Nhận diện cấu trúc vốn của tập đoàn HAGL

21 15 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:58

GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - BÀI TẬP NHĨM MƠN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO Đề tài: Nhận diện cấu trúc vốn Tập đoàn HAGL Nhóm GVHD : TS Đặng Hữu Mẫn Nhóm SVTH : Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Mục lục Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Câu hỏi chung CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Issued share capital (no.) Vốn cổ phần phát hành 311,520,697 467,280,590 537,371,049 718,154,693 789,967,947 789,967,947 Market capitalization Vốn hóa thị trường (ĐV: 1000 VNĐ) 3,115,206,970 4,672,805,900 5,373,710,490 7,181,546,930 7,899,679,470 7,899,679,470 Share price (1000 VNĐ) Giá cổ phiếu 81.00 19.50 21.60 20.50 22.10 10.40 Price/earning ratio (times) Tỷ số giá/thu nhập (lần) 11.32 7.80 33.17 17.40 12.01 16.35 Earnings per share ($mil) Lợi nhuận kiếm cổ phiếu (triệu $) 0.0000003756 0.0000001367 0.0000000335 0.0000000641 0.0000000866 0.0000000291 0 CP 500 CP 0% 0% 15% (100:15) 42.36% 10% (10:1) 0% 22.86 12.43 3.59 6.58 9.46 3.09 Total revenue ($mil) Tổng doanh thu (triệu $) 240 152 213 134 144 286 Profit before interest and tax ($mil) Lợi nhuận trước lãi vay thuế (triệu $) 104 48 35 37 41 64 Profit before tax ($mil) Lợi nhuận trước thuế (triệu $) 159 82 25 47 82 37 Net profit after tax ($mil) Lợi nhuận sau thuế (triệu $) 117 64 18 46 68 23 Dividends per share (VNĐ) Cổ tức cổ phần (VNĐ) Dividend payout ratio (%) Tỷ lệ chia cổ tức (%) Return on equity (%) Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (%) Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Income tax expense ($mil) Chi phí thuế thu nhập (triệu $) 42 18 10 Current assets ($mil) Tài sản ngắn hạn (triệu $) 593 639 687 463 456 604 Total assets ($mil) Tổng tài sản (triệu $) 992 1,228 1,502 1,417 1,717 2,249 Current liabilities ($mil) Nợ ngắn hạn (triệu $) 274 325 323 236 445 604 Long-term debt ($mil) Nợ dài hạn (triệu $) 147 404 654 529 531 859 Total liabilities ($mil) Tổng nợ phải trả (triệu $) 508 777 1,034 806 994 1,506 Shareholders’ equity ($mil) Vốn chủ sở hữu (triệu $) 484 451 468 611 723 743 Long-term debt to total assets (%) Nợ dài hạn tổng tài sản (%) 48% 93% 152.00% 93.00% 30.94% 38.19% Total liabilities to shareholders’ equity (%) Tổng nợ phải trả vốn chủ sở hữu (%) 105% 166% 221.00% 132.00% 137.60% 202.65% Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn NHẬN DIỆN CẤU TRÚC VỐN CỦA HAGL I Phân tích cấu trúc vốn tập đồn HAGL Cấu trúc vốn HAGL Nợ phải trả/ Tổng TS VCSH/ Tổng TS 2009 61% 39% 2010 51% 49% 2011 63% 37% 2012 69% 31% 2013 57% 43% 2014 58% 42% 2015 67% 33% Biểu đồ: Cơ cấu nguồn vốn Tập đoàn HAGL từ 2009-2015 Từ bảng phân tích biểu đồ trên, ta thấy năm từ 2009 -2015, nợ phải trả chiếm nửa tỷ trọng cấu trúc vốn (trừ năm 2010) Điều cho thấy áp lực khả chi trả nợ Công ty cao Cấu trúc vốn Cơng ty có biến động thay đổi rõ rệt qua năm vào năm 2009 hệ số nợ 61%; đến năm 2010 giảm xuống 51%; đến năm 2011, 2012 tăng lên 63% 69%; cuối vào năm 2013 đến 2015, hệ số nợ thay đổi 57%, 58%, 67%.Trong thời gian từ 2009 đến 2015 hệ số nợ HAGL vào năm 2010 thấp vào năm 2015 cao Phân tích mơi trường vĩ mơ Có biến động cấu trúc vốn nguyên nhân trực tiếp nợ phải trả VCSH có tăng hay giảm không tốc độ năm, mà xét cách xa có nhiều yếu tố tác động đến làm cho nợ phải trả VCSH có tăng giảm khơng đồng đếu Và môt số yếu quan trọng làm nên thay đổi môi trường vĩ mô Việt Nam Bảng: Một số tiêu Vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2009-2015 Tăng trưởng GDP (%) CPI bình quân năm so với năm Nhóm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 6.68 6.88 9.19 18.58 9.21 6.6 4.09 0.63 Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn trước (%) Gía trị XK (USD hành) (triệu USD) Giá trị NK (USD hành) (triệu USD) Cán cân thương mại 57,096.3 72,191.87 96,905.7 114,529.2 132,175 150,04 162,43 69,948.8 84,838.60 106,749 111,640.2 132,032 148,05 165,60 -12852.5 -12646.73 -9844.1 2888.93 142.4 1984 -3170 (Nguồn: http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/Default.htm http://cafef.vn/vi-mo-dautu/vi-sao-lam-phat-nam-2015-thap-nhat-14-nam-20151224102628229.chn) (Nguồn: http://finandlife.com/?tag=/T%E1%BB%B7+gi%C3%A1) Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn (Nguồn: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/giam-lai-suat-cho-vay-nhiem-vu-thong-docgiao-ngan-hang-co-kha-thi-20150731154047545.chn • Năm 2010 Sau trải qua khủng hoảng trầm trọng 2008-2009, tăng trưởng kinh tế khả quan năm 2010 Xuất tăng mạnh bất chấp xuất dầu thơ giảm Tăng trưởng khu vực có vốn đầu tư nước mức cao, đạt gần 40% Nhập tăng mạnh trở lại nhu cầu khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tăng trưởng tín dụng năm 2010 đạt 27%, tăng trưởng cung tiền mức 25% Đáng lưu ý tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao nhiều so với nội tệ Hệ thống ngân hàng gặp khó khăn huy động vốn Lãi suất trì mức cao với nguyên nhân chủ yếu lạm phát cao vượt dự kiến, sách tiền tệ thắt chặt, đầu tư khu vực nhà nước tăng mạnh sức ép từ quy định Trước tình hình lãi suất trì mức cao, để giảm áp lực trả nợ nên năm 2010 HAGL tăng tổng nguồn vốn cách tăng VCSH nhiều so với nợ Điều làm giảm tỷ suất nợ xuống 51% - mức thấp kỷ lục - so với năm 2009 61% • Năm 2011 Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, mức cao 18,58% thủ phạm giá thực phẩm, giáo dục, lương thực tăng mạnh với mức tăng 29,34%, 23,18% Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn 22,82% Các giao dịch Thị trường bất động sản đóng băng Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục, đỉnh điểm 49 triệu/lượng Sau quãng thời gian tăng trưởng q nóng với 130 tổ chức tín dụng, gần 10.000 chi nhánh phòng giao dịch nước, hệ thống ngân lộ rõ nhiều điểm yếu nguy hiểm: tỷ trọng sở hữu chéo cao, đạo đức kinh doanh xuống thấp, đua lãi suất không ngừng có dấu hiệu "sa lầy" vào bất động sản, nợ xấu gia tăng Đặc biệt thị trường chứng khoán 2011 liên tiếp bắt đáy với nhiều cổ phiếu “rẻ giá mua mớ rau”, chí giá nhiều cổ phiếu tương đương giá nửa cốc trà đá Năm 2011 năm đầy sóng gió doanh nghiệp Việt Nam, kể HAGL Lạm phát ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định chiến lược sách lược kinh doanh HAGL đẩy mạnh việc bán vừa lấy tiền quay vòng vốn nhanh, vừa tận dụng thời giá đỉnh cao, vừa góp phần hỗ trợ người tiêu dùng Bên cạnh đó, lạm phát tác động xấu đến chi phí đầu vào sản xuất, đến giá nguyên vật liệu thực vốn đầu tư HAGL nằm ảnh hưởng lạm phát với nguồn lực thị trường rộng lớn nên HAGL huy động nguồn vốn tài trợ từ vay nợ dài hạn ngân hàng BIDV Điều làm tác động đến cấu trúc vốn HAGL, tỷ suất nợ tăng cao so với năm 2010, lên đến 63%, tỷ lệ Nợ dài hạn VCSH chiếm tỷ trọng cao, gần 33% • Năm 2012 Tình hình nước nhiều biến động tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp, khoảng 7% vào cuối năm 2012 Lãi suất thị trường giảm nhanh so với năm 2011, HAGL chớp lấy thời huy động thêm nguồn vốn cách vay Ngân hàng phát hành trái phiếu để gia tăng Nợ dài hạn – tăng 5000 tỷ so với năm 2011 Tỷ suất nợ năm tăng nhẹ so với năm 2011, nằm mức 69% • Năm 2013 Năm này, kinh tế chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP ổn đinh đạt mức 5,42% Lạm phát kiềm chế mức thấp, số CPI đạt 6,6 %, thấp so với mục tiêu 7-8%; lãi suất có xu hướng giảm thấp ổn định, khơng tình trạng chạy đua lãi suất phức tạp năm trước; tỷ giá nhìn chung trì ổn định thời gian dài dù có thời điểm tỷ giá phi thức có biến động vượt khỏi trần biên độ Cán cân thương mại cải thiện đáng kể từ mức thâm hụt nặng nề trước thăng Kim ngạch xuất hàng hóa năm 2013 Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn đạt 132,2 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012; kim ngạch nhập hàng hóa đạt 132 tỷ USD, tăng 15,4% so với 2012 Tính chung năm 2013, Việt Nam xuất siêu gần 200 triệu USD Trong tình hình ấy, để bắt kịp trước với thay đổi thị trường, HAGL thực chiến lược tái cấu trúc lại doanh nghiệp, đề chiến lược kinh doanh nhằm cắt giảm thu hẹp ngành khơng có khả sinh lời, tập trung vào ngành có khả sinh lời, giảm thiểu rủi ro, hạ thấp số dư nợ cải thiện sso tài Từ chiến lược đề đó, HAGL thực việc giảm khoản vay tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ làm cho hệ số nợ công ty giảm xuống Tỷ suất nợ tỷ suất tự tài trợ HAGL 57% : 43% • Năm 2014 Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn bối cảnh kinh tế giới phục hồi chậm sau suy thối tồn cầu GPD tăng 5.98% so với 2013, kinh tế tăng trưởng ổn định, lạm phát tiếp tục giảm mạnh so với năm trước, CPI 4,09% Tỷ giá ngoại tệ lãi suất có chút biến động không đáng kể Cán cân thương mại gia tăng, xuất siêu đạt gần tỷ USD, với lượng xuất 150 tỷ, nhập 148 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với năm ngối Chúng ta nhận rằng, 2014 năm mà nước ta có kinh tế tăng trưởng lạc quan khơng có biến động nhiều Vì vậy, HAGL tiếp tục thực chiến lược đề vào năm 2013 khơng có nhiều thay đổi sách Vậy nên cấu trúc vốn HAGL khơng có nhiều biến động so với năm 2013 Tỷ suất nợ mức 58% • Năm 2015 Trong bối cảnh kinh tế Thế giới đà phục hồi, với nhiều màu sắc tốc độ khác nhau, kinh tế Việt Nam bật nằm số quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6.68%,vượt mục tiêu 6.2% cao năm trước, điều biết chắn thừ đầu năm Ấn tượng lạm phát đạt mức thấp kỷ lục 15 năm gần đây, đạt 0.63% Nguyên nhân góp phần vào tỷ lệ lạm phát thấp giá dầu giới giảm mạnh giữ nguyên mức thấp, giá lương thực, thực phẩm thấp ổn định Đây cú sốc tích cực lên tổng cung giúp làm tăng sản lượng giảm tỷ lệ lạm phát kinh tế.Bên cạnh đó, lãi suất thị trường có xu hướng giảm cuống thấp Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Kết hợp điều kiện trên, thị trường xuất nhiều có hội đầu tư sinh lợi cao, HAGL khơng thể bỏ qua hội hồn hảo Tuy nhiên điều bất lợi giá cổ phiếu HAGL vào năm lại bị giảm mạnh khoản vay trái phiếu đến hạn phải trả lên đến 3.950 tỷ đồng nhu cầu đầu tư HAG năm lên đến 5.900 tỷ đồng Do để có đủ tiền thực nhu cầu hoạt động Công ty, HAGL lựa chọn huy động thêm nguồn vốn từ việc vay nợ dài hạn ngân hàng phát hành thêm trái phiếu giữ nguyên lượng vốn chủ sở hữu, không phát hành thêm cổ phần.Chính làm cho hệ số nợ Công ty đạt mức lớn thời gian qua (chiếm 67% tổng nguồn vốn) So sánh đối thủ cạnh tranh tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hệ số nợ hệ số nợ dài hạn từ năm 2009 – 2015 Một số đối thủ cạnh tranh HAGL CTCP Tập đồn Đức Long Gia Lai, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hòa Phát, CTCP Tập đồn Hoa Sen, Tập đồn HiPT, CTCP Tập đoàn HANAKA, FBA International Group Corporation, Tập đoàn COTEC, CTCP Tập đồn CMC 3.1 Phân tích hệ số nợ đối thủ với tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Hệ số nợ: đo lường mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho tổng tài sản cho biết nợ chiếm phần trăm tổng nguồn vốn BẢNG HỆ SỐ NỢ tập đoàn (Nguồn: cophieu68.com) Nhóm Năm HAGL HPG HSG 2009 61% 51% 61% 2010 51% 55% 62% 2011 63% 55% 66% 2012 69% 43% 62% 2013 57% 46% 70% 2014 58% 58% 73% 2015 67% 55% 64% Trang 10 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Việc sử dụng nợ cao vừa giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế nhờ lãi vay lại làm ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp lãi suất thị trường tăng mạnh Từ bảng ta thấy: Hệ số nợ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cao tập đoàn Hòa Phát Và thấp tập đồn Hoa Sen Nên ta kết luận Tập đồn Hồng Anh Gia Lai có rủi ro cao Thấp đồn Hòa Phát có thấp so với tập đồn Hoa Sen Năm 2013 năm mà tập đoàn HAGL tái cấu vốn nên làm giảm hệ số nợ so với năm 2013, tới năm 2015 thù hệ số nợ HAGL lại tăng đột biến lên 67% Vậy nguyên nhân dẫn tới hệ số nợ HAGL lại cao vậy? năm 2015 năm có tỉ lệ lạm phát đạt mức kỉ lục trongg 15 năm gần đây, lãi suất thị trường có xu hướng giảm xuống thấp Kết hợp điều kiện trên, thị trường xuất nhiều có hội đầu tư sinh lợi cao, HAGL bỏ qua hội hồn hảo Cơng ty chớp thời huy động thêm nguồn vốn từ việc vay nợ dài hạn ngân hàng phát hành thêm trái phiếu để thực kế hoạch đầu tư mạnh sang Lào Campuchia Đó lý làm cho hệ số nợ Công ty đạt mức lớn thời gian qua (chiếm 67% tổng nguồn vốn) Năm 2012, hệ số nợ vay tổng tài sản vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2011, cấu nợ vay có khoản trái phiếu hoán đổi 1.130 tỷ đồng, trái phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ đồng, trái phiếu kèm theo chứng quyền ngành cao su 2.000 tỷ đồng trái phiếu quốc tế 1.521 tỷ đồng có khả chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu tháng 04/2013 Ngoài ra, khoản nợ tăng năm 2012 phần lớn có kỳ hạn dài, phù hợp với khả tạo dòng tiền dự án nên rủi ro khoản không cao Hệ số nằm khả kiểm sốt Tập đồn Từ năm 2009 – 2015 tập đồn Hoa Sen có hệ số nợ cao nhất, cao năm 2014 với tỉ suất nợ 73%, tức 100 đồng vốn mà công ty bỏ vốn Nhóm Trang 11 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn vay 73 đồng, tỉ lệ nợ q cao Cũng phán đốn năm 2014, tập đồn Hoa Sen có nhiều dự án đầu tư lớn công ty tự lo vốn đầu tư nhiều, nên tỷ lệ nợ cao  Chủ nợ tập đoàn Hoa sen cần phải dè chừng Và năm 2014 tập đồn Hòa Phát có hệ số nợ cao 58% thấp 60% mức bình thường Cho thấy tập đồn trang trải cho khoản đầu tư, mà không cần phải vay nợ nhiều  Chủ nợ an tâm đầu tư vào cơng ty 3.2 Phân tích hệ số nợ dài hạn Năm HAGL HPG HSG 2009 63% 11.07% 24.22% 2010 48% 19.45% 32.45% 2011 93% 41.7% 47.94% 2012 152% 39.56% 36.94% 2013 93% 31.5% 35.85% 2014 78% 13.6% 44.47% 2015 121% 9% 39.27% Từ năm 2009 – 2015 tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu sử dụng công cụ nợ dài hạn để phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Đặc biệt năm 2012 2015 hệ số nợ dài hạn HAGL cao 152% 121% Ngược lại với HAGL HPG HSG khơng sử dụng hệ số nợ dài hạn để đầu tư chủ yếu cho trình sản xuất, mà sử dụng công cụ nợ khác Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn HAGL: 4.1 Tỷ suất sinh lời Tỷ suất sinh lời đòn bẩy tài quan hệ chặt chẽ với Tỷ suất sinh lời cao, xác suất công ty chịu rủi ro phá sản ngày thấp Điều làm cho Nhóm Trang 12 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn doanh nghiệp ưu tiên cao nguồn vốn vay dẫn đến gia tăng đòn bẩy tài Bên cạnh đó, theo lý thuyết cân (Trade-off theory), lợi ích từ chắn thuế, công ty vay nhiều khuyến khích để vay nhiều Ví dụ như, thay lãng phí nguồn tiền vào việc đầu tư sở hạ tầng dự án có NPV âm, doanh nghiệp đầu tư vào khoản vayhợp lý an toàn Tùy trường hợp mà HAGL đưa định đắn cho phát triển công ty 4.2 Quy mơ doanh nghiệp Đòn bẩy tài quy mơ doanh nghiệp có tương quan tỷ lệ thuận cơng ty có quy mơ lớn đa dạng hóa danh mục hoạt động có rủi ro phá sản thấp so sánh với công ty nhỏ Nói cách khác, cơng ty có quy mơ lớn có lợi cộng tác hoạt động với tổ chức tài so sánh với cơng ty có quy mơ nhỏ Cụ thể, chi phí giao dịch giảm doanh nghiệp thực việc mua bán số lượng hàng hóa dịch vụ trao đổi HAGL doanh nghiệp lớn nên có lợi quy mô 4.3 Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng ngày cao đòn bẩy tài có xu hướng giảm xuống Tốc độ phát triển cao, doanh nghiệp phát hành nhiều cổ phần thay vay nợ để giảm thiểu việc chia sẻ quyền lợi cổ đông chủ nợ Theo lý thuyết cân (Trade-offTheory), chi phí phá sản, doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao đòn bẩy tài có xu hướng giảm xuống Bên cạnh ổn định doanh thu lợi nhuận có ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô vốn huy động Khi doanh thu ổn định có nguồn để lập quỹ trả nợ đến hạn, kết kinh doanh có lãi nguồn để trả lãi vay Trong trường hợp tỷ trọng vốn huy động tổng số vốn doanh nghiệp cao ngược lại Hiện tốc độ tăng trưởng HAGL giảm sút nên doanh nghiệp chọn bán bớt tài sản để tăng vốn chủ sở hữu nhằm giải vấn đề gặp phải 4.4 Số năm hoạt động Số năm hoạt động công ty tỷ lệ thuận với đòn bẩy tài chính.Cơng ty có số năm hoạt động nhiều, cơng ty có uy tín tín dụng ngày lớn dễ dàng tiếp cận khoản vốn vay HAGL doanh nghiệp lâu năm(1993) Số Nhóm Trang 13 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn năm hoạt động cơng ty có liên quan đến thông tin minh bạch công ty thị trường tín dụng Hay nói cách khác, công ty giảm thiểu rủi ro thông tin bất đối xứng ngân hàng, tổ chức cho vay tín dụng Chính thế, việc quản lý khoản nợ dễ dàng hơn, dẫn tới chi phí trung gian giảm xuống 4.5 Đặc điểm riêng ngành Những doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất dài, vòng quay vốn chậm cấu vốn nghiêng vốn chủ sở hữu ( hầm mỏ, khai thác, chế biến ) ngược lại nghành có mức cầu loại sản phẩm cố định, thăng trầm, vòng quay vốn nhanh ( dịch vụ, bán buôn ) vốn tài trợ trừ khoản nợ chiếm tỷ trọng lớn Các ngành sinh lời cao, có khuynh hướng sử dụng vốn vay Tỷ lệ đòn bẩy tài chinh cấu trúc vốn có tương quan ngược chiều với tần suất phá sản ngành Các doanh nghiệp phát sinh dòng tiền ổn định qua chu kỳ kinh doanh thường có khuynh hướng có tỷ lệ đòn bẩy tài cao Nói chung, doanh nghiệp có khuynh hướng tập trung sát tỷ lệ nợ ngành, phản ánh kiện phần lớn rủi ro kinh doanh mà doanh nghiệp gặp phải ngành hoạt động ấn định HAGL tập đoàn đa ngành nên đặc điểm ngành ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc vốn công ty 4.6 Các biến động mùa vụ Các ngành có biến động mùa vụ lớn kinh doanh nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Các doanh nghiệp phải lựa chọn cấu trúc vốn thích hợp quan trọng thời kỳ kinh doanh doanh nghiệp VD: Làm nông nghiệp vốn lĩnh vực chịu nhiều rủi ro từ thiên nhiên Gia Lai hay KonTum (nơi HAGL dự kiến đầu tư thêm dự án 1.600 tỷ đồng) tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán Tổng cục Thống kê cho biết, chăn ni trâu, bò Tây Ngun Đơng Nam Bộ bốn tháng đầu năm gặp khó khăn lượng nước nguồn thức ăn khan Tuy nhiên, sau tháng nắng hạn lịch sử, vào ngày này, mùa mưa Tây Nguyên tới, kỳ vọng trả cánh đồng cỏ xanh cho đàn bò  Điều cho thấy yếu tố mùa vụ tác động mạnh đến cấu trúc vốn HAGL Nhóm Trang 14 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Kết luận: Có nhiều nhân tố ảnh hưởng lớn tới cấu vốn doanh nghiệp, vài nhân tố, giúp cho doanh nghiệp có định đắn việc quản lý sử dụng vốn.Tóm lại, điều kiện khác thời kỳ khác doanh nghiệp phải xác định cấu vốn hợp lý phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp, ln có tính tốn nhân tố làm thay đổi cấu tạo chủ động sản xuất kinh doanh II Phân tích tác động cấu trúc vốn Phân tích mức độ dao động đòn bẩy nợ HAGL (2010 – 2015) 1.1 Mức độ thay đổi đòn bẩy nợ (Nợ dài hạn) 2010 – 2015: 1.2 1.3 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nợ dài hạn/ Tổng tài sản 48% 93% 152.00% 93.00% 30.94% 38.19% Biểu đồ dao động đòn bẩy nợ (Nợ dài hạn) 2010 – 2015: Phân tích ảnh hưởng đòn bẩy nợ đến sách tài HAGL: Những thơng số cho thấy tỷ lệ nợ dài hạn tổng tài sản cơng ty Nó biểu thị tầm quan trọng nợ dài hạn cấu trúc vốn công ty Thông số công ty không qua năm, tăng lên lại giảm lại tăng, cao năm 2012 152%, chứng tỏ năm cơng ty khai thác tốt lợi đòn bẩy năm (2010-2015) Vào năm 2012 có đòn bẩy nợ cao cho thấy năm công ty vận dụng đòn bẩy tài chính, tăng vốn CSH, lượng tăng vốn vay ngắn hạn gần tương đương với lượng giảm vốn vay dài hạn Như việc sử dụng vốn vay công ty giảm thiểu rủi ro có biến dộng thị trường, khả tự chủ công ty cao khơng phụ thuộc nhiều vào nợ vay Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến lợi nhuận Chỉ tiêu Nhóm 2015 2014 2013 Trang 15 2012 2011 2010 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn ROE use NI 3.09% 9.46% 6.58% 3.59% 12.43% 22.86% ROA use NI 1.02% 3.98% 2.84% 1.12% 4.57% 11.15% Tỷ suất nợ 67% 58% 57% 69% 63% 51% Tỷ suất tự tài trợ 33% 42% 43% 31% 37% 49% Hiệu suất sử dụng tài sản 0.145 0.092 0.091 0.155 0.141 Tác động đến hiệu doanh nghiệp thông qua tiêu ROE , ROA HSSDTS Dựa vào bảng ta thấy tiêu ROE vào năm 2010 đạt đỉnh điểm cao nhất, thể khả tăng trưởng doanh thu, quản lý tài sản với hiệu đòn bẩy tài giúp cho doanh nghiệp tăng giá trị Có nghĩa 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 22.86 đồng lợi nhuận sau thuế Đến năm 2015 giảm mạnh xuống 3.09% Tỷ suất nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Khi tỷ lệ nợ vay thấp, hiệu hoạt động doanh nghiệp có tương quan thuận với tỷ lệ nợ vay Khi mức nợ vay cao, hiệu hoạt động có tương quan âm với tỷ lệ nợ vay Trong trường hợp doanh nghiệp có tỉ lệ nợ cao so với vốn chủ sở hữu hoạt động hiệu hơn, tốc độ tăng trưởng nhanh Tuy nhiên nợ vay cao doanh nghiệp nên hạn chế nợ vay nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu Các khoản nợ vay ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Cơ hội tăng trưởng làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Cơ hội tăng trưởng đo lường tốc độ tăng trưởng tài sản nghĩa hiệu sử dụng tài sản Qua bảng thấy việc sử dụng tài sản doanh nghiệp đem lại hiệu Phân tích ảnh hưởng cấu trúc vốn lên sách thuế Tại Việt Nam ta có bảng tổng hợp thuế suất thuế TNDN qua thời kỳ sau: Bảng 1: Thuế suất doanh nghiệp Việt Nam qua thời kỳ THỜI GIAN ÁP CÁCH XÁC ĐỊNH DỤNG Trước Nhóm THUẾ VĂN SUẤT HƯỚNG DẪN Tất doanh nghiệp trừ trường hợp 25% Trang 16 Thông BẢN tư số GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 32 % thác dầu khí Việt Nam 50% Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác 01/07/2013 mỏ tài nguyên quý (trừ dầu 50% khí) 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Các mỏ tài nguyên quý có từ 70% diện tích giao trở lên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 40% khăn Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam, kể hợp tác xã, đơn vị nghiệp có thu có tổng 20% Từ ngày 01/07/2013 doanh thu năm không 20 tỷ Thông đồng 141/2013/TT-BTC Tổng doanh thu năm 20 tỷ đồng 25% tư số ngày 16/10/2013 Doanh nghiệp thành lập kể từ ngày 01/07/2013 (trừ trường hợp thuộc diện 25% hưởng ưu đãi thuế) Từ Doanh nghiệp thành lập theo quy Thông định pháp luật Việt Nam, kể hợp 78/2014/TT-BTC tác xã, đơn vị nghiệp có thu có tổng 20% ngày 18/06/2014; doanh thu năm không 20 tỷ Thông ngày đồng Tổng doanh thu năm 20 tỷ đồng – Trường hợp doanh nghiệp thành 31/12/2015 lập năm khơng đủ 12 tháng năm doanh nghiệp thực kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% 22% 22% (trừ trường hợp thuộc diện hưởng ưu đãi thuế) Nhóm tư 96/2015/TT-BTC 01/01/2014 Từ tư ngày Tất DN, trừ trường hợp ưu đãi 20% Trang 17 ngày 22/06/2015 số số GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn 01/01/2016 thuế TNDN trở Theo trên, mức thuế mà công ty HAGL phải nộp năm từ 2010 đến 2015 dao động từ 22% đến 25% nên nhìn chung có thay đổi định việc dùng nợ cấu trúc vốn Mọi người hiểu doanh nghiệp sử dụng gia tăng nợ doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro áp lực toán tương lai Vậy doanh nghiệp lơn HAGL lại sử dụng nợ chí mức nợ sử dụng lớn Lý yếu lợi ích từ chắn thuế mà nợ mang lại Nhờ việc khơng tính thuế thu nhập doanh nghiệp khoản tiền lãi vay mà doanh nghiệp tận dụng nguồn vốn không chi phí (Lợi ích từ chắn thuế = Lãi vay*Thuế suất thuế TNDN) Phần lợi ích khoản lãi vay mà Nhà nước trả cho chủ doanh nghiệp (khoản khấu trừ thuế) Bảng 2: Lợi ích chắn thuế từ việc dùng nợ HAGL Đơn vị: Triệu USD Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng nguồn vốn 991,53 1227,99 1502,06 1417,25 1717,23 2248,90 Nợ vay 507,76 776,74 1033,78 806,26 994,49 1505,83 Tỷ trọng nợ vay 51,21% 63,25% 68,82% 56,89% 57,91% 66,96% Lãi vay 11,44 24,95 26,12 33,84 28,71 49,59 Tấm chắn thuế 2,86 6,24 6,53 7,44 6,32 10,91 Nguồn: BCTC công ty CP HAGL Nhìn vào tiêu trên, năm 2015 năm có giá trị lãi vay cao nhất, gần 50 triệu USD, năm từ 2010 đến 2015 chiếm tỷ trọng lên tới 66,96% tổng nguồn vốn Do chắn từ lãi vay mà công ty tiết kiệm năm 2015 mức lớn với mức tiết kiệm lên tới gần 11 triệu USD Điều chứng tỏ HAGL mở rộng việc dùng nợ nhằm tận dụng chắn thuế giúp tăng giá trị cho cơng ty lợi ích cổ đơng Có thể nói việc sử dụng nợ đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà quản trị tài doanh nghiệp Nhóm Trang 18 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn vấn đề mang tính “nghệ thuật” việc sử dụng cấu trúc vốn nhằm đạt tới mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp với phân tích để hưởng lợi từ chắn thuế Theo lý thuyết cấu trúc vốn M&M, doanh nghiệp nên tăng nợ giá trị từ giá chắn thuế vừa đủ để bù trừ gia tăng giá chi phí kiệt quệ Cấu Trúc Vốn Ảnh Hưởng Tới Chính Sách Phân Chia Cổ Tức Lựa Chọn Cơ Cấu Vốn Phù Hợp:  Trong hoạt động kinh doanh, loại vốn có đặc điểm khác Công ty sử dụng vốn vay phải trả lãi vay cố định, không phụ thuộc vào kết kinh doanh, công ty phải chịu sức ép hoàn trả lợi gốc lãi vay hạn; làm tăng hệ số nợ dẫn đến gia tăng rủi ro nợ o Trong đó, việc sử dụng vốn chủ sở hữu công ty đáo hạn vốn gốc, giảm khả rủi ro nợ Do đó, cơng ty cần xem xét đặc điểm loại vốn giai đoạn kinh doanh để lựa chọn cấu vốn hợp lý o Công ty sử dụng nợ vay vào hoạt động kinh doanh làm gia tăng giảm sút tỷ suất lợi nhuận vốn chủ lãi tiền vay phải trả cho tổ chức tín dụng tài trái phiếu chi phí sử dụng vốn mang tính cố định, không phụ thuộc vào kết kinh doanh o Do đó, hoạt động cơng ty đòi hỏi phải đạt mức doanh lợi tối thiểu từ việc sử dụng vốn vay để không ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận vốn cổ đông cổ phần  Việc sử dụng vốn vay tạo hiệu ứng đòn bẩy tài Mức độ hiệu ứng đòn bẩy tài thể hệ số nợ: Cơng ty có hệ số nợ cao hệ số đòn bẩy tài cao ngược lại  Cơng ty sử dụng vốn vay để bù đắp thiếu hụt vốn hoạt động kinh doanh, mặt khác làm gia tăng tỷ suất vốn chủ sở hữu Bởi sử dụng vốn vay, cơng ty trả lãi tiền vay với mức cố định Do đó, công ty tạo khoản lợi nhuận trước lãi vay thuế lớn sau trả tiền vay thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận dôi lợi ích chủ sở hữu  Ngược lại, lợi nhuận trước lãi vay thuế nhỏ lãi tiền vay phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp làm sút giảm tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu  Qua việc xem xét đặc điểm loại vốn huy động cơng ty mức độ hiệu ứng đòn bẩy tài việc xem xét chi phí sử dụng vốn vay tác động ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, cơng ty tính toán lựa chọn cấu vốn phù hợp với điều kiện cụ thể Nhóm Trang 19 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn  Theo đó, định việc huy động vốn hình thức phát hành thêm cổ phiếu hay huy động vốn hình thức vay nợ để bổ sung vốn kinh doanh nhằm mục đích gia tăng lợi ích cổ đơng cơng ty III Kết luận  Giai đoạn 2009-2012: Theo đánh giá nhà kinh tế học tỷ lệ nợ phải trả VCSH 50:50 thường cân rủi ro lợi nhuận công ty Nếu công ty sử dụng nợ làm giảm quy mơ mình, không đáp ứng nhu cầu khách hàng, cấu vốn tối thiểu mà cơng ty nên trì 50:50 Năm 2010 HAGL sử dụng chiến lược tài trợ vốn tốt nên đạt lợi nhuận cao với ROE cao 22.86% Trong hai năm 2011 2012 công ty HAGL tăng nợ lên cao 60%, làm ROE giảm xuống cách rõ rệt, 3.59% vào năm 2012 Điều chứng tỏ công ty phụ thuộc lớn vào nguồn vốn tài trợ nợ khả tài Công ty không mạnh Cơ cấu vốn nợ lớn việc tận dụng tối đa đòn bẩy tài đem lại áp lực rủi ro cấp số nhân cho Công ty, dẫn đến rủi ro tài có tăng lên đáng kể Vậy cấu trúc vốn mục tiêu HAGL giai đoạn 51% Nợ 49% Vốn chủ sở hữu  Giai đoạn 2013-2015: Đổi cấu vốn Công ty nội dung quan trọng đổi sách quản lý tài Cơng ty Mục đích đổi cấu vốn Cơng ty nhằm tối đa hoá giá trị vốn chủ sở hữu nâng cao lực kinh doanh Công ty mơi trường cạnh tranh Để làm điều đó, HAGL đưa định hướng rõ ràng, trước hết định hướng thể sách tài trợ Công ty, việc kết hợp nguồn tài trợ khác cho chi phí vốn thấp nhất, thị giá thị trường cổ phiếu Công ty cao với rủi ro chấp nhận Sau năm tăng tỷ lệ Nợ thất bại, HAGL tái cấu trúc vốn giảm Nợ vào năm 2013 mức 57% Như mong đợi, ROE tăng lên 6.58%, điều đáng mừng cho tập đoàn Có thể nói Cơng ty thay đổi sách huy động vốn từ sử dụng vốn nợ sang sử dụng vốn tự có, thể sách đánh đổi lợi nhuận để giảm bớt rủi ro tốn, áp lực Cơng ty điều kiện kinh tế nhiều biến động thấy sách đắn đem lại lợi ích to lớn cho Cơng ty Năm 2014 cơng ty sử dụng tốt đòn bẩy nợ với tăng nhẹ tổng nợ, tỷ suất nợ lên 58% (chỉ 1% so với năm 2013) làm ROE tiếp tục tăng lên 9.46% Nhưng công ty lại định tăng tỷ suất nợ lên 67% năm 2015, đòn bẩy nợ thể tính chất “dao hai lưỡi” mình, khiến ROE sụt giảm đáng kể cơng ty lâm vào Nhóm Trang 20 GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn khủng hoảng kinh tế áp lực trả nợ lớn Vậy cấu trúc vốn mục tiêu công ty HAGL nên 58% Nợ 42% Vốn chủ sở hữu Nhóm Trang 21 ... phải trả vốn chủ sở hữu (%) 105% 166% 221.00% 132.00% 137.60% 202.65% Nhóm Trang GVHD: TS Đặng Hữu Mẫn NHẬN DIỆN CẤU TRÚC VỐN CỦA HAGL I Phân tích cấu trúc vốn tập đoàn HAGL Cấu trúc vốn HAGL Nợ... Hòa Phát, CTCP Tập đồn Hoa Sen, Tập đoàn HiPT, CTCP Tập đoàn HANAKA, FBA International Group Corporation, Tập đoàn COTEC, CTCP Tập đoàn CMC 3.1 Phân tích hệ số nợ đối thủ với tập Đoàn Hoàng Anh... liệu thực vốn đầu tư HAGL nằm ảnh hưởng lạm phát với nguồn lực thị trường rộng lớn nên HAGL huy động nguồn vốn tài trợ từ vay nợ dài hạn ngân hàng BIDV Điều làm tác động đến cấu trúc vốn HAGL, tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận diện cấu trúc vốn của tập đoàn HAGL , Nhận diện cấu trúc vốn của tập đoàn HAGL , Phân tích môi trường vĩ mô, Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của HAGL:, Phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên chính sách thuế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn