Tích phân chống casio 2019

7 89 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:27

tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019tích phân chống casio 2019 Sưu tầm Biên soạn:Phan Đình Cảm https://facebook.com/dinhcam2808 TỔNG HỢP TÍCH PHÂN-ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN HẠN CHẾ CASIO f ( x) Câu (TRÍCH ĐỀ THPT QG 2017) Cho hàm số thỏa f ′( x) = − 5sin x f (0) = 10 Mệnh đề ? A C f ( x) = 3x + 5cos x + B f ( x) = x − cos x + 2 5 π ∫ f ( x ) dx A f ( x) = 3x − 5cos x + 15 D ∫ f ( x ) dx = 3, ∫ f ( x ) dx = −1 Câu Nếu f ( x) = x + 5cos x + B ? C D -2 +b ∫ e cos xdx = ae Câu Tính a+b A ∫x Câu π x B C - - D 1+ x2 dx = a + b⇒ a+ b = ? A B π A C - D ∫ [f ( x) + 2sin x]dx = ? Tính B C D Câu Cho hàm số A - 12 π ∫ f ( x) dx = Câu f ( x) [ 0;1] , biết ∫0 có đạo hàm liên tục B 22 C 12 - f ' ( x ) dx = 17 D - 22 f (0) = Tìm f (1) Sưu tầm Biên soạn:Phan Đình Cảm https://facebook.com/dinhcam2808 ∫ Câu Cho x −1 dx = a − ln b x ( a , b số nguyên ) Tính a.b A a.b = I =∫ Câu 10 A B a.b = dx x 3x + = aln3 + bln5 Tính C a.b = −2 a2 + ab+ b2 B D a.b = −1 C  D - 1  ∫  x + − x + ÷ dx = a ln + b ln Câu 11 (TRÍCH ĐỀ THPT QG 2017) Cho ? A a+b = a − 2b = B với a, b số nguyên.Mđ a + b = −2 C a + 2b = D dx = a+ ln b 2x − 1 I =∫ Câu 12 a3 + b3 = 28 a- b = - A B ab= C a + 2b = D dx = aπ ⇒ a = ? 9+ x I =∫ Câu 13 A 12 B e I = ∫ x3 ln xdx = C D 3ea + b Câu 14 a + 2b = 36 a+ b = A I= B ln m ∫ 2a- 3b = C a- b = D exdx = ln2(m> 0) ⇒ m= ? ex − Câu 15 A B ∫ Câu 16 Cho kết A x3 dx = ln x +1 a a=4 B π C D .Tìm giá trị a là: a>2 C π a=2 D a
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích phân chống casio 2019, Tích phân chống casio 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn