CƠ hội và THÁCH THỨC của VIỆT NAM KHI GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH đối tác XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG với VIỆT NAM

39 25 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:11

HỘI THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VỚI VIỆT NAM I- Hiệp định TPP Khái niệm * Đàm phán thương mại tự nhiều bên, với mục tiêu thiết lập khu vực thương mại tự chung cho nước đối tác khu vực châu Á Thái Bình Dương * nước tham gia: New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia Việt Nam * Một đàm phán mở cửa thương mại quan trọng Việt Nam thời gian tới 2010 Lịch sử hình thành 2009 13/11/2010 Việt Nam thức tham gia TPP với tư cách thành viên đầy đủ 12/1009 Hoa Kỳ tiếp tục tham gia TPP 2008 2007 2005-2006 09/2008 USTR thông báo định Hoa Kỳ tham gia mở rộng thức 11/2008 Úc, Peru Việt Nam bày tỏ quan tâm tham gia Các nước P4 mở rộng phạm vi đàm phán, tao đổi với Hoa Kỳ khả tham gia nước 28/05/06 hiệu lực nước Singapore, New Zealand, Chile, Brunei 03/06/05 Kí kết hiệp định Thương mại tự Phạm vi điều chỉnh • TPP – Hiệp định thương mại tự hệ • TPP – Sự phát triển P4 • TPP – “FTA kỷ 21” II- CÁC VÒNG ĐÀM PHÁN 11 15-19/03/2010 Click to add Melbourne Title 22 14-16/08/2010 SanTitle Francisco Click totạiadd 13 4-9/10/2010 Click to add Brunei Title 24 6-10/12/2010 Click to add Auckland Title 15 14-18/02/2011 Click to add Santiago Title II- CÁC VÒNG ĐÀM PHÁN 16 24/3-1/4/2011 Click to add Singapore Title 27 15-24/6/2011 add Tp Hồ Chí Minh Click to Title 18 6-15/09/2011 Click to add Chicago Title 29 Kết thúc Click 28/10/2011 to add Title Lima 10 5-9/12/2011 Click to add Kuala Title Lumpur II- CÁC VÒNG ĐÀM PHÁN 11 1-9/03/2012 Click totại add Melbourne Title 12 8-18/05/2012 Title Dallas Click to add 13 2-10/07/2012 Click to add San Title Diego 14 6-16/09/2012 Click to add Title Hoa Kỳ III-Cơ hội Việt Nam gia nhập TPP Thúc đẩy trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội: Đẩy nhanh trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ Việt Nam nước thành viên TPP: Thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ, thị trường xuất lớn nước ta: Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ trình triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung chiến lược đối ngoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng Thúc đẩy trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội Trong báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2012-2013 WEF, Việt Nam đứng thứ 75 tổng số 144 nước xếp hạng: -Môi trường vĩ mô :106/144 -Thể chế: 89/144 => Hệ thống pháp luật, quản lý Nhà nước bộc lộ nhiều điểm yếu gây khó khăn cho hợp tác thu hút đầu tư Thúc đẩy trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hộiHiệp định TPP kỳ vọng trở thành khn khổ thương mại tồn diện, chất lượng cao khuôn mẫu cho Hiệp định kỷ 21 • Phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, vệ sinh an tồn thực phẩm… =>Sử dụng TPP tạo áp lực để đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật, cải thiện mơi trường kinh tế - trị xã hội, cải thiện tính minh bạch hoạt động hành Bất lợi từ việc thực thi yêu cầu cao liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ • Việt Nam thực tế vi phạm lớn thiết chế bảo hộ thiếu hiệu *Các điều kiện tiên tham gia TRIPs 11 LộClick trìnhto thực add Title dài 12 Click hỗ trợto kỹadd thuật Title cần thiết 13 Clickngoại to add lệ thích Title hợp Bất lợi từ việc mở cửa thị trường mua sắm công • Để bảo hộ sản xuất nước, phủ nhiều nước giới áp dụng biện pháp khác để loại bỏ hạn chế nhà thầu quốc tế tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho họ • Trong WTO, Hiệp định mua sắm cơng tham gia số lượng hạn chế nước • Khả Việt Nam tiếp cận với thị trường mua sắm công đối tác TPP khơng Do vậy, việc mở cửa thị trường mua sắm công theo cách suy đốn gây tác động bất lợi * Mở cửa thị trường mua sắm công đưa yêu cầu cho Việt Nam 11 Yêu cầu Click minh to add bạch Title hóa thị trường 12 Yêu cầuClick đưa to addbiện Title pháp tốt để cải thiện điều kiện mua sắm cơng từ lựa chọn nhà cung cấp “Mất” thị trường nước đối tác TPP 11 Các yêuClick cầu/tiêu to add chuẩn Title cao môi trường lao động 12 Các thủ Click tụcto ràng add buộc Title ban hành thực thi quy định TBT, SPS, phòng vệ thương mại… Tổng kết hội, thách thức đề xuất CẠNH TRANH DỊCH VỤ XUYÊN BIÊN GIỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH LAO ĐỘNG ... => Việc Mỹ Việt Nam tham gia vào TPP tạo hội cho Việt Nam tăng cường mối quan hệ thương mại với Mỹ, đặc biệt cải thiện sách hạn chế nhập KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM THÁNG ĐẦU... tác hiệu với quốc gia khu vực toàn cầu IV- THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI THAM GIA TPP “Mất” thị trường nội địa “Mất” thị trường nước đối tác TPP Thách thức “Mất” thị trường nội địa 11 Bất lợiClick... 2012 Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ trình triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung chiến lược đối ngoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng Tham gia vào TPP với tư cách thành
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ hội và THÁCH THỨC của VIỆT NAM KHI GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH đối tác XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG với VIỆT NAM , CƠ hội và THÁCH THỨC của VIỆT NAM KHI GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH đối tác XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG với VIỆT NAM , Phạm vi điều chỉnh, Đẩy mạnh các quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và các nước thành viên TPP, Tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ quá trình triển khai chiến lược hội nhập quốc tế nói chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn