Chế tài nào khi chồng quan hệ bất chính với người khác

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:38

Chế tài nào khi chồng quan hệ bất chính với người khác? Chồng bạn tôi là cán bộ một cơ quan nhà nước, có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác cũng đã có gia đình trong một thời gian dài. Anh ta sẽ bị kỷ luật thế nào? Bạn tôi có quyền yêu cầu cơ quan của người phụ nữ kia can thiệp không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Luật Hôn nhân gia đình chỉ thừa nhận chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Vì vậy việc một người đang có vợ hoặc chồng mà quan hệ bất chính với người khác là vi phạm pháp luật.Bộ luật Hình sự cũng có quy định về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng: Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác... gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù 312 tháng.2. Trong trường hợp bạn nêu, căn cứ vào các quy định trên người vợ có quyền gửi đơn tới cơ quan nơi chồng công tác hoặc cơ quan nơi người phụ nữ kia làm việc yêu cầu can thiệp. Nếu có đủ căn cứ như Bộ luật Hình sự quy định, người vợ có quyền gửi đơn lên cơ quan công an yêu cầu xử lý. Chế tài chồng quan hệ bất với người khác? Chồng bạn cán quan nhà nước, có quan hệ bất với phụ nữ khác có gia đình thời gian dài Anh ta bị kỷ luật nào? Bạn tơi có quyền u cầu quan người phụ nữ can thiệp khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Luật Hơn nhân & gia đình thừa nhận chế độ nhân vợ chồng Vì việc người có vợ chồngquan hệ bất với người khác vi phạm pháp luật Bộ luật Hình có quy định tội vi phạm chế độ vợ chồng: Người có vợ, có chồng mà kết hôn chung sống vợ chồng với người khác gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi mà vi phạm, bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến năm phạt tù 3-12 tháng Trong trường hợp bạn nêu, vào quy định người vợ có quyền gửi đơn tới quan nơi chồng công tác quan nơi người phụ nữ làm việc yêu cầu can thiệp Nếu có đủ Bộ luật Hình quy định, người vợ có quyền gửi đơn lên quan công an yêu cầu xử lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tài nào khi chồng quan hệ bất chính với người khác, Chế tài nào khi chồng quan hệ bất chính với người khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn