Mở phòng khám tư phải chịu những loại thuế nào

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:34

Mở phòng khám tư phải chịu những loại thuế nào? Tôi chuẩn bị mở phòng khám bệnh về sản phụ khoa tại Hà Nội, vậy có được miễn đóng thuế VAT vì là dịch vụ y tế không? Xin cho hỏi loại hình kinh doanh này phải chịu những loại thuế nào theo quy định của nhà nước? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 4 Nghị định số 792000NDCP ngày 29122000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, điều dưỡng sức khoẻ cho người và dịch vụ thú y là đối tượng không phải chịu thuế VAT.Việc mở phòng khám sản phụ khoa cũng là tiến hành hoạt động kinh doanh, nên bạn vẫn phải nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn như thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) Mở phòng khám phải chịu loại thuế nào? Tơi chuẩn bị mở phòng khám bệnh sản phụ khoa Hà Nội, có miễn đóng thuế VAT dịch vụ y tế khơng? Xin cho hỏi loại hình kinh doanh phải chịu loại thuế theo quy định nhà nước? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều Nghị định số 79/2000/ND-CP ngày 29/12/2000 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, dịch vụ "khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, điều dưỡng sức khoẻ cho người dịch vụ thú y" đối tượng khơng phải chịu thuế VAT Việc mở phòng khám sản phụ khoa tiến hành hoạt động kinh doanh, nên bạn phải nộp loại thuế khác theo quy định pháp luật Chẳng hạn thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân (nếu có)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở phòng khám tư phải chịu những loại thuế nào, Mở phòng khám tư phải chịu những loại thuế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn