dịch vụ kỳ nghỉ hè • Social Saturday ngày thứ bảy năm SEUK chạy chiến dịch khuyến khích việc mua sắm sản phẩm SIB Phối hợp với đối tác doanh nghiệp thương mại để kết nối với doanh nghiệp, tổ chức thành viên thông qua Buy Social Corporate Challenge Sáng kiến tập hợp nhiều doanh nghiệp lớn cam kết mua sắm lên đến tỷ bảng Anh từ SIB Đóng vai trò đầu mối đối tác chiến lược phủ việc vận động loại luật sách liên quan đến khu vực SIB, tổ chức thường niên Social Value Summit, cung cấp diễn giả cho kiện hàng đầu tổ chức khóa đào tạo khởi nghiệp xã hội Xây dựng mạng lưới SIB, nâng cao vị cá nhân tổ chức khu vực SIB thông qua kiện, tổ chức tour thăm quan, nói chuyện, truyển cảm hứng tinh thần kinh doanh xã hội cho khách, doanh nhân xã hội, doanh nghiệp lớn muốn tìm hiểu mơ hình sáng tạo Đón đồn khách quốc tế phần quan trọng SEUK việc khẳng định vị đứng đầu toàn cầu thúc đẩy phát triển khu vực SIB Vốn, thuế Thủ tục hành Ghi nhận Hỗ trợ Tiêu dùng Đối tác kinh doanh Đào tạo, nghiên cứu Đo lường tác động xã hội Marketing, truyền thông, thương hiệu Vốn Năng lực quản trị Tăng trưởng Chính phủ Hệ sinh thái Khu vực SIB Vốn • Tập trung vào Mơ hình kinh doanh chất lượng sản phẩm • Mạng lưới mối quan hệ • Thuyết trình gọi vốn Truyền thơng, thương hiệu • Kể chuyện • Tận dụng mạng xã hội • Xây dựng mạng lưới Tăng trưởng mở rộng • SIB chi nhánh doanh nghiệp thương mại • Nhượng quyền xã hội • Mở rộng Thị trường quốc tế Hỗ trợ phát triển đối tác, thị trường • Tổ chức trung gian • Khu vực thương mại • Thị trường, đối tác quốc tế Ưu tiên mua sắm tạo tác động • Tổ chức quốc tế • Khu vực thương mại • Nội khu vực SIB • Cơng cộng Năng lực quản trị • Tư kinh doanh • Tận dụng mạng lưới • Làm việc nhóm Thu hút Tài • Sử dụng nhiều nguồn • Nhân viên đối tác • Văn hóa doanh nghiệp Ươm tạo • Dự án khởi nghiệp • Doanh nghiệp tạo tác động xã hội Đào tạo • Cán quản lý nhà nước • Doanh nghiệp tạo tác động xã hội • Doanh nhân • Thế hệ tương lai cho SIB • Tiếp cận mua sắm cơng • Chương trình đào tạo cho cán quản lý nhà nước • Thúc đẩy khu vực thương mại đưa SIB vào chuỗi cung ứng • Hỗ trợ đào tạo nâng cao lực cho khu vực SIB • Thúc đẩy tiêu dùng khu vực dân cư từ SIB • Lồng ghép đào tạo khởi nghiệp xã hội, khởi nghiệp • Ghi nhận thông qua giải thưởng cho mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp SIB, doanh nghiệp thương mại có hợp tác với SIB • Nới rộng điều khoản đầu tư vào số lĩnh vực ưu tiên cho SIB • Chương trình cho vay ưu đãi, tiếp cận nguồn vốn (SMEDF) • Ưu đãi thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp) • Tiếp cận khoản tài trợ Chính phủ, quốc tế • Trái phiếu tác động xã hội • Thị trường chứng khoán đầu tư tác động Các khoản tín dụng ưu đãi • Tỏ chức trung gian hỗ trợ • Thể chế tài • Tổ chức quốc tế • Doanh nghiệp thương mại Các khoản tài trợ • Doanh nghiệp thương mại • Tổ chức quốc tế • Cộng đồng Vốn đầu tư • Doanh nghiệp thương mại • Quỹ đầu tư tác động • Đầu tư thiện nguyện từ cộng đồng Năng lực Năng lực cán quản lý nhà nước Năng lực quản trị kinh doanh doanh nghiệp Chuẩn bị đội ngũ cho khu vực SIB Thị trường Thị trường mua sắm công Thị trường doanh nghiệp thương mại Thị trường dân cư Tài Thuế Vốn BẢNG 19 TỔNG KẾT VỀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ HIỆP LỰC Mạng lưới dại diện cho SIB tổ chức hỗ trợ • Đại diện bên hữu quan • Nền tảng trực tuyến cung cấp thơng tin cho doanh nghiệp • Chiến dịch truyền thơng nâng cao nhận thức • Cung cấp chứng SIB SIB hệ sinh thái • SIB – vườn ươm (các tổ chức trung gian quốc tế) • SIB – người tiêu dùng • SIB – doanh nghiệp thương mại • SIB- trường đại học Đo lường tác động xã hội • Sử dụng phương pháp đơn giản • Các mục tiêu phát triển bền vững • Tận dụng nguồn lực ngồi tổ chức Văn phòng điều phối quốc gia địa điểm cửa (one stop shop) • Là thực thể riêng biệt • Bộ Khoa học Cơng nghệ • Bộ Kế hoạch Đầu tư • Bộ Lao động- Thương binh Xã hội Thông tin, mạng lưới Kết nối mảng hệ sinh thái Tiếp cận thông tin Nâng cao nhận thức THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 45 05 CÁC THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TỐT CHO SIB Nguồn: UNDP 46 THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 5.1 ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG XÃ HỘI Các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu cho hoạt động báo cáo tác động xã hội việc đòi hỏi nhiều thời gian, đồng thời thực hành kinh doanh mà phần lớn SIB chưa thực cách đầy đủ Đây chưa phải ưu tiên hàng đầu doanh nghiệp bên cạnh việc phải đạt tiêu bán hàng, phát triển sản phẩm, huy động vốn Một số đại diện hệ sinh thái tham gia vấn SIB thực đo lường tác động xã hội số lợi ích sau thực SIM: (i) báo cáo cho nhà tài trợ dự án; (ii) sở để nhà đầu tư tác động xem xét đầu tư; (iii) tài liệu giúp xúc tiến thương hiệu SIB qua kênh truyền thông; (iv) giới thiệu ngắn gọn cho tổ chức hỗ trợ/ đối tác SIB tác động xã hội họ; (v) báo cáo cho quan quản l‎ý nhà nước doanh nghiệp đăng k‎ý SE; (vi) phương thức quản trị nội giúp phát triển tổ chức, (vii) kết nối tác động xã hội môi trường SIB tạo với nỗ lực vĩ mơ tồn cầu tại, thúc đẩy phát triển bền vững, chia sẻ thông lệ quản trị tốt phát triển quan hệ hợp tác quốc tế 5.1.1 Chiến lược 1: Áp dụng lý thuyết thay đổi Một nguyên lý đo lường tác động xã hội sơ đồ hoá cách hiệu hoạt động, mục tiêu, tác động kỳ vọng quan trọng thay đổi tích cực SIB muốn đem đến ‎”Lý thuyết thay đổi” cung cấp phương pháp hữu dụng cho SIB tìm hiểu hồn thiện thay đổi xã hội mà họ muốn hướng tới Các khía cạnh lý thuyết nằm việc so sánh tác động kỳ vọng tác động thực tế, doanh nghiệp chủ động đánh giá điều chỉnh hoạt động kết Khi lập kế hoạch thực đánh giá tác động xã hội, bên hữu quan đối tượng hưởng lợi cần phải tham vấn để lựa chọn cách tiếp cận, kết mong muốn họ gì, từ định hình thức can thiệp để đạt mong muốn đó89 Trình tự mơ hình phân tích sau: Đầu vào -> hoạt động -> đầu -> kết ngắn hạn -> tác động trung dài hạn • Ví dụ đơn giản, trước triển khai dự án, hoạt động kinh doanh tạo tác động, SIB cần xác 89 Clifford, J., Hehenberger, L., & Fantini, M., “Proposed Approaches to Social Impact Measurement in European Commission legislation and in practice relating to: EuSEFs and the EaSI”, ec.europa.eu, 2014, http://ec.europa.eu/ internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605sub-group-report_en.pdf, (truy cập ngày 15 tháng 7, 2018) định tình trạng bên hưởng lợi, bên hữu quan trước tổ chức can thiệp (ví dụ tảng tình trạng NKT khơng có việc làm); hoạt động cụ thể tổ chức giải (đào tạo nghề, tạo việc làm); kỳ vọng đầu (NKT có kỹ năng); kết ngắn hạn (NKT có việc làm); tác động xã hội kỳ vọng (NKT hoà nhập tốt với xã hội, cộng đồng gắn kết với NKT, họ thực thi tất quyền trách nhiệm thân, chất lượng sống cải thiện, gia đình hạnh phúc hơn, tăng suất kinh tế) • Các SIB cần phải cam kết tìm hiểu đến gốc rễ vấn đề xã hội mà họ mong muốn giải Thường doanh nhân SIB thường đưa giải pháp nhanh, thoả mãn với việc giải pháp phần giải giả định đưa Chìa khố để gắn giải pháp với nguyên nhân cội rễ vấn đề, việc tìm hiểu thật sâu trở ngại đối mặt Một bước cần thiết để xác định giả định bên vấn đề giải pháp khả thi gắn kết với đối tượng thụ hưởng, nhóm đối tượng mục tiêu mà SIB hướng đến hỗ trợ Việc gắn kết không dừng lại việc tham vấn mà tạo hội tham gia toàn cho bên liên quan đối tượng hưởng lợi để chắn hướng tiếp cận theo đuổi đem lại tác động xã hội kỳ vọng • Việc có khung logic giúp SIB kiểm sốt việc tập trung vào sứ mệnh mục tiêu ban đầu đặt nắm vững việc tác động xảy đâu nào, quan trọng nữa, tác động chưa xuất 5.1.2 Chiến lược 2: Hệ thống SDG coi sở tham khảo hữu dụng cho SIB xây dựng tiêu chí đo lường tác động xã hội cho riêng doanh nghiệp • 17 mục tiêu phát triển bền vững, với 169 tiêu 232 số chi tiết phát triển Liên hợp quốc giúp SIB việc: (1) xác định rõ thách thức lớn xã hội mà giới cố gắng vượt qua, gắn với phát triển quốc gia chiến lược bền vững, từ xây dựng chiến lược tham gia vào q trình giải mục tiêu tồn cầu; (2) sau chọn lĩnh vực/ mục tiêu SDG, tiêu chí cụ thể SDG nguồn chi tiết để doanh nghiệp tự kiểm tra liệu đáp ứng tiêu chí Sử dụng SDG 47 CÁC THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TỐT CHO SIB tiêu chí tham khảo để doanh nghiệp phát triển tiêu chí cụ thể cho hoạt động mình, chất SDG khung đo lường phát triển bền vững cấp độ tồn cầu hồn tồn điều chỉnh phù hợp với điều kiện khu vực địa phương • Ví dụ với mục tiêu SDG số 10 – giảm thiểu bất bình đẳng Chỉ tiêu 10.2, “Đến năm 2030, trao quyền khuyến khích tham gia mang tính xã hội, kinh tế, trị tất người, không kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật, chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc, tơn giáo hay địa vị kinh tế khía cạnh khác nữa” Chỉ số 10.2.1, “Phần trăm số người sống mức 50% mức trung vị thu nhập, xét khía cạnh tuổi, giới tính khuyết tật” Các SIB tham gia vào trình trao quyền cho NKT thơng qua việc tạo hội việc làm khảo sát người lao động mức tăng thu nhập với công việc Các phần tăng 50% mức trung vị thu nhập quốc gia phải cộng dồn so sánh với phần trăm số NKT sống mức thu nhập trung vị quốc gia Bằng cách SIB kết nối tác động họ tới tiêu phát triển bền vừng quốc gia quốc tế, từ thu hút hỗ trợ Chính phủ, quỹ đầu tư tạo tác động (xem Hình 4.1.3 phía trên) Các SIB nên bắt đầu tham gia vào trình trao đổi tri thức chia sẻ thông lệ tốt tới SIB thực hoạt động tưong tự trao quyền cho nhóm NKT quốc gia khác giới • Bộ hướng dẫn SDG Toolkit90 phát triển công ty chuyên đào tạo phát triển kinh doanh Benefits từ Hàn Quốc Bộ hướng dẫn đưa người sử dụng vào hành trình tương tác nhằm tạo lập ‘mơ hình kinh doanh SDG’, hay ‘tinh thần kinh doanh SDG’ Quá trình từ việc xác định thách thức điển hình cộng đồng khu vực địa phương, đưa thách thức vào nhóm vấn đề SDG, từ đưa mơ hình kinh doanh, chiến lước khả thi, hướng dẫn đo lường tác động xã hội nhằm hỗ trợ doanh nhân sử dụng mơ hình SDG đề xuất phát triển SIB bền vững có khả mở rộng 5.1.3 Chiến lược 3: Phối hợp nguồn lực bên bên để hoàn thành báo cáo đo lường tác động xã hội • Các doanh nghiệp quy mô lớn sử dụng đội ngũ phòng truyền thơng, quan hệ đối ngoại để chuẩn bị báo cáo tác động xã hội, với công cụ phức tạp GRI Các doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa thường sử dụng đối tác bên cơng ty tư vấn, nhóm tình nguyện viên quốc tế, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động soạn thảo Các doanh nghiệp cung cấp thông tin, kết nối với bên hữu quan để lấy liệu, vấn lấy chứng cho báo cáo, trước chuyển sang cho đơn vị bên ngồi tiến hành phân tích hồn thiện báo cáo Hai ví dụ giới thiệu đây: • Hamona91 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội áp dụng công nghệ vào cho sản phẩm dừa hữu cơ, để đáp ứng yêu cầu thu hút vốn đầu tư sử dụng công ty tư vấn nước chuyên đo lường tác động xã hội để chuẩn bị báo cáo, với nhiều tiêu chí phức tạp, phối hợp điều tra vấn với bên hữu quan • Sapa O’Chau92 SIB có báo cáo tác động xã hội vào năm 2015 nhờ vào nhóm tình nguyện viên sinh viên quốc tế đến thực tập doanh nghiệp 5.2 MARKETING, TRUYỀN THÔNG, LÀM THƯƠNG HIỆU 5.2.1 Chiến lược 1: Kể chuyện • Đối với doanh nghiệp tạo tác động, việc biết xây dựng câu chuyện biết kể chuyện yếu tố thành công làm marketing làm thương hiệu Câu chuyện không giúp kết nối với công chúng, mà gắn kết mặt cảm xúc với họ, trở thành nguồn cảm hứng cho giá trị cá nhân cách làm rõ tác động xã hội mà họ tạo Một câu chuyện hay dễ dàng kết nối từ trái tim lý trí, đồng thời thúc đẩy người nghe trở thành phần ‘hành động’, xây dựng mạng lưới khách hàng tận tâm lan toả thông điệp doanh nghiệp tác động xã hội kèm • Các doanh nghiệp nên truyền thơng câu chuyện sứ mệnh xã hội thơng qua phương tiện nghe nhìn phim, video có âm thanh, âm nhạc câu chuyện mang tính cá nhân, điều chứng minh hiệu mạng xã hội, Facebook, mạng xã hội có lượng sử dụng cao Việt Nam 91 http://www.hamona.vn/ 90 Thơng tin thêm SDG Toolkit tìm thấy http://sdgtoolkit.org/ 48 92 http://sapaochau.org/ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 5.2.2 Chiến lược 2: Fanpage cho fanclub • Các SIB thường có câu chuyện hay để kể, họ có giá trị cốt lõi sứ mệnh rõ ràng, với giá trị cốt lõi “kinh doanh với tử tế”, sứ mệnh, giá trị cốt lõi thể quán tuyên bố, phong cách lãnh đạo sản phẩm, dịch vụ, cách thức tạo giá trị cho khách hàng tạo giá trị cho bên hưởng lợi Mạng xã hội trang đánh giá kênh chi phí thấp, hiệu để thu hút khách hàng, người ủng hộ, đối tác nhà đầu tư cho doanh nghiệp • Trang facebook fanpage doanh nghiệp Tò he (Tòhe style)93 với 61,000 theo dõi nhờ vào câu chuyện cách kể chuyện Tò he tạo nên kênh marketing, truyền thơng vơ mạnh với chi phí gần không, giúp lan toản giá trị cốt lõi doanh nghiệp, bán sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Tương tự, KOTO94 hay Sapa O’Chau có nhận xét đánh giá rât tốt Trip Advisor 5.2.3 Chiến lược 3: Xây dựng mạng lưới kết nối quan hệ đối tác • Khu vực SIB khu vực mới, chưa phải khu vực kinh doanh yếu kinh tế, chủ yếu doanh nghiệp quy mơ siêu nhỏ đến nhỏ Chính cần phải có gắn kết tốt doanh nghiệp khu vực với khu vực kinh tế khác Đã có nhiều mạng lưới Doanh nghiệp xã hội Én Xanh, Mạng lưới kinh doanh phát triển bền vững Việt Nam, Mạng lưới doanh nghiệp xã hội Việt Nam, Mạng lưới học giả doanh nghiệp xã hội Việt Nam, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp Những mạng lưới giữ vai trò quan trọng giúp SIB mở rộng mạng lưới, mối quan hệ đối tác • Có xu hướng tốt Việt Nam doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động tổ chức hỗ trợ thường phối hợp tạo thành liên kết vững nhằm nâng cao nhận thức, kết nối mắt xích chuỗi cung ứng, hay trở thành kênh phân phối cho nhóm riêng biệt sản phẩm nông nghiệp hữu thực phẩm Cam Vinh Kỳ Yến95 ví dụ Đây nơng trại chun trồng cam hữu cơ, nhiên bên cạnh trồng phân phối cam nâng cao nhận thức người nơng dân, người tiêu dùng loại hình canh tác nơng nghiệp Doanh nghiệp trở thành đối tác sản xuất, phân phối nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu khác triển khai dịch vụ du lịch vườn tăng giá trị kinh tế cho doanh nghiệp 5.3 ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN VÀ CÁC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CẦN THIẾT 5.3.1 Chiến lược 1: Tập trung vào chất lượng sản phẩm dịch vụ • Nhu cầu lớn SIB đảm bảo việc thu hút nguồn tài để phát triển doanh nghiệp Từ góc độ từ các nhà đầu tư, sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp phải đủ tốt, đủ cạnh tranh, có thị trường, trước họ rót vốn Khi sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ việc giải thách thức xã hội cam kết, nhà tài trợ quan tâm đầu tư, đặc biệt có tương đồng với mục tiêu SDG đo lường hiệu 5.3.2 Chiến lược 2: Khám phá hội khác nguồn vốn • Có ba nguồn tài chủ yếu mà SIB thu hút: khoản tài trợ, khoản đầu tư, khoản cho vay lãi suất thấp Để tiếp cận với nguồn trước hết cần phải có thơng tin Vì vậy, SIB cần đăng ký trở thành thành viên mạng lưới liên quan, tham gia hội thảo, kiện hội nghị, theo dõi fanpage, đăng ký nhận thư thường kỳ tổ chức hỗ trợ để cập nhật thông tin hội nhận vốn Nguồn vốn dạng giải thưởng tham gia thi khởi nghiệp, thi sáng tạo xã hội, kinh doanh xã hội; đăng ký khoản tài trợ từ tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức trung gian; khoản đầu tư từ nhà đầu tư thiên thần (thông qua kiện truyền thông, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần iAngel96; khoản vốn mồi từ quỹ đầu tư tạo tác động, mạng lưới đầu tư tạo tác động AVPN97; khoản vay lãi suất thấp thông qua chương trình hỗ trợ tài ví dụ Thriive98 • Imagtor, mGreen99, 1516 Green design100, Save Your Ocean101, SCDeaf102 nhận khoản hỗ trợ 96 http://iangel.vn/ 97 https://avpn.asia/ 98 https://thriive.org/ 99 http://mgreen.vn/ 93 https://www.facebook.com/tohestyle/ 100 https://1516energy.com/en/ 94 http://www.koto.com.au/ 101 http://impact.triip.me/ 95 http://camvinh.net/ 102 https://www.facebook.com/scDeaf.vn/ 49 CÁC THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TỐT CHO SIB tiền nâng cao lực từ UNDP Viet Namtrị giá trung bình 26.500 USD cho mơ hình chiến thắng thi Thử thách SDG 2017 • Kym Việt103, CED104 nhận khoản tài trợ nhỏ từ 10.000 USD đến 20.000 USD Abilis105 dành cho hoạt động đào tạo, tạo việc làm cho NKT • Patamar Capital106 (một quỹ đầu tư tạo tác động) đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động Việt Nam Mobivi107, Jupviec.vn108 Topica EdTech109 • Quỹ Thriive cung cấp năm khoản vay khoảng 10.000 USD cho doanh nghiệp nhỏ tạo tác động xã hội với lãi suất 0%, hoàn trả khoản vay sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp 5.3.3 Chiến lược 3: Nắm kỹ thuyết trình • Để thu hút vốn vay, vốn đầu tư, khoản tài trợ, kỹ thuyết trình kể chuyện lãnh đạo SIB yếu tố để thành cơng Cách thức thuyết trình cần có tính đồng từ bước nộp hồ sơ xin tài trợ, đến tham gia thi, sau trình bày trước nhà đầu tư tiềm Cách thức trình bày câu chuyện kinh doanh tạo tác động nên gồm phần: (1) nêu bật vấn đề xã hội môi trường cộm mà doanh nghiệp mong muống giải quyết; (2) rõ hội thị trường (khoảng trống cung cầu, thất bại thị trường), giải pháp sản phẩm hay dịch vụ; (3) làm để sản phẩm, dịch vụ tạo tác động lên xã hội, mơi trường, đo lường tác động nào; (4) nêu dự định lớn doanh nghiệp, số chứng thành công bước đầu doanh nghiệp thông qua đối tác, khách hàng, người hưởng lợi; (5) có nhóm khởi nghiệp mạnh với ban cố vấn uy tín, với kết nối với tổ chức phi phủ có uy tín lĩnh vực doanh nghiệp • Chị Nguyễn Thị Vân, đồng sáng lập Imagtor, người tham gia vấn nghiên cứu này, giúp doanh nghiệp nhận đến giải thưởng uy tín nước khu vực năm 2017 khoản tài trợ, 103 http://kymviet.net/ 104 http://www.ced.org.vn/ 105 http://www.abilis.fi/en/ hỗ trợ đầu tư nhiều đại sứ quán tổ chức quốc tế phần nhờ vào kỹ thuyết trình Vân nhận nhiều hỗ trợ tập luyện để có tự tin tham gia vào nhiều thi kinh doanh xã hội, khởi nghiệp xã hội 5.4 THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI 5.4.1 Chiến lược 1: Kết nối tham gia tình nguyện viên nước quốc tế • Vì tính chất lai ghép mơ hình SIB vừa kinh doanh vừa tạo tác động, nên nguồn nhân lực mơ hình sử dụng mơ hình lai ghép Các doanh nghiệp khu vưc sử dụng nguồn nhân lực tồn thời gian, dựa thêm vào nguồn tình nguyện viên nước quốc tế • Các cán điều hành KOTO nhiều năm liền tình nguyện viên quốc tế Bên cạnh năm KOTO đón nhiều đồn giảng viên, cao học viên, sinh viên đến từ trường đại học Úc làm dự án tư vấn, nâng cao lực cho doanh nghiệp Cam Vinh Kỳ Yến đón chuyên gia quốc tế tình nguyện viên trả tiền đối tác quốc tế đến phát triển sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất cho doanh nghiệp Mekong +110 sử dụng tình nguyện viên nhà thiết kế tiếng cho phát triển sản phẩm Blind Link111 phát triển sản phẩm chủ đạo Chăm sóc sức khỏe văn phòng (Office Spa) nhờ vào hỗ trợ tình nguyện viên quốc tế Kym Việt sử dụng bạn thực tập sinh đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để làm dự án marketing, lập báo cáo tài 5.4.2 Chiến lược 2: Nhân lực đối tác, khơng phải người làm th • Trong doanh nghiệp SIB, nguồn nhân lực bao gồm người lao động, chủ sở hữu doanh nghiệp chí đối tượng hưởng lợi Cách thức để giữ người tài doanh nghiệp tạo tác động, việc lương khoản lợi tức hợp l‎ý so với ngưỡng thị trường, chế phi tài quan trọng Cơ chế bao gồm việc bên hữu quan tham gia vào định, trao quyền cho nhân viên thực dự án quan trọng ‘tinh thần khởi kinh doanh nội bộ’, 106 http://patamar.com/ 107 https://www.mobivi.vn/ 108 http://Jupviec.com/ 110 https://mekongquilts.com/ 109 https://topica.asia/ 111 https://www.facebook.com/OmamoriSpa/ 50 THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM tơn trọng quyền người, đảm bảo tính riêng tư, tự biểu đạt tổ chức Các doanh nghiệp SIB tham khảo “Hướng dẫn Liên hiệp quốc Kinh doanh Quyền người”, bao gồm phát triển sách doanh nghiệp quyền người, tiến hành đánh giá thực trạng tác động112 Trong nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, cách gọi nhân viên đồng đội, đối tác, đồng chí thể phần giá trị cốt lõi tinh thần đồng đội trao quyền cho nhân viên tổ chức này, xóa bỏ vai trò cấp bậc truyền thống doanh nghiệp 5.4.3 Chiến lược 3: Duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực • Tò he doanh nghiệp tiêu biểu việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa đạo đức hồn nhiên Văn hóa thấm nhuần nhà sáng lập viên điều hành doanh nghiệp, cách thức gọi tên “cán bộ”, “đại sứ”, cách đặt tên cho dự án, cách trí văn phòng thân thiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng cẩn thận mà không cầu cạnh, cách thực hành thiền, ăn trưa, chơi dã ngoại, thực dự án cộng đồng Những hành động dẫn đến việc tạo lập văn hoá cộng đồng doanh nghiệp, tạo lợi cạnh tranh việc tuyển dụng với việc làm bật mơ hình giá trị xã hội SIB 5.5 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ 5.5.1 Chiến lược 1: Phát triển tư kinh doanh phù hợp • Một vấn đề lớn theo phản hồi nhà đầu tư tác động doanh nhân xã hội “có trái tim nóng, thiếu đầu lạnh”, họ quan tâm đến sứ mệnh xã hội, chưa có tư kinh doanh Tư kinh doanh thể hai khía cạnh: (1) doanh nghiệp kinh doanh, có nghĩa phải có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng thị trường cụ thể, có người sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm, dịch vụ đó; (2) tư hiệu quả, có nghĩa sử dụng tốt nguồn lực có, có kết tốt với chi phí thấp • Kym Việt doanh nghiệp nhóm NKT sáng 112 UNDP Việt Nam, ‘Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework’, UNDP Viet Nam, http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/ democratic_governance/guiding-principles-on-business-and-human-rights-implementing-th.html, (truy cập ngày 15 tháng 7, 2018) lập năm 2013 sử dụng đến 15 nhân viên người điếc Sau năm thành lập, Kym Việt đối mặt với việc lỗ lớn, gần tình trạng phá sản Vào năm 2016, họ thực vượt qua khó khăn thay đổi tư kinh doanh “Mặc dù NKT, không để sản phẩm sản phẩm khuyết tật, phải sống sản phẩm làm ra, để khách hàng mua lòng thương hại, họ mua lần khơng có thêm đơn hàng cả” Cơng ty tập trung hồn tồn vào thị trường, thay đổi mẫu mã sản phẩm, cắt giảm chi phí sản xuất việc tăng suất lao động, mua sắm máy móc tự động hóa số cơng đoạn nghề thủ công, xây dựng dây chuyền sản xuất, áp dụng chế hoa hồng cho bên phân phối Sau năm, doanh thu công ty tăng lần Cho đến thời điểm 2018, công ty có lãi năm liên tiếp, trả cổ tức phần cho cổ đơng có chế độ bảo hiểm xã hội cho nhân viên khuyết tật công ty 5.5.2 Chiến lược 2: Tận dụng thời phong trào khởi nghiệp lên Trong phong trào khởi nghiệp nay, SIB có nhiều lựa chọn khác để nâng cao lực tạo tác động • SIB tìm kiếm cố vấn từ mạng lưới cố vấn khởi nghiệp Vietnam Mentoring Initiate (VMI)113, chương trình SME Mentoring114 • Các SIB tham gia thi khởi nghiệp, thi khởi nghiệp xã hội Cuộc thi Thanh niên Việt Nam Sáng tạo Xã hội (VYSI Challenge) dành cho niên, hay SOIN thi lớn cấp độ khu vực DBS-NUS Social Venture Challenge Asia, ASEAN Impact Challenge • Các doanh nghiệp hưởng lợi từ chương trình ươm tạo, đòi hỏi nhóm khởi nghiệp phải nhìn lại thân, làm nghiêm túc nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm hồn thiện mơ hình kinh doanh; • Các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vườn ươm doanh nghiệp địa phương thuộc trường đại học SIHUB115 thành phố Hồ Chí 113 http://mentors.vn/ 114 https://www.mentoring1on1.com/ 115 http://web.sihub.vn/ 51 CÁC THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TỐT CHO SIB Minh, DNES116 Đà nẵng, sYs117, TFI118, WeCreate119 Hà Nội không gian làm việc chung TOONG120, The Vuon121, UP122 để tham gia nhiều kiện đào tạo miễn phí khởi nghiệp, thuyết trình, mơ hình kinh doanh chương trình demo sản phẩm, tiếp cận nhà đầu tư tổ chức khơng gian • BookingCare123, HomeCares124 tảng khởi nghiệp tạo tác động ươm tạo hỗ trợ gọi vốn TFI DNES vườn ươm nêu 5.5.3 Chiến lược 3: Xây dựng đội ngũ tin cậy • Vấn đề nhiều doanh nghiệp SIB câu chuyện khởi nghiệp ‘một mình’, khó tìm kiếm người chia sẻ tầm nhìn, khát vọng giá trị giống để chia sẻ gánh nặng khởi nghiệp Sẽ khó khăn lớn mơ hình khởi nghiệp để có đủ lực, thời gian, kiến thức lượng để dẫn dắt tới bền vững, đặc biệt với mơ hình khởi nghiệp xã hội Chính vậy, doanh nhân SIB cần tìm kiếm nguồn lực từ đội ngũ đồng nghiệp, ‘đồng đội’ họ Làm việc nhóm tốt điều kiện quan trọng cho việc kiến tạo ý tưởng, việc thực thi, đo lường chúng Cách tiếp cận đặc biệt hiệu gắn liền với trình ‘cùng tạo lập’ với nhóm đối tượng hưởng lợi thương mại lựa chọn việc đa dạng hóa sang mơ hình SIB doanh nghiệp SIB phát triển nhờ mơ hình nhượng quyền xã hội, với số ví dụ • POSCO tập đồn hàng đầu thép giới có trụ sở Hàn Quốc, bên cạnh hoạt động trách nhiệm xã hội thành lập hàng loạt SIB POSWITH, POS ECO HOUSING, POSCO SONGDO SE POSCO SMILE Micro Financing, chuyên mảng nhà thân thiện mơi trường, quỹ tín dụng vi mơ128 • Chuỗi Tơm rừng129 - SIB thành lập Tập đồn tơm Minh Phú130 kết nối hộ nông dân nuôi tôm để kết hợp nguồn lực bao gồm tham gia góp vốn, góp đất công cụ dụng cụ nuôi tôm Đây vừa cách để mở rộng khả cung ứng cộng đồng hộ nông dân nuôi tôm vùng, đảm bảo uy tín với đối tác, xúc tiến thương hiệu đồng cho hoạt động kinh doanh Đây thực chiến lược đại dương xanh hợp tác chia sẻ giá trị • CBT Travel131 chuyên du lịch cộng đồng, nhân rộng thành cơng mơ hình nhượng quyền xã hội cho hàng chục bản, làng xã khu vực vùng cao đồng Sông Cửu Long, tạo việc làm, mang lại thu nhập cao cho bà con, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch cộng đồng có trách nhiệm • Imagtor, Vé xe rẻ125, Vietherb126, Think Playground127, and 1516 Green design thành cơng nhờ vào nhóm sáng lập gắn kết có kỹ bổ sung cho 5.6 TĂNG TRƯỞNG 5.6.1 Chiến lược 1: Đa dạng hố chiến lược kinh doanh Ngồi lựa chọn tăng trưởng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường Các doanh nghiệp 116 http://www.dnes.vn/ 117 http://thanhnienkhoinghiep.vn/ 118 http://ivy.topica.asia/tfi/ 119 http://wecreate.life/ 120 http://toong.com.vn/ 121 http://thevuon.vn/ 122 http://up-co.vn/en/ 128 https://ink.library.smu.edu.sg/cases_coll_all/6/ 125 http://Vexere.vn 129 Phan Trung Đỉnh, ‘Công Ty Minh Phú Thành Lập Doanh Nghiệp Xã Hội Chuỗi Tôm Rừng’, baocamau.com.vn, 2017, http://baocamau.com.vn/tin-tuc/ cong-ty-minh-phu-thanh-lap-doanh-nghiep-xa-hoi-chuoi-tom-rung-45765 html, (truy cập ngày 15 tháng 7, 2018) 126 http://vietherb.vn/ 130 http://minhphu.com/en/home/ 127 https://www.sanchoi.org/ 131 http://www.cbtvietnam.com/ 123 http://Bookingcare.vn 124 http://homecares.vn/ 52 KẾT LUẬN Để đáp ứng mục tiêu nghiên cứu này, khái niệm SIB hình thành với cách tiếp cận mở, với mong muốn bao trùm nhiều hình thái tổ chức liên quan, nhằm khám phá đầy đủ hoạt động tiềm tương lai khu vực Nghiên cứu nêu bật khuyến nghị nhằm thúc đẩy không doanh nghiệp tạo tác động xã hội mạnh mẽ, mà doanh nghiệp tiềm xác định sứ mệnh xã hội, cần hỗ trợ việc giám sát mở rộng tác động xã hội họ Những Phát Chính Nghiên cứu nhiều phát quan trọng nội dung phía trên, nhiên bảy phát làm bật vai trò đóng góp tác động khu vực này, đồng thời điểm thắt nút khởi điểm cho nỗ lực thúc đẩy phát triển khu vực: Việt Nam có hệ sinh thái SIB sôi động phát triển nhanh chóng Trong năm gần đây, số hỗ trợ hướng đến khu vực SIB hình thành, bao gồm khung pháp lý cho doanh nghiệp xã hội, tổ chức trung gian chuyên biệt, vườn ươm doanh nghiệp, sách hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục gia tăng, hỗ trợ từ cộng đồng, tổ chức đào tạo nghiên cứu có liên quan Tuy nhiên, số chế hỗ trợ quan trọng cho SIB thiếu hụt, dẫn đến cản trở phát triển khu vực này, như: ưu đãi tài chính, việc thực thi hiệu sách hỗ trợ Chính phủ, tham gia rõ ràng từ khu vực tư nhân Việt Nam có nhiều điều luật sách hỗ trợ khu vực SIB, nhiên cần song hành hoạt động thúc đẩy dẫn dắt việc triển khai Chính phủ Việt Nam phát triển lượng không nhỏ điều luật sách có tính cải cách nhanh chóng hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp việc lan toả tác động xã hội, trao quyền cho nhóm bị lề hoá Tuy nhiên, tồn khoảng cách sách thực hành Hiện nay, 84% SIB đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2015, có 72% đăng ký doanh nghiệp lợi nhuận có 12% đăng ký SE Để cổ vũ nhiều doanh nhân doanh nghiệp đăng ký SE, giúp sách ưu đãi cho hoạt động tạo tác động xã hội trở nên có ích, nên tập trung nhiều vào nỗ lực nâng cao nhận thức, hoạt động đào tạo, làm rõ bước thủ tục hành phát triển dịch vụ hỗ trợ hiệu Các SIB nhiều hạn chế lực hành chính, với 70% khu vực SIB doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ Những phản hồi từ SIB cho thấy dự để xác định SE, mơ hình quan trọng khu vực SIB Có thể thấy thiếu vắng xúc tiến mơ hình SE từ phía Chính phủ, bao gồm việc sử dụng dịch vụ SE mua sắm công Việc làm, phúc lợi bảo vệ môi trường ba lĩnh vực tác động xã hội lớn khu vực SIB Ba thách thức xã hội hàng đầu mà doanh nghiệp SIB Việt Nam nỗ lực giải là: phúc lợi chăm sóc sức khỏe (50%), tạo việc làm (47%), bảo vệ môi trường (37%) Trong năm lĩnh vực kinh doanh hàng đầu mà SIB tham gia, có tới ba lĩnh vực liên quan đến tạo việc làm cho nhóm yếu gồm có nơng nghiệp, thủ công mỹ nghệ sinh kế phi nông nghiệp Năm SDG hàng đầu theo đuổi SIB bao gồm (i) SDG 8: Tạo Việc làm đầy đủ thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế; (ii) SDG 3: Đảm bảo Sức khoẻ Phúc lợi tốt; (iii) SDG 1: Xố nghèo; (iv) SDG 10: Giảm thiểu bất bình đẳng; (v) SDG 12: Bảo đảm dạng thức tiêu dùng sản xuất bền vững Các SDG liên quan đến vấn đề môi trường giữ thứ hạng chưa cao, bảo vệ môi trường lại lĩnh vực SIB tích cực Những quan sát nhiều hội lớn cho SIB việc mở rộng mơ hình kinh doanh việc tham gia vào nỗ lực chung giải thách thức phát triển Các ngành có tiềm thu hút đầu tư lớn nhà xã hội, lượng, bảo tồn biển chưa khai khác 53 KẾT LUẬN SIB dẫn đầu việc thúc đẩy đa dạng bao trùm Cân mục tiêu lợi nhuận tạo tác động xã hội coi mơ hình kinh doanh hiệu việc thúc đẩy đa dạng, bao trùm trao quyền cho nhóm yếu lực lượng lao động, cụ thể so sánh với khu vực tư nhân nói chung 99% doanh nghiệp SIB sử dụng lao động nữ, 74% có nhân viên NKT Điều phản ánh tính đa dạng nhóm cán quản lý với 41% doanh nhân tạo tác động xã hội nữ, 15% doanh nhân xã hội thuộc nhóm yếu thế, 25% doanh nghiệp có người quản lý thuộc nhóm yếu Cân mục tiêu lợi nhuận với tác động xã hội mô hình kinh doanh bền vững, với 70% doanh nghiệp kinh doanh có lãi, 18% doanh nghiệp điểm hòa vốn SIB mơ hình tạo giá trị kép kinh tế xã hội Doanh thu SIB chủ yếu đến từ hoạt động thương mại, với 81% doanh nghiệp có 75% doanh thu từ hoạt động thương mại, hoạt động thương mại với người tiêu dùng chiếm 77% Ngược lại, giao dịch doanh nghiệp SIB với khu vực công lại tương đối hạn chế, có 3% doanh nghiệp (trong ngân sách mua sắm cơng Việt Nam tương đương với 28% GDP�, với chi tiêu thực tế lên đến 20 tỷ USD/năm132) Có thể thấy tiềm phát triển lớn cho khu vực SIB nhờ vào việc thúc đẩy tham gia nhiều vào hợp đồng mua sắm cơng Nguồn tài ban đầu chủ yếu tự thân vận động, tiết kiệm cá nhân người sáng lập (34%), cổ phần cổ đông (40%) Phần lớn SIB theo đuổi việc cân mục tiêu xã hội kinh tế, số sử dụng cơng cụ đo lường tác động xã hội độc lập 59% SIB lựa chọn cân mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội, 34% tập trung chủ yếu vào sứ mệnh xã hội Các doanh nghiệp khảo sát lạ lẫm với cơng cụ mơ hình đo lường tác động xã hội phát triển doanh nghiệp, với 85% doanh nghiệp tự phát triển sử dụng phương pháp đo lường riêng họ Đo lường tác động xã hội xếp kỹ quản trị yếu với 58% doanh nghiệp tự đánh giá yếu; tiếp hoạt động tiếp thị, truyền thông xây dựng thương hiệu (37%) 82% doanh 132 Phạm Tuyên, ‘Mở Cửa Thị Trường Mua Sắm Công: Ngân Sách Hết Bị Rút Ruột?’, tienphong.vn, 2016, https://www.tienphong.vn/kinh-te/mo-cua-thitruong-mua-sam-cong-ngan-sach-het-bi-rut-ruot-964571.tpo, (truy cập ngày 15 tháng 7, 2018) 54 nghiệp quan tâm đến việc sử dụng SDG mơ hình để đo lường tác động xã hội cho doanh nghiệp mình, có 8% doanh nghiệp sử dụng SDG SIB tự xác định thách thức làm chậm trình phát triển khu vực lạc quan tương lai Các thách thức cho khu vực SIB bao gồm: khả tiếp cận nguồn vốn, khoản vay; thu hút đầu tư tài trợ; thu hút giữ nhân tài; quản lý doanh nghiệp với “trái tim nóng đầu lạnh” (cân sứ mệnh xã hội mục tiêu lợi nhuận) Thủ tục hành rườm rà tiếp tục gây tổn hại tới khu vực Đăng ký kinh doanh vấn đề thuế hai thách thức lớn mà doanh nghiệp SIB đối mặt hoạt động, doanh nghiệp có nhiều hạn chế lực hành Tuy nhiên, SIB cho thấy lạc quan viễn cảnh tăng trưởng, với 1% số doanh nghiệp e ngại việc doanh thu giảm, 7% tin tưởng việc doanh thu ổn định 92% hi vọng có doanh thu tốt năm 2018 Các SIB nhận thời cơ không hai lợi cạnh tranh với việc theo đuổi sứ mệnh xã hội, đặc biệt dự án khởi nghiệp tạo tác động dẫn dắt việc áp dụng mơ hình kinh doanh xã hội kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hồn Cách mạng Cơng nghiệp 4.0 Những Khuyến nghị Hành động Dựa phát nêu trên, Nghiên cứu đề xuất 12 khuyến nghị hành động giúp giải thách thức khu vực SIB thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Những khuyến nghị không với nhiều khu vực khác đồng thời có nhiều lãnh đạo tiếp tục ủng hộ cho thay đổi này, tương tự, thời gian trước Vì quan trọng cần rõ thách thức đề xuất giải pháp cho doanh nhân xã hội đội ngũ điều hành SIB để tất bên hữu quan chủ động tham gia hệ sinh thái tập trung nỗ lực vào vấn đề chung quan tâm Những khuyến nghị bao gồm ưu đãi tích cực tài chính, củng cố liên kết SIB với khu vực tư nhân nói chung, nâng cao nhận thức cộng đồng khu vực, lồng ghép sáng tạo xã hội tinh thần khởi kinh doanh xã hội vào trường đại học trung học phổ thông Những khuyến nghị hành động nhấn mạnh cần thiết thực theo cách tiếp cận liên khu vực để THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM phát triển hệ sinh thái Không phải tất giải pháp thuộc sách Chính phủ đổi quy định Tất nhiên, việc kiến tạo môi trường quy tắc phù hợp với ưu đãi dành cho mơ hình kinh doanh xã hội đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng sách điều quan trọng, cần thiết có gắn kết khu vực tư nhân nói chung Các ví dụ quốc tế cho thấy việc khu vực SIB phát triển với đồng hành hướng dẫn chuyên gia, chia sẻ nguồn lực, gia tăng hoạt động thương mại với doanh nghiệp đầu, bao gồm cơng ty đa quốc gia Đồng thời, hành động từ thân khu vực SIB giúp thúc đẩy phát triển Các SIB phối hợp xây dựng mạng lưới kết nối mạnh để chia sẻ thực hành tốt, kết nối với mạng lưới quốc tế, ủng hộ cho thay đổi giúp cho khu vực phát triển Có nhiều mạng lưới tồn Thách thức tập hợp khu vực SIB hành động xung quanh mục tiêu tạo lập mơi trường có tính thúc đẩy mơ hình kinh doanh theo đuổi cân bền vững thương mại với tác động xã hội mơi trường Các SDG coi tảng trung tâm cho việc tập hợp mô hình kinh doanh này, phát triển mạng lưới doanh nghiệp cam kết cho việc thực hoá SDG Đây điểm khác biệt doanh nghiệp thương mại truyền thống, khu vực SIB, khu vực doanh nghiệp SDG Kết nối để cung cấp dẫn hỗ trợ thực tiễn Dựa phát thực hành tốt chia sẻ thông qua vấn, phần trả lời bảng hỏi hoạt động tham vấn, nghiên cứu đề xuất số dẫn giúp SIB mở rộng hoạt động kinh doanh quy mô tác động xã hội Những lời khuyên kinh nghiệm tổ chức dẫn đầu khu vực đưa vào nghiên cứu, giúp giải số thách thức thông qua việc chia sẻ ‘các thực hành tốt’, bao gồm đo lường tác động xã hội, marketing xây dựng thương hiệu thông qua kể chuyện, xây dựng lực kinh doanh thông qua việc tận dụng ưu từ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo phát triển, thu hút nhân tài việc phát triển văn hoá doanh nghiệp dựa giá trị Từ dẫn này, nghiên cứu hướng dến việc cho thấy bên cạnh đổi sách quy định, trao quyền hỗ trợ SIB doanh nhân xã hội mang lại hiệu tương tự việc phát triển khu vực SIB Điều quan trọng nỗ lực vận động sách cần phải song hành với hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp SIB Là doanh nghiệp với tác động xã hội, SIB nên lúc tối đa hoá lợi thị trường đo lường cách cẩn trọng đóng góp to lớn họ tạo cho phát triển xã hội môi trường Bằng cách doanh nghiệp thể cách rõ nét trước nhà hoạch định sách giá trị khu vực SIB giúp điều hướng thay đổi cẩn thiết cho phát triển tương lai Nghiên cứu nhấn mạnh có nhiều kinh nghiệm thành công khu vực, dẫn ví dụ nhỏ chia sẻ phát triển thực hành tốt Thông qua nghiên cứu này, mạng lưới phi thức thiết lập, sau vấn, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến bảng hỏi kết nối, tham gia buổi tham vấn Nhóm nghiên cứu hi vọng hoạt động chia sẻ hỗ trợ tiếp tục thơng qua việc hình thành mạng lưới thức, đề cập Nghiên cứu cung cấp nhìn tổng quan khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam vào thời điểm năm 2018 Nghiên cứu cung cấp sở giúp theo dõi phát triển khu vực nghiên cứu tương lai Đồng thời, nghiên cứu gợi ý hướng nghiên cứu tương lai nên tập trung vào phân tích, khám phá chủ đề cụ thể mà khu vực doanh nghiệp SIB đối mặt, từ đưa hướng giải cụ thể cho thách thức nhu cầu khu vực Nghiên cứu mô tả SIB, cấu phần hệ sinh thái, quan hoạch định sách với thơng tin phân tích quan trọng để hỗ trợ cho việc thiết lập triển khai hành động tham gia vào trình thấu hiểu phát triển phát triển khu vực SIB Với nỗ lực quan trọng việc định vị phát triển khu vực, nghiên cứu coi nghiên cứu quy mô tiến hành khu vực SIB Việt Nam Nhóm nghiên cứu hy vọng định nghĩa mở SIB khn khổ nghiên cứu giúp bên hữu quan, nhà hoạch định sách có quan tâm nhiều hơn, khuyến khích tham gia nhiều đối tượng nhiều mơ hình khu vực SIB, nhằm đảm bảo doanh nghiệp hướng tới mục tiêu cân lợi nhuận, người mơi trường nhận thức đầy đủ tiềm mình, giúp Việt Nam thực hố SDG trước năm 2030 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Asian Development Bank, ‘Inclusive Business’, Asian Development Bank, 2018, https://www.adb.org/themes/socialdevelopment/inclusive-business Biggeri, M., Testi, E., Bellucci, M., Franchi, S & Manetti, G.,‘Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Italy: A National Report’, fp7-efeseiis.eu, 2015, http://www.fp7-efeseiis.eu/national-report-italy Bosma, N., Schott, T., Terjesen, S., & Kew, P., ‘GEM 2015 report on social entrepreneurship’, gemconsortium.org, 2016, https://www.gemconsortium.org/report/49542 British Council, CIEM, CSIP, ‘Social Enterprise in Vietnam: Concept, Context and Policies’, britishcouncil.vn, 2012, https:// www.britishcouncil.vn/sites/default/files/social-enterprise-in-vietnam-concept-context-policies.pdf British Council, CIEM, NEU,’ Vietnam Social Enterprise Casebook’, britishcouncil.vn, https://www.britishcouncil.vn/sites/ default/files/vietnam-social-enterprise-casebook.pdf Community Enterprise in Scotland, ‘Social enterprise in Scotland / Census 2017’, socialenterprisescotland.org.uk, 2017, https://www.socialenterprisescotland.org.uk/files/4de870c3a3.pdf European Commission, ‘A map of social enterprises and their eco-systems in Europe’, ec.europa.eu, 2015, http:// ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ‘Women’s Entrepreneurship Report 2016/2017 Report’, babson.edu, 2017, https://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/GEM%2020162017%20Womens%20Report.pdf MaGIC Social Entrepreneurship, ‘State of Social Enterprise in Malaysia 2014/2015, 2015’, mymagic.my, 2015, https:// se.mymagic.my/en/publications Singapore Centre for Social Enterprise, ‘The state of social enterprise in Singapore’, raise.sg, 2017, https://www.raise sg/images/resources/pdf-files/raiSE -State-of-Social-Enterprise-in-Singapore-2017-Report.pdf Social Enterprise UK, ‘Leading the World in Social Enterprise’, socialenterprise.org.uk, 2015, https://www.socialenterprise org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=828443a9-2f80-4c2a-ab2b-81befed6ed05 Social Enterprise UK, ‘The Future of Business - State of Social Enterprise Survey 2017’, socialenterprise.org.uk, 2017, https://www.socialenterprise.org.uk/the-future-of-business-state-of-social-enterprise-survey-2017 UNDP Viet Nam, ‘Education, Health and Gender Equality Top SDG Priorities: Youth Survey’, vn.undp.org, 2018, http:// www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/pressreleases/2018/02/02/education-health-andgender-equality-top-sdg-priorities-youth-survey.html 56 NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Điện thoại: 04-3 934 1562 | Fax: 04-3 938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com | E-mail: nxbct@moit.gov.vn THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất - Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Biên tập: Lương Thị Ngọc Bích; Sửa in: Trương Thị Nam Thắng; Vẽ bìa: Hà Giang Nam ; Trình bày: Vũ Lê Thư In 300 cuốn, khổ 21 x 29,7 cm Công ty Cổ phần In Truyền thông Hợp Phát Địa chỉ: Xưởng in Cụm công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 3088 - 2018/CXBIPH/02 - 92/CT Số Quyết định xuất bản: 105/QĐ - NXBCT, cấp ngày 20 tháng năm 2018 In xong nộp lưu chiểu năm 2018 Mã số ISBN: 978-604-931-538-1 Để tìm hiểu thêm thơng tin Báo cáo này, xin vui lòng liên hệ: PGS TS Trương Thị Nam Thắng Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xã hội Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân csie@neu.edu.vn Đơn vị thực hiện: ... 44 Techstars, ‘5 Ingredients for a Thriving Startup Ecosystem’, Techstars, 2018, https:// www.techstars.com/content/community/white-paper-announcing-5-ingredientsfostering-thriving-startup-ecosystem/,... vực SIB 14% HÌNH NĂM THÀNH LẬP SIB TẠI VIỆT NAM Trong tuổi trung bình SIB Scotland58 20 năm, SIB Việt Nam có khoảng 7,5 năm kinh nghiệm Sự trưởng thành khối doanh nghiệp SIB tương đồng với kinh... -State-ofSocial-Enterprise -in- Singapore-2017-Report.pdf, (truy cập ngày 15 tháng 7, 2018) 36 https://www.muhammadyunus.org/index.php/social-business/social-business 37 Yunus Centre, ‘Social Business’, Yunus
- Xem thêm -

Xem thêm: Thúc đẩy Phát triển KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI tại Việt Nam, Thúc đẩy Phát triển KHU VỰC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn