FDI dưới HÌNH THỨC CÔNG TY CON

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI DƯỚI HÌNH THỨC CƠNG TY CON 1.1 Đầu tư trực tiếp nước (FDI) 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước (FDI) 1.1.4 Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngồi 1.1.4.1 Đối với nước đầu tư 1.1.4.2 Đối với nước nhận đầu tư 1.2 FDI hình thức cơng ty sở hữu tồn 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm 1.2.3 Các hình thức cơng ty sở hữu tồn bộ: 1.2.3.1 Mua lại sáp nhập 1.2.3.2 Xây dựng 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HÌNH THỨC CƠNG TY CON SỞ HỮU TỒN BỘ CỦA CƠNG TY PANASONIC VIỆT NAM 13 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty 13 2.2 Lý qúa trình đầu tư FDI Việt Nam 14 2.2.1 Lý Panasonic định đầu tư FDI vào Việt Nam 14 2.2.2 Qúa trình đầu tư FDI Việt Nam 16 2.3 Cơ cấu Tổ chức nhóm cơng ty Panasonic Vietnam 18 2.4 Chức chiến lược công ty 18 2.4.1 Chức Cơng ty Panasonic Việt Nam 18 2.4.2 Chiến lược công ty TNHH Panasonic Việt Nam 18 Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm 2.5 Tình hình phát triển cơng ty 21 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ FDI CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm MỞ ĐẦU Bất kì đất nước muốn thực cơng nghiệp hóa đại hóa cần phải có vốn, vốn chìa khóa, điều kiện hàng đầu để thực cơng nghiệp hóa - đại hóa Song vốn tạo từ đâu cách phụ thuộc lớn vào sách nước Trong đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) có vai trò to lớn việc xây dựng sở hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu, giải việc làm cho hàng triệu lao động, nâng cao mức sống cho người dân nước phát triển Đầu tư trực tiếp nước giúp trang trải thiếu hụt ngoại hối mà quốc gia phát triển gặp phải Đi liền với đầu tư nước ngồi q trình du nhập chuyển giao cơng nghệ, mơ hình phương thức quản lý Nước ta nước phát triển, nhu cầu vốn lớn tiết kiệm nước khơng đủ cho hoạt động đầu tư Là nước sau công nghệ - khoa học, để thực mục tiêu kinh tế - xã hội, nước ta coi trọng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI Cho đến nay, FDI nhìn nhận “trụ cột” tăng trưởng kinh tế Việt Nam Theo đánh giá số chuyên gia giới, Việt Nam địa điểm tuyệt vời để đầu tư Tình hình trị Việt Nam tương đối ổn định, có cấu dân số vàng, kinh tế tăng trưởng nhanh đặn Chính nhờ ưu điểm trên, ngày có nhiều chương trình đầu tư nước ngồi đổ vào Việt Nam Trong đó, đầu tư FDI Chính phủ Việt Nam đánh giá cao cố gắng tập trung thu hút nguồn đầu tư Đây lý em chọn đề tài: “ FDI hình thức cơng ty con” Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm PHẦN 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI DƯỚI HÌNH THỨC CƠNG TY CON 1.1 Đầu tư trực tiếp nước (FDI) 1.1.1 Khái niệm FDI viết tắt từ “Foreign Direct Investment”, có nghĩa đầu tư trực tiếp nước ngồi Có nhiều định nghĩa khác khái niệm FDI, theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa định nghĩa: Đầu tư trực tiếp nước (FDI) xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản lý tài sản Phương diện quản lý thứ để phân biệt FDI với cơng cụ tài khác Trong phần lớn trường hợp, nhà đầu tư lẫn tài sản mà người quản lý nước ngồi sở kinh doanh Trong trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay gọi "cơng ty mẹ" tài sản gọi "công ty con" hay "chi nhánh công ty" Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF (International Monetary Fund) lại có định nghĩa khác FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) cơng đầu tư khỏi biên giới quốc gia, người đầu tư trực tiếp (direct investor) đạt phần hay toàn quyền sỡ hữu lâu dài doanh nghiệp đầu tư trực tiếp (direct investment enterprise) quốc gia khác Quyền sở hữu tối thiểu phải 10% tổng số cổ phiếu công nhận FDI Như hiểu: FDI xem di chuyển vốn quốc tế xuyên qua đường biên giới lợi nhuận dự đốn nước ngồi cao nước Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm 1.1.2 Đặc điểm − Nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận nhà đầu tư − Đây hình thức đầu tư vốn tư nhân chủ đầu tư tự định đầu tư, tự định sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm lỗ lãi Hình thức mang tính khả thi hiệu kinh tế cao, khơng có ràng buộc trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế − Chủ đầu tư nước ngồi phải đóng góp tỷ lệ vốn tối thiểu vốn điều lệ vốn pháp định để giành quyền điều hành hay tham gia điều hành doanh nghiệp nhận đầu tư (theo Luật đầu tư nước Việt Nam tối thiểu 30% vốn pháp định dự án) − Quyền nghĩa vụ bên tham gia, lợi nhuận rủi ro phân chia theo tỷ lệ đóng góp bên vốn điều lệ vốn pháp định − Thu nhập mà chủ đầu tư thu phụ thuộc vào kết kinh doanh doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tư, mang tính chất thu nhập kinh doanh khơng phải lợi tức − Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngồi, nước chủ nhà tiếp nhận cơng nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý… mục tiêu mà hình thức đầu tư khác không giải − Nguồn vốn đầu tư không bao gồm vốn đầu tư ban đầu chủ đầu hình thức vốn pháp định mà q trình hoạt động, bao gồm vốn vay doanh nghiệp để triển khai mở rộng dự án vốn đầu tư từ nguồn lợi nhuận thu 1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước (FDI) - Liên Doanh -Joint Ventures: Liên doanh hình thành cam kết bên - sở đồng góp vốn, đồng sở hữu quản lý Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm - Cơng ty sở hữu tồn bộ: Cơng ty thiết lập sở nước ngồi cơng ty sở hữu 100% vốn kiểm sốt hồn tồn, tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh Cơng ty 100% vốn nước ngồi thành lập theo hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân theo luật pháp nước chủ nhà 1.1.4 Vai trò đầu tư trực tiếp nước Mặc dù FDI chịu chi phối Chính Phủ FDI lệ thuộc vào mối quan hệ trị hai bên Mặt khác bên nước trực tiếp tham gia quản lý sản xuất, kinh doanh nên mức độ khả thi dự án cao, đặc biệt việc tiếp cận thị trường quốc tế để mở rộng xuất Do quyền lợi gắn chặt với dự án, họ quan tâm tới hiệu kinh doang nên lựa chọn cơng nghệ thích hợp, nâng cao trình độ quản lý tay nghề cơng nhân, FDI ngày có vai trò quan trọng việc thúc đẩy q trình phát triển kinh tế nước đầu tư nước nhận đầu tư 1.1.4.1 Đối với nước đầu tư - Thâm nhập thị trường nước ngồi: thơng qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư mở rộng thị trường, tránh hàng rào bảo hộ mậu dịch nước nhận đầu tư xuất sản phẩm máy móc thiết bị (để góp vốn) xuất sản phẩm sang nước khác (do sách ưu đãi nước nhận đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngồi, chuyển giao cơng nghệ sản xuất hàng xuất sở có vốn đầu tư nước ngồi), nhờ mà giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với hàng nhập từ nước - Tăng doanh số lợi nhuận : chủ đầu tư tận dụng lợi nước tiếp nhận đầu tư, giảm chi phí sản xuất, tìm kiếm nguồn vốn cung cấp nguyên vật liệu ổn định.Khi thị trường nước bão hòa loại sản phẩm Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm việc đầu tư nước đem lại khoản lợi nhuận cao loại sản phẩm nhu cầu loại sản phẩm nước phát triển lớn - Vượt qua rào cản hay yêu cầu địa phương: Giúp chủ đầu tw bành trướng sức mạnh kinh tế, nâng cao uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ tránh hàng rào bảo hộ mậu dịch nước - Tăng sức cạnh tranh: Các chủ đầu tư có điều kiện đổi cấu sản xuất, áp dụng công nghệ nâng cao lực cạnh tranh 1.1.4.2 Đối với nước nhận đầu tư - Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Trong lý luận tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn đề cập Khi kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, cần nhiều vốn Nếu vốn nước khơng đủ, kinh tế muốn có vốn từ nước ngồi, có vốn FDI - Chuyển giao thiết bị công nghệ kỹ quản lý: Thu hút FDI từ công ty đa quốc gia giúp nước có hội tiếp thu cơng nghệ bí quản lý kinh doanh mà cơng ty tích lũy phát triển qua nhiều năm khoản chi phí lớn - Thúc đẩy q trình quốc tế hố tồn cầu hố: Khi thu hút FDI từ cơng ty đa quốc gia, khơng xí nghiệp có vốn đầu tư công ty đa quốc gia, mà xí nghiệp khác nước có quan hệ làm ăn với xí nghiệp tham gia q trình phân cơng lao động khu vực Chính vậy, nước thu hút đầu tư có hội tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu thuận lợi cho đẩy mạnh xuất Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm 1.2 FDI hình thức cơng ty sở hữu tồn 1.2.1 Khái niệm Cơng ty sở hữu tồn phần (Wholly owned subsidiaries) hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI), nhà đầu tư giữ quyền sở hữu hoàn toàn (100%) tài sản nước Phương thức giúp tăng cường kiểm soát linh hoạt cho nhà đầu tư nước ngoài, cho phép nhà quản trị doanh nghiệp định độc lập mà không gặp phải cản trở hay trì hỗn từ nhân tố địa phương hình thức khác Cơng ty mẹ nắm 100% quyền sở hữu việc kinh doanh có quyền kiểm sốt quản lý hồn tồn với hoạt động doanh nghiệp 1.2.2 Đặc điểm Sự cam kết nguồn lực tài trợ lớn : Quyết định thiết lập công ty con/ sở trực thuộc 100% vốn từ công ty mẹ gắn liền với cam kết mức độ cao khía cạnh cung cấp nguồn lực khả hỗ trợ, so với hình thức đầu tư FDI khác Thiết lập sở đại diện vận hành quốc gia chủ nhà: Thông qua hình thức thiết lập cơng ty quốc gia chủ nhà, MNCs trì sở dại diện thiết lập mối liên hệ trực tiếp với khách hàng, nhà trung gian phân phối, nhà cung cấp, quan quản lí quản lý nước sở tại, với khách hàng Năng lực hiệu quy mơ tồn cầu: Triển khai nhiều cơng ty quốc gia khác nhau, MNC tăng cường tính hiệu quy mơ toàn cầu cách lựa chọn lĩnh vực hoạt động công ty (chế tạo, kinh doanh…) phù hợp với mạnh điều kiện quốc gia chủ nhà Rủi ro đáng kể không chắn: Hình thức cơng ty sở hữu tồn phần đưa đến mức độ rủi ro cao chiến lượng yêu cầu đầu tư đáng kể vào địa phương dạng tài sản cố định dài hạn Vì MNCs phải đối mặt với rủi ro quốc gia nước chủ nhà (rủi ro thể Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm chế, rủi ro trị) can thiệp phủ tình trạng lạm phát Bên cạnh đó, linh hoạt cơng ty bị giảm đáng kể nguyên nhân làm tăng rủi ro Chịu tác động mạnh gắn liền với yếu tố văn hóa, xã hội quốc gia chủ nhà: Nhằm trì cam kết gắn bó lâu dài thị trường nước ngồi, MNCs phải theo sát với đa dạng mạnh mẽ yếu tố văn hóa, xã hội địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm 1.2.3 Các hình thức cơng ty sở hữu tồn bộ: 1.2.3.1 Mua lại sáp nhập Theo Từ điển Oxford, hoạt động sáp nhập kết hợp hai tổ chức, đặc biệt công ty, doanh nghiệp thành tổ chức, hoạt động mua lại việc công ty tiến hành mua phần doanh nghiệp khác nhận tài sản đối tượng Andrew J.Sherman cho rằng, xem xét sáp nhập kết hợp hai tổ chức có tương đồng với nhau, mua lại q trình cơng ty nhỏ bị cơng ty lớn thâu tóm, chi phối Tác giả David L.Scott đề cập tới thuật ngữ mua bán sáp nhập sau: “Sáp nhập hay hợp công ty khái niệm để hai số công ty thỏa thuận chia sẻ tài sản, thị phần, thương hiệu với để hình thành cơng ty hồn tồn mới, với tên gọi (có thể gộp tên hai cơng ty cũ), chấm dứt tồn công ty cũ”; “mua lại hiểu việc cơng ty mua lại thơn tính cơng ty khác khơng hình thành nên pháp nhân Mua lại xảy công ty mua lại giành quyền kiểm sốt cơng ty mục tiêu Đó quyền kiểm sốt cổ phiếu cơng ty mục tiêu, dành quyền kinh doanh tài sản công ty mục tiêu” Từ quan điểm khác trên, khái quát hoạt động M&A sau: Lớp K37.QTR.ĐN Trang Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Mua lại sáp nhập M&A (Mergers & Acquisitions) hoạt động giành quyền kiểm sốt doanh nghiệp thơng qua hình thức sáp nhập mua lại hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu phần toàn doanh nghiệp Với hình thức sáp nhập liên kết doanh nghiệp có quy mơ cho đời doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp sáp nhập sở hữu toàn tài sản, lợi ích quyền nghĩa vụ doanh nghiệp bị sáp nhập Hai doanh nghiệp liên kết với lợi ích chung Mua lại hình thức doanh nghiệp lớn mua lại doanh nghiệp nhỏ yếu doanh nghiệp mua giữ tư cách pháp nhân cũ Doanh nghiệp mua lại quyền sở hữu hợp pháp doanh nghiệp mua Mục đích M&A giành quyền tham gia kiểm soát, định vấn đề quan trọng doanh nghiệp bị sáp nhập hay mua lại không đơn sở hữu cổ phần doanh nghiệp nhà đầu tư nhỏ lẻ M&A thường đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: mở rộng thị phần, đạt hiệu kinh doanh tốt hơn, giảm số lượng nhân viên cần thiết, giảm chi phí phát sinh khơng cần thiết, tận dụng cơng nghệ chuyển giao,… Các hình thức thực M&A phổ biến gồm: góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp; mua lại phần vốn góp cổ phần Ngồi có: sáp nhập doanh nghiệp; hợp doanh nghiệp chia; tách doanh nghiệp - Ưu điểm: + Tránh vấn đề lúc bắt đầu + Vượt qua rào cản trình thâm nhập + Giảm rủi ro chi phí so với xây dựng + Cung cấp kết nhanh + Tái định vị phạm vi cạnh tranh công ty + Học tập phát triển khả Lớp K37.QTR.ĐN Trang 10 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm đó, cơng ty thay đổi chiến lược thâm nhập vào năm 1990 bắt đầu thâm nhập vào thị trường nước việc xây dựng - Ưu điểm: + Tránh tồn trước để lại + Có thể lựa chọn vị trí tốt để xây dựng + Có thể thiết lập văn hóa kinh doanh cơng ty + Tránh hạn chế phủ địa phương việc mua lại - Nhược điểm: + Cần nhiều thời gian kiên nhẫn để xây dựng + Vị trí muốn xây dựng đắt khơng có sẵn + Phải vừa tn thủ luật pháp, qui định địa phương công ty mẹ + Tuyển dụng nhân tai địa phương phải đào tạo lại cho phù hợp tiêu chuẩn công ty Lớp K37.QTR.ĐN Trang 12 GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Mơn QTKD Quốc Tế CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HÌNH THỨC CƠNG TY CON SỞ HỮU TỒN BỘ CỦA CÔNG TY PANASONIC VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty Tên Công ty : Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) Địa : Lô J1 - J2 KCN Thăng Long - Kim Chung Đông Anh - Hà Nội- Việt Nam Tổng Giám đốc : Kazuhiro Matsushita Năm thành lập : 2005 Vốn đầu tư : 243 triệu USD Tel : 024-39550111 Fax: 024-39550144 Email : info@vn.panasonic.com Website : http://www.panasonic.com/vn/ Tập đồn Panasonic, trụ sở đặt Osaka, Nhật Bản, nhà sản xuất hàng đầu giới chế tạo phát triển sản phẩm điện tử dân dụng, điện tử doanh nghiệp, điện tử cơng nghiệp Panasonic có mặt Việt Nam từ năm 1996 với việc thành lập nhà máy - Panasonic AVC Networks Vietnam (PAVCV) - thành phố Hồ Chí Minh Năm 2005, Cơng ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) Lớp K37.QTR.ĐN Trang 13 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm thành lập, cơng ty 100% vốn nước ngồi giữ vai trò cơng ty chủ quản Việt Nam Đến thời điểm nay, nhóm cơng ty Panasonic Việt Nam có thành viên, số có: Công ty chủ quản phân kinh doanh, Công ty nghiên cứu phát triển phần mềm, năm công ty sản xuất, trung tâm nghiên cứu phát triển máy giặt tủ lạnh Nhóm cơng ty có tổng số nhân lực 8,000 người Tất nhằm đáp ứng nhanh hiệu nhu cầu người tiêu dùng, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, tiếp thị, bán hàng dịch vụ hậu Tại Việt Nam, Panasonic doanh nghiệp đặc biệt trọng tới hoạt động xã hội giáo dục môi trường,… Sứ mệnh Panasonic - nâng cao chất lượng sống người dân Việt Nam - bắt nguồn từ rađiô TV sản xuất công xưởng quy mô nhỏ từ năm 1970s Thành Phố Hồ Chí Minh Nơi sản xuất sản phẩm thương hiệu National (nay Panasonic), đánh dấu nhiều kỷ niệm với người dân Việt Nam 45 năm đồng hành người tiêu dùng Việt không giúp Panasonic đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mà quan trọng hơn, đóng góp vào tiến phát triển bền vững đất nước Việt Nam 2.2 Lý qúa trình đầu tư FDI Việt Nam 2.2.1 Lý Panasonic định đầu tư FDI vào Việt Nam Những yếu tố tác động đến lựa chọn địa điểm mở rộng kinh doanh doanh nghiệp Châu Á gồm: môi trường trị kinh tế ổn định, nhu cầu lớn ngày gia tăng khách hàng, thuế suất ưu đãi môi trường pháp lý thuận lợi, kết nối chặt chẽ doanh nghiệp địa phương ưu đãi từ Chính phủ Việt Nam địa điểm lý tưởng thứ Đông Nam Á để mở rộng kinh doanh Xếp đầu khu vực Singapore, Việt Nam xếp thứ 2, tiếp đến Thái Lan, Malaysia Indonesia Lớp K37.QTR.ĐN Trang 14 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Trước tiên, Việt Nam đất nước hòa bình, trị-xã hội ln ổn định, kinh tế tăng trưởng ổn định, năm sau cao năm trước yếu tố quan trọng nhà đầu tư cho phát triển kinh tế đất nước Thứ hai, Việt Nam kiên định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế điều hành theo luật pháp, sách quy luật khách quan thị trường, vấn đề đảm bảo dân chủ, cơng bằng, minh bạch thể chế hóa, loại bỏ hoàn toàn can thiệp mệnh lệnh hành Theo đó, doanh nghiệp, cá nhân phép kinh doanh tất pháp luật Việt Nam không cấm, không phân biệt đối xử nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo cơng khai chủ trương, sách phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch thành phần kinh tế Các quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản thân nhà đầu tư bảo vệ Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam tâm đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh Hầu hết thủ tục hành lĩnh vực tài cải cách toàn diện, đậm nét, cải cách thủ tục hành thuế hải quan Thứ ba, Việt Nam giai đoạn hội nhập ngày mạnh mẽ, đến có quan hệ với 200 quốc gia vùng lãnh thổ Thứ tư, Việt Nam có dân số 90 triệu người, vừa thị trường lớn để tiêu thụ hàng hóa, vừa thị trường cung cấp nguồn lao động khoảng 54 triệu người với đặc trưng lao động trẻ, chăm chỉ, trình độ giá nhân cơng hợp lý; Thứ năm, Việt Nam có lợi địa - trị khu vực nằm tuyến đường hàng hải từ châu Âu qua nước đến Đông Bắc Á, với cảng biển quan trọng Hải Phòng, Đà Nẵng, Cam Ranh, Sài Gòn hàng hóa từ Việt Nam vận chuyển tới nhiều nơi giới; Ngoài ra, Lớp K37.QTR.ĐN Trang 15 Mơn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Chính phủ Việt Nam có nhiều sách ưu đãi cho lĩnh vực, khu vực trọng yếu kinh tế 2.2.2 Qúa trình đầu tư FDI Việt Nam Với mức tăng trưởng tốt, trị ổn định, nguồn lao động có trình độ ngày gia tăng, Việt Nam đánh giá thị trường giàu tiềm trọng điểm chiến lược kinh doanh toàn cầu Panasonic Trong năm qua, Panasonic không ngừng mở rộng đầu tư Việt Nam thông qua việc mở rộng thành lập công ty nhiều dự án lớn nước Kể từ bắt đầu hoạt động Việt Nam năm 1996, Panasonic tiến hành nhiều bước chiến lược vào thị trường Việt Nam nhằm đẩy mạnh đầu tư thị trường giàu tiềm Từ năm 1960, Panasonic bắt đầu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miền Nam Việt Nam Tháng 3/1971: Panasonic có mặt Việt Nam với tên gọi Cơng ty Vietnam National (NAVINACO) thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5/1994: Panasonic mở văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/1996: Thành lập cơng ty Matsushita Electric Vietnam (MEV) liên doanh với Viettronics Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh Sau đổi tên thành công ty Panasonic AVC Networks Việt Nam (PAVCV) Tháng 6/2003: Thành lập công ty Matsushita Home Appliances Vietnam (MHAV) KCN Thăng Long 1, Hà Nội Sau đổi tên thành Công ty Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) Tháng 11/2005: Thành lập Công ty chủ quản Panasonic Việt Nam (PV), KCN Thăng Long 1, Hà Nội Tháng 2/2006: Thành lập công ty Panasonic Communications Việt Nam, KCN Thăng Long 1, Hà Nội Sau đổi tên thành Panasonic System Networks Việt Nam (PSNV) Lớp K37.QTR.ĐN Trang 16 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Tháng 4/2006: Thành lập công ty Panasonic Electronic Devices Việt Nam, KCN Thăng Long 1, Hà Nội Sau đổi tên thành Panasonic Industrial Devices Việt Nam (PIDVN) Thành lập Panasonic Sales Việt Nam (PSV, Bộ phận Kinh doanh Tiếp thị Panasonic Việt Nam), Hà Nội Tháng 4/2007: Thành lập công ty Panasonic R&D Center Việt Nam (PRDCV), Hà Nội Tháng 9/2010: Thành lập Trung tâm Khoa học Toán Lý Panasonic Risupia Việt Nam (PRV) Hà Nội Tháng 1/2013: Thành lập Công ty Panasonic Eco Solutions Vietnam (PESVN), tỉnh Bình Dương Tháng 3/2013: Thành lập Công ty Panasonic Insurance Service Việt Nam (PISVN), Hà Nội Tháng 10/2016: Khai trương Panasonic Solution & Innovation Center Việt Nam, KCN Thăng Long 1, Hà Nội Tháng 4/2017: Panasonic Eco Solutions Việt Nam trở thành công ty sản xuất kinh doanh Việc mở rộng đầu tư không ngừng khẳng định cam kết đầu tư lâu dài bền vững Việt Nam Tập đoàn Panasonic nhằm mục tiêu vươn lên thành thương hiệu điện – điện tử gia dụng, công nghiệp hàng đầu Việt Nam Lớp K37.QTR.ĐN Trang 17 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm 2.3 Cơ cấu Tổ chức nhóm cơng ty Panasonic Vietnam: 2.4 Chức chiến lược cơng ty 2.4.1 Chức Cơng ty Panasonic Việt Nam - Nắm giữ khoản đầu tư vào công ty Panasonic Corporation Việt Nam - Cung cấp dịch vụ trọn gói tiếp thị, bán hàng dịch vụ hậu cho sản phẩm SX VN sản phẩm nhập công ty Panasonic Corporation - Hỗ trợ hoạt động tài hành cho công ty thay mặt công ty thực hoạt động giao dịch với quan quyền pháp lý Việt Nam nước ngồi 2.4.2 Chiến lược cơng ty TNHH Panasonic Việt Nam Từ thành lập năm 1918, Panasonic nỗ lực đem lại sống tốt đẹp cho khách hàng, đặt yếu tố "Con người" làm trọng tâm hoạt động Cơng ty, từ góp phần nâng cao chất lượng sống tồn giới Với phương châm ln tiến phía trước dựa tảng Lớp K37.QTR.ĐN Trang 18 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Công nghệ Điện tử không ngừng đổi mới, Panasonic cung cấp sản phẩm, hệ thống dịch vụ đa dạng, từ sản phẩm điện tử tiêu dùng đến thiết bị công nghiệp, xây dựng gia dụng Với bốn lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất thiết bị gia dụng, Cung cấp giải pháp sinh thái, Sản xuất hệ thống nghe nhìn, Cung cấp hệ thống cơng nghiệp tự động, Panasonic nỗ lực để mang lại thêm nhiều giá trị làm cho sống tốt đẹp hơn, hướng tới mục tiêu đem lại "Một sống tốt đẹp hơn, Một giới tươi đẹp hơn" cho tất khách hàng - Chiến lươc thống đầu tư phát triển kinh doanh công ty đóng vai trò nhà đầu tư tài chính: Với mức tăng trưởng tốt, trị ổn định, nguồn lao động có trình độ ngày gia tăng, Việt Nam đánh giá thị trường giàu tiềm trọng điểm chiến lược kinh doanh toàn cầu Panasonic Trong năm qua, Panasonic không ngừng mở rộng đầu tư Việt Nam thông qua việc mở rộng thành lập công ty nhiều dự án lớn nước - Mở rộng dịch vụ sau bán hàng, tập chung vào sản phẩm chủ lực: Việc mở rộng đầu tư không ngừng khẳng định cam kết đầu tư lâu dài bền vững Việt Nam Tập đoàn Panasonic nhằm mục tiêu vươn lên thành thương hiệu điện – điện tử gia dụng, công nghiệp hàng đầu Việt Nam - Chú trọng vào hoạt động R&D, đào tạo người lao động: Sự thành cơng Tập đồn Panasonic nói chung Panasonic Việt Nam nói riêng có công ty thực hoạt động kinh doanh theo phương châm “hoàn thiện người trước tạo sản phẩm” Đây triết lý quản trị Panasonic Panasonic tin khơng có người tốt hoạt động kinh doanh công ty chắn thành cơng Chính vậy, Panasonic tạo mơi trường làm việc cân bằng, xây dựng hệ thống sách nhân chế độ đãi ngộ lấy người làm trung tâm tạo điều kiện để nhân viên có hội trải nghiệm phát huy Lớp K37.QTR.ĐN Trang 19 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm tối đa lực Cơng ty đặc biệt trọng đến nhiệm vụ phát triển cá nhân nghề nghiệp cho nhân viên thông qua việc tổ chức khóa đào tạo định hướng, tổ chức khóa đào tạo nội hay tổ chức cho cán cơng nhân viên tham gia khóa đào tạo bên nhằm tạo điều kiện cho nhân viên phái triển kỹ chuyên môn nghiệp vụ Quan điểm chế độ đãi ngộ nhân viên: Panasonic ghi nhận nỗ lực đóng góp nhân viên có chế độ khen thưởng xứng đáng Cơng ty xây dựng chế độ lương – thưởng mang tính cạnh tranh cao nhằm thu hút khuyến khích nhân viên gắn bó lâu dài phát triển cơng ty Có thể nói, Panasonic đánh giá cao giá trị tầm quan trọng nhân công ty, chế độ phúc lợi cơng ty xây dựng theo hướng đảm bảo chăm lo mặt cá nhân, tài nghiệp vụ cho thành viên công ty Kể từ bắt đầu hoạt động Việt Nam năm 1996, Panasonic tiến hành nhiều bước chiến lược vào thị trường Việt Nam nhằm đẩy mạnh đầu tư thị trường giàu tiềm Việt Nam đánh giá thị trường giàu tiềm trọng điểm chiến lược kinh doanh tồn cầu Panasonic Những năm qua, Panasonic khơng ngừng mở rộng đầu tư Việt Nam thông qua việc thành lập công ty nhiều dự án lớn nước Trong suốt năm (2007 - 2010), Panasonic có bước phát triển đáng ghi nhận tổng doanh thu hợp tăng gấp bốn lần Nằm sách chiến lược kinh doanh toàn cầu, quý III/2011, Panasonic đồng thời tiến hành nhiều bước chiến lược vào Việt Nam, nhằm mở rộng đầu tư thị trường giàu tiềm Trước hết, Panasonic khởi công xây dựng nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện tử KCN Thăng Long (Hà Nội), nhằm sản xuất bo mạch đa lớp ALIVH, phục vụ cho nhu cầu gia tăng nhanh chóng điện thoại thơng minh Nhà máy bắt đầu sản xuất từ tháng - 2012 Bên cạnh đó, Panasonic định mở rộng nhà máy sản xuất tủ lạnh Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội (được xây dựng từ năm 2003) Nhà máy tập Lớp K37.QTR.ĐN Trang 20 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm trung sản xuất tủ lạnh mang thương hiệu Panasonic với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất Việc mở rộng đầu tư tái khẳng định cam kết đầu tư lâu dài Việt Nam Tập đoàn Panasonic nhằm mục tiêu dẫn đầu thị trường máy giặt, tủ lạnh xa vươn lên thành thương hiệu điện – điện tử gia dụng hàng đầu Việt Nam, với mức tăng trưởng bình quân năm mức chữ số giai đoạn 2011-2015 Bên cạnh việc đầu tư cho sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Panasonic không ngừng tiến hành hoạt động cộng đồng phát triển xã hội nâng cao chất lượng sống người dân Việt Nam Tại Việt Nam, Panasonic doanh nghiệp đặc biệt trọng phát triển hoạt động đóng góp cho xã hội lĩnh vực giáo dục môi trường, với mong muốn thông qua hoạt động này, thương hiệu Panasonic trở nên thân thuộc người tiêu dùng Ngày - - 2010, với hỗ trợ nhiệt tình từ phía Chính Phủ Việt nam Đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam, trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam thức mở cửa chào đón cơng chúng, đặc biệt trẻ em Trung tâm mơ hình độc đáo giới, tiếp sau trung tâm thí điểm Nhật Bản, ứng dụng cơng nghệ nghe nhìn kỹ thuật hàng đầu Panasonic nhằm thể định luật tiếng toán học vật lý Với vật phẩm trưng bày đa dạng, Risupia không đem đến niềm vui phấn khích cho trẻ em mà thơng qua khuyến khích em học hỏi khám phá vẻ đẹp khoa học Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sản phẩm nơi thể cam kết chân thành Panasonic việc khuyến khích phong cách sống làm việc tiện nghi, đại thân thiện với mơi trường cho xã hội tương lai 2.5 Tình hình phát triển công ty Theo báo cáo Công ty nghiên cứu thị trường GFK, Thị trường hàng công nghệ điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh 6.2% Q - 2018 so với kỳ năm ngối Trong phải kể đến tăng trưởng mạnh mẽ Lớp K37.QTR.ĐN Trang 21 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm nhóm ngành hàng điện tử, viễn thông, điện gia dụng, điện lạnh kỹ thuật số Tập đoàn Panasonic cam kết đầu tư lâu dài bền vững Việt Nam, thực hóa mục tiêu vươn lên thành thương hiệu điện – điện tử gia dụng, công nghiệp hàng đầu Việt Nam Sau gần năm thập kỷ có mặt Việt Nam, Panasonic trở thành thương hiệu hàng đầu ngành điện tử tiêu dùng với tổng doanh thu bán hàng năm 2017 Panasonic Việt Nam cán mốc tỷ USD, ghi nhận tăng trưởng hầu hết tất ngành kinh doanh với tổng vốn đầu tư đạt 243 triệu USD Tháng 04 năm 2018, Panasonic Việt Nam Giải thưởng Rồng vàng 2018 vinh danh thương hiệu dẫn đầu ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Việt Nam đóng góp tích cực nỗ lực bền bỉ cho phát triển ngành điện tử tiêu dùng nước nói riêng phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung Ơng Matsushita Kazuhiro, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Năm 2018 năm đặc biệt ý nghĩa với chúng tơi Tập đồn Panasonic kỷ niệm 100 năm thành lập Một kỷ qua, giới chứng kiến nhiều thay đổi cam kết ngun vẹn ban đầu, khơng ngừng đóng góp cho xã hội sống giới tốt đẹp Giải thưởng Rồng vàng 2018 không minh chứng cho nỗ lực thực cam kết thị trường Việt Nam gần 50 năm qua mà lần khẳng định triết lý kinh doanh Panasonic móng cho phát triển vững bền Tập đoàn Giải thưởng động viên, niềm cảm hứng lớn cho tiếp tục chặng đường 100 năm để tiếp tục đóng góp cho thịnh vượng phát triển bền vững Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng sống người dân Việt.” Hiện Nhóm công ty Panasonic Việt Nam tuyển dụng gần 8.000 công nhân viên, với công ty thành viên gồm nhà máy đầu tư Lớp K37.QTR.ĐN Trang 22 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm vào tất khía cạnh từ nghiên cứu phát triển (R&D) tới sản xuất, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng hoạt động Trách nhiệm xã hội tập đồn ln Panasonic trọng Theo kết báo cáo tài thường niên Tập đoàn Panasonic vào tháng năm 2018 vừa qua, khu vực Châu Á có Việt Nam có mức tăng trưởng 106% so với năm trước Bên cạnh vị trí dẫn đầu ngành điện tử gia dụng, với định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể dành cho kinh doanh, từ nhà ở, đô thị tới tổ hợp thương mại, Panasonic mong muốn tạo hình ảnh thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng nhà ở, giao thơng, chất lượng khơng khí, an ninh, chiếu sáng, cung ứng hậu cần, nhà máy, v.v Song song với hoạt động kinh doanh, Panasonic Việt Nam biết đến với vai trò doanh nghiệp tích cực triển khai hoạt động trách nhiệm xã hội Trong đó, Trung tâm khoa học cơng nghệ cao Panasonic Risupia Việt Nam mở cửa hồn tồn miễn phí, phục vụ nửa triệu lượt học sinh gia đình đến tham quan trải nghiệm từ thành lập năm 2010 đến Chương trình Học bổng Panasonic khơng ngừng chắp cánh ước mơ học tập cho nhiều sinh viên Việt Nam với giá trị suất học bổng lên tới hàng chục tỉ đồng Dự án 100,000 đèn lượng mặt trời hỗ trợ cộng đồng vùng sâu vùng xa, hoạt động trồng thường niên “Vì Việt Nam Xanh”, chương trình Qua ống Lớp K37.QTR.ĐN Trang 23 Mơn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm kính trẻ thơ, v.v… hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu Panasonic Việt Nam triển khai nhiều năm qua Bên cạnh vị trí dẫn đầu ngành điện tử gia dụng, Panasonic muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể dành cho kinh doanh, từ nhà ở, đô thị tới tổ hợp thương mại Đó hình ảnh thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng nhà ở, giao thông, chất lượng khơng khí, an ninh, chiếu sáng, cung ứng hậu cần, nhà máy Cùng với đó, hãng tiếp tục triển khai chiến lược “Made in Vietnam, Make for Vietnam” (Sản xuất Việt Nam dành cho thị trường Việt Nam) Lớp K37.QTR.ĐN Trang 24 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ FDI CƠNG TY CON Ở VIỆT NAM Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, Việt Nam đánh giá quốc gia khu vực có lợi thu hút đầu tư nước yếu tố thiết yếu để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế FDI hình thức cơng ty hình thức thu hút đầu tư nước ngồi góp phần tích cực vào trình đưa Việt Nam trở thành cường quốc kinh tế sánh ngang với nước mệnh danh rồng Châu Á Nhật Bản, Hàn Quốc… Doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm từ cơng ty nước ngồi mà có chuẩn bị thực mục tiêu lâu dài nâng cao vị cạnh tranh thị trường giới đại hóa Lựa chọn chiến lược thời điểm để tiến hành mua lại quan trọng định thành cơng giá mua Để mua lại hiệu nhất, công ty mua phải thuyết phục công ty mục tiêu mua lại đem lại lợi ích cộng hợp lớn công ty thường muốn bảo vệ cổ đông nhân viên họ Các công ty Việt Nam có lợi nguồn lao động rẻ thị trường tiêu thụ tiềm tương đối lớn lợi để tạo nên lợi ích cộng hợp Cơng ty mẹ Việt Nam khó khăn kiến thức quản trị kinh nghiệm kinh doanh quốc tế yếu, đặc biệt vấn đề văn hóa doanh nghiệp mẽ doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên cơng ty sử dụng lực lượng Việt kiều vấn đề khó khăn nhân giảm đáng kể Lớp K37.QTR.ĐN Trang 25 Môn QTKD Quốc Tế GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm TÀI LIỆU THAM KHẢO Charles W.L.Hill International business - Competing in the Global Market Quản trị kinh doanh quốc tế -TS Bùi Lê Hà- NXB LĐ-XH năm 2010 https://www.panasonic.com/ Panasonic Reports Fiscal 2018 Annua Results: https://www.panasonic.com/global/corporate/ir/pdf/panasonic_ar2018_e.pdf https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/05/en180510-3/en1805103-1.pdf Lớp K37.QTR.ĐN Trang 26 ... Môn QTKD Quốc Tế CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HÌNH THỨC CƠNG TY CON SỞ HỮU TỒN BỘ CỦA CƠNG TY PANASONIC VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty Tên Công ty : Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (PV) Địa : Lô... hợp công ty khái niệm để hai số công ty thỏa thuận chia sẻ tài sản, thị phần, thương hiệu với để hình thành cơng ty hồn tồn mới, với tên gọi (có thể gộp tên hai cơng ty cũ), chấm dứt tồn công ty. .. PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm 1.2 FDI hình thức cơng ty sở hữu tồn 1.2.1 Khái niệm Cơng ty sở hữu tồn phần (Wholly owned subsidiaries) hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) , nhà đầu tư giữ quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: FDI dưới HÌNH THỨC CÔNG TY CON , FDI dưới HÌNH THỨC CÔNG TY CON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn