BÀI tập NHÓM môn PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN vốn

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:36

Phân tích chứng khốn vốn Bài tập nhóm BÀI TẬP NHĨM MƠN: PHÂN TÍCH CHỨNG KHỐN VỐN Tình huống: Nhóm bạn thực nghiên cứu chứng khoán vốn ngân hàng đầu tư Bạn lựa chọn phân tích cơng ty ngành mà nhóm bạn lựa chọn đưa khuyến nghị đầu tư mua hay bán cổ phiếu Phân tích bao gồm: (1) Phân tích ngành chiến lược cơng ty (2) Phân tích tài cơng ty (3) Phân tích triển vọng tăng trưởng công ty tương lai (4) Phân tích định giá theo mơ hình chiết khấu dòng tiền (5) Khuyến nghị đầu tư Hướng dẫn nộp báo cáo Báo cáo nộp bao gồm: Bản in báo cáo File excel tính tốn Lưu ý: Sheet file excel ghi thông tin thành viên nhóm cơng ty phụ trách phân tích (nhóm thành viên) Ví dụ bên dưới: Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C 2980456 VNM 3036773 KDC 3456737 MSC Nhóm trưởng ghi biên làm việc thành viên nhóm ThS Phạm Hồng Thạch Trang Phân tích chứng khốn vốn Bài tập nhóm Thời gian nộp báo cáo: Báo cáo nộp vào tuần thứ 10 Lớp trưởng thu nộp lớp Bất kì chậm trễ việc nộp báo cáo ảnh hưởng đến điểm số sau này! ThS Phạm Hoàng Thạch Trang .. .Phân tích chứng khốn vốn Bài tập nhóm Thời gian nộp báo cáo: Báo cáo nộp vào tuần thứ 10 Lớp trưởng thu nộp lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập NHÓM môn PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN vốn , BÀI tập NHÓM môn PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN vốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn