tìm hiểu về ISO 140001

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG LỚP 16KMT ISO 140001 GVPT: Ts,Ths Phạm Ngọc Tuấn Nhóm Năm học: 2018- 2019 Giới thiệu ISO 14001: i Khái niệm  ISO 14001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công ISO Sau 19 năm kể từ tiêu chuẩn xuất lần vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 xem xét ban hành phiên năm 2015  ISO 14001 phần tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất tổ chức doanh nghiệp nơi đâu Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực – Kiểm tra – Hành động  Phiên ISO 14001:2015 quy định cụ thể yêu cầu quan trọng để nhận dạng, kiểm soát giám sát khía cạnh mơi trường tổ chức doanh nghiệp, kể phương pháp quản lý cải tiến toàn hệ thống  ISO 14001:2015 mang lại tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng cộng đồng thông qua minh chứng cho cam kết trách nhiệm với môi trường tổ chức doanh nghiệp;  Theo kết điều tra khảo sát ISO, tính đến tháng 12/2009, tồn giới có 223.149 tổ chức/doanh nghiệp cấp chứng ISO 14001 Tiêu chuẩn phổ biến, áp dụng thành công nhiều quốc gia với mức phát triển đặc trưng văn hóa khác ISO 14001 quy định yêu cầu thiết lập hệ thống để quản lý vấn đề môi trường tổ chức, doanh nghiệp cho phép linh hoạt cách thức đáp ứng, loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp vừa nhỏ đến tập đồn đa quốc gia tìm cách thức riêng việc xác định mục tiêu môi trường cần cải tiến kế hoạch cần thực để để đáp ứng yêu cầu hệ thống quản lý môi trường  Phiên điều chỉnh ISO 14001 ban hành để đảm bảo tương thích sau ban hành tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Tiêu chuẩn ISO 14001 Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng ii Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực cải tiến hệ thống quản lý mơi trường Tiêu chuẩn áp dụng tổ chức sản xuất dịch vụ, với tổ chức kinh doanh phi lợi nhuận iii Mục đích Hỗ trợ công ty việc cải thiện liên tục môi trường họ, tuân thủ luật áp dụng tổ chức chịu trách nhiệm thiết lập mục tiêu phương pháp thực với tiêu chuẩn hỗ trợ họ mục đích gặp gỡ hiệu chỉnh đo lường (IISD 2010) iv Lợi ích Về quản lý:  Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định quản lý vấn đề mơi trường cách tồn diện;  Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp luật môi trường;  Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ cố môi trường Về tạo dựng thương hiệu:  Nâng cao hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp người tiêu dùng cộng đồng;  Giành ưu cạnh tranh ngày có nhiều cơng ty, tập đoàn yêu cầu ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 Về tài chính:  Tiết kiệm chi phí sản xuất quản lý sử dụng nguồn lực cách hiệu quả;  Giảm thiểu chi phí nhiên liệu nguyên vật liệu v Khó khăn  Do doanh nghiệp chưa thực quản lý theo hệ thống (do doanh nghiệp phải đương đầu với khó khăn sản xuất, kinh doanh sở mình)  Trình độ quản lý, công nghệ chưa cao  Kiến thức Quản lý mơi trường doanh nghiệp hạn chế  Kinh phí bị thiếu hụt Nội dung triển khai: Bước 1: Xây dựng sách mơi trường: Chính sách mơi trường kim nam cho việc áp dụng cải tiến hệ thống quản lý môi trường tổ chức cho tổ chức trì có khả nâng cao kết hoạt động mơi trường Do vậy, sách cần phản ánh cam kết lãnh đạo cao việc tuân theo yêu cầu luật pháp yêu cầu khác áp dụng, ngăn ngừa ô nhiễm cải tiến liên tục Đây giai đoạn đầu cấu trúc HTQLMT, tảng để xây dựng thực HTQLMT Chính sách mơi trường phải xem xét thường xuyên để đảm bảo hệ thống thực đầy đủ Bước 2: Lập kế hoạch quản lý môi trường: Đây giai đoạn Lập kế hoạch chu trình Lập kế hoạch – Thực – Kiểm tra – Đánh giá Giai đoạn lập kế hoạch thiết lập cách hiệu tổ chức phải đạt tuân thủ với yêu cầu pháp luật tuân thủ với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 mong đợi kết mơi trường lập Các cơng việc cần thực giai đoạn gồm:  Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác môi trường mà tổ chức/doanh nghiệp phải tuân thủ, yêu cầu bao gồm: yêu cầu pháp luật quốc tế, quốc gia; yêu cầu pháp luật khu vực/tỉnh/ngành; yêu cầu pháp luật quyền địa phương  Xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa: Tổ chức cần định khía cạnh mơi trường phạm vi hệ thống quản lý mơi trường mình, có tính đến đầu vào đầu và, hoạt động quan trọng việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý mơi trường Khi xác định khía cạnh môi trường cần xem xét đến hoạt động, trình kinh doanh, đầu vào đầu có liên quan đến: Sự phát thải vào khơng khí, xả thải nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, sử dụng nguyên liệu thô tài nguyên thiên nhiên, vấn đề môi trường địa phương cộng đồng xung quanh  Thiết lập mục tiêu, tiêu chương trình quản lý mơi trường nhằm đạt mục tiêu tiêu đặt Mỗi chương trình cần mô tả cách thức tổ chức đạt mục tiêu tiêu mình, bao gồm thời gian, nguồn lực cần thiết người chịu trách nhiệm thực chương trình Bước Thực điều hành: Giai đoạn thứ ba mơ hình cung cấp cơng cụ, qui trình nguồn lực cần thiết để vận hành hệ thống HTQLMT cách bền vững Giai đoạn thực điều hành đưa hệ thống QLMT vào hoạt động Giai đoạn yêu cầu cập nhật liên tục thay đổi, phân công lại trách nhiệm cho nhân viên hoạt động sản phẩm tổ chức thay đổi, hay thay đổi nhu cầu đào tạo theo thời gian, hay sách thủ tục thông qua cải tiến liên tục Các công việc cần thực giai đoạn gồm:  Cơ cấu trách nhiệm: Tổ chức định một nhóm người có trách nhiệm quyền hạn để thực trì hệ thống quản lý môi trường cung cấp nguồn lực cần thiết  Năng lực, đào tạo nhận thức: Thực nội dung đào tạo thích hợp cho đối tượng quản lý, nhóm nhân cơng, nhóm quản lý dự án cán điều hành chủ chốt nhà máy  Thông tin liên lạc: Thiết lập triển khai hệ thống thông tin nội bên nhằm tiếp nhận phản hồi thông tin môi trường phổ biến thơng tin cho cá nhân/phòng ban liên quan Các thông tin thường bao gồm: luật định mới, thông tin nhà cung cấp, khách hàng cộng đồng xung quanh, phổ biến thông tin hệ thống quản lý môi trường tới người lao động  Văn hóa tài liệu hệ thống quản lý môi trường: Tài liệu hệ thống quản lý mơi trường bao gồm: sổ tay, qui trình hướng dẫn sử dụng Theo tiêu chuẩn, có 11 yêu cầu cần lập thành văn bản, hướng dẫn công việc Nếu tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, kết hợp qui trình hệ thống quản lý chất lượng với hệ thống quản lý mơi trường  Kiểm sốt điều hành: Thực qui trình điều hành (các hướng dẫn cơng việc để kiểm sốt khía cạnh mơi trường quan trọng trình sản xuất hoạt động khác mà tổ chức xác định Tổ chức cần lưu ý đến khía cạnh mơi trường có ý nghĩa liên quan đến hoạt động sản phẩm nhà thầu nhà cung cấp  Sự chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp: Thực qui trình nhằm xác định tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn giảm thiểu tác động tình trạng xảy (ví dụ : cháy nổ, rò rỉ nguyên vật liệu nguy hại) Bước 4: Kiểm tra hành động khắc phục: Giai đoạn thứ tư mơ hình thể hoạt động vận hành hệ thống HTQLMT, giai đoạn để xem xét cải tiến trình định thay đổi cho giai đoạn khác Giai đoạn thể bước Kiểm tra chu trình Lập kế hoạch – Thực – Kiểm tra – Đánh giá Các công việc cần thực giai đoạn gồm:  Giám sát đo: Tiến hành thủ tục giám sát đo tiến trình dự án nhằm đạt mục tiêu đặt ra, hiệu hoạt động trình so với tiêu chí đặt ra, định kỳ kiểm tra tuân thủ tổ chức với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh  Đánh giá tuân thủ: Tổ chức cần chứng minh tổ chức đánh giá tuân thủ với yêu cầu pháp luật định rõ  Sự không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa: Thực thủ tục nhằm đưa hành động khắc phục phòng ngừa phù hợp xảy không phù hợp hệ thông quản lý môi trường vấn đề kiểm sốt q trình, khơng tn thủ với u cầu pháp luật, cố môi trường  Hồ sơ: thực thủ tục lưu giữ hồ sơ hệ thống quản lý môi trường, hồ sơ bao gồm: hồ sơ giám sát trình; hồ sơ nhà thầu nhà cung cấp, hồ sơ cố, hồ sơ thử nghiệm chuẩn bị sẵn sàng với tình khẩn cấp, hồ sơ họp môi trường, hồ sơ pháp luật…  Đánh giá hệ thống quản lý môi trường: thực thủ tục đánh giá hệ thống quản lý môi trường hoạt động tổ chức nhằm xác nhận tuân thủ với hệ thống quản lý môi trường với tiêu chuẩn ISO 14001 Cần báo cáo kết đánh giá tới lãnh đạo cấp cao Thông thường chu kỳ đánh giá năm/ lần tần suất thay đổi phụ thuộc vào mức độ quan trọng hoạt động Bước 5: Xem xét lãnh đạo Là giai đoạn thứ năm giai đoạn cuối mơ hình liên quan đến hoạt động xem xét lãnh đạo hệ thống QLMT Q trình xem xét u cầu thu thập thơng tin liên quan tới hệ thống QLMT thông báo thông tin tới lãnh đạo cấp cao theo kế hoạch định trước Mục đích q trình xem xét gồm:  Đảm bảo tính phù hợp liên tục hệ thống HTQLMT;  Xác định tính đầy đủ;  Thẩm tra tính hiệu hệ thống;  Tạo điều kiện cải tiến liên tục hệ thống HTQLMT, q trình thiết bị mơi trường…  Từ kết xem xét lãnh đạo thiết bị nhân lực sử dụng trình áp dụng hệ thống HTQLMT kết hoạt động môi trường, tổ chức định điều kiện chấp nhận được, cần phải thay đổi Giai đoạn bước Đánh giá chu trình Lập kế hoạch – Thực – Kiểm tra – Đánh giá Để chứng tỏ tổ chức tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 số cách sau đây: - Tự cơng bố tổ chức áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 - Khách hàng bên liên quan đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 - Mời tổ chức độc lập đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Ứng dụng ISO 14001 Việt Nam  Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực cải tiến hệ thống quản lý mơi trường Tiêu chuẩn áp dụng tổ chức sản xuất dịch vụ, với tổ chức kinh doanh phi lợi nhuận  Mở cửa thị trường có nghĩa tổ chức Việt Nam làm ăn với khách hàng đối tác nước ngồi (ví dụ lĩnh vực xuất khẩu) đối tác đến từ nước ngồi (ví dụ nhà cung cấp cho doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài) Trong trường hợp này, tổ chức Việt Nam buộc phải có Hệ thống quản lý môi trường cấp chứng phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001 điều kiện tiên cho việc ký kết hợp đồng thoả thuận Đối với tổ chức Việt Nam tình này, việc ứng dụng ISO 14001 ban đầu không bắt nguồn từ nhu cầu bên thâm nhập vào hoạt động hàng ngày đem đến lợi ích không đáp ứng yêu cầu khách hàng và/hoặc đối tác  ISO 14001: đưa vào ứng dụng hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp để hệ thống mơi trường doanh nghiệp quốc tế cơng nhận hợp lệ tồn giới Khi doanh nghiệp áp dụng Hệ thống Quản lý Mơi trường ISO 14001, doanh nghiệp nâng cao uy tín khả cạnh tranh thị trường nước quốc tế; tăng cường hiệu suất nội để thực tiêu chuẩn bắt buộc tiêu chuẩn quốc tế môi trường; tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý nguồn lực giảm chi phí khắc phục cố mơi trường; cải thiện mối quan hệ với cộng đồng dân cư quan hữu quan; tăng cường sức khoẻ nhân viên, thúc đẩy nề nếp làm việc tốt; cải tiến việc kiểm sốt q trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm  Ứng dụng vào nhãn sinh thái “Nhãn sinh thái danh hiệu nhà nước cấp cho sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường trình sản xuất sản phẩm trình sử dụng sản phẩm đó” Được dán nhãn sinh thái khảng định uy tín sản phẩm nhà sản xuất Vì thế, sản phẩm có nhãn sinh thái thường có sức cạnh tranh cao giá bán thị trường thường cao sản phẩm loại Như vậy, nhãn sinh thái công cụ kinh tế tác động vào nhà sản xuất thông qua phản ứng tâm lý khách hàng Do đó, nhiều nhà sản xuất đầu tư để sản phẩm cơng nhận “sản phẩm xanh”, dán “nhãn sinh thái” điều kiện để dán nhãn sinh thái ngày khắt khe Nhãn sinh thái thường xem xét dán cho sản phẩm tái chế từ phế thải (nhựa, cao su…), sản phẩm thay cho sản phẩm tác động xấu đến mơi trường, sản phẩm có tác động tích cực đến môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm ảnh hưởng đến mơi trường Ví dụ : Bột giặt Tide - Cơng tyTNHH Procter & Gramble, Bình ắc quy GS, Bình ắc quy Yuasa - Cơng ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam,… có chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam ISO sử dụng chuỗi dây chuyền cung ứng Có nhiều lý mà ISO 14001 có tiềm hấp dẫn để cung cấp dây chuyền quản lý, bao gồm việc sử dụng tiêu chuẩn tự nguyện để hướng dẫn phát triển hệ thống tích hợp, yêu cầu cho thành viên chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô hàng khơng vũ trụ, tiềm phòng chống nhiễm dẫn đến giảm chi phí sản xuất lợi nhuận cao hơn, mối quan hệ với phát triển trách nhiệm xã hội công ty, khả mà hệ thống ISO - hệ thống đăng ký cung cấp cho cơng ty có nguồn tài ngun mơi trường độc đáo, khả lợi ích dẫn đến lợi cạnh tranh Ví dụ điển hình cơng ty xi măng Hoàng Thạch  Giới thiệu: đơn vị thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam; thương hiệu hàng đầu xi măng Việt Nam – xi măng nhãn hiệu sư tử Vicem Hoàng Thạch  Mục tiêu: xây dựng niềm tin thương hiệu, bên cạnh đầu tư công nghệ đại sản xuất, khộng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt trọng bảo vệ mơi trường, tiết kiệm lượng  Chính sách mơi trường: dựa tiêu chuẩn Hệ thống quản lý môi trường ISO 140001 mà Vicem Hoàng Thạch xây dựng sách mơi trường với cam kết: tn thủ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; đầu tư, áp dụng khoa học kĩ thuật cải thiện môi trường; tiết kiệm lượng, giảm nguồn thải, sản xuất hơn; trang bị thiết bị xử lý môi trường  Hiện trạng thực giải pháp môi trường công ty  Hệ thống lọc bụi  Theo thiết kế cũ máy đóng bao dây chuyền có lọc bụi nhiên cơng suất lớn nên lượng bụi phát sinh khu vực vượt tiêu chuẩn cho phép  Từ năm 2004-2006 xi măng Hoàng Thạch lắp đặt thêm lọc bụi tay áo cơng suất lớn, cải tạo bố trí đường ống hút bụi hợp lý nên lượng bụi giảm thiểu nhỏ tiêu chuẩn cho phép  Từ năm 2006-2008 cơng ty đầu tư thay tồn lọc bụi dalamatic (38 chiếc) lọc bụi tay áo hoạt động hiệu quả, xử lý bụi đạt 96-98%  Trước công ty nghiên cứu lắp đặt thành công đưa vào vận hành thường xuyên hệ thống hút bụi vỏ bao xi măng, lượng bụi giảm rõ rệt từ 9.3 mg/m3 2.26 mg/m3 (số liệu quan trắc tháng 6/2011)  Năm 2011-2012 Công ty sửa chữa cải tiến hệ thống phân phối gió, thay tồn hệ thống biến áp cũ hệ thống biến áp đại có hiệu suất cao với kinh phí gần 20 tỷ đồng Sau cải tiến kết quan trắc tải lượng ống khói năm (4 lần/năm) cho thấy tiêu đạt quy chuẩn cho phép  Hệ thống tái sử dụng nước  Tháng 1/2008 lãnh đạo tiếp tục đạo thực thu hồi tuần hoàn nước tái sử dụng nước làm mát dây chuyền thay trước nước sau làm mát thiết bị không xử lý trực tiếp xả môi trường  Sau tháng triển khai tháng 7/2008 nước làm mát dây chuyền thu gom, xử lý, tuần hồn tái sử dụng, khơng thải môi trường  Công ty đưa vào sử dụng hệ thống xử lý phương pháp tuyển (sục khí) giúp nhà máy giảm thiểu lượng dầu lẫn nước thải, tiêu dầu thải trước sau xử lý 8.5 mg/l 0.28 mg/l (số liệu quan trắc tháng 11/2008)  Hệ thống xử lý chất thải  Sử dụng đề tài tận thu đốt chất thải nguy hại lò nung Clinker vào tháng 11/2007 Kết 100% chất thải xử lý cách đốt lò nung Clinker dây chuyền nhiệt độ 1500 oC, chất thải cháy hồn tồn nên khơng gây ô nhiễm, đồng thời tận dụng lượng nhiệt đáng kể góp phần giảm chi phí sản xuất  Kết quan trắc năm ống khói dây chuyền tiêu đạt tiêu chuẩn TCVN 5937:2005  Hệ thống xử lý tiếng ồn  Tại trạm máy nén khí dây chuyền 1, hệ thống máy nén khí quạt thổi gây tiếng ồn lớn (100dB)  Năm 2008 Công ty tự nghiên cứu thực việc bao che quạt thổi, máy nén khí cũ đầu tư thay máy nén khí cũ máy nén khí đại gây tiếng ồn  Kết tiếng ồn giảm 81.7-86.1 dB  Các giải pháp tiết kiệm lượng  Ngay từ năm 2008, Xi măng Hoàng Thạch tiến hành lắp đặt biến tần cho quạt công suất lớn để điều chỉnh lưu lượng gió cách đóng bớt van đường hút gió Việc điều chỉnh lưu lượng quạt làm cơng suất quạt thay đổi theo tiết kiệm chi phí điện đáng kể, góp phần giảm chi phí sản xuất đồng thời bảo vệ mơi trường  Ở Hoàng Thạch phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát động Hàng loạt đề tài tiết kiệm hiệu như: Đề tài thu hồi khí thải hệ thống để sấy than cho dây chuyền hệ thống 1, tiết kiệm khoảng 250l dầu/h (tương đương 10 tỷ đồng/năm); Đề tài cải tiến vòi phun than hệ thống từ 85% than + 15% dầu thành 100% để giảm lượng dầu FO đồng thời giảm lượng khí thải độc hại, tiết kiệm khoảng 30 tỷ đồng năm…  Đào tạo đội ngũ công nhân viên công tác bảo vệ môi trường  Hằng năm, cử cán quản lý môi trường tham gia tập huấn, hội thảo môi trường: áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; sản xuất hơn; dự án BAT/BEP; xây dựng tiêu chuẩn ngành xi măng; xây dựng quy chế giải thưởng môi trường Việt Nam  Ưu điểm Công ty không ngừng ứng dụng tiến khoa học công nghệ, cải tiến kĩ thuật sử dụng cơng nghệ lọc bụi đại; hệ thống tuần hồn tái sử dụng nước Có biện pháp tiết kiệm lượng, giảm chi phí sản xuất Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ mơi trường, luật khống sản, luật tài nguyên nước cho người dân doanh nghiệp địa bàn Hải Dương Đào tạo đội ngũ cán cơng nhân viên có ý thức việc giảm thải, bảo vệ môi trường Hỗ trợ địa phương chon lấp rác, cải tạo xây dựng số tuyến đường bê tong Nghiên cứu thành công nhiều đề tài xử lý chất thải nguy hại: dầu thải, giẻ lau dính dầu, chất thải y tế, hộp mực in thải,…  Nhược điểm Các sách mơi trường mờ nhạt chưa sát với yêu cầu pháp luật Do công ty không cập nhật lien tục yêu cầu pháp luật ban hành xác định sách mơi trường cơng ty chưa lưu ý đến luật pháp nên chưa sát với yêu cầu luật pháp Cơng ty chưa có định hướng rõ ràng trình phát triển lâu dài Khi tới giai đoạn nhận thấy thiếu sót vấn đề tìm gải pháp khắc phục Thiếu sót, khó khăn việc triển khai yêu cầu luật định vào áp dụng thực tiễn Trong xử lý chất thải, chưa làm cam kết nguyên nhân: kinh phí cho việc xử lý hạn chế chi phí lại lớn, ảnh hưởng lợi nhuận cơng ty Có lệch lạc q trình kiểm sốt điều hành Ngun nhân: theo dõi, giám sát chưa thực đầy đủ Đặc biệt hoạt động khắc phục, phòng ngừa xảy không phù hợp hệ thống Tài liệu tham khảo iso.org wikipedia.org http://www.vsqi.gov.vn/iso-14001-a77 http://www.isovietnam.vn/iso-14000/601-tu-van-iso14001-2015.html ... thiệu ISO 14001: i Khái niệm  ISO 14001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công ISO Sau 19 năm kể từ tiêu chuẩn xuất lần vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 xem xét ban hành phiên năm 2015  ISO. .. xảy khơng phù hợp hệ thống Tài liệu tham khảo iso. org wikipedia.org http://www.vsqi.gov.vn /iso- 14001-a77 http://www.isovietnam.vn /iso- 14000/601-tu-van -iso1 4001-2015.html ... lượng ISO 9001 Tiêu chuẩn ISO 14001 Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng ii Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu về ISO 140001 , tìm hiểu về ISO 140001

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn