TDD: Nếu chúng mình có phép lạ.

16 183 0
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 09:10

GV: Nguy n Th Ph ngễ ị ươ Trường TH Vĩnh Chấp Học sinh 1: đọc màn 1, trả lời câu hỏi: - Những trái cây ở khu vườn kì diệu có gì khác thường? Học sinh 2: đọc màn 2, trả lời câu hỏi: Em thích gì ở vương quốc tương lai? Bức tranh vẽ cảnh gì? Những ước mơ đó thể hiện khát vọng gì? Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Luyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống Ruột, bi tròn Chớp mắt/ thành cây đầy quả. Tha hồ/ hái chén ngọt lành Hoá trái bom/ thành trái ngon Tìm hiểu bài Câu1: Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài?Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì? Phép lạ Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Luyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống Ruột, bi tròn Chớp mắt/ thành cây đầy quả. Tha hồ/ hái chén ngọt lành Hoá trái bom/ thành trái ngon Tìm hiểu bài Câu2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì? Phép lạ Ước cây mau lớn để cho quả ngọt Ước thành người lớn để làm việc Ước không còn mùa đông giá rét. Ước không còn chiến tranh C©u 3: Em hiÓu c©u th¬ m·i m·i kh«ng cã mïa ®«ng ý nãi g×? C©u 4: C©u th¬ Ho¸ tr¸i bom thµnh tr¸i ngon ý nãi ®iÒu g× C©u 6: Em thÝch ­íc m¬ nµo cña c¸c b¹n thiÕu nhi trong bµi th¬? V× sao? C©u 7: Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? [...]... Củng cố - dặn dò: Nếu có được phép lạ, em sẽ ước điều gì? Vì sao?Về nhà học thuộc lòng bài thơ.Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Câu 6: Em thích ước mơ nào của các bạn thiếu nhi trong bài thơ? Vì sao? Câu 3: Em hiểu câu thơ mÃi mÃi không có mùa đông ý nói gì? Câu 4: Câu thơ Hoá trái bom thành trái ngon... Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạLuyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống Ruột, bi trònChớp mắt/ thành cây đầy quả.Tha hồ/ hái chén ngọt lànhHoá trái bom/ thành trái ngonTìm hiểu bài Phép lạƯớc cây mau lớn để cho quả ngọtƯớc thành người lớn để làm việcƯớc không còn mùa đông giá rét.Ước không còn chiến tranhNội dung: Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu, nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ.. . nên tốt đẹp hơn Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạLuyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống Ruột, bi trònChớp mắt/ thành cây đầy quả.Tha hồ/ hái chén ngọt lànhHoá trái bom/ thành trái ngonTìm hiểu bàiCâu1: Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài?Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì? Phép lạ . 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ Luyện đọc Phép lạ, nảy mầm Lặn xuống. Nếu chúng mình có phép lạ Hoá trái bom thành trái ngon Trong ruột không còn thuốc nổ Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Luyện đọc diễn cảm: Nếu chúng mình có phép
- Xem thêm -

Xem thêm: TDD: Nếu chúng mình có phép lạ., TDD: Nếu chúng mình có phép lạ., TDD: Nếu chúng mình có phép lạ.

Bình luận về tài liệu tdd-neu-chung-minh-co-phep-la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP