Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

159 44 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2019, 05:46

... tiễn kiểm soát chi đầu tư XDCB Kho bạc Nhà nước Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi đầu tư Kho bạc Nhà nước Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm qua đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng... qua thời gian công tác KBNN huyện Lục Ngạn, tác giả lựa chọn đề tài "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang" làm luận văn thạc sĩ... Ngạn 53 4.2.1 Tình hình chi đầu tư XDCB 53 4.2.2 Tình hình kiểm sốt chi đầu tư XDCB Kho bạc huyện 55 4.2.3 Kết kiểm soát chi đầu tư XDCB Kho bạc nhà nước huyện 60 4.3 Những vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước, huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn