Chất rắn trong nước nhóm 7

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG LỚP 16KMT CHỦ ĐỀ 7: CHẤT RẮN TRONG NƯỚC NHÓM Võ Trương Gia Hân 1617028 Mai Nguyễn Ngọc Hân 1617029 Phạm Minh Hậu 1617036 Lê Thị Thúy Hường 1617048 Lê Thị Hường 1617049 Phạm Quốc Kiệt 1617058 Đặng Triệu Hồng Linh 1617070 Lê Thị Mỹ Linh 1617071 Trần Thị Tuyết Nhi 1617103 ĐỊNH NGHĨA  Chất rắn nước bao gồm chất rắn lơ lửng, chất rắn có khả lắng, hạt keo chất rắn Giá trị giới hạn hòa tan  Tổng chất rắn nước (Total Solid, TS) phần Thông số Đơn vị lại sau cho nước thải bay hoàn toàn nhiệt độ từ 103 đến 105°C Các chất bay nhiệt A B A1 A2 B1 B2 20 30 50 100 độ không coi chất rắn  Tổng chất rắn biểu thị đơn vị mg/l Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l QCVN 08-MT:2015/BTNMT PHÂN LOẠI CHẤT RẮN LƠ LỬNG CHẤT RẮN HỊA TAN (có thể lọc được) (khơng thể lọc được) Là hạt nhỏ bị lơ lửng nước dung dịch keo ĐỊNH NGHĨA chuyển động nước Được sử dụng số chất lượng nước Các chất rắn hòa tan bao gồm hạt keo chất hòa tan Các hạt keo có kích thước từ 0,001 - mm, hạt keo loại bỏ phương pháp lắng học Các hạt chất vô cơ: hạt sét, bùn,… DẠNG TỒN TẠI Các hạt chất hữu cơ: sợi thực vật, tảo, vi khuẩn Ion âm ion dương Các hạt chất lỏng không trộn lẫn với nước PP ĐỊNH LƯỢNG Lọc sợi thủy tinh Whatmann 934aH 948H (Whatmann GF/C) có kích thước 12 µm loại A/E Thơng qua chất rắn lơ lửng: TDS = TS – TSS PHƯƠNG PHÁP LỌC THỦY TINH Thiết bị dụng cụ: Thiết bị lọc chân không, tủ sấy, cân điện tử, giấy lọc thủy tinh, bình hút ẩm (dessicater) Quy trình Sấy giấy lọc nhiệt độ 105°C  Lọc 100mL mẫu nước qua giấy lọc xác định Cân (m1) khối lượng Để ráo, làm nguội,cân giấy lọc (m2) sấy nhiệt độ 105°C Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG        Làm giảm độ nước; Làm hạn chế sinh trưởng ngăn cản sống thuỷ sinh Làm ô nhiễm nước khơng khí xung quanh Làm giảm hiệu nước dùng cho tưới tiêu cơng nghiệp; Nước có hàm lượng chất rắn cao việc xử lý đòi hỏi phương pháp xử lý hóa học máy móc đại, làm cho q trình làm nước trở nên tốn kém;  Hàm lượng chất rắn cao làm tăng tỉ trọng nước, ảnh hưởng đến sinh vật nước giảm lượng hòa tan chất khí ();  Nồng độ chất rắn cao gây tắc nghẽn hệ thống xử lý nước, làm giảm hiệu quả, tuổi thọ thiết bị LOẠI BỎ CHẤT RẮN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO KẾT TỦA •  Cơ chế: thêm vào nước thải hóa chất để làm kết tủa chất hòa tan nước thải chất rắn lơ lửng sau loại bỏ chúng thơng qua q trình lắng cặn  Các hóa chất thường sử dụng q trình kết tủa:  Phèn nhơm: thêm vào nước thải có chứa calcium hay magnesium bicarbonate phản ứng xảy sau:  Vôi: cho vơi vào nước thải phản ứng sau xảy ra: Quá trình lắng kéo theo chất rắn lơ lửng XIN CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE, CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ! ... NGHĨA  Chất rắn nước bao gồm chất rắn lơ lửng, chất rắn có khả lắng, hạt keo chất rắn Giá trị giới hạn hòa tan  Tổng chất rắn nước (Total Solid, TS) phần Thơng số Đơn vị lại sau cho nước thải... chất bay nhiệt A B A1 A2 B1 B2 20 30 50 100 độ không coi chất rắn  Tổng chất rắn biểu thị đơn vị mg/l Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l QCVN 08-MT:2015/BTNMT PHÂN LOẠI CHẤT RẮN LƠ LỬNG CHẤT RẮN... quả, tuổi thọ thiết bị LOẠI BỎ CHẤT RẮN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO KẾT TỦA •  Cơ chế: thêm vào nước thải hóa chất để làm kết tủa chất hòa tan nước thải chất rắn lơ lửng sau loại bỏ chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất rắn trong nước nhóm 7 , Chất rắn trong nước nhóm 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn