Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

2 82 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 14:23

Tiết : Bài 22 ÔN TẬP CHƯƠNG I I Mục tiêu học -Hệ thống hoá kiến thức dinh dưỡng tv - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn đời sống - Tiếp tục rèn luyện kỹ tư lý luận, chủ yếu kỹ so sánh tổng hợp II Đồ dùng dạy học Chuẩn bị bảng kẻ sẵn III Phương pháp giảng dạy -Thảo luận nhóm- phân tích so sánh - nêu vấn đề IV Trọng tâm bài: Phần hệ thống hố kiến thức V Tiến trình giảng 1.Ổn định lớp Kiểm tra cũ Nội dung ( tiến hành ôn tập theo hướng dẫn sgk) I Mối quan hệ dinh dưỡng thực vật II Mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật III Tiêu hoá động vật IV Hô hấp động vật TaiLieu.VN Page V Hệ tuần hồn động vật VI Cơ chế trì cân nội môi VI Củng Cố: Hỏi câu hỏi sgk Trả lời toàn câu hỏi từ 1→12/sgk VII Hướng Dẫn Học Ơû Nhà VIII Bổ sung: TaiLieu.VN Page ... động vật VI Cơ chế trì cân nội mơi VI Củng Cố: Hỏi câu hỏi sgk Trả lời toàn câu hỏi từ 1 12 /sgk VII Hướng Dẫn Học Ơû Nhà VIII Bổ sung: TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1, Giáo án Sinh học 11 bài 22: Ôn tập chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn