Chủ DN được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi nào

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:25

Chủ DN được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi nào? Tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại VN. Tháng 92003 tôi sinh nở và nghỉ 4 tháng theo chế độ thai sản, nhưng mới nghỉ được 1 tháng thì công ty thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do thay đổi cơ chế công ty. Như vậy có đúng không? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 38 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 112003 quy định những trường hợp sau người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 Bộ luật Lao động (áp dụng trong trường hợp người lao động trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp, tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng...). Người làm theo hợp đồng không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền; người làm việc theo hợp đồng có thời hạn 1236 tháng, ốm đau đã điều trị 6 tháng liền; người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, ốm đau đã điều trị quá thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa phục hồi; Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc có những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.Điều 17 Bộ luật Lao động quy định về trường hợp người lao động bị mất việc làm trong trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ như sau: Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ 1 năm trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả 1 tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương.Hai điều luật trên không hề coi thay đổi cơ chế công ty là căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng hay cho thôi việc. Việc làm của công ty bạn do đó không hợp pháp. Chủ DN đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nào? Tôi làm việc cho công ty nước ngồi VN Tháng 9/2003 tơi sinh nở nghỉ tháng theo chế độ thai sản, nghỉ tháng cơng ty thơng báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý thay đổi chế cơng ty Như có khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 38 Luật Sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật Lao động ngày 1/1/2003 quy định trường hợp sau người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: - Người lao động thường xun khơng hồn thành cơng việc theo hợp đồng; - Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định Điều 85 Bộ luật Lao động (áp dụng trường hợp người lao động trộm cắp, tham ơ, tiết lộ bí mật cơng nghệ, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản, lợi ích doanh nghiệp, tự ý bỏ việc ngày cộng dồn tháng 20 ngày cộng dồn năm mà khơng có lý đáng ) - Người làm theo hợp đồng không xác định thời hạn ốm đau điều trị 12 tháng liền; người làm việc theo hợp đồng có thời hạn 12-36 tháng, ốm đau điều trị tháng liền; người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng, ốm đau điều trị thời hạn hợp đồng mà khả lao động chưa phục hồi; - Do thiên tai, hỏa hoạn có lý bất khả kháng khác theo quy định Chính phủ mà người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc Điều 17 Bộ luật Lao động quy định trường hợp người lao động bị việc làm trường hợp thay đổi cấu công nghệ sau: Trong trường hợp thay đổi cấu công nghệ mà người lao động làm việc thường xuyên doanh nghiệp từ năm trở lên bị việc làm, người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới; giải việc làm phải cho người lao động thơi việc phải trả trợ cấp việc làm, năm làm việc trả tháng lương, thấp tháng lương Hai điều luật không coi "thay đổi chế công ty" để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng hay cho thơi việc Việc làm cơng ty bạn không hợp pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ DN được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi nào, Chủ DN được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi nào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn