Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:10

Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù? Trong một lần ra đường bị thanh niên chọc ghẹo, gây gổ, tôi đánh lại người ta và vô ý gây chết người. Tới đây tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử. Tôi đang nuôi con nhỏ thì có được xin tạm đình chỉ thi hành án không? Nếu có thì bao lâu? Trả lời có tính chất tham khảo Bộ luật Tố tụng hình sự quy định những người đang chấp hành hình phạt tù mà không phải là phần tử nguy hiểm thì được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù trong những trường hợp sau: Bị bệnh nặng được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục; Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi; Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đến một năm.Thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt không tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù.Như vậy, chỉ những phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mới được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù. Thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù tùy thuộc vào đổi tượng được áp dụng. Bạn có thể đối chiều vào điều kiện, hoàn cảnh của mình để xin tòa cứu xét. Trường hợp tạm đình thi hành án phạt tù? Trong lần đường bị niên chọc ghẹo, gây gổ, đánh lại người ta vơ ý gây chết người Tới tòa đưa vụ án xét xử Tôi nuôi nhỏ có xin tạm đình thi hành án khơng? Nếu có bao lâu? Trả lời có tính chất tham khảo Bộ luật Tố tụng hình quy định người chấp hành hình phạt mà khơng phải phần tử nguy hiểm tạm đình thi hành án phạt trường hợp sau: - Bị bệnh nặng tạm đình thi hành án phạt sức khỏe hồi phục; - Phụ nữ có thai ni 36 tháng tuổi, tạm đình thi hành án phạt đủ 36 tháng tuổi; - Là người lao động gia đình, phải chấp hành hình phạt gia đình gặp khó khăn đặc biệt, tạm đình thi hành án phạt đến năm, trừ trường hợp người bị kết án tội xâm phạm an ninh quốc gia tội khác tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; - Bị kết án tội nghiêm trọng, nhu cầu cơng vụ, tạm đình thi hành án phạt đến năm Thời gian tạm đình chấp hành hình phạt khơng tính vào thời gian chấp hành hình phạt Như vậy, phụ nữ nuôi nhỏ 36 tháng tuổi tạm đình thi hành án phạt Thời hạn tạm đình thi hành án phạt tùy thuộc vào đổi tượng áp dụng Bạn đối chiều vào điều kiện, hồn cảnh để xin tòa cứu xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù, Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn