Pháp luật bảo vệ quyền của người sử dụng đất ổn định lâu dài

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:13

Pháp luật bảo vệ quyền của người sử dụng đất ổn định lâu dài 50 năm trước, bác cho bố mẹ tôi một thửa đất nhỏ, đôi bên không có giấy tờ, bút tích nào. Bố mẹ tôi đã xây nhà sống ổn định từ đó đến nay. Mới đây con bác tôi kiện đòi lại. Vậy có đúng không? Trả lời có tính chất tham khảo Một nguyên tắc quan trọng trong tố tụng dân sự là người khởi kiện phải có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình trước tòa án. Do vậy nếu anh họ của bạn không có bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào chứng minh mảnh đất đó là của họ thì về nguyên tắc, tòa án sẽ bác yêu cầu của bên khởi kiện.Tuy nhiên, bạn là người bị kiện cũng cần có giấy tờ chứng minh việc mình đã sống ổn định, liên tục ở đó mấy chục năm qua, không có tranh chấp gì với gia đình bên bác.Cũng cần lưu ý, Luật Đất đai cũng như Bộ luật Dân sự quy định rõ nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở là phải bảo vệ lợi ích chính đáng của người đã sử dụng đất ổn định, liên tục, lâu dài. Vì vậy nếu bạn chứng minh được các điều trên, quyền lợi hợp pháp của gia đình sẽ được bảo vệ. Pháp luật bảo vệ quyền người sử dụng đất ổn định lâu dài 50 năm trước, bác cho bố mẹ tơi đất nhỏ, đơi bên khơng có giấy tờ, bút tích Bố mẹ tơi xây nhà sống ổn định từ đến Mới bác tơi kiện đòi lại Vậy có khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Một ngun tắc quan trọng tố tụng dân người khởi kiện phải có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu trước tòa án Do anh họ bạn khơng có giấy tờ, tài liệu chứng minh mảnh đất họ nguyên tắc, tòa án bác yêu cầu bên khởi kiện Tuy nhiên, bạn người bị kiện cần có giấy tờ chứng minh việc sống ổn định, liên tục chục năm qua, khơng có tranh chấp với gia đình bên bác Cũng cần lưu ý, Luật Đất đai Bộ luật Dân quy định rõ nguyên tắc giải tranh chấp đất đai, nhà phải bảo vệ lợi ích đáng người sử dụng đất ổn định, liên tục, lâu dài Vì bạn chứng minh điều trên, quyền lợi hợp pháp gia đình bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật bảo vệ quyền của người sử dụng đất ổn định lâu dài, Pháp luật bảo vệ quyền của người sử dụng đất ổn định lâu dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn