Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

.. .Giáo án Tiếng Việt l p a Gh p tiếng luyện đọc - Goi HS lên bảng gh p âm, học để tạo vần - HS - Chỉ bảng yêu cầu HS yếu, cá nhân, nhóm, l p - ap, p, p, op, p, p, up, ep, p, ip, i p, đọc... tìm vần vừa ơn - Cả l p đọc: ap, p, p, op, p, p, up, ep, p, ip, i p, ư p - Quan sát tranh thảo luận nhóm đơi - HS - HS: Cá mè ăn Cá ch p ăn chìm Con t p lim dim Trong chùm rễ cỏ Con Giáo án. .. tìm tiếng có vần vừa ơn - Cá nhân, l p đọc phân tích tiếng: - Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS đầy, ti p, trứng d T p viết từ ngữ ứng dụng - Đọc cho HS viết vào bảng - Cả l p viết: đón ti p, ấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn