Bệnh tích của bệnh cúm lợn 62

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:34

Bệnh tích bệnh cúm lợn Bệnh tích thường tập trung phổi, thường viêm thùy tim thùy đỉnh + Vùng phổi viêm trở nên đặc, tím bầm, phù kẽ liên thủy + + Đường khí quản có tích dịch viêm lẫn máu + Hạch phổi bị sung huyết + Một số bị viêm màng phổi có tơ huyết + Niêm nhày mạc mũi bị sưng thũng, tụ huyết chảy dịch ...+ Đường khí quản có tích dịch viêm lẫn máu + Hạch phổi bị sung huyết + Một số bị viêm màng phổi có tơ huyết + Niêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh tích của bệnh cúm lợn 62 , Bệnh tích của bệnh cúm lợn 62

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn