Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:50

.. .Giáo án Tiếng Việt l p * Luyện viết: Hướng dẫn hs viết bảng Tiết - HS đọc tiết HĐ3 Luyện t p a Luyện đọc ứng dụng - Nêu nội dung tranh Giới thiệu tranh vẽ - HS nhẩm tìm tiếng có vần vừa ôn: ... tìm tiếng có vần vừa ôn: ch p, t p, đ p - HS viết t p viết từ b Luyện viết: Hướng dẫn viết đón ti p, p trứng dòng HS hội ý nhóm cử đại diện thi c Kể chuyện: Ngỗng T p tài GV kể lần Ý nghĩa: Câu... đọc toàn (cá nhân) d Đọc SGK: Đọc mẫu C Củng cố: - HS chơi theo đội A&B, * Trò chơi: Điền vần p, ep hay up? đội cử em tham gia cá m , d nhựa, béo m * Dặn dò: HS đọc thuộc chuẩn bị sau: oe, oa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn