Tự nhiên xã hội lớp 1

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 289
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 17:10

Mô tả: Hoạt động 1 Hoạt động 1 : Kiểm tra : Kiểm tra  Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi. của con muỗi. Theo bạn : Bò muỗi đốt có Theo bạn : Bò muỗi đốt có nguy hiểm không ? Vì sao? nguy hiểm không ? Vì sao? Để không bò muỗi đốt Để không bò muỗi đốt ta phải làm gì? ta phải làm gì? Tuần 29 Tuần 29 Môn Môn : : Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Lớp 1 Lớp 1 Nhận biết cây cối và con vật Nhận biết cây cối và con vật Hoạt động 2 Hoạt động 2 : : Nhận biết cây cối Nhận biết cây cối Hãy viết vào bảng con chữ Hãy viết vào bảng con chữ cái trước ý đúng nhất cái trước ý đúng nhất . . Caõy trong hỡnh thuoọc loaùi caõy gỡ? Caõy trong hỡnh thuoọc loaùi caõy gỡ? a a ) Caõy rau ) Caõy rau b) Caõy goó b) Caõy goó c) Caõy hoa c) Caõy hoa Đây là các loại cây dùng để: Đây là các loại cây dùng để: a) a) Làm cảnh Làm cảnh b) b) Làm thức ăn Làm thức ăn c) c) Lấy gỗ Lấy gỗ Các cây dưới đây có tên là: Các cây dưới đây có tên là: a) a) Thông, hoa hồng Thông, hoa hồng b) b) Hoa mặt trời, bạch đàn Hoa mặt trời, bạch đàn c) c) Hoa mặt trời, hoa hồng Hoa mặt trời, hoa hồng Kết luận Kết luận - - Bạn Bạn có nhận xét gì về hình dáng, có nhận xét gì về hình dáng, kích thước các loại cây vừa quan kích thước các loại cây vừa quan sát ? sát ? - - Nhưng các loại cây trên đều có Nhưng các loại cây trên đều có một đặc điểm chung là gì ? một đặc điểm chung là gì ? Hoạt động 3 Hoạt động 3 : : Cây cối và ích lợi của chúng Cây cối và ích lợi của chúng - Hãy thảo luận về các loại cây mà Hãy thảo luận về các loại cây mà bạn biết và ích lợi của chúng? bạn biết và ích lợi của chúng? - - Thực hiện theo Thực hiện theo nhóm 4: nhóm 4: Hai bàn quay Hai bàn quay mặt lại với nhau. mặt lại với nhau. . làm gì? ta phải làm gì? Tuần 29 Tuần 29 Môn Môn : : Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Lớp 1 Lớp 1 Nhận biết cây cối và con vật Nhận biết cây cối và. Hoạt động 1 Hoạt động 1 : Kiểm tra : Kiểm tra  Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài Hãy

— Xem thêm —

Xem thêm: Tự nhiên xã hội lớp 1, Tự nhiên xã hội lớp 1, Tự nhiên xã hội lớp 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tu-nhien-xa-hoi-lop-1

Đăng ký

Generate time = 0.119630098343 s. Memory usage = 18.45 MB