Chủ đề nghị mỗi bên đóng một nửa tiền BHXH là sai

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:26

Chủ đề nghị mỗi bên đóng một nửa tiền BHXH là sai Tôi làm việc cho một công ty tư nhân được 2 năm nhưng chưa được đóng BHXH. Nay tôi yêu cầu công ty cho tham gia BHXH thì giám đốc đề nghị mỗi bên đóng 10% lương. Như vậy có đúng không? Nếu sau này tôi chuyển đơn vị khác thì sao? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 149 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động đóng BHXH bằng 15% tổng quỹ tiền lương, người lao động đóng 5% tiền lương. Như vậy đề nghị của giám đốc công ty bạn là không đúng.Khi tham gia BHXH, bạn sẽ được cấp và ghi sổ BHXH. Sổ sẽ ghi nhận quá trình tham gia BHXH của bạn và là cơ sở giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật. Khi bạn chuyển công tác, sổ vẫn có giá trị và được chuyển từ cơ quan cũ tới nơi làm việc mới. Chủ đề nghị bên đóng nửa tiền BHXH sai Tôi làm việc cho công ty tư nhân năm chưa đóng BHXH Nay tơi u cầu cơng ty cho tham gia BHXH giám đốc đề nghị bên đóng 10% lương Như có khơng? Nếu sau tơi chuyển đơn vị khác sao? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Điều 149 Bộ luật Lao động người sử dụng lao động đóng BHXH 15% tổng quỹ tiền lương, người lao động đóng 5% tiền lương Như đề nghị giám đốc công ty bạn không Khi tham gia BHXH, bạn cấp ghi sổ BHXH Sổ ghi nhận trình tham gia BHXH bạn sở giải chế độ theo quy định pháp luật Khi bạn chuyển cơng tác, sổ có giá trị chuyển từ quan cũ tới nơi làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề nghị mỗi bên đóng một nửa tiền BHXH là sai, Chủ đề nghị mỗi bên đóng một nửa tiền BHXH là sai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn