Ra nước ngoài ở lại quá thời hạn về nước bị xử lý thế nào

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:31

Ra nước ngoài ở lại quá thời hạn, về nước bị xử lý thế nào? Bạn tôi được cử sang Mỹ 6 tháng, nhưng anh ấy đã ở lại đây thêm 6 tháng nữa. Như vậy khi về anh ấy có bị xử phạt không? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 21 Nghị định số 49CP ngày 1581996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự quy định: công dân Việt Nam xuất cảnh có thời hạn tự ý ở lại nước ngoài trong thời hạn được phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 210 triệu đồng. Nếu họ là cán bộ, công chức thì còn có thể bị xử lý kỷ luật theo Pháp lệnh Cán bộ công chức.Một người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ở lại nước ngoài quá thời hạn được phép mà còn vi phạm, còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 274 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền 550 triệu đồng, hoặc phạt tù 3 tháng 2 năm.Bạn đối chiếu với các quy định trên đây để biết những hình thức xử phạt mà người vi phạm có thể phải gánh chịu khi về nước. Ra nước lại thời hạn nước bị xử nào? Bạn cử sang Mỹ tháng, anh lại thêm tháng Như anh có bị xử phạt khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Điều 21 Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự quy định: công dân Việt Nam xuất cảnh có thời hạn tự ý lại nước ngồi thời hạn phép bị xử phạt vi phạm hành hình thức phạt tiền 210 triệu đồng Nếu họ cán bộ, công chức bị xử kỷ luật theo Pháp lệnh Cán công chức Một người bị xử phạt vi phạm hành hành vi lại nước ngồi q thời hạn phép mà vi phạm, phải chịu trách nhiệm hình theo Điều 274 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt tù tháng - năm Bạn đối chiếu với quy định để biết hình thức xử phạt mà người vi phạm phải gánh chịu nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ra nước ngoài ở lại quá thời hạn về nước bị xử lý thế nào, Ra nước ngoài ở lại quá thời hạn về nước bị xử lý thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn