Văn bản PL về bđs THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 07:42

I Luật đất đai Luật quy định chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn trách nhiệm Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai thống quản lý đất đai, chế độ quản lý sử dụng đất đai, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất đất đai thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lịch sử: o o o o o Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1987: Chưa có Luật đất đai; Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1993: Luật Đất đai 1987; Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2003: Luật Đất đai 1993; Hiến pháp 1992 => Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai 1998 => 2001 Giai đoạn từ năm 2004: Luật Đất đai 2003 Từ 1/7/2014: Thực theo Luật Đất đai 2013 Thay đổi LDD2013: Thứ nhất, Luật Đất đai sửa đổi quy định cụ thể hóa quyền nghĩa vụ Nhà nước người sử dụng đất Thứ hai, Luật mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nơng nghiệp Cụ thể, nâng thời hạn giao đất nông nghiệp hạn mức hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm Thứ ba, Luật đất đai năm 2013 quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất Bỏ việc công bố bảng giá đất vào ngày 1/1 hàng năm Thứ tư, Luật thiết lập bình đẳng việc tiếp cận đất đai nhà đầu tư nước ngoài; quy định cụ thể điều kiện Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư nhằm lựa chọn nhà đầu tư có lực thực dự án Đặc biệt, Luật bổ sung quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư khu vực biên giới, ven biển hải đảo Thứ năm, quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thứ sáu, Luật quy định cụ thể đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo cách công khai, minh bạch quyền lợi người có đất thu hồi đồng thời khắc phục cách có hiệu trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên dư luận xấu xã hội Thứ bảy, điểm đặc biệt Luật đất đai sửa đổi, bổ sung lần lã bổ sung quy định hệ thống thông tin, hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá cách công khai, minh bạch đảm bảo dân chủ điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân Luật dành chương để quy định việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, sở liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai người dân Thứ tám, Luật đất đai 2013 quy định hồn chỉnh sách đất đai khu vực Thứ chín, Luật quy định vấn đề chung thủ tục hành đất đai giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành điều kiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin q trình thực Thứ mười, Luật Đất đai năm 2013 bổ sung nội dung việc điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai, nhằm khắc phục bất cập mà Luật Đất đai năm 2003 chưa có quy định cụ thể II Luật nhà Luật quy định sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch nhà ở; quản lý nhà nước nhà Việt Nam Để có sở pháp lý điều chỉnh tồn diện vấn đề nhà ở,  ngày 29/11/2005 Quốc hội thông qua Luật nhà (Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006);     tiếp năm 2008, Quốc thơng qua Nghị số 19/2008/QH12 việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước mua sở hữu nhà Việt Nam và; đến năm 2009, Quốc hôi tiếp tục thông qua Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai để mở rộng đối tượng người Việt Nam định cư nước mua sở hữu nhà Việt Nam Sau Quốc hôi thông qua văn luât nêu trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ B ơ, ngành có liên quan ban hành nhiều văn quy phạm pháp lu ât để hướng dân thi hành Quốc hội khóa XIII thơng qua Luật nhà số 65/2014/QH13 (sau gọi tắt Luật nhà năm 2014) Chủ tịch nước ký Lênh công bố ngày 08 tháng 12 năm 2014 Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2015 Điểm LNO 2014 1/ Tổ chức, cá nhân nước sở hữu nhà Việt Nam 2/ Quyền sở hữu nhà cá nhân nước Quyền sở hữu nhà cá nhân nước ngồi có phần hạn hẹp so với cơng dân Việt Nam Cụ thể: Chỉ mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế sở hữu không 30% số lượng hộ 01 tòa nhà chung cư không 250 nhà nhà riêng lẻ 01 khu dân cư tương đương 01 đơn vị hành cấp phường.Nếu cá nhân nước ngồi kết với cơng dân Việt Nam kết với người Việt Nam định cư nước ngồi sở hữu nhà lâu dài có quyền công dân Việt Nam 3/ Tăng thời hạn sở hữu nhà cho cá nhân nước ngoài: Cá nhân nước sở hữu nhà theo thỏa thuận hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà tối đa không 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận gia hạn thêm phải ghi rõ nhu cầu thời hạn sở hữu Giấy chứng nhận 4/ Cá nhân nước cho thuê nhà Việt Nam phải nộp thuế 5/ Mở rộng đối tượng hưởng sách hỗ trợ nhà xã hội Ngồi đối tượng hưởng sác hỗ trợ nhà xã hội quy định Luật nhà 2005, thêm đối tượng sau đây: - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị - Các đối tượng trả lại nhà cơng vụ trường hợp khơng đủ điều kiện thuê chuyển nơi khác có hành vi vi phạm quản lý, sử dụng nhà mà thuộc diện bị thu hồi - Học sinh, sinh viên học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập sử dụng nhà thời gian học tập - Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất phải giải tỏa, phá dỡ nhà mà chưa Nhà nước bồi thường nhà ở, đất 6/ Người có thu nhập thấp hỗ trợ mua nhà xã hội 7/ Mua nhà xã hội không bán lại thời hạn 05 năm 8/ Chưa nhận “sổ đỏ”, phải trả tối đa 95% giá trị nhà Quy định áp dụng nhà xã hội, vào thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà ở, tiến độ thực hiện, tổng số tiền ứng trước người mua không vượt 70% giá trị nhà mua bán đến trước bàn giao nhà cho người mua không vượt 95% giá trị nhà mua bán đến trước người mua nhà cấp Giấy chứng nhận nhà 9/ Các trường hợp khơng bắt buộc phải có “Sổ đỏ” 10/ Trong vòng 50 ngày sau giao nhà, chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua kể từ thời điểm bên thuê mua toán đủ tiền theo thỏa thuận, chủ đầu tư xây dựng nhà thương mại phải làm thủ tục đề nghị quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà trừ trường hợp họ tự nguyện làm thủ tục III Luật Kinh doanh BĐS Luật quy định hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản 2006 => 2014, hiệu lực 1/7/2015 Luật KD BĐS 2014: 1.Chủ đầu tư phải tổ chức tín dụng bảo lãnh bán, cho thuê nhà hình thành tương lai: Điều 56 Luật kinh doanh BĐS quy định Muốn kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp Vốn pháp định không thấp 20 tỷ đồng Vốn tự có thực đầu tư dự án chủ đầu tư không thấp 20% tổng mức đầu tư dự án có quy mơ sử dụng đất 20 không thấp 15% tổng mức đầu tư dự án có quy mơ sử dụng đất từ 20 trở lên theo quy định pháp luật đất đai Người nước mua sở hữu nhà Việt Nam Bỏ quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản Chủ đầu tư dự án bất động sản chuyển nhượng toàn phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định môi giới BĐS phải qua sát hạnh kiến thức môi giới Cá nhân cấp Chứng hành nghề mơi giới bất động sản phải có trình độ trung học phổ thông trở lên, qua sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Chứng hành nghề mơi giới bất động sản có thời hạn sử dụng năm Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có 02 người có Chứng hành nghề mơi giới bất động sản Việc huy động vốn cho vay để thực sách hỗ trợ nhà xã hội (NOXH) thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) 10 Xử lý thu hồi dự án BĐS Cơ quan có thẩm quyền định việc đầu tư dự án định thu hồi dự án để giao cho chủ đầu tư khác tiếp tục thực trường hợp chủ đầu tư dự án vi phạm quy định pháp luật đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc mà giải pháp khắc phục theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp dự án thuộc diện bị thu hồi đất theo quy định pháp luật đất đai ... nhà số 65/2014/QH13 (sau gọi tắt Luật nhà năm 2014) Chủ tịch nước ký Lênh công bố ngày 08 tháng 12 năm 2014 Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2015 Điểm LNO 2014 1/ Tổ chức, cá nhân... hiệu lực 1/7/2015 Luật KD BĐS 2014: 1.Chủ đầu tư phải tổ chức tín dụng bảo lãnh bán, cho thuê nhà hình thành tương lai: Điều 56 Luật kinh doanh BĐS quy định Muốn kinh doanh BĐS phải thành lập doanh...    tiếp năm 2008, Quốc thơng qua Nghị số 19/2008/QH12 việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước mua sở hữu nhà Việt Nam và; đến năm 2009, Quốc hôi tiếp tục thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn bản PL về bđs THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, Văn bản PL về bđs THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn