Đăng ký tài sản chung của vợ chồng

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:10

Đăng ký tài sản chung của vợ chồng Vợ chồng tôi mua nhà, nhưng giấy tờ chỉ ghi tên chồng. Vậy có đúng không, có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi không? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 quy định: “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng”. Những tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng khi đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ và chồng bao gồm: nhà ở, quyền sử dụng đất và những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu (ôtô, môtô, tàu thuyền…).Việc đăng ký các tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng phải ghi tên của cả vợ và chồng theo quy định nói trên được thực hiện từ ngày 18102001 ngày Nghị định số 702001NĐCP ngày 03102001 của Chính phủ có hiệu lực.Như vậy, nhà của vợ chồng bạn đăng ký sau thời điểm đó mà chỉ ghi tên một người là sai. Bạn có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản đó với tên của cả vợ và chồng.Cũng cần hiểu kể cả trường hợp giấy đăng ký sở hữu chỉ ghi tên một bên, tài sản đó vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Nếu có tranh chấp, bên nào cho đó là tài sản thuộc sở hữu riêng của mình phải có nghĩa vụ chứng minh. Đăng tài sản chung vợ chồng Vợ chồng mua nhà, giấy tờ ghi tên chồng Vậy có khơng, có ảnh hưởng đến quyền lợi tơi khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 27 Luật Hơn nhân gia đình 2000 quy định: “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên vợ chồng” Những tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng đăng quyền sở hữu phải ghi tên vợ chồng bao gồm: nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng quyền sở hữu (ôtô, môtô, tàu thuyền…) Việc đăng tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng phải ghi tên vợ chồng theo quy định nói thực từ ngày 18/10/2001 - ngày Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 Chính phủ có hiệu lực Như vậy, nhà vợ chồng bạn đăng sau thời điểm mà ghi tên người sai Bạn yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy tờ đăng quyền sở hữu tài sản với tên vợ chồng Cũng cần hiểu kể trường hợp giấy đăng sở hữu ghi tên bên, tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng Nếu có tranh chấp, bên cho tài sản thuộc sở hữu riêng phải có nghĩa vụ chứng minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký tài sản chung của vợ chồng, Đăng ký tài sản chung của vợ chồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn