BÀI tập NHÓM pháp luật quốc tế

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:33

BÀI TẬP NHĨM Anh/chị bình luận vấn đề bảo lưu điều ước quốc tế Liên hệ thực tiễn áp dụng điều khoản bảo lưu pháp luật Việt Nam Anh/chị bình luận chế độ pháp lý người nước theo pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam Anh/chị bình luận vấn đề bảo hộ công dân giai đoạn Anh/chị phân tích nội dung nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ luật quốc tế Việc áp dụng nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ việc giải tranh chấp biển Đông Điều 3, Công ước Luật Biển năm 1982 quy định : “Mọi quốc gia có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải mình; chiều rộng khơng vượt 12 hải lý kể từ đường sở vạch theo Công ước” Anh/ chị bình luận: a Các phương pháp xác định đường sở theo công ước Luật biển năm 1982 b Tuyên bố đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam Anh/chị so sánh chế độ pháp lý vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia với chế độ pháp lý vùng biển quốc gia có quyền chủ quyền quyền tài phán Anh/chị so sánh quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao với quyền ưu đãi miễn trừ lãnh Anh/ chị trình bày cấu tổ chức hoạt động Liên hợp quốc qua đề xuất khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Liên hợp quốc Chứng minh nhận định: điều ước quốc tế tập quán quốc tế có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn 10 Chứng minh nhận đinh: thể nhân, pháp nhân tổ chức quốc tế phi phủ khơng phải chủ thể luật quốc tế 11 Giải hòa bình tranh chấp quốc tế- Từ quy định pháp luật đến thực tiễn thực * Một vài lưu ý: Yêu cầu chung Mỗi nhóm học tập (căn vào số lượng nhóm lớp) chọn câu hỏi để thực Các nhóm khơng trùng đề tài u cầu cụ thể - Hình thức: Nhóm trình bày báo cáo dạng tiểu luận, viết tối đa 15 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự cm, cm, 3.5 cm, cm, dãn dòng 1.5 lines (nếu viết tay số trang tối đa 18), đóng thành Khơng giới hạn số trang phụ lục kèm theo (nếu có) - Nội dung: Giải tập nhóm (trong danh mục tập giảng viên đưa ra); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp làm việc nhóm, giải tập giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề cần phân tích, bình luận, nghiên cứu; + Bài viết đảm bảo tính trung thực, có liên hệ thực tiễn; + Ngơn ngữ sáng, chuẩn theo tiếng Việt; + Tài liệu tham khảo hợp lệ + Thuyết trình bảo vệ luận điểm đưa Bài tập chép phần toàn nội dung nhau, chép từ tài liệu khác khơng có trích dẫn bị tính điểm; Bài tập có số trang vượt yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt); Bài tập nộp không hạn bị tính điểm ​3 Thời gian ​Sau tuần, kể từ thời điểm giao (Các nhóm nộp 01 in gửi 01 mềm (file word) theo địa chỉ: phapluatquocte.tks@gmail.com) ... điểm đưa Bài tập chép phần toàn nội dung nhau, chép từ tài liệu khác khơng có trích dẫn bị tính điểm; Bài tập có số trang vượt yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc số trang vượt); Bài tập nộp... trang vượt); Bài tập nộp khơng hạn bị tính điểm ​3 Thời gian ​Sau tuần, kể từ thời điểm giao (Các nhóm nộp 01 in gửi 01 mềm (file word) theo địa chỉ: phapluatquocte.tks@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập NHÓM pháp luật quốc tế , BÀI tập NHÓM pháp luật quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn