Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

.. .Giáo án Tiếng Việt l p 26’ * Các vần học - em đọc âm, em lên bảng - em lên bảng vừa chữ vừa đọc âm - Học sinh gh p vần từ âm cột dọc với âm dòng ngang - Đọc trơn vần * Gh p chữ thành vần. .. chỉnh sữa phát âm cho học sinh Giáo án Tiếng Việt l p gi p học sinh đọc trơn tiếng - - em đọc - GV đọc mẫu câu ứng dụng b Luyện viết: - Đọc câu ứng dụng (CN, nhóm, l p) - Yêu cầu học sinh t p viết... 1 - Đọc lại Tiết Luyện t p a Luyện đọc * Ôn tiết 11 ’ - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh - Lần lượt đọc tiếng Bảng ôn * Đọc câu ứng dụng từ ngữ ứng dụng (CN, nhóm, l p) - GV treo tranh - Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn