HÌNH học 10 ôn tập CI

24 12 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:54

giáo án soạn trên powerpoint hay ôn tập chương 1, hình học lớp 10 (Soạn theo phương pháp mới) vecto các phép toán vecto tích một số với 1 vecto tọa độ luyên tập ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ƠN TẬP CHƯƠNG I VECTO HÌNH HỌC 10 ÔN TẬP CHƯƠNG I VECTO HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP CÁC ĐỊNH NGHĨA TỔNG VÀ HIỆU CỦA VECTO TÍCH CỦA VECTO VỚI MỘT SỐ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ PHẦN CÁC ĐỊNH NGHĨA AI NHANH HƠN ! Câu Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B kí hiệu là:     A B   C D AB AI NHANH HƠN !   Câu Cho lục giác ABCDEF có tâm O Số vectơ khác vectơ khơng, phương với có điểm đầu điểm cuối đỉnh lục giác là:     A B   C D PHẦN TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTO AI NHANH HƠN ! Câu Khẳng định đúng?     A B     C D AI NHANH HƠN ! Câu Gọi O tâm hình bình hành ABCD Đẳng thức sai?   A   B   C   D AI NHANH HƠN !   Câu Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = Độ dài là:     A C     B D PHẦN TÍCH CỦA VECTO VỚI MỘT SỐ AI NHANH HƠN ! Câu Cho tam giác ABC có G trọng tâm, I trung điểm đoạn thẳng BC, Đẳng thức sau đúng?   A   B   C   D AI NHANH HƠN!   Câu Cho tam giác ABC, M điểm cạnh BC cho với x,y số thực Tính giá trị T = 2x + 5y     A D     B C PHẦN HỆ TRỤC TỌA ĐỘ AI NHANH HƠN !   Câu Cho tam giác ABC có B(9;7), C(11;-1), M N trung điểm AB AC Tọa độ :     A C     B D AI NHANH HƠN ! Câu Cho tam giác ABC có A(3;5), B(1;2), C(5;2) Trọng tâm tam giác ABC là:     A C     B D AI NHANH HƠN ! Câu Khẳng định khẳng định sau ?   A   B   C   D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG   Câu Cho ba lực , , tác động vào vật điểm M vật đứng yên Cho biết cường độ , , 100 N Tìm cường độ   A   B   C 11 12 10   D Câu (Tự luận) Trong mp(Oxy) cho A(-3;2); B(6;1), C(0;4) a) b) c) d) e) Chứng tỏ A, B, C điểm khơng thẳng hàng Tìm tọa độ điểm D cho ABDC hình bình hành Tìm tọa độ điểm E cho B trọng tâm ∆OAE Gọi A’ điểm đối xứng A qua trục Ox Tìm giao điểm đường thẳng A’B với trục Ox Tìm điểm M Ox cho AM + MB ngắn   b   c ĐS: E(21;1)   d   e 11 12 10 HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI Thơng thường người ta nghĩ gió thổi hướng đẩy thuyền hướng Trong thực tế người nghiên cứu tìm cách lợi dụng sức gió làm cho thuyền buồm chạy ngược chiều gió Theo hình vẽ bên dưới, lực làm cho thuyền chạy ngược chiều gió lực :   A   B   C   D TÌM HIỂU NHÀ TỐN HỌC D E C A C Rơ - nê Đề - Các (1596- 1650) triết gia, nhà khoa học, nhà tốn học người Pháp Ơng Sơ lược nhà toán học? người phát minh hệ trục tọa độ vng góc mang tên ơng, đồng thời sáng lập mơn hình học giải tích Từ cho phương pháp giải nhiều tốn hình học khó trở nên đơn giản hơn! CỦNG CỐ ...HÌNH HỌC 10 ƠN TẬP CHƯƠNG I VECTO HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP CÁC ĐỊNH NGHĨA TỔNG VÀ HIỆU CỦA VECTO TÍCH CỦA VECTO VỚI MỘT SỐ HỆ... lực :   A   B   C   D TÌM HIỂU NHÀ TOÁN HỌC D E C A C Rơ - nê Đề - Các (1596- 1650) triết gia, nhà khoa học, nhà tốn học người Pháp Ơng Sơ lược nhà toán học? người phát minh hệ trục tọa độ vng... phát minh hệ trục tọa độ vng góc mang tên ơng, đồng thời sáng lập mơn hình học giải tích Từ cho phương pháp giải nhiều tốn hình học khó trở nên đơn giản hơn! CỦNG CỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH học 10 ôn tập CI, HÌNH học 10 ôn tập CI, PHẦN 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA, PHẦN 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTO, PHẦN 3. TÍCH CỦA VECTO VỚI MỘT SỐ, PHẦN 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ