Tổng quan về lactobacillus plantarum

7 109 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:10

Tổng quan Lactobacillus plantarum Giới thiệu Lactobacillus plantarum loại vi khuẩn axit lactic phổ biến thường thấy thực phẩm lên men đường tiêu hóa người Việc sử dụng chúng làm men vi sinh tăng lên năm qua L plantarum loại vi khuẩn kỵ khí tùy tiện, trường hợp khơng có oxy thực trình lên men biến đường thành axit lactic L plantarum có khả sử dụng nhiều loại đường khác nhau, hấp thu peptide hình thành hầu hết axit amin Vi khuẩn thường sử dụng để lên men thực phẩm sản phẩm sữa (sữa lên men mát), rau (dưa chua, ô liu, dưa cải bắp, bột chua, v.v.) xúc xích thịt cá Một số chủng sử dụng để điều trị bệnh đường ruột số chứng lâm sàng cho thấy chúng tác dụng việc giảm đau, trướng bụng đầy  Lịch sử phát Vi khuẩn lần tìm thấy nước bọt người (Waugh cộng ,2009), Lactobacillus plantarum loại vi khuẩn có khả thích nghi cao, tồn phạm vi nhiệt độ rộng lớn (từ 1-600oC) kị khí tùy nghi  Đặc điểm vi khuẩn Lactobacillus plantarum Nó phát triển nhiệt độ từ 15°C đến 45 °C mức độ pH thấp 3,2 (Kleerebezem cộng sự, 2003) L plantarum vi khuẩn sử dụng hữu sản sinh axit lactic, ethanol axit axetic carbon dioxide điều kiện định (Siezen,2011) Hình dạng vi khuẩn L plantarum nuôi cấy môi trường MRS khuẩn lạc hình tròn , màu trắng sữa bề mặt khuẩn lạc nhẵn bóng mép khuẩn lạc có dạng hình tròn Lactobacillus plantarum có hình tháy vi thể vi khuẩn hình que gram dương, catalase âm (Bujalence, 2006), khơng sinh bào tử tìm thấy hệ tiêu hóa người động vật Phân loại Theo Bergey et al, (1923) Lactobacillus plantarum phân loại: Giới (Kingdom): Bacteria Ngành (Division): Firmicutes Lớp (Class): Bacilli Bộ (Order): Lactobacillales Họ (Family): Lactobacillaceae Giống (Genus): Lactobacillus Lồi: L Plantarum Hình: Tế bào vi khuẩn Lactobaciillus plantarum quan sát kính hiển vi x100 Hình: Khuẩn lạc Lactobaciillus plantarum mơi trường MRS  Dặc tính sinh hóa Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum lần đặt tên Stre ptobacterium plantarum Orla - Jennsen vào năm 1919 đổi tên thành Lactobacillus plantarum ( Pederson (1936)) Lactobacillus plantarum thường lên men hexose thông qua EMP ( Embden Meyerhoff - Parnas) dẫn đến hình thành L - axit lactic Bên cạnh đó, pentose lên men để tạo thành axit lactic axit axetic (Todorov et al., 2010) L plantarum có axit lactic dehydrogenase (LDH) đặc hiệu tạo thành L (+) D ( - ) lactate (Garvie, 1980) Chức năngcủa axit lactic D ( - ) dehydrogenase chuyển đổi D ( - )- axit lactic thành axit pyruvic, sử dụng để tổng hợp số hợp chất khác alanine (Dennis Kaplan, 1960) L plantarum có khả thích nghi với diều kiện khắc nghiệt sốc nhiệt (55ºC), muối mật (0,5%), pH thấp (2,5), ethanol (10%) muối (7,5% NaCl) (0,05% natri làmdecyl sulfat) (Parente cộng sự, 2010)  Vai trò vi khuẩn L plantarum Lactobacillus plantarum có nhiều nước bọt đường tiêu hóa người Nó thường sử dụng trình lên men thực phẩm làm probiotic Các chế phẩm sinh học sử dụng L plantarum ngày công nhận thị trường L.plantarum với vai trò quan trọng như: + + Nâng cao tính kích thích phản ứng miễn dịch Giảm thiểu số triệu chứng rối loạn tiêu hóa điều trị kháng + sinh (Appukuttan Saraniya cộng sự, 2014) Uống trực tiếp L plantarum tăng tính đa dạng hệ vi sinh vật ruột kết (Karlsson cộng sự, (2009)) + Bảo vệ tế bào biểu mô khỏi gây hại E coli cách thay đổi hình thái tế bào chủ, giảm hình thành tổn thương, tăng sức đề kháng khả thẩm thấu đơn lớp phân tử (Qin cộng sự, 2009) Bảng 2.1 Đặc điểm hình thái Lactobacillus plantarum Đặc điểm Lactobacillus plantarum Hình dạng Trực khuẩn Gram (+) Hình thái khuẩn lạc Hình tròn , màu trắng sữa bề mặt khuẩn lạc nhẵn bóng mép khuẩn lạc có dạng hình tròn Tạo bào tử Không Test Catalase (-) A Môi trường De Man Rogosa and Sharpe (MRS) pH = 6.7 – 6.8 Pepton Meat extract Yeast Glucose K2HPO4 Tween Triamonium citrate Sodium acetate 10g 8g 4g 20g 2g 1ml 2g 5g MgSO4 MnSO4 Agar Nước cất 0.2g 0.05g 20g 1000ml TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Appukuttan Saraniya & Kadirvelu Jeevaratnam , 2014 “In vitro probiotic evaluation of phytase producing Lactobacillus species isolated from Uttapam batter and their application in soy milk fermentation” [2] Bujalance, E Moreno, M Jimenez-Valera, A Ruiz-Bravo ,2006 “A probiotic strain of Lactobacillus plantarum stimulates lymphocyte responses in immunologically intact and immunocompromised mice” [3] Dennis, D., Kaplan, N.O 1960 Dand L-lactic acid dehydrogenases in Lactobacillus [4] Karlsson, C., Ahrné, S., Molin, G., Berggren, A., Palmquist, I., Nordin Fredrikson, G and Jeppsson, B (2010) Probiotic therapy to men with incipient arteriosclerosis initiates increased bacterial diversity in colon: A randomized controlled trial Atherosclerosis 208: 228–233 [5] Karlsson, H., Hessle, C., Rudin, A., 2002 Innate immune responses of human neonatal cells to bacteria from the normal gastrointestinal flora Infection and Immunity 70 (12), 6688–6696 [6] Kleerebezem, M.; Boekhorst, J.; van Kranenburg, R.; Molenaar, D.; Kuipers, O P.; Leer, R.; Tarchini, R.; Peters, S.A.; Sandbrink, H.M.; Fiers, M.W.E.J.; Stiekema, W.; Lankhorst, R.M.K.; Bron, P.A.; Hoffer, S.M.; Groot, M.N.N.; Kerkhoven, R.; de Vries, M.; Ursing, B.; de Vos, W.M.; Siezen, R.J., 2003 “Complete genome sequence of Lactobacillus plantarum” WCFS1 PNAS, 100, 1990-1995 [7] Lactobacillus plantarum (Orla-Jensen, 1919) Bergey & al., 1923 in The Catalogue of Life Partnership (2019) Catalogue of Life Checklist dataset https://doi.org/10.15468/rffz4x accessed via GBIF.org on 2019-02-25 [8] Parente, E., Ciocia, F., Ricciardi, A., Zotta, T., Felis, G.E., Torriani, S., 2010.Diversity of stress tolerance in Lactobacillus plantarum, pentosus Lactobacillus and Lactobacillus paraplantarum:A multivariate screening study International Journal of Food Microbiology 144, 270-279 plantarum The Journal of biological chemistry 235, 810-818 [9] Siezen, R.J.; van Hylckama Vlieg, J.E 2011 “Genomic diversity and versatility of Lactobacillus plantarum, a natural metabolic engineer”, 10, 1-13 [10]Waugh, A.W.G., Foshaug, R., MacFarlane, S., Doyle, J.SG., Churchill T.A., Sydora, B.C and Fedorak, R.N (2009) Effect of Lactobacillus plantarum 299v treatment in an animal model of irritable bowel syndrome Microbial Ecology in Health and Disease 21: 33-37 ... L Plantarum Hình: Tế bào vi khuẩn Lactobaciillus plantarum quan sát kính hiển vi x100 Hình: Khuẩn lạc Lactobaciillus plantarum mơi trường MRS  Dặc tính sinh hóa Lactobacillus plantarum Lactobacillus. .. plantarum Lactobacillus plantarum lần đặt tên Stre ptobacterium plantarum Orla - Jennsen vào năm 1919 đổi tên thành Lactobacillus plantarum ( Pederson (1936)) Lactobacillus plantarum thường lên... tolerance in Lactobacillus plantarum, pentosus Lactobacillus and Lactobacillus paraplantarum:A multivariate screening study International Journal of Food Microbiology 144, 270-279 plantarum The
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về lactobacillus plantarum, Tổng quan về lactobacillus plantarum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn