Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

... l p - Ao cá - HS đọc thầm, tìm tiếng có chứa vần vừa ơn t p: ch p, t p, đ p - Cá nhân, nhóm, l p - Cá nhân, l p, nhóm - Nghe theo dõi – Viết t p viết - Theo dõi 10 ’ 5’ e Kể chuyện: Ngỗng T p. . .Giáo án Tiếng Việt l p 5’ 5’ 7’ 8’ Tiết 2.2 Luyện t p a Luyện đọc - Cho HS đọc bảng l p theo thứ tự, không theo thứ tự b Đọc câu - HSQS nhận xét tranh... Gọi HS xác định tiếng có chứa vần ơn, đọc tiếng, từ khó - HS đọc trơn câu ứng dụng c Đọc SGK - Cho HS luyện đọc SGK GV nghe, sửa lỗi, nhận xét, cho điểm d Viết vở: đón ti p, p trứng - Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn