THÔNG số HÌNH học PHẦN cắt DAO

25 33 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠ SỞ CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THƠNG SỐ HÌNH HỌC PHẦN CẮT DAO tiện MũiDao dao tiện bị giới hạn qua mặt cắt tạo phoi (mặt trước) mặt (mặt sau chính) (Hình 2) Lưỡi cắt qua mũi dao bo tròn lưỡi cắt phụ    Lưỡi cắt lưỡi cắt phụ tạo thành góc mũi dao s (Hình 3) Góc nên lựa lớn tốt nhằm cải thiện tỏa nhiệt ổn định dao tiện Để tránh mũi dao (cạnh cắt) bị mẻ góc mũi dao phải bo tròn Thơng thường bán kính góc mũi dao từ 0,4 mm đến 2,4mm.Độ lớn bán kính mũi bước dẫn tiến xác định độ nhấp nhơ lý thuyết nở chi tiết (Hình 4)   Sự ổn định mảnh cắt trở mặt tăng lên góc mũi bán kính mũi tăng Khi sử dụng bán kính mũi lớn lực đẩy cho dụng cụ chi tiết qua độ lớn của lực thụ động Fp mạnh (Hình 1) Lực dẫn đến rung làm xấu độ bóng bề mặt  Góc trước/1 định việc va chạm chi tiết với mặt trước có ý nghĩa cho định hướng phoi (Hình 1)  Sự Cắt gián đoạn gia công phá mạnh, dự kiến góc trước âm (-4° đến -8°) tiện tinh tiện trong, ưu tiên chọn góc trước dương hay góc trung lập (0) để bể mặt chi tiết khơng bị hư hỏng phoi  Góc nghiêng X góc mặt trước bề mặt tiện Nó ảnh hưởng đến hình thành phoi, phoi đứt, lực cắt dợn sóng  Độ lớn góc nghiêng tùy thuộc vào dụng cụ đường biến dạng chi tiết (Hình 2) Sự chọn góc nghiêng phù hợp tùy thuộc vào gia công tương ứng (Bảng 2) Góc ăn tới mảnh dao (góc đăt mảnh dao): Vị trí mảnh dao, đặc trưng gốc n tới đầu dao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dao tiện ghép & hàn mảnh dao : Kích thước chung dao tiên: Thường chọn tiết diên ngang thân dao tiên theo thành phần lực cắt Pz khoảng cách từ mũi dao đến mặt tựa Khi mơ men gây uốn là: M = Pz l = W.ơu l - khoảng cách từ điểm đặt lực (mũi dao) đến mặt tựa [mm] u ứng suất uốn cho phép (thông thường [ơu ] = 200 +250 N/mm2) W- mômen chống uốn [mm3], phụ thuộc vào hinh dạng thân dao Để đảm bảo dao làm viêc binh thường: M < [Mu ] Hay : Pz l < W.[ơu ] Kết cấu chung cùa dao tiẽn đinh hình 2) Thơng số hình học dao: a Góc trước y: 0 Lựa chon phụ thuộc vào tính vật liệu gia công Khi gia công nhôm, đồng: Ỵ = 25 - 30 0 Khi gia công thép: ỵ= - 20 Khi gia công gang: 0 ỵ= -10 Trong phần lớn trường hợp với dao gắn mảnh HKC, thường lấy ỵ=0 a)  b) Góc sau a:  + Dao tròn: góc a hình thành cách gá trục dao cao tâm chi tiết gia công lượng: h = R.sina ; R - bán kính lớn dao a = 10 - 12 + Dao lăng trụ: góc a hình thành nhờ gá nghiêng dao đổ gá a = 12-15 + Dao tiện định hình hớt lưng dao phay: a = 25-30 b) Mặt trước (1) mặt mà phoi tiếp xúc theo q trình cắt Mặt sau (2) mặt dao đối diện với mặt gia công Mặt sau phụ (3) mặt dao đối diện với mặt gia cơng Các mặt mặt phẳng cong Giao tuyến chúng tạo thành lưỡi cắt dao  Các lưỡi cắt dao tiện  Lưỡi cắt (5) giao tuyến mặt trước mặt sau chính, giữ nhiệm vụ trực tiếp cắt gọt phoi trình cắt  Lưỡi cắt phụ (6) giao tuyến mặt trước mặt sau phụ  Phần nối tiếp lưỡi cắt gọi mũi dao (4)     Góc trước : góc mặt trước mặt đáy đo tiết diện Góc  có ảnh hưởng đến q trình phoi cắt Góc sau  : Là góc mặt sau mặt cắt đo tiết diện  Góc sau ảnh hưởng tới q trình cắt độ nhám bề mặt  Góc  góc  hai góc độc lập chọn trước tùy theo yêu cầu gia công (vật liệu, chất lượng bề mặt gia cơng …), hai góc   hai góc phụ thuộc vào góc   Góc sắc  :  góc mặt trước mặt sau đo tiết diện  +  +  = 90 (độ) Góc cắt  : góc mặt trước mặt cắt đo tiết diện Góc nghiêng lưỡi cắt: Góc nghiêng : góc hình chiếu lưỡi cắt mặt đáy phương chạy dao φ 3’ ω 1’ 2’ Mặt φ đáy Thơng số hình học dao phay Dụng cụ cắt dùng phương pháp gia công phay dụng cụ quay tròn thực chuyển động cắt, bao gồm: loại dao phay, dao khoét, mũi khoan, …   Đây dụng cụ gia cơng sử dụng nhiều nhất, cấu tạo gồm phần: Phần thân dao phần lưỡi cắt      Dao phay mặt đầu ghép              1.Thân dao dạng côn              2.Then ghép              3.Bulơng Thơng số hình học phần cắt dao    Góc dao phay xác định tương tự góc dao tiện, góc đo tiết diện phẳng khác    -Góc trước g:                  Với dao thép gió g= (5 ° ¸25° )                   Với dao hợp kim g= (-10 ·¸+10 °)     -Góc sau :        = 0¸5°     -Góc nghiêng j:                               j= 45°¸60°     -Góc nghiêng phụ j1:                               j1= 1°¸10°  Vật liệu chế tạo dao phay:  Vật liệu chế tạo dao phay cần phải có tính chất sau đây:           -Độ cứng cao.(cao độ cứng vật liệu gia cơng)           -Độ chống mòn độ bền nhiệt cao           -Độ bền khí cao    ... MũiDao dao tiện bị giới hạn qua mặt cắt tạo phoi (mặt trước) mặt thoát (mặt sau chính) (Hình 2) Lưỡi cắt qua mũi dao bo tròn lưỡi cắt phụ    Lưỡi cắt lưỡi cắt phụ tạo thành góc mũi dao s (Hình. .. Góc cắt  : góc mặt trước mặt cắt đo tiết diện Góc nghiêng lưỡi cắt: Góc nghiêng : góc hình chiếu lưỡi cắt mặt đáy phương chạy dao φ 3’ ω 1’ 2’ Mặt φ đáy Thơng số hình học dao phay Dụng cụ cắt. .. cắt, bao gồm: loại dao phay, dao khoét, mũi khoan, …   Đây dụng cụ gia cơng sử dụng nhiều nhất, cấu tạo gồm phần: Phần thân dao phần lưỡi cắt      Dao phay mặt đầu ghép              1.Thân dao
- Xem thêm -

Xem thêm: THÔNG số HÌNH học PHẦN cắt DAO , THÔNG số HÌNH học PHẦN cắt DAO , Thông số hình học dao phay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn