TDD: Nếu chúng mình có phép lạ.

Aristarchus
Aristarchus(11472 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 169
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 09:10

Mô tả: GV: Nguy n Th Ph ngễ ị ươ Trường TH Vĩnh Chấp Học sinh 1: đọc màn 1, trả lời câu hỏi: - Những trái cây ở khu vườn kì diệu có gì khác thường? Học sinh 2: đọc màn 2, trả lời câu hỏi: Em thích gì ở vương quốc tương lai? Bức tranh vẽ cảnh gì? Những ước mơ đó thể hiện khát vọng gì? Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Luyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống Ruột, bi tròn Chớp mắt/ thành cây đầy quả. Tha hồ/ hái chén ngọt lành Hoá trái bom/ thành trái ngon Tìm hiểu bài Câu1: Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài?Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì? Phép lạ Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Luyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống Ruột, bi tròn Chớp mắt/ thành cây đầy quả. Tha hồ/ hái chén ngọt lành Hoá trái bom/ thành trái ngon Tìm hiểu bài Câu2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì? Phép lạ Ước cây mau lớn để cho quả ngọt Ước thành người lớn để làm việc Ước không còn mùa đông giá rét. Ước không còn chiến tranh C©u 3: Em hiÓu c©u th¬ m·i m·i kh«ng cã mïa ®«ng ý nãi g×? C©u 4: C©u th¬ Ho¸ tr¸i bom thµnh tr¸i ngon ý nãi ®iÒu g× C©u 6: Em thÝch ­íc m¬ nµo cña c¸c b¹n thiÕu nhi trong bµi th¬? V× sao? C©u 7: Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? . 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Luyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống. Nếu chúng mình có phép lạ Hoá trái bom thành trái ngon Trong ruột không còn thuốc nổ Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Luyện đọc diễn cảm: Nếu chúng mình có phép

— Xem thêm —

Xem thêm: TDD: Nếu chúng mình có phép lạ., TDD: Nếu chúng mình có phép lạ., TDD: Nếu chúng mình có phép lạ.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tdd-neu-chung-minh-co-phep-la

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.13104510307312 s. Memory usage = 18.57 MB