Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

.. .Giáo án Tiếng Việt l p - Cho HS đọc ôn tiết bảng l p - Giới thiệu tranh câu ứng dụng Ghi bảng: Cá mè ăn - HS luyện đọc câu ứng Cá ch p ăn chìm dụng Con t p lim dim Trong chùm... (Ngỗng t p) Lần 1: GV kể câu chuyện Lần 2: GV kể theo nội dung tranh - Y/cầu theo c p quan sát tranh thảo luận theo c p kể cho nghe nhóm - Các c p trình bày trước l p GV nhận xét chốt ý, gi p HS... cua áo đỏ - Viết vào t p viết Cắt cỏ bờ Con cá múa cờ Đ p đ p Luyện viết: Hướng dẫn viết vào VTV - Luyện kể nhóm - Nhắc nhở học sinh nét nối chữ, tư - Trình bày trước l p ngồi viết Luyện kể chuyện:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn