ĐẶC điểm tâm lý của NHÀ QUẢN lý

20 72 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:23

CÁC ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NHÀ QUẢN LÝ NHÓM ’ANH VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN’’ ▹ ▹ ▹ ▹ ▹ ▹ Phạm Thị Hoàng Anh Bùi Thị Hồng Nga Hà Nguyễn Hoài Ny Nguyễn Lê Minh Hồ Thị Thanh Tiền Nguyễn Thùy Trang NỘI DUNG Những phẩm chất cần thiết nhà quản lý 01 02 Năng lực người quản lý Những khía cạnh tâm lý uy tín 03 nhà quản lý I NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN LÝ “ 1, Chính trực trung thực 2, Có tầm nhìn mục tiêu rõ ràng 3, Giàu lòng nhân trắc ẩn 4, Khiêm nhường 5, Kỹ giao tiếp 6, Kỹ quản lý 7, Phát triển nhóm 8, Lòng can đảm 9, Sự công II NĂNG LỰC Là khả cá nhân thực hoạt động có mục đích Được hình thành, thể phát triển hoạt động Chỉ tồn mối quan hệ với hoạt động định NHỮ NG NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA M Ộ T N H À Q U Ả N LÝ Năng lực chuyên môn Năng lực hoạch định & điều hành Năng lực truyền cảm hứng & tạo động lực Năng lực nhận thức toàn cầu & tự quản trị NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN Khác với với lực hành vi, lực chuyên môn bao gồm kỹ năng, kiến thức cần thiết cho vị trí cơng tác để thực tốt công việc NĂNG LỰC TRUYỀN CẢM HỨNG, TẠO Đ Ộ N G LỰC Tạo kết nối cảm xúc tích cực Giữ cho cơng việc ln thú vị có ý nghĩa Đưa thời gian làm việc linh hoạt Mở cánh cửa tới hội tuyệt vời Nhảy việc nhân viên NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH, ĐIỀU HÀNH Thu thập, phân tích thơng tin giải Quản lý thời gian vấn đề Hoạch định tổ chức thực dự án Hoạch định ngân sách quản trị tài NĂNG LỰC NHẬN THỨC TỒN CẦU, TỰ QUẢN TRỊ NĂNG LỰC NHẬN THỨC TOÀN CẦU Thực quản trị tổ chức thông qua việc phối hợp nguồn lực từ nhiều quốc gia đáp ứng nhu cầu thị trường đòi hỏi nhà quản lý phải có lực nhận thức tồn cầu Các khía cạnh: - Hiểu biết tình hình trị, xã hội… giới - Nhận thức tác động kiện quốc tế đến tổ chức - Hiểu, thông thạo ngôn ngữ khác - Hiểu rõ đặc trưng khác biệt quốc gia, có khả thích nghi NĂNG LỰC TỰ QUẢN TRỊ Tự nhận thức phát triển Cân công việc & sống Có nghị lực nỗ lực cá nhân Xử lý cơng việc trung thực có đạo đức III KHÍA CẠNH TÂM LÝ UY TÍN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ Trong Tâm lý học Quản trị Kinh doanh, uy tín coi khả tác động đến người khác, ảnh hưởng đến người khác, cảm hóa người khác làm cho họ tin cậy phục tùng tuân theo cách tự giác • Khách quan (Uy tín chức vụ) • Chủ quan (Uy tín cá nhân) Biểu uy tín thực chất nhà quản trị ▹ ▹ ▹ Quan hệ thơng tin quản trị Sự tín nhiệm phục tùng tự nguyện cấp Thực trạng công việc lúc nhà quản trị vắng mặt: dù người quản lý vắng mặt quan, đơn vị cơng việc tiến hành bình thường người mong đợi có mặt người quản lý ▹ ▹ ▹ ▹ Sự kính trọng khâm phục từ người kể đối thủ cạnh tranh Người quản lý tầm nhìn Thái độ thiện chí mức Nhận quan tâm kể khơng giữ chức vụ • Uy tín kiểu dân chủ giả hiệu • Uy tín giả sợ hãi    • Uy tín kiểu cơng thần CÁC LOẠI • Uy tín giả khoảng cách • Uy tín giả danh kiểu dạy khơn UY TÍN GIẢ   • Uy tín kiểu gia trưởng trịnh thượng  • Uy tín giả danh mượn ô dù cấp  Con đường biện pháp nâng cao Duy trì khát vọng ý lãnh đạo 01 02  Thường xuyên kiểm tra tự phê bình 03 uy tín người 04  Nâng cao uy tín qua mối quan hệ lãnh đạo  Thực dân chủ công khai Tài liệu tham khảo TS Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Trẻ, 2008 Lorin Woolfe, Kinh Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Tri Thức, 2006 Minh Ánh, Cẩm nang nhà quản lý, Tiêu chuẩn dùng người 500 tập đoàn hàng đầu giới, NXB Văn hóa thơng tin, 2005 Brian Tracy, 100 quy luật bất biến để thành công kinh doanh, NXB Trẻ - FIRST NEWS, 2007 Robin Sharma, Lãnh đạo không chức danh, NXB Trẻ Ashlee Vance, Elon Musk: Tesla, SpaceX Và Sứ Mệnh Tìm Kiếm Một Tương Lai Ngoài Sức Tưởng Tượng, NXB ĐH Kinh Tế Quốc dân Walter Isaacson, Tiểu sử Steve Jobs, NXB Thời Đại THANK YOU FOR PAYING ATTENTION! 20 ... NỘI DUNG Những phẩm chất cần thiết nhà quản lý 01 02 Năng lực người quản lý Những khía cạnh tâm lý uy tín 03 nhà quản lý I NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN LÝ “ 1, Chính trực trung thực 2,... LỰC TỰ QUẢN TRỊ Tự nhận thức phát triển Cân công việc & sống Có nghị lực nỗ lực cá nhân Xử lý cơng việc trung thực có đạo đức III KHÍA CẠNH TÂM LÝ UY TÍN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ Trong Tâm lý học Quản. .. Biểu uy tín thực chất nhà quản trị ▹ ▹ ▹ Quan hệ thông tin quản trị Sự tín nhiệm phục tùng tự nguyện cấp Thực trạng công việc lúc nhà quản trị vắng mặt: dù người quản lý vắng mặt quan, đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm tâm lý của NHÀ QUẢN lý , ĐẶC điểm tâm lý của NHÀ QUẢN lý , Biểu hiện uy tín thực chất của nhà quản trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn