hóa phân tích độ kiềm

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:28

BÁO CÁO MƠN HĨA PHÂN TÍCH Chủ đề: ĐỘ KIỀM  Nhóm 11: Nguyễn Đỗ Thắng Lê Nhật Long Lương Phương Vũ Phạm Hoàng Lâm Hà Minh Hiếu Nguyễn Trọng Hiếu Nguyễn Trần Bá Thiên Bùi Trương Công Tài Lê Hồng Quân ĐỘ KIỀM I.Định Nghĩa II.Phương Pháp Xác Định III.Ứng Dụng I Định Nghĩa Về Độ Kiềm • Khả nhận Ion H+ • Phép đo khả trung hòa acid • Được biểu diễn dung tích đệm II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Dùng phương pháp định phân dung dịch H2SO4 N/5 (0.2N) biểu diễn đơn vị CaCO3 2OH- + H2SO4 2CO32- + H2SO4 2HCO3- + H2SO4 2H2O + SO4 2- pH= 10 2HCO3- + SO42- pH = 8.3 2H2CO3 + SO42- pH = 4.5 Sơ đồ độ kiềm ảnh hướng đến kết chất sau phản ứng pK2 pK1 H2CO3 6.3 CO32- HCO310.3 pH - pH > 8,3: Bước a Độ kiềm phenolphthalein Bước b Độ kiềm tổng cộng - pH < 8,3: + Thực bước b Dựa kết tính độ kiềm ion khác gây theo bảng sau III ỨNG DỤNG Xử lí nước thải Kiểm sốt ăn mòn đường ống dẫn nước Ni trồng thủy sản Đánh giá khả đệm nước thải bùn MỘT SỐ QUY CHUẨN VỀ ĐỘ KIỀM - Chất lượng nước xác định độ kiềm quy định theo quy chuẩn 6636 - : 2000 (hay ISO 9963 : 1994) Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn Trong sinh hoạt: nước dùng cho ăn uống nên có độ kiềm thấp 100 mg/l có pH nằm khoảng từ 6.5 – 8.5 sinh hoạt – 8.5 - Trong phòng thí nghiệm: nước cung cấp phải nước có độ pH từ – 7.5 TÀI LIỆU THAM KHẢO • HTTP://WWW.TAILIEUMOITRUONG.ORG/2016/04/PHAN-TIC H-CHI-TIEU-MOI-TRUONG-NUOC-DO-KIEM.HTML • HTTPS://VANBANPHAPLUAT.CO/TCVN-6636-1-2000-CHATLUONG-NUOC-XAC-DINH-DO-KIEM-PHAN-1-XAC-DINH-DO-K IEM • HTTP://HETHONGPHAPLUATVIETNAM.NET/TIEU-CHUAN-VIE T-NAM-TCVN-4851-1989-ISO-3696-1987-VE-NUOC-DUNGDE-PHAN-TICH-TRONG-PHONG-THI-NGHIEM.HTML CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... pK1 H2CO3 6.3 CO32- HCO310.3 pH - pH > 8,3: Bước a Độ kiềm phenolphthalein Bước b Độ kiềm tổng cộng - pH < 8,3: + Thực bước b Dựa kết tính độ kiềm ion khác gây theo bảng sau III ỨNG DỤNG Xử lí...ĐỘ KIỀM I.Định Nghĩa II.Phương Pháp Xác Định III.Ứng Dụng I Định Nghĩa Về Độ Kiềm • Khả nhận Ion H+ • Phép đo khả trung hòa acid • Được biểu diễn dung tích đệm II PHƯƠNG... dẫn nước Ni trồng thủy sản Đánh giá khả đệm nước thải bùn MỘT SỐ QUY CHUẨN VỀ ĐỘ KIỀM - Chất lượng nước xác định độ kiềm quy định theo quy chuẩn 6636 - : 2000 (hay ISO 9963 : 1994) Ban Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: hóa phân tích độ kiềm , hóa phân tích độ kiềm , II. Phương pháp xác định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn