SINH vật NGOẠI LAI

13 37 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:28

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh Khoa Mơi Trường BÁO CÁO SINH VẬT NGOẠI LAI Nội dung: Khái niệm: Biện pháp xử lý Sinh vật ngoại lai Tác động: + Tiêu cực + Tích cực Đặc điểm chung Khái Niệm : Sinh vật ngoại lai xâm hại: Là sinh vật ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống , đe dọa cho loài sinh vật địa, làm cân sinh thái nơi chúng xuất phát triển Sinh vật ngoại lai gì? Là lồi sinh vật xuất phát triển khu vực vốn môi trường sống tự nhiên chúng 2 Đặc điểm chung sinh vật ngoại lai Khả sinh sản nhanh: ốc bươu vàng, chuột , cá lau kính….vv Ốc bươu vàng Chuột Khả phát tán nhanh: sâu róm, bơng ổi, lục bình, mai dương,….vv Lục bình Sâu róm 3.Khả cạnh tranh nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn Tác động sinh vật ngoại lai:  Tích cực:  Hấp thụ kim loại nặng, thiên địch cho sinh vật khác  Làm cảnh  Thực phẩm  Nguyên liệu làm đồ thủ cơng mỹ nghệ,nấm,… Món ăn Đồ mỹ nghệ Cá chim có khả cải tạo sinh học Làm cảnh  Tiêu cực: Cạnh tranh nguồn thức ăn động vật Ngăn cản khả gieo giống, tái sinh tự nhiên cảu loài địa Cạnh tranh tiêu diệt dần lồi địa, làm suy thối thay đổi tiến tới tiêu diệt HST địa Phá hủy làm thối hóa mơi trường sống Truyền bệnh kí sinh trùng ốc bưu vàng Bèo lục bình Cá hoàng đế Biện pháp hạn chế sinh vật ngoại lai có hại Áp dụng có hiệu giải pháp khoa học công nghệ để ngăn ngừa , kiểm sốt quản lý lồi ngoại lai xâm hại Phát , khảo nghiệm , phân tích nguy , đánh giá rủi ro đến môi trường đa dạng sinh học Xác định hướng lây lan loài ngoại lai xâm hại ảnh hưởng biến đổi khí hậu Kiểm sốt diệt trừ lồi ngoại lai xâm hại Phục hồi hệ sinh thái loài địa nhằm ngăn ngừa tái xâm nhập loài ngoại lai xâm hại Tận dụng lợi ích sinh vật ngoại lai sinh vật ngoại lai xâm hại để thu gom tiêu diệt Ốc bươu vàng làm thức ăn cho gia súc Sử dụng bèo tây cho lợn ăn Tăng cường công tác tuyên truyền , giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng việc ngăn ngừa , kiểm sốt diệt trừ lồi ngoại lai xâm hại Chiến dịch diệt chuột đoàn niên huyện Vũ Thư CẢM ƠN THẤY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM 02 ... pháp xử lý Sinh vật ngoại lai Tác động: + Tiêu cực + Tích cực Đặc điểm chung Khái Niệm : Sinh vật ngoại lai xâm hại: Là sinh vật ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống , đe dọa cho loài sinh vật địa,... làm cân sinh thái nơi chúng xuất phát triển Sinh vật ngoại lai gì? Là lồi sinh vật xuất phát triển khu vực vốn môi trường sống tự nhiên chúng 2 Đặc điểm chung sinh vật ngoại lai Khả sinh sản... hồi hệ sinh thái loài địa nhằm ngăn ngừa tái xâm nhập lồi ngoại lai xâm hại Tận dụng lợi ích sinh vật ngoại lai sinh vật ngoại lai xâm hại để thu gom tiêu diệt Ốc bươu vàng làm thức ăn cho gia
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH vật NGOẠI LAI , SINH vật NGOẠI LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn