Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

.. .Giáo án Tiếng Việt l p vần - Luyện đọc - Cá nhân - nhóm, l p + Hát tiết: Hát theo bảng vừa ơn * Từ: Trò chơi gh p từ: - Làm việc theo nhóm, lên bảng dán - Gh p: đầy p, đón ti p, p trứng... đầy p, đón ti p, p trứng (chú ý khoảng cách) 12 đầy p ’ đón ti p p trứng - HS viết Giáo án Tiếng Việt l p 3/ Kể chuyện: Ngỗng T p GV kể lần, lần có tranh - HS tự kể theo tranh đoạn - HS kể... gh p - Phân tích, luyện đọc - GV giải thích nghĩa từ - Phân tích (1) , đọc cá nhân - nhóm, 3/ Củng cố: Đọc học l p 2’ 40 Luyện t p: (tiết 2) ’ 1/ Luyện đọc: Đọc tiết - Cá nhân (1, 2), nhóm, l p 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn