Một số lưu ý khi tiến hành quảng cáo sản phẩm ngoài trời

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:26

Một số lưu ý khi tiến hành quảng cáo sản phẩm ngoài trời Tôi có ý định đặt 1 tấm biển quảng cáo lớn ngoài trời quảng cáo cho 1 sản phẩm sắp ra đời của tôi, sản phẩm này sắp được đăng ký kinh doanh. Vậy tôi có cần xin phép cơ quan quản lý Nhà nước nào không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24 ngày 1332003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo thì việc đặt biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời phải được phép của sở văn hóa thông tin cấp tỉnh nơi có biển quảng cáo. Cần lưu ý một số trường hợp sau: Nếu sản phẩm mà bạn dự định quảng cáo thuộc danh mục phải áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam thì sản phẩm đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam. Quảng cáo thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế, thực phẩm... thì phải thông báo đầy đủ nội dung sản phẩm với Bộ Y tế. Quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ phải tuân thủ các quy định liên quan đến kinh doanh và sử dụng sản phẩm thay thế sữa mẹ. Quảng cáo sản phẩm sinh học, phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, giống cây, vật nuôi... thì phải thông báo đầy đủ nội dung quảng cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một số lưu ý tiến hành quảng cáo sản phẩm ngồi trời Tơi có ý định đặt biển quảng cáo lớn trời quảng cáo cho sản phẩm đời tôi, sản phẩm đăng ký kinh doanh Vậy tơi có cần xin phép quan quản lý Nhà nước không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Pháp lệnh Quảng cáo Nghị định số 24 ngày 13/3/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo việc đặt biển quảng cáo lớn ngồi trời phải phép sở văn hóa thơng tin cấp tỉnh nơi có biển quảng cáo Cần lưu ý số trường hợp sau: - Nếu sản phẩm mà bạn dự định quảng cáo thuộc danh mục phải áp dụng chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam sản phẩm phải quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam - Quảng cáo thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế, thực phẩm phải thơng báo đầy đủ nội dung sản phẩm với Bộ Y tế - Quảng cáo sản phẩm thay sữa mẹ phải tuân thủ quy định liên quan đến kinh doanh sử dụng sản phẩm thay sữa mẹ - Quảng cáo sản phẩm sinh học, phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, giống cây, vật ni phải thông báo đầy đủ nội dung quảng cáo với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số lưu ý khi tiến hành quảng cáo sản phẩm ngoài trời, Một số lưu ý khi tiến hành quảng cáo sản phẩm ngoài trời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn