Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

.. .Giáo án Tiếng Việt l p II Dạy – học mới: - Giới thiệu (trực ti p) : - Ơn t p: a - Ơn vần có p cuối TC HS ghi bảng vần học có âm p cuối - 1, HS lên bảng ghi - Y/c HS vần theo lời đọc... khoảng cách từ viết bảng - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đọc ĐT (1 lần) - Cho HS đọc lại - Nhận xét học Tiết Giáo viên - Luyện t p: Học sinh Giáo án Tiếng Việt l p a - Luyện đọc: + Đọc lại ôn tiết... bảng tìm tiếng có vần - Y/C HS luyện đọc giải nghĩa từ - HS đọc CN, nhóm, l p - GV nhận xét đọc mẫu c - T p viết: - vài HS đọc lại - GVHDHS viết từ ứng dụng vào bảng p trứng, đón ti p + Lưu ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn