Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:50

.. .Giáo án Tiếng Việt l p Hoạt động 2: 13 phút Đọc từ ứng dụng - Gắn từ lên bảng: đầy p, đón ti p, p trứng - Đọc thầm, tìm tiếng có vần ơn - Giải thích từ - Trò chơi: thi nói tiếng, từ chứa vần. .. vợ chồng nhà Ngỗng, sẵn sàng hi sinh Hoạt động nối ti p: phút - HS thực - Đồng lần sách giáo khoa - Theo dõi Giáo án Tiếng Việt l p - Tổng kết, khen ngợi Nhận xét tiết học ... TIẾT Hoạt động 3: 32 phút Luyện t p Hoạt động cá nhân a/ Đọc sách giáo khoa - Đọc vần bảng ôn - Yêu cầu mở sách giáo khoa 90 - Quan sát tranh vẽ gì? - Quan sát, đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn