Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án làm thế nào

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:41

Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án, làm thế nào? Bản án phúc thẩm dân sự của TAND Hà Nội có hiệu lực từ tháng 102000 buộc một doanh nghiệp nhà nước ở Gia Lâm bồi thường cho chúng tôi. Nhưng đã gần 3 năm mà họ không thi hành, chúng tôi cũng không nhận được hồi âm gì của cơ quan thi hành án, dù đã có đơn gửi. Chúng tôi cần làm gì? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự thì trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án đưa ra thi hành bản án. Nếu các bạn đã có đơn yêu cầu thi hành án đúng hạn và đúng thủ tục luật định thì trách nhiệm thi hành án thuộc về cơ quan thi hành án.2. Việc thi hành án bị kéo dài có thể do những nguyên nhân khách quan như người phải thi hành án đã chết mà không có người thừa kế; người phải thi hành án không còn tài sản... Vì vậy, bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thi hành án đã thụ lý đơn yêu cầu thi hành án của mình để tìm hiểu nguyên nhân của việc thi hành án bị kéo dài. Bên nghĩa vụ khơng chịu thi hành án làm nào? Bản án phúc thẩm dân TAND Hà Nội hiệu lực từ tháng 10/2000 buộc doanh nghiệp nhà nước Gia Lâm bồi thường cho Nhưng gần năm mà họ không thi hành, không nhận hồi âm quan thi hành án, dù đơn gửi Chúng tơi cần làm gì? Trả lời tính chất tham khảo Theo quy định Pháp lệnh Thi hành án dân thời hạn năm, kể từ ngày án hiệu lực pháp luật, người thi hành án quyền làm đơn yêu cầu quan thi hành án đưa thi hành án Nếu bạn đơn yêu cầu thi hành án hạn thủ tục luật định trách nhiệm thi hành án thuộc quan thi hành án Việc thi hành án bị kéo dài nguyên nhân khách quan người phải thi hành án chết mà khơng người thừa kế; người phải thi hành án khơng tài sản Vì vậy, bạn cần liên hệ trực tiếp với quan thi hành án thụ lý đơn yêu cầu thi hành án để tìm hiểu nguyên nhân việc thi hành án bị kéo dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án làm thế nào, Bên có nghĩa vụ không chịu thi hành án làm thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn