Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

... 1ph Giới thiệu bài: Chúng ta học vần có âm p cuối Hơm em ôn t p để nhớ lại cấu tạo -Học sinh lắng nghe Giáo án Tiếng Việt l p nhận biết vần cách chắn ( Giáo viên ghi đề ) Ôn t p 6ph a/ Các vần. .. Các vần học: - Các em học vần có âm - Những vần có âm p cuối là: ap, p, K p, op, p, p, up, ep, p, ip, i p, ư p p cuối? (GV ghi góc bảng) - Học sinh nhẩm đọc - Giáo viên gắn bảng ôn học sinh... Rau di p, ti p nối, ư p + HS1: Rau di p, ti p nối (Tiếng di p cá, nườm nư p (Phân tích) gồm: Âm d đứng trước gh p vần i p đứng sau dấu sắc ê Tiếng ti p gồm âm t đứng trước gh p vần i p đứng sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn