Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

152 30 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:20

Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nayVăn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUYỀN HẠNH VĂN HÓA PHÁP LUẬT TRONG CÁC QUAN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật Hiến pháp vàLuật Hành Mã số: 9380102 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI –2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, xuất xứ rõ ràng Kết luận luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu tơi Hà Nội, tháng 01 năm 2019 NGHIÊN CỨU SINH Nguyễn Huyền Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1.1 1.2 1.3 Chương 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Chương 3.1 3.2 3.3 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN NGHIÊN CỨU Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án Nhận xét tình hình nghiên cứu vấn đề đặt cần nghiên cứu Giả thiết nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA PHÁP LUẬT TRONG CÁC QUAN HÀNH CHÍNH Khái niệm văn hóa pháp luật quan hành Đặc điểm văn hóa pháp luật quan hành Các nội dung biểu văn hóa pháp luật quan hành Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa pháp luật quan hành Kinh nghiệm quốc tế vềvăn hóa pháp luật quan hành THỰC TRẠNG VĂN HĨA PHÁP LUẬT TRONG CÁC QUAN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM Khái qt văn hóa pháp luật quan hành từ năm 1945 đến trước Đổi 1986 Thực trạng văn hóa pháp luật quan hành từ Đổi (1986) đến Những vấn đề đặt xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luật quan hành nhà nước NÂNG CAO VĂN HĨA PHÁP LUẬT TRONG CÁC QUAN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Yêu cầu nâng cao văn hóa pháp luật quan hành 4.2 Quan điểm nâng cao văn hóa pháp luật quan hành 4.3 Các giải pháp nâng cao văn hóa pháp luật quan hành KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 11 29 32 37 37 46 52 59 65 74 74 78 103 108 108 114 118 138 140 141 CHỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN VHPL: Văn hóa pháp luật CQHC: quan hành CB, CC: Cán bộ, công chức XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là loại hình văn hóa, văn hóa pháp luật tổng thể giá trị vật chất tinh thần mà người sáng tạo lĩnh vực pháp luật Văn hóa pháp luật hệ thống giá trị phản ánh truyền thống lối sống theo pháp luật dân tộc, quốc gia, vai trò đặc biệt quan trọng việc đảm bảo nâng cao chất lượng sống vật chất , tinh thần xã hội Đồng thời, loại hình tổ chức , văn hóa pháp luật tảng thiết lập nên hệ thống giá trị pháp luật, định hướng cho tổ chức hoạt động hình thành nên khuôn mẫu hành vi, lối sống theo pháp luật cá nhân tổ chức Văn hóa pháp luật quan hành khơng phải ngoại lệ Vấn đề nghiên cứu Luận án: “Văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam nay” xuất phát từ lý cụ thể sau: Một là, Văn hóa pháp luật ln giữ vai trò quan trọng tổ chức hoạt động quan hành thể hiểu văn hóa pháp luậttrong quan hành hệ thống yếu tố, giá trị vật chất tinh thần gắn liền với tổ chức hoạt động quan hành chính, với hoạt động quảnhành nhà nước, hoạt động thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức; thể phản ánh quan hệ pháp luật quan hành , cán bộ, công chức với cá nhân tổ chức khác xã hội Văn hóa pháp luậtgắn liền với hoạt động quảnhành nhà nước, tác động đến toàn lĩnh vực đời sống xã hội, từ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tư pháp, giáo dục, đào tạo, đất đai, môi trường… Để xây dựng hành dân chủ, chuyên nghiệp, đại thiếu tư tưởng, quan điểm lập pháp, lập quy đắn, khơng thể thiếu hệ thống pháp luật chất lượng, đồng bộ, khả thi đội ngũ cán bộ, cơng chức kiến thức kỹ thực thi pháp luật Ngược lại, tư tưởng, quan điểm pháp luật, chuẩn mực pháp luật giá trị hướng tới xây dựng hành chun nghiệp, cơng khai, minh bạch - hành dân, dân, dân Hai là, thời gian qua Nhà nước ta luônnhận thức rõ tầm quan trọng xây dựng văn hóa pháp luậttrong quan hành chính, ban hành nhiều sách, văn nhằm xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luậtnói chung, văn hóa pháp luật quan hành Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm theo Nghị 30c/NQ -CP ngày 8/11/2011), đề mục tiêu: “Xây dựng hệ thống quan hành chínhtừ trung ương tới sở thông suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành Chính phủ quan hành chính”… Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ -TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, xác định rõ mục tiêu phải xây dựng công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, động, minh bạch, hiệu quả”, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn với trình thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 2020, phù hợp với đổi hệ thống trị, đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước, góp phần xây dựng hành thống nhất, sạch, đại, hiệu lực, hiệu phục vụ nhân dân… Trên sở Bộ, ngành địa phương ban hành kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện, tạo sở pháp lý đầy đủ cần thiết để phát huy tính pháp quyền, dân chủ nâng cao văn hóa pháp luật hệ thống quan hành Ba là, thời gian qua việc xây dựng văn hóa pháp luậttrong quan hành quan tâm, trọng bước đầu đạt kết định, thực tế bất cập, hạn chế cần khắc phục Kết thực sách,pháp luật Nhà nước xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luậtnói chung văn hóa pháp luật quan hành chínhcho thấy đạt kết định Nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật đại phận cán bộ, công chứcđã nâng lên bước, trình độ học vấn hiểu biết pháp luật hơn; nhận thức rõ chức trách, bổn phận chấp hành nghiêm quy định pháp luật Việc quy định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể trình độ, lực phẩm chất cán bộ, công chức Luật Cán bộ, công chức năm 2008 góp phần bước chuẩn hóa nâng cao lực, trình độ đội ngũ này, trình độ hiểu biết pháp luật Đồng thời, lực giải trình, trách nhiệm cơng vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, cơng chức cải thiện đáng kể.Đối với quan hành chính, thể chế tổ chức, hoạt động hệ thống hành tiếp tục đổi theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm quan hệ thống hành chính, loại bỏ phần lớn chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; phân định rõ hoạt động quan hành với doanh nghiệp, đơn vị nghiệp thực dịch vụ công… Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, văn hóa pháp luật quan hành hạn chế, bất cập định Trình độ hiểu biết vận dụng pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức chưa thực đáp ứng yêu cầu quảnhành nhà nước chế Một phận cán bộ, cơng chức suy thối phẩm chất, đạo đức, tham nhũng, cửa quyền, thiếu ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ, vô cảm trước yêu cầu nhân dân, xã hội Công tác kiểm tra, tra công vụ xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật chưa thực thường xuyên nghiêm túc, tính răn đe, làm gương xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hiệu thấp Bốn là, giai đoạn chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động hệ thống quan nhà nướcthì việc nhận diện phát huy giá trị văn hóa pháp luật quan hành trở nên vô cần thiết Điều Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân,vì Nhân dân” Chính phải không ngừng nâng cao lực quản lý điều hành Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa kỷ luật, kỷ cương hành Đồng thời phải xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức sạch, lực, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức tốt Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân đặt yêu cầu khách quan phải không ngừng xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luật tổ chức, điều hành máy nhà nước nói chung quan hành nói riêng Các quan hành phải tổ chức hoạt động sở quy định pháp luật, hoạt động quảnhành nhà nước phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Mục tiêu công cải cách hành cải cách tư pháp đạt hoạt động quảnquan hành chính, hoạt động thực thi cơng vụ đội ngũ cán bộ, công chức tiến hành môi trường văn hóa pháp luật mang tính dân chủ, trọng pháp Những lý cho thấy cần phải nghiên cứu đầy đủ, tồn diện nhằm cung cấp luận khoa học góp phần xây dựng , nâng cao văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam nay.Chính vậy, nghiên cứu sinh định lựa chọn vấn đề “ Văn hóa pháp luật quan hành chínhở Việt Nam nay” làm chủ đề cho luận án tiếnluật học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích làm sáng tỏ nhữngvấn đề lý luận văn hóa pháp luật quan hành chính; đánh giá thực trạng văn hóa pháp luật quan hành nước ta nay, kết quả, hạn chếvà nguyên nhân; luận án đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam đáp ứng yêu cầu bối cảnh, tình hình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu trên, luận án nhiệm vụ sau: Một là, tìm hiểu tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; đánh giá kết nghiên cứu cơng trình xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Hai là, nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận văn hóa pháp luật quan hành chính, bao gồm: - Khái niệm, nội dungvăn hóa pháp luật quan hành -Đặc điểmcủavăn hóa pháp luật quan hành - Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa pháp luật quan hành - Kinh nghiệm quốc tế văn hóa pháp luật quan hành Ba là,đánh giá thực trạng văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam Nêu rõ kết tích cực đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế, sở rút vấn đề đặt việc tiếp tục xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam Bốn là, sở phân tích rõ yêu cầu nâng cao văn hóa pháp luật quan hành bối cảnh , luận án đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn văn hóa pháp luậttrong quan hành Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Văn hóa pháp luật quan hành vấn đề tương đối rộng phức tạp, phạm vi nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành chính, luận án tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ vấn đề lý luận văn hóa pháp luật quan hành chính, thực trạng văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam nay, bao gồm vấn đề trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật; thái độ, tình cảm, tâm lý pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức; chất lượng hệ thống văn pháp luật lĩnh vực quảnhành kết hoạt động thực thi, áp dụng pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức; trách nhiệm công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính… Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu văn hóa pháp luật quan hành Việt Nam từ năm 1945 ... TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH Khái niệm văn hóa pháp luật quan hành Đặc điểm văn hóa pháp luật quan hành Các nội dung biểu văn hóa pháp luật quan hành Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa pháp luật quan. .. luận văn hóa pháp luật quan hành chính, bao gồm: - Khái niệm, nội dungvăn hóa pháp luật quan hành -Đặc điểmcủavăn hóa pháp luật quan hành - Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa pháp luật quan hành. .. hóa pháp luật quan hành Kinh nghiệm quốc tế v văn hóa pháp luật quan hành THỰC TRẠNG VĂN HÓA PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM Khái qt văn hóa pháp luật quan hành từ năm 1945 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn