Xây dựng hệ thống quản lý quầy dược phẩm QMG

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:01

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN QUẦY DƯỢC PHẨM QMG Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Vòng Lớp: K19HTTTC Mã sinh viên: Giáo viên hướng: HÀ NỘI – 2018 THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản quầy dược phẩm QMG Đơn vị thực tập: Quầy dược phẩm QMG Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: Người hướng dẫn: Ngày nộp báo cáo: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Nội dung công việc Lựa chọn liên hệ sở thực tập Quan sát sở thực tập đưa ý tưởng viết phần mềm Viết đề cương Quan sát hoạt động đơn vị thực tập Thu thập hồ sơ liệu Viết yêu cầu phần mềm Phân tích thiết kế mức đơn giản Xây dựng sở liệu Ngày hoàn thành dự kiến Xây dựng giao diện phần mềm Code Kiểm thử phần mềm Hoàn thiện báo cáo Chấm báo cáo + code Nhận xét giáo viên hướng dẫn: Ngày hoàn thành ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt báo cáo sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu riêng cá nhân tơi Trong tồn nội dung báo cáo, điều trình bày cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tơi xin hồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan SINH VIÊN THỰC HIỆN LỜI CẢM ƠN Do lần đầu làm đề tài cọ xát với thực tế nên đề tài chưa đáp ứng đầy đủ tính chất đề tài quản bán hàng dù cô giáo tận tình hướng dẫn Nhưng qua đợt thực tập này, em học hỏi nhiều kinh nghiệm q trình phân tích thiết kế cài đặt chương trình quản lý, đồng thời bổ sung kiến thức cho thân Em xin chân thành cảm ơn cô tận tình giúp đỡ em để em hồn thành đề tài Rất mong thơng cảm, hướng dẫn bảo cô để thực tập hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt CSDL HV Anh Ý nghĩa Cơ sở liệu Học viên Ảnh minh họa cho hàng hóa MỞ ĐẦU Nội dung đề tài gồm chương: • Chương 1: Mơ tả tốn Nội dung: nhu cầu thực tiễn, xác định yêu cầu đạt phần mềm • Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Nội dung: Thiết kế hệ thống chức sở liệu • Chương 3: Thực thi kết đạt Nội dung: Các ưu, nhược điểm hệ thống CHƯƠNG I: MƠ TẢ BÀI TỐN 1.1 Giới thiệu khái quát quầy dược phẩm QMG 1.1.1 Thông tin quầy thuốc: Quầy thuốc QMG địa số 29 Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh hoạt động từ năm 2012 có quy mơ nhỏ tính đến mở rộng quy mơ lớn 1.1.2 Hướng phát triển quầy thuốc Để thực mở rộng kinh doanh, đáp ứng số khách hàng đến mua thuốc ngày đơng, cửa hang có nhu cầu xây dựng phần mềm quản bán thuốc nhằm tối ưu hóa q trình bán thuốc cửa hàng 1.1.3 Quá trình hoạt động cửa hàng Hiện phận bán hàng cửa hàng gồm nhân viên, chia thành ca làm việc Mỗi ca làm có nhân viên làm việc từ 6h sáng kết thúc lúc 10h tối 1.1.4 Mô tả tốn nghiệp vụ: • Khách hàng đến mua thuốc lẻ: khách hàng có nhu cầu mua thuốc sau yêu cầu loại thuốc cần mua nhân viên chẩn đốn tư vấn loại thuốc có nên dùng hay không hướng dẫn cách sử dụng cho khách hàng nên dùng loại thuốc (cơng dụng, thành phần, xuất xứ, giá thành) khách hàng đồng ý nhân viên viết hóa đơn cho khách hàng • Khách hàng đến mua thuốc theo đơn: khách hàng đến mua thuốc theo đơn nhân viên kiểm tra đơn thuốc khách hàng đồng thời kiểm tra lấy loại thuốc theo đơn cho khách hàng, trường hợp loại thuốc khơng khơng có đơn thuốc nhân viên hẹn khách hàng đến lấy thuốc vào ngày gần giới thiệu cho khách quầy thuốc uy tín khác • Q trình nhập hàng: nhân viên bán hàng q trình bán thuốc nhân viên bán hàng có trách nhiệm ghi lại mặt hàng hết hết, sau gọi cho nhà cung cấp kèm theo tên thuốc số lượng hàng đặt Nhà cung cấp đem thuốc đến kèm theo bảng báo giá Trước nhập thuốc nhân viên phải kiểm tra số lượng, thời hạn sử dụng Tiếp theo nhân viên lập phiếu nhập thuốc Hàng tháng cửa hàng kiểm tra kho hàng mặt hàng tồn tủ thuốc để trao đổi với nhà cung cấp 1.1.5 Để quản cửa hàng dược phẩm cần thơng tin sau: • Nhân viên: - Mã nhân viên Tên nhân viên Địa Điện thoại Giới tính Lương Ca làm • Khách hàng: - Mã khách hàng - Tên khách hàng - Địa - Điện thoại • Nhà cung cấp - Mã nhà cung cấp - Tên nhà cung cấp - Địa - Điện thoại - • Thuốc - Mã thuốc - Tên thuốc - Số lượng - Số lượng - Đơn giá nhập - Đơn giá bán - Ảnh - Ghi • Hóa đơn bán: - Mã hóa đơn bán - Mã khách hàng - Mã thuốc - Số lượng - Đơn giá bán - Đơn giá nhập - Ngày bán - Thành tiền - Tổng tiền • Hóa đơn nhập 10 - Mã hóa đơn nhập Mã nhà cung cấp Mã thuốc Số lượng Ngày nhập Tổng tiền 1.2 Xác định yêu cầu phần mềm - Nhập liệu nguyên liệu, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp nhanh chóng tránh sai sót Cập nhật thêm, sửa, xóa, lưu loại thông tin loại thuốc, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp Tìm kiếm thơng tin khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, tìm kiếm hóa đơn - Xem hàng tồn cửa hàng - Báo cáo doanh thu theo tháng, năm, quý - Thoát 11 12 13 ...THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý quầy dược phẩm QMG Đơn vị thực tập: Quầy dược phẩm QMG Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Họ tên sinh viên: Mã sinh... thiết kế hệ thống Nội dung: Thiết kế hệ thống chức sở liệu • Chương 3: Thực thi kết đạt Nội dung: Các ưu, nhược điểm hệ thống CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN 1.1 Giới thiệu khái quát quầy dược phẩm QMG 1.1.1... đủ tính chất đề tài quản lý bán hàng dù giáo tận tình hướng dẫn Nhưng qua đợt thực tập này, em học hỏi nhiều kinh nghiệm q trình phân tích thiết kế cài đặt chương trình quản lý, đồng thời bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý quầy dược phẩm QMG , Xây dựng hệ thống quản lý quầy dược phẩm QMG , CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn