chủ đề tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG

21 33 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG - - BÁO CÁO THỰC TẬP Môn học: Quản lí Mơi trường Chủ đề TÀI NGUN NĂNG LƯỢNG GVHD: TS Lê Ngọc Tuấn Nhóm p : Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2018 Bảng phân cơng nhiệm vụ Tên thành viên Lê Minh Hiền Lương Phạm Thị Hương Thầm Nguyễn Phương Thảo Uyên Nguyễn Lê Mỹ Thuận Tsằn Lý Bảo Châu Nguyễn Thị Ninh Hồ Thị Mỹ Trang Nguyễn Thị Thu Nhàn Lê Thị Hường Kiều Nữ Phương Uyên MSSV Nhiệm vụ Tìm tài liệu Tìm tài liệu Tìm tài liệu Tổng hợp tài liệu Thuyết trình Thuyết trình Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Thiết kế powerpoint Thiết kế powerpoint Đặc điểm a Khái niệm “Năng lượng bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt thu trực tiếp thông qua chế biến từ nguồn tài nguyên lượng không tái tạo tái tạo” (Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Bộ Công Thương, 2010) b Các dạng tài nguyên lượng - Năng lượng không tái tạo + Là dạng lượng mà nhiên liệu sản sinh khơng có khả tái sinh vĩnh viễn + Bao gồm: Than đá, khí than, dầu mỏ, khí thiên nhiên, quặng Urani tài nguyên lượng khác khả tái tạo (Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Bộ Công Thương, 2010) Mỏ than Cao Sơn, Vân Đồn, Quảng Ninh - Năng lượng tái tạo + Là lượng từ nguồn liên tục, vô hạn nhiều đến mức cạn kiệt sử dụng người + Bao gồm: Sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời địa nhiệt, nhiên liệu sinh học tài nguyên lượng khác có khả tái tạo + Ngồi ra, có nguồn lượng mới, tái sinh gây tác động tiêu cực đến mơi trường (Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Bộ Công Thương, 2010) Các dạng tài nguyên lượng Các nguồn lượng sinh khối c Vai trò − Là nguồn lực đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội quốc gia, tiền đề tốt cho việc đáp ứng đầu vào hệ thống kinh tế Quyết định phát triển kinh tế nội địa thu hút doanh nghiệp đầu tư vào quốc gia − Đặt nhiều thách thức trị an ninh quốc phòng − Các vấn đề phát sinh trình khai thác sử dụng − Khai thác sử dụng nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường tác nhân gây biến đổi khí hậu Ở nước phát triển phải đương đầu với tác động ô nhiễm cục chất phát thải ô nhiễm phát sinh khai thác sử dụng nhiên liệu hóa thạch như: bụi khói, khí độc CO, SO 2, NO2, CnHm, …, suy thối tài ngun đất, tài ngun rừng,… − Mơi trường tồn cầu đứng trước biến đổi khí hậu nóng lên khí quyển, gia tang lượng phát thải CO2 − Việc chuyển đổi nguồn cung cấp lượng nhiên liệu hóa thạch sang nguồn khác chưa mang lại hiệu − * Tác động cụ thể nguồn tài nguyên lượng a Năng lượng nguyên tử hạt nhân - Khó kiểm sốt phản ứng xảy lò phản ứng hạt nhân Nếu rủi ro xảy tác động lớn đến mơi trường người Lò phản ứng hạt nhân b Năng lượng xạ mặt trời Là thiết bị điện tử thu từ pin lượng mặt trời hết thời gian sử dụng trở thành chất thải nguy hại khơng thu gom xử lí hợp lý − Để tạo pin phải cần nhiều nguồn nguyên vật liệu trình sản xuất nguyên vật liệu tác động đến môi trường − Tấm pin lượng mặt trời c Năng lượng thủy điện Làm cho nhiều vùng đất canh tác tài nguyên rừng bị ngập vĩnh viễn Ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái, làm thay đổi đáng kể chu kỳ hạn hán- lũ lụt tự nhiên dòng sơng, làm giảm chất lượng nước chất dinh dưỡng chảy vào lưu vực sông vùng duyên hải − Trực tiếp ảnh hưởng tới sống người dân − − Nhà máy thủy điện Hòa Bình d Năng lượng gió − Khi cánh quạt tiếp xúc với gió tạo tiếng ồn xạ định gây ảnh hưởng đến sống phát triển loài động vật gần gây sợ hãi cho súc vật nuôi − Các trạm phong điện nằm vùng nước cạn gần bờ làm thay đổi môi trường sống thông thường chim cá heo Cánh quạt sử dụng lượng sức gió e Năng lượng hóa thạch - Ơ nhiễm khơng khí nhiễm nước nhà máy nhiệt điện than nhiệt điện khí liên quan đến vấn đề sức khỏe gây bệnh đương hô hấp, thần kinh, tim mạch ung thư Quản lí a Khái niệm sử dụng bền vững lượng  Quản lý lượng Là trình lập kế hoạch đạo, thực kiểm sốt q trình sản xuất, truyền tải tiêu thụ lượng − Áp dụng giả thuyết quản lý đại vào lĩnh vực lượng − Gồm ba ngành khoa học −  Công nghiệp lượng  Phát triển bên vững  Quản lý lượng  Phát triển bền vững: Là nguyên tắc để xây dựng nguyên tắc khác sở công hệ, bao gồm đáp ứng nhu cầu lượng hệ mà không ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu điện hệ tương lai b Phương pháp −  Công cụ − Các nguyên tắc Nguyên tắc bảo tồn nguồn tài nguyên không tái tạo: tủy thuộc vào loại, số lượng chất lượng nguồn tài nguyên nhu cầu hội khu vực cụ thể, để bảo tồn giảm cường độ khai thác dạng tài nguyên lượng dễ bị tổn thương Nguyên tắc việc khai thác nguồn lượng tái tạo: thay việc sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo khu vực có nguồn tài nguyên lượng khu vực khó khai thác Nguyên tắc hiệu lượng: sử dụng hiệu tiết kiệm lượng tất giai đoạn ( từ lượng tích lũy nguồn tài nguyên thông qua sản xuất hiệu phân phối tiêu thụ) để thúc đẩy hỗ trợ sản xuất hàng hóa sử dụng lượng so với hàng hóa tương tự Nguyên tắc công hệ: kết hợp nguyên tắc quản lý lượng tất kế hoạch phát triển lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng lượng cho hệ tương lai − Nguyên tắc hài hòa phát triển kinh tế tiêu thụ lượng: nguyên tắc xem “mấu chốt” nhằm đảm bảo ổn định, hài hòa lợi ích, đồng thời đảm bảo an ninh lượng quốc gia Phát triển lượng bền vững nên xem nguyên tắc mang tính bắt buộc thực cần thiết để chấm dứt tình trạng suy giảm nhiều lượng nguồn lực khác tăng trưởng kinh tế Nguyên tắc bồi thường thiệt hại: phải trả tiền cho việc sử dụng mức không hợp lý nguồn tài nguyên lượng giúp tất nước giới tất doanh nghiệp hiểu tầm quan trọng quản lý lượng bền vững, giải chịu trách nhiệm với vấn đề phát sinh Nguyên tắc đo lường: chiến lược quản lý bền vững khả thi trình lập kế hoạch, thực đánh giá tiến hành với mục tiêu liệu đo lường chuẩn xác Nguyên tắc tuyên truyền giáo dục: với giáo dục nhận thức kỹ lưỡng bắt đầu độ tuổi nhỏ tạo điều kiện cho việc quản lý lượng có trách nhiệm đồng thời tạo tương lai không bị giới hạn lượng Các sách/ quy định Việt Nam công tác quản lý lượng 9/2003, phủ Việt Nam thơng qua Nghị định sử dụng tiết kiệm hiệu lượng giao Bộ Công Thương quan đầu mối việc thi hành Nghị định 7/2004, Bộ Công Thương ban hành Thông tư qui định việc quản lý sử dụng lượng tiết kiệm hiệu doanh nghiệp cơng nghiệp Ngồi ra, quy định tiết kiệm sản xuất, truyền tải phân phối sử dụng điện đẫ quy định nội dung Luật Điện lực Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 3/12/2004 11/2005, Quy chuẩn tiết kiệm nặng lượng tòa nhà thương mại ban hành, với mục tiêu giảm thiểu thất thoát lượng nâng cao tiện nghi cho điều kiện sóng làm việc 11/2006 Bộ Công Thương đxa ban hành Thông tư qui định cụ thể trình tự đăng ký, đánh giá cấp giấy chứng nhận nhãn tiết kiệm lượng 10 − 12/2007, Thủ tướng phủ thơng qua chiến lược quốc gia phát triển lượng cho giai đoạn tới năm 2020 tầm nhìn 2050 nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lượng, sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, khuyến khích sử dụng lượng tái tạo bảo vệ môi trường Các chương trình/ dự án Việt Nam  Chương trình sử dụng tiết kiệm hiệu lượng (1995)  Chương trình Demand side management & Energy efficiency – DSM&Ê (2002)  Chương trình VEEPL sử dụng hiệu lượng chiếu sáng công cộng (2005-2010)  Khuyến khích sử dụng hiệu tiết kiệm lượng doanh nghiệp vừa nhỏ (2005-2010)  Chương trình quốc gia sử dụng hiệu tiết kiệm lượng (2006 Kĩ thuật Ưu tiên hàng đầu cải tiến liên tục cơng nghệ lượng lình vực dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, điện với nhà máy sản xuất sở vật chất: nhiệt điện, thủy điện, hệ thống truyền tải phân phối lĩnh vực nhiệt Tăng hiệu lượng sản xuất sử dụng Sử dụng hiệu nguồn lượng có khả tái tạo (new renewable energy sources), công nghệ thiết bị sử dụng lượng thân thiện với trường Tùy chọn cho việc đầu tư nguồn lượng với cơng nghệ khí (kết hợp khí-hơi nhà máy nhiệt điện) Phát triển dài hạn ưu tiên chiến lược khu vực, xây dựng nhà máy sở hạ tầng lượng mới, điện năng, nhiệt điện lĩnh vực lượng… 11 12 Ứng dụng quản lý tài nguyên lượng a Mục tiêu − Sử dụng mà không ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu lượng hệ b − − − − − − − − − − − − − −  tương lai, quản lí lượng cho phép tăng trưởng kinh tế mà không gây sức ép lên môi trường,vượt giới hạn bền vững Các cách thực Hài hòa mối quan hệ sinh thái, kinh tế lượng yếu tố quan trọng ổn định kinh tế trị Thúc đẩy hệ thống thơng tin cộng đồng, ý đến bảo vệ môi trường thông qua quản lý bền vững nguồn tài nguyên lượng với nhấn mjanh sách phát triển quốc gia hợp tác khu vực Nân cao nhận thức người tiêu dùng: thực tế việc sử dụng lượng có ảnh hưởng lớn đến vấn đề mơi trường phát triển kinh tế Khuyến khích đối thoại bên liên quan lĩnh vực lượng môi trường sinh thái, đặc biệt khu vực nông thôn, nơi sản xuất lượng từ nguồn tái tạo sử dụng hội để tạo việc làm Tham gia vào việc tạo chiến lược lượng quóc gia,có thể chấp nhận kinh nghiệm đại nước khác khu vực sách lượng châu Âu Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs), đặc biệt việc sản xuất lượng từ nguồn tái tạo Thúc đẩy PTBV bẳng sách phù hợp sử dụng nguồn lượng tái tạo Hỗ trợ sáng kiến địa phương trình tham gia công chúng việc định, hỗ trợ thực thủ tục thích hợp, cung cấp quyền truy câp thông tin thực pháp luật Thiết lập truyền thông mạnh mẽ với phủ tổ chức có liên quan để tham gia vào phát triển chiến lược lượng Nhóm truyền thơng ủy ban thành lập phân hành nhiều cấp để tạo diều kiện hợp tác liên ngành Thành lập mạng lưới quốc gia cho việc quản lý nguồn lượng tái tạo làm việc tinh thần thúc đẩy việc sử dụng nguồn lượng tái tạo, chương trình bảo tồn sử dụng hiệu lượng Các mạng lưới nên hỗ trợ tiếp cận tài cho nhà sản xuất vừa nhỏ thuộc ngành lượng Giới thiệu môi trường/ lượng/ chủ đề kinh tế, theo nghĩa rộng, hệ thống trường học Vận động tổ chức tài để khuyến khích đầu tư lĩnh vực lượng Thực biện pháp thúc đẩy hỗ trợ thông qua sách tài khóa tài chính( thuế thấp hơn, lãi suất thấp hơn) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm hiệu lượng cơng nghệ Ví dụ điển hình Việt Nam Chương trình Quốc gia Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 13 ( SDNLTK&HQ) giai đoạn 2019- 2030: dự án thành phần với nhiều mục tiêu Tổng nhu cầu vốn để thực Chương trình Quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu (SDNLTK&HQ) giai đoạn 2019-2030 dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng Báo cáo Bộ Công Thương Hội thảo Xây dựng Chương trình Quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu giai đoạn 2019-2030 Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 22/6/2018 Hà Nội (cho thấy, việc triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu giai đoạn 2006 – 2015 đạt mục tiêu tiết kiệm 3,4% tổng mức tiêu thụ lượng toàn quốc giai đoạn 2006 - 2010, tương đương với 4,5 triệu dầu quy đổi (TOE) tiết kiệm 5,65% giai đoạn 2011-2015, tương đương với 11,261 triệu TOE Một kết thành công Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu giai đoạn 2006 – 2015 giúp xây dựng, thể chế hóa sách Nhà nước thúc đẩy hoạt động sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Luật Quốc hội khóa 12 thơng qua năm 2010 có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2011 Hệ thống văn hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, bao gồm Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Thơng tư văn hướng dẫn Bộ Công Thương việc triển khai thực Luật xây dựng kiện tồn, góp phần quan trọng việc thúc đẩy chương trình, hoạt động lĩnh vực sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả) 14 Chương trình Quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu (SDNLTK&HQ) giai đoạn 2019-2030 đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% tổng tiêu thụ lượng thương mại toàn quốc, tương đương 50-60 triệu TOE; giảm tối thiểu 8% suất tiêu hao lượng ngành sử dụng nhiều lượng thép, xi măng, dệt, công nghiệp điện lực, ngành nhựa, sản xuất bia, rượu, thuốc lá, hóa chất, giấy bột giấy… Đồng thời, xây dựng chế nhằm khuyến khích thúc đẩy sử dụng lượng tiết kiệm hiệu khối doanh nghiệp nhỏ vừa Bao gồm dự án thành phần  Dự án tăng cường phổ biến thông tin, kiến thức hướng dẫn cách thực thực hành, sử dụng trang thiết bị hiệu lượng cơng nghệ TKNL;  Dự án hồn thiện thể chế phát triển thị trường sản phẩm, công nghệ, thiết bị hiệu suất lượng cao dịch vụ TKNL;  Dự án thúc đẩy sử dụng lượng TK&HQ cơng trình xây dựng  Dự án thúc đẩy TKNL ngành giao thông vận tải “Dự kiến chương trình, Bộ Cơng Thương mạnh dạn đưa vào đề xuất chế khuyến khích sở sử dụng lượng trọng điểm khối doanh nghiệp nhỏ vừa để giúp cho ngành nghề kinh tế lĩnh vực khác để nâng cao hiệu sử dụng lượng Một chế thiết lập quỹ để thúc đẩy TKNL cho doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV), chế để thúc đẩy thị trường dịch vụ lượng (ESCO) Thơng qua dần hướng tới việc xây dựng thị trường TKNL bền vững vận hành theo chế thị trường Cơ chế không làm tăng thêm chi tiêu công mà mục tiêu thu hút nhiều tham gia khu vực tư nhân nước ngồi, tăng cường hợp tác cơng – tư (PPP) lĩnh vực TKNL”, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm lượng Phát triển bền vững phát biểu hội thảo  Thế giới Đan Mạch quốc gia giới có kinh nghiệm lâu năm sách thúc đẩy sử dụng lượng hiệu (SDNLHQ) Đan Mạch trở thành quốc gia có kinh tế SDNLHQ giới Trong ngành công nghiệp sử dụng lượng cao, SDNLHQ yếu tố quan trọng doanh nghiệp tiếp tục trọng vào SDNLHQ tìm cách tận dụng giảm sử dụng lượng Các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghệ hiệu Thuế lượng − Đan Mạch áp dụng mức thuế khác cho ngành nhằm bảo vệ tính cạnh tranh ngành cơng nghiệp thâm dụng lượng nước thị 15 trường quốc tế Các quan quản lý địa phương có phương tiện khác để thu thuế dựa lượng tiêu thụ doanh nghiệp − Ở Đan Mạch, mức thuế lượng đánh giá mức trung bình Tuy nhiên, Việt Nam áp dụng mức thuế cần phải đánh giá cụ thể bối cảnh chung quốc gia (yếu tố tài xã hội) trường hợp cụ thể − Áp dụng thuế lượng mang lại đồng thời tác dụng tăng ưu đãi cho doanh nghiệp SDNLHQ đồng thời góp phần tăng thu ngân sách Thỏa thuận tự nguyện Cơ chế thỏa thuận tự nguyện (TTTN) công cụ để tăng cường nhận thức tham gia vào sử dụng lượng hiệu Trong Cơ chế TTTN, bên thỏa thuận với để đạt mục tiêu chung giảm sử dụng lượng đồng thời đảm bảo đầu − Đan Mạch khởi xướng việc tham gia tự nguyện với đời chương trình kiểm tốn lượng bắt buộc vào năm đầu thập kỷ 90 Từ năm 1996 đến 2013, Cơ quan lượng Đan Mạch (DEA) có nhiều thỏa thuận tham gia tự nguyện với công ty thâm dụng lượng việc thực dự án sử dụng lượng hiệu Ngun tắc chung phủ Đan Mạch giảm thuế lượng cho doanh nghiệp thâm dụng lượng có chứng hệ thống quản lý lượng (EMS) đồng thời thực tất dự án tiết kiệm lượng cam kết hoàn thành dự án năm − Cơ chế sử dụng Năng lượng Hiệu bắt buộc 16 Đan Mạch áp dụng Hệ thống nghĩa vụ hiệu lượng EEO từ năm 2006, công ty lượng đối tượng bắt buộc tham gia phải cam kết thực tiết kiệm lượng cách toàn diện − Cơ chế áp dụng cho cơng ty lượng cơng ty có tác động trực tiếp đến người tiêu dùng phạm vi ảnh hưởng rộng lớn ổn định đơn vị cung cấp lượng Đan Mạch − Mục tiêu cụ thể chương trình công ty lượng tăng nỗ lực tiết kiệm lượng toàn diện, tập trung vào đạt mục tiêu tiết kiệm lượng khâu tiêu thụ lượng cuối Có nghĩa giá lượng giảm sau doanh nghiệp thực thành cơng chương trình người tiêu dùng hưởng lợi từ kết Cơ chế EEO Đan Mạch không tập trung vào khâu sản xuất hệ thống lượng − EEO hướng tới đối tượng khách hàng hộ gia đình, nhiên lĩnh vực công nghiệp lại tiêu thụ lượng nhiều hơn, đó, hiệu kinh tế mang lại áp dụng công nghiệp cao hộ gia đình − Hỗ trợ tiết kiệm lượng cơng nghiệp − Hình thức hỗ trợ cho dự án tiết kiệm lượng biện pháp tạm thời Đan Mạch bắt đầu áp thuế lượng công nghiệp Cơ chế trợ cấp lấy kinh phí từ thuế lượng thu với mục đích thu hút công ty đầu tư vào công 17 nghệ sản xuất sạch, kết giảm gánh nặng thuế lượng cho doanh nghiệp Cơ chế hoạt động năm − Cơ chế hỗ trợ giảm phát thải CO với mức chi phí kinh tế - xã hội thấp Hơn nữa, phần lớn công ty (trên 90%) thu tác động tích cực từ khoản đầu tư từ nguồn trợ cấp Cơ chế vừa nâng cao nhận thức SDNLHQ cho công ty đồng thời cấp độ quản lý tập trung vào SDNLHQ cách thường xuyên liên tục − Cơ chế hỗ trợ thay đổi thị trường sản phẩm công nghệ tiêu thụ lượng nhiều giải pháp tiêu chuẩn khác thành cơng áp dụng sau kết thúc chương trình 18 Câu hỏi củng cố Câu 1: Kể tên dạng tài nguyên lượng A Năng lượng tái tạo, lượng B Năng lượng tái tạo, lượng không tái tạo C Năng lượng khơng tái tạo, lượng Câu 2: Có nguồn lượng A B C D Câu 3: Quản lý lượng gồm ngành khoa học ( đáp án chọn nhiều câu ) A Công nghiệp lượng B Phát triển bền vững C Khai thác khoáng sản D Quản lý lượng Câu 4: Chính phủ Việt Nam thơng qua Nghị định sử dụng tiết kiệm hiệu lượng giao Bộ Công Thương quan đầu mối việc thi hành Nghị định Sự kiện diễn vào năm nào? A B C D 11/2006 11/2005 07/2004 09/2003 Câu 5: Kể nguyên tắc quản lý sử dụng lượng − − − − − − − Nguyên tắc bảo tồn nguồn tài nguyên không tái tạo Nguyên tắc việc khai thác nguồn lượng tái tạo Nguyên tắc hiệu lượng Nguyên tắc công hệ Nguyên tắc hài hòa phát triển kinh tế tiêu thụ lượng Nguyên tắc bồi thường thiệt hại Nguyên tắc đo lường 19 − Nguyên tắc tuyên truyền giáo dục 20 Tài liệu tham khảo Tin điện tử ngành điện Chương trình quốc gia SDNLTKHQ giai đoạn 20192030 • Tài liệu quản lí mơi trường – Tiến sĩ Lê Ngọc Tuấn • http://icon.com.vn/ Bộ cơng thương Việt Nam (MOIT) Chính sách sử đụng hiệu tiết kiệm lượng Việt Nam • Low Carbon Energy Efficiency (LCEE).Chính sách sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Đan Mạch • http://en.lcee.vn/ 21 ... Kể nguyên tắc quản lý sử dụng lượng − − − − − − − Nguyên tắc bảo tồn nguồn tài nguyên không tái tạo Nguyên tắc việc khai thác nguồn lượng tái tạo Nguyên tắc hiệu lượng Nguyên tắc công hệ Nguyên. .. thụ lượng nhiều giải pháp tiêu chuẩn khác thành công áp dụng sau kết thúc chương trình 18 Câu hỏi củng cố Câu 1: Kể tên dạng tài nguyên lượng A Năng lượng tái tạo, lượng B Năng lượng tái tạo, lượng. .. điện năng, nhiệt thu trực tiếp thông qua chế biến từ nguồn tài nguyên lượng không tái tạo tái tạo” (Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Bộ Công Thương, 2010) b Các dạng tài nguyên lượng - Năng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG , chủ đề tài NGUYÊN NĂNG LƯỢNG , ( SDNLTK&HQ) giai đoạn 2019- 2030: 4 dự án thành phần với nhiều mục tiêu.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn