ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá mì hảo hảo

11 40 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:19

ỨNG DỤNG THUYẾT CẦU TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TĂNG GIÁ HẢO HẢO C ung - cầu giá hàng hóa ln vấn đề nhà kinh tế học ý nhiều nghiên cứu vấn đề kinh tế Giữa cung - cầu giá hàng hóa có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với Giá hàng hóa tăng lượng cung tăng lượng cầu giảm Ngồi ra, cung - cầu chịu chi phối nhiều yếu tố khác giá Để hiểu rõ mối quan hệ này, em xin phân tích đề tài: "Phân tích cung-cầu giá thị trường mặt hàng tiêu dùng thực tế khoảng thời gian đó" Đặt vấn đề Về bản, chiến lược định giá lựa chọn mức giá bán sản phẩm thị trường Việc dựa phân tích đầy đủ quan hệ cung – cầu, mức chi trả khách hàng mục tiêu Định giá tương quan chặt chẽ với chiến lược định vị doanh nghiệp Trên thị trường thực tế, cung - cầu giá có mối quan hệ mật thiết , định , chi phối lẫn Bởi tăng hay giảm giá loại mặt hàng tách ròi giá với gia trị hàng hóa Nó kích thích hạn chế nhu cầu có khả tốn hàng hóa hay hàng hóa khác Từ dẫn đến chuyển dịch nhu cầu hàng hóa, gây nên biến đổi quan hệ cung cầu Vào tháng 4/2016 nhóm chúng em có khảo sát thị trường mặt hàng tơm hảo hảo, qua bảng khảo sát hệ số co giãn cầu mặt hàng tơm hảo hảo nhóm chúng em thu kết sau: (1) xây dựng đường cầu mặt hàng hảo hảo, (2) đo lường mức độ co dãn cầu theo giá mặt hàng hảo hảo, (3) đánh giá tác động việc tăng giá doanh thu mặt hàng hảo hảo lợi ích người tiêu dùng, (4) phân tích yếu tố tác động đến thay đổi cầu cá nhân Bài khảo sát vận dụng thuyết cầu kinh tế học để giải vấn đề Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu nhập số liệu Những liệu để phục vụ mục tiêu nghiên cứu đưa chủ yếu sử dụng số liệu phương pháp khảo sát thực tế Kết sau tuần thực khảo sát nhóm chúng em chỉnh sửa tổng hợp kết 125 câu trả lời (nhóm bạn bạn khảo sát 25 người) để phân tích cho nghiên cứu Đặc điểm Số người Tỷ lệ % Giới tính 125 Nam 53 Nữ 72 Trình độ học vấn 12/12 Đại học 125 Thu nhập 125 Từ triệu đến triệu 58 Từ triệu trở lên 67 2.2 Phương pháp phân tích 100 42,4 57,6 100 100 100 46,4 53,6 Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, kết hợp với phép tính tốn đơn giản dựa cơng thức đo lường hệ số co dãn Ngoài ra, để xác định yếu tố ảnh hưởng đến cầu, phương pháp kiểm định Chi-square sử dụng, nhằm kiểm định yếu tố như: Thu nhập người sử dụng có ảnh hưởng đến định cầu (khơng ăn hảo hảo tăng giá) hay khơng Ngồi việc kiểm định xem xét yếu tố sản phẩm thay (mặt hàng nhịp sống) 2.3 Một số giới hạn giả định cho nghiên cứu Nghiên cứu dù khơng đảm bảo tính đại diện kết làm sở tham khảo tốt khía cạnh học thuật, ứng dụng thuyết phân tích vấn đề thực tế Cũng kết khảo sát phản ánh phần nhỏ phản ứng người tiêu dung việc tăng giá số sản phẩm Vì trên, mẫu khảo sát mang tính đại diện phân tích kết luận dựa phiếu khảo sát 3 Kết nghiên cứu 3.1 Phân tích cầu cá nhân cầu thị trường mặt hàng hảo hảo 3.1.1 Cầu cá nhân Là cầu cá nhân hàng hóa dịch vụ Trong khảo sát này, tăng giá hảo hảo từ 3,500 – 4,200 đồng xem xét biến động giá cầu , với hai mức giá 3,500 đồng 4,200 đồng Kết khảo sát cho thấy sau tăng giá hảo hảo từ 3,500 – 4,200 đồng thời người tiêu dùng mua sản phẩm có xu hướng giảm từ 14 gói xuống 10 gói Còn người tiếp tục sử dụng mặt hàng hảo hảo, hiểu lượng dịch vụ khơng đổi có tăng giá Ngược lại, người khơng sử dụng mặt hàng hảo hảo nữa, lượng mua mặt hàng thay đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể (Excel sheet 3) 3.1.2 Cầu thị trường (tổng cầu) Là cầu tất cá nhân thị trường hàng hóa Qua hàm số cầu, quan hệ mặt số lượng lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn sàng mức giá chình hàng hóa thể cách đơn giản, khái quát: ứng với mức giá định ta biết lượng cầu hàng hóa người tiêu dùng Ví dụ mức giá 3.500 nghìn đồng , lượng trung bình/tháng mặt hàng hảo hảo 14 gói mì, mức giá tăng lên 4.200 nghìn đồng lượng cầu giảm xuống 10 gói Ngược lại giá hảo hảo giảm xuống 2.800 nghìn đồng lượng cầu hảo hảo tăng lên đến 19 gói khoảng thời gian định Có thay đổi lượng cầu theo giá thị trường hoàn toàn phù hợp với quy luật cầu trường hợp yếu tố khác không đổi Tuy nhiên thị trường thực tế, có nhiều yếu tố khác chi phối đến lượng cầu hàng hóa mà khơng phải giá hàng hóa Sự thay đổi giá hoa làm cho lượng cầu di chuyển dọc theo đường cầu thay đổi cầu sinh thay đổi yếu tố khác, minh hoa dịch chuyển đường cầu Sự tăng lên lượng cầu làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải ngược lại suy giảm cầu làm cho đường cầu dịch chuyển sang trái Biểu cầu, đường cầu hàm cầu thị trường hảo hảo (Excel sheet 4) 3.2 Hệ số co dãn cầu theo giá yếu tố tác động 3.2.1 Đo lường hệ số co dãn Hệ số co giãn cầu theo giá: thước đo phản ánh mức độ thay đổi lượng cầu so với mức độ thay đổi giá Trong nghiên cứu này, công thức hệ số co dãn khoảng sử dụng để xác định hệ số co dãn Hệ số co dãn mặt hàng hảo hảo Ed= -1,36 3.2.2 Một số yếu tố tác động mức độ co giãn Co giãn cầu biện pháp đo độ nhạy lượng cầu trước thay đổi giá hàng hoá Chú ý giá co giãn cầu biểu số dương (do giá trị tuý số âm số dương) Cầu sẽ:  có tính co giãn (elastic) Ed >  đơn vị co giãn (unit elastic) Ed =  không co giãn (inelastic) Ed < Khi cầu co giãn, mức giá hàng hoá tăng 1% khiến lượng cầu giảm 1% Nếu cầu đơn vị co giãn, lượng cầu giảm 1% giá hàng hoá tăng 1% Giá tăng 1% khiến lượng cầu giảm mức nhỏ 1% cầu khơng co giãn Ta có hệ số co dãn cầu theo giá mặt hàng hảo hảo 125 sinh viên khảo sát 1,36 Dựa vào giá trị này, đánh giá cầu co dãn ít, với |Ed| =1,36 >1 Kết dẫn đến điều tất yếu doanh thu mặt hàng giảm tăng giá Mức độ giảm doanh thu ứng với mức độ tăng giá mặt hàng hảo hảo phân tích phần sau Tình trạng co dãn nhiều mặt hàng hảo hảo hiểu với luận từ thực tiễn sau: Một, mặt hàng hảo hảo mặt hàng thông thường, không qua thiết yếu số sinh viên Do vậy, tăng giá, số sinh viên từ bỏ sử dụng mặt hàng hảo hảo Điều khiến lượng giảm không nhiều giá dẫn đến mức độ co dãn Hai, mặt hàng hảo hảo khơng phải mặt hàng mà sinh viên lựa chọn Vì giá mặt hàng hảo hảo tăng sinh viên lựa chọn mặt hàng nhịp sống (sản phẩm thay thế) việc từ bỏ mặt hàng hảo hảo tăng giá dễ hiểu Ba, mặt hàng nhịp sống dễ tìm mua tiệm tạp hóa siêu thị giá hợp nguyên nhân khiến nhiều sinh viên từ bỏ mặt hàng hảo hảo tăng giá Trường hợp nhóm chúng em ví dụ điển hình cho việc từ bỏ mặt hàng hảo hảo giá tăng chọn mặt hàng nhịp sống giải pháp thay Tư, mức giá 3,500 -4,200 số sinh viên không đáng kể với thu nhập họ, số sinh viên khác mức khiến họ phải suy nghĩ so với mức thu nhập họ Vì vậy, tỉ trọng mức giá sử dụng mặt hàng hảo hảo cấu chi tiêu khác ảnh hưởng tới mức độ co dãn Năm, tâm ''chống độc quyền'' lí khiến tỉ lệ giảm lượng thấp tỉ lệ tăng giá Khi đồng loạt hảo hảo tăng giá người tiêu dùng bị tác động đổi qua sử dụng măt hàng thay Sáuuvì hội nhập với kinh tế giới nên thị trường Việt Nam có nhiều loại hình thức ăn nhanh nhiều thương hiệu tiếng Bảy, việc cạnh tranh thị trường doanh nghiệp diễn không lành mạnh làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu, ngành hàng mắt người tiêu dùng Ngồi trên, số khác khiến hệ số co dãn không cao Những khơng hồn tồn ý chủ quan, mà phần dựa vào kết khảo sát (Excel sheet 5,6) 3.3 Tác động sách tăng giá doanh thu doanh nghiệp thặng dư tiêu dùng 3.3.1 Tác động đến doanh thu doanh nghiệp Trong trường hợp nhân tố khác khơng thay đổi, việc thay đổi giá bán có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu Việc thay đổi giá bán (giá bán cao hay thấp) phần quan trọng quan hệ cung cầu thị trường định Để đảm bảo doanh thu, doanh nghiệp phải có định giá Giá phải bù đắp chi phí tiêu hao tạo nên lợi nhuận thoả đáng để thực tái sản xuất mở rộng Trên kết khảo sát ta thấy doanh thu mặt hàng hảo hảo ảnh hưởng không đáng kể tăng giá, cầu co giãn Khi giá hảo hảo tăng từ 3,500 4,200 doanh thu mặt hàng hảo hảo giảm 14.29% Kết phân tích minh chứng cho thuyết hệ số co dãn Theo đó, doanh thu chắn giảm cầu co dãn nhiều, lượng giảm 14,29% giá tăng 30% mặt hàng hảo hảo 3.3.2 Tác động đến thặng dư tiêu dùng Thặng dư tiêu dùng: phần chênh lệch mức người sản xuất thực nhận mức họ sẵn lòng bán mức giá họ thực trả 3.3.3 Thu nhập sinh viên dùng mặt hàng hảo hảo Thu nhập yếu tố quan trọng xác định cầu ảnh hưởng trực tiếp đến khả mua người tiêu dùng Khi thu nhập tang lên cầu hàng hóa tăng lên ngược lại, nhiên phụ thuộc vào loại hàng hóa cụ thể mà mức độ thay đổi cầu khác Cũng qua trình khảo sát ta nhận thấy thu nhập sinh viên tăng lên 30% sức mua hảo hảo có nhu cầu tăng lên từ 14 gói lên 16 gói 3.3.4 Tính sẵn có mặt hàng thay (mặt hàng nhịp sống) Hàng hóa thay (hay gọi sản phẩm thay thế) hàng hóa thay loại hàng hóa khác tương đương cơng dụng (hoặc tiêu thụ) có điều kiện thay đổi.[1] Hàng hóa thay có chất lượng tốt thấp mặt hàng thay đa số có mức giá rẻ Cũng nhịp sống (mặt hàng thay thế) dễ kiếm từ tiệm tạp hóa hay siêu thị đáp ứng đủ nhu cầu cần mua sinh viên 3.3.5 Sở thích/thị hiếu người sử dụng Ngược lại với xu hướng tồn cầu hóa thị trường, số thị trường, xu hướng thị hiếu sở thích người tiêu dùng ngày phân tán khác biệt rõ nét Sự khác biệt xuất phát từ đời sống văn hóa quốc gia, kết lịch sử phát triển dân tộc, biểu chủ nghĩa dân tộc, yêu nước thịnh vượng mặt kinh tế nước Hay nói cách đơn giản, người tiêu dùng ưa thích sản phẩm đáp ứng tốt phù hợp với phong cách sống Yếu tố thời gian sử dụng ảnh hưởng đến định cầu người sử dụng dịch vụ 4 Kết luận khuyến nghị Qua phân tích cụ hể mặt hàng hoa thị trường, hiểu rõ phần mối quan hệ cung - cầu giá thị trường Đó mối quan hệ thuân lượng cung mối quan hệ nghịch lượng cầu Chắc hẳn, có tri thức định phân tích, đánh gia mặt hàng thị trường từ số liệu khảo sát mặt hàng hảo hảo, nghiên cứu xây dựng đường cầu, đo lường hệ số co dãn cầu từ minh họa cho thuyết cầu tác động độ co dãn cầu doanh thu người bán mặt hàng hảo hảo, thuyết cho rằng, ''khi cầu co dãn nhiều, doanh thu doanh nghiệp giảm tăng giá đường cầu nhóm đối tượng khác nhau” ... sau: (1) xây dựng đường cầu mặt hàng mì hảo hảo, (2) đo lường mức độ co dãn cầu theo giá mặt hàng mì hảo hảo, (3) đánh giá tác động việc tăng giá doanh thu mặt hàng hảo hảo lợi ích người tiêu... viên từ bỏ mặt hàng mì hảo hảo tăng giá Trường hợp nhóm chúng em ví dụ điển hình cho việc từ bỏ mặt hàng mì hảo hảo giá tăng chọn mặt hàng mì nhịp sống giải pháp thay Tư, mức giá 3,500 -4,200 số... đổi có tăng giá Ngược lại, người khơng sử dụng mặt hàng mì hảo hảo nữa, lượng mua mặt hàng thay đổi có tăng giá Biểu cầu đường cầu thể (Excel sheet 3) 3.1.2 Cầu thị trường (tổng cầu) Là cầu tất
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá mì hảo hảo , ứng dụng lý thuyết cầu trong việc nghiên cứu trường hợp tăng giá mì hảo hảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn