Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:50

.. .Giáo án Tiếng Việt l p Luyện đọc bảng l p: Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn CN, đánh vần, đọc trơn tiếng GV theo dõi nhận xét Nhóm, l p Luyện câu: GT tranh rút câu ghi... tranh rút câu ghi bảng Những hs yếu Đọc mẫu, hướng dẫn ngắt dấu phẩy, nghỉ dấu chấm Đọc trơn câu, cá nhân em, ĐT Gọi đánh vần tiếng có vần ơn Gọi học sinh đọc trơn toàn câu Quan sát tranh, lắng nghe... “Ngỗng t p" GV dùng tranh gợi ý câu hỏi gi p học sinh dựa vào câu hỏi để kể lại chuyện "Ngỗng t p" Kể chuyện nhóm (5 phút) Kể diễn cảm kèm theo tranh minh hoạ Đại diện nhóm thi kể trước l p theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn