Giáo án lớp 5 vnen Tuần 118 (2016 2017)

287 50 0
  • Loading ...
1/287 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2019, 21:21

Mô hình trường học mới VNEN có một số đặc điểm nổi bật như: Hoạt động học của học sinh được coi là trung tâm của quá trình dạy học. Giáo viên với vai trò là người hướng dẫn học, quan tâm đến sự khác biệt trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Việc đánh giá học sinh thường xuyên theo quá trình học tập nhằm kiểm tra và hướng dẫn phương pháp học tập có hiệu quả – phương pháp học tập là một yêu cầu quan trọng. Phải xây dựng môi trường học tập cởi mở, thân thiện, hiệu quả. Sách giáo khoa này gọi là tài liệu hướng dẫn học được thiết kế cho học sinh hoạt động, tự học, học nhóm; sách biên soạn cho 3 trong 1, nghĩa là sách dùng chung cho cả giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Hoạt động học tập của học sinh không đóng khung trong bốn bức tường lớp học, mà phải giúp học sinh “vận dụng” và “tìm tòi, mở rộng” ra bên ngoài. Đây là các hoạt động giao cho học sinh thực hiện ở ngoài lớp học, giáo viên không tổ chức dạy học hoàn toàn trên lớp. TUẦN 1: Tiết 1: Thứ ngày tháng năm 2017 Chào cờ đầu tuần Tiết 2: Toán: Bài 1: Ôn tập phân số (T1) I Mục tiêu: - Củng cố khái niệm ban đầu phân số; đọc viết phân số - Củng cố cách viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - Giáo dục HS tính cẩn thận học toán II Các hoạt động : A HĐ thực hành - GV giới thiệu bài: -HS ghi mục vào -HS đọc mục tiêu 1,2 - Thực theo HDH từ HĐ1 đến HĐ - GV hộ trợ HS HĐ sau: + HĐ 2: GV chốt cách hỏi gợi ý + HĐ5: a Các thương viết dạng PS 7:8= 34: 100 = 34 100 9: 17 = 17 b Các số tự nhiên viết dạng PS có MS 5= 268 = 268 1000 = 1000 c Số thích hợp viết vào chỗ chấm 5= 1= 257 257 0= 10 2: = GV chốt: Các số tự nhiên, thương viết dạng PS B.HĐ ứng dụng: - Về xem laị bài, chuẩn bị cho tiết  L5A  Tiết 4: Kĩ thuật: ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết cách đính khuy hai lỗ - Đính khuy hai lỗ Khuy đính tương đối đều, chắn II/ Tài liệu phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ đồ dùng CKT Học sinh: - SGK, đồ dùng CKT III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi Hoạt động bản: Nghe giới thiệu Quan sát, nhận xét, tìm hiểu khuy hai lỗ - GV cho HS quan sát mẫu khuy hai lỗ tìm hiểu: + Đặc điểm, hình dạng khuy hai lỗ? - GV nhận xét, nêu tóm tắt đặc điểm, hình dạng, cách sử dụng khuy hai lỗ HS tìm hiểu thao tác kĩ thuật a Vạch dấu điểm đính khuy: - HS đọc nội dung SGK + Nêu cách vạch dấu điểm đính khuy? - GV quan sát, nhận xét, nêu tóm tắt cách vạch dấu điểm đính khuy - Yêu cầu nhóm HS thực thao tác b Đính khuy vào điểm vạch dấu: - GV yêu cầu HS tìm hiểu nêu bước: + Chuẩn bị đính khuy + Đính khuy + Quấn quanh chân khuy + Kết thúc đính khuy - GV nhận xét, nêu tóm tắt bước - Yêu cầu nhóm HS thực thao tác Nhận xét, đành giá - GV HS nhận xét việc chuẩn bị đồ dùng học tập HS - GV nhận xét tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau thực hành -Buổi chiều: Tiết 2: Địa lí: Việt Nam – Đất nước -Tiết 3: Tiếng Việt: Bài 1A: Lời khuyên Bác (T1) I Mục tiêu: - Đọc- hiểu Thư gửi học sinh - Giáo dục HS chăm học tập để tỏ lòng kính trọng Bác II Các hoạt động: A HĐ bản: * Khởi động: - Ban văn nghệ cho lớp hát tập thể hát ca ngợi Tổ quốc Việt Nam hoặc Bác Hồ - GV giới thiệu bài, HS ghi mục vào - HS đọc mục tiêu - HS thực theo HDH từ HĐ -> HĐ phần HĐCB - GV hộ trợ HS HĐ sau: + HĐ 1: a Quan sát tranh minh họa cho chủ điểm Việt Nam - Tổ quốc em b nghe GV giới thiệu để hiểu tranh cho biết điều Tổ quốc Việt Nam +HĐ 2: GV đọc Thư gửi học sinh + HĐ 3: Thay đọc từ lời giải nghĩa Giải thích rõ: Bao nhiêu chuyển biến khác thường la: ø Cách mạng tháng 8- 1945 nhân dân ta lãnh đạo Bác Hồ Đảng CSVN đánh Pháp, đuổi Nhật, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập cho Tổ quốc, tự cho nhân dân +HĐ4: Cùng luyện đọc câu dài, luyện đọc đoạn + HĐ 5: CH3: Theo Bác Hồ học sinh phải siêng năng, học tập, rèn luyện? ( Đó việc làm giúp nước nhà thoát khỏi cảnh yếu hèn sau 80 năm trời nô lệ.) – Nhắc nhở HS chăm học tập để tỏ lòng kính trọng Bác - Hiểu ND: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe liwf thầy, yêu bạn + HĐ6: GV giúp HS cách đọc thuộc lòng câu : "Non sông em" B.HĐ ứng dụng: Đọc thuộc lòng cho người thân nghe câu: "Non sông em" Thứ ngày tháng năm 2017 Tiết 4: Tiếng việt: Bài 1A: Lời khuyên Bác (T2) I Mục tiêu: - Hiểu từ đồng nghĩa, tìm từ đồng nghĩa đặt dược câu có từ đồng nghĩa - Giáo dục HS sử dụng từ đồng nghĩa xác viết văn II Các hoạt động A HĐCB + HĐ7: GV chốt: giống nhau: Đều di chuyển vật đến nơi khác Khác nhau: Khiêng: Vật nặng người khiêng tay Vác: Vật bỏ lên vai nặng B HĐ TH - Thực từ HĐ1 đến HĐ + HĐ 2: đẹp- xinh To – lớn Học tập – học hành + HĐ 3: Đặt câu: Chúng em chăm học tập Chốt: Khi viết văn em cần sử dụng từ đồng nghĩa cho xác B.HĐ ứng dụng: Đặt câu với cặp từ đồng nghĩa mà em tìm Buổi chiều: Tiết 1: Tiếng việt: Bài 1A: Lời khuyên Bác (T3) I.Mục tiêu: - Nghe viết thơ Việt Nam thân yêu, viết từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh, g/gh, c/k - Giáo dục HS có ý thức trau dồi chữ viết II Thiết bị dạy học: - Phiếu tập III Các hoạt động : Hội đồng tự quản học sinh làm việc Các nhóm lấy sách đồ dùng, mời GV lên lớp - HS thực tiếp bước học tập - GV giới thiệu bài: ( Thực HĐ đến HĐ 6) -HS ghi mục vào -HS đọc mục tiêu B HĐTH + HĐ5: Chốt: H: g, ng, c kết hợp với âm vần bắt đầu âm nào? ( o, ô ,ơ , u,ư , a, â , ă) H: gh, ngh, k kết hợp với âm vần bắt đầu âm nào? ( i,e, ê) B HĐ ứng dụng - Về nhà chia sẻ với người thân điều em biết tổ quốc VN - Đọc thuộc lòng đoạn văn Tiết 2: Tốn: Bài 1: Ơn tập phân số (T2) I Mục tiêu: - Củng cố tính chất phân số Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân số quy đồng MS phân số - Giáo dục HS tính cẩn thận học tốn II Các hoạt động A HĐTH - Thực HĐ7 đến HĐ11 - Hộ trợ HSHĐ sau: + HĐ10: Rút gọn PS 24   32 14  35 30  25 63  36 Muốn rút gọn pS ta làm nào? Muốn quy đồng MS PS ta làm nào? B.HĐ ứng dụng: Nêu cách chia bánh cho người Tiết 3: Khoa học: Bài 1: Sự sinh sản (T1) I.Mục tiêu: - Xác định người bố mẹ sinh - Dựa vào sơ đồ , trình bày trình hình thành bào thai - GD HS biết thương yêu người gia đình II Đồ dùng: -Tranh sách HD học Khoa học trang III Các hoạt động: - GV giới thiệu bài: ( Thực HĐ1 HĐ 2) -HS ghi mục vào -HS đọc mục tiêu 1,2 A HĐCB + HĐ1: Chốt ND hát nói tình thương u bố mẹ với + HĐ 2: Chốt : Tinh trùng gặp trứng tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành bào thai Nhắc nhở HS phải biết thương yêu người gia đình B HD ứng dụng - Chia sẻ với người thân điều em biết  L5A  Thứ ngày tháng năm 2017 Tiết 2: Tiếng việt: Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (T1) I Mục tiêu: - Đọc – hiểu Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Giáo dục HS thêm yêu cảnh đẹp ngày mùa quê hương II Các hoạt động A HĐCB - Thực HĐ1 đến HĐ - Các HĐ thực theo HDH - Hộ trợ HSHĐ sau: + HĐ : Chốt ND : Bức tranh loàng quê vào ngày mùa đẹp Tiết 4: Tốn: Bài 1: Ơn tập phân số (T2) I Mục tiêu: - Củng cố tính chất phân số Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân số quy đồng MS phân số - Giáo dục HS tính cẩn thận học toán II Các hoạt động A HĐTH - Thực HĐ7 đến HĐ11 - Hộ trợ HSHĐ sau: + HĐ10: Rút gọn PS 24   32 14  35 30  25 63  36 Muốn rút gọn pS ta làm nào? Muốn quy đồng MS PS ta làm nào? B.HĐ ứng dụng: Nêu cách chia bánh cho người Tiết 2: Toán: Bài 2: Ôn tập so sánh hai phân số (T1) I Mục tiêu: - Củng cố cách so sánh phân số có MS, khác MS; so sánh PS với đơn vị; so sánh phân số tử số - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học tốn II Các hoạt động A.HĐTH (HĐ1 đến HĐ3) + HĐ3: a Thứ tự từ cần điền: bé hơn, lớn hơn,bằng quy đồng, tử số b Nhận xét 1: lớn 1, bé 1, Nhận xét 2: lớn hơn, bé Ví dụ: 9  12 12  17 13 HS nhắc lại ND vừa ôn B.HĐ ứng dụng: Xem lại bài, chuẩn bị cho tiết TiÕt 4: Khoa học: Bài 1: Sự sinh sản (T2) I Mục tiêu: - Nêu việc nên làm khơng nên làm để chăm sóc sức khỏe cho bào thai phụ nữ mang thai - GD HS biết giúp đỡ gặp phụ nữ lúc mang thai II Thiết bị dạy học: -Tranh sách HD học Khoa học trang III Các hoạt động : Bài cũ: ? Trình bày hình thành phát triển bào thai bụng mẹ ? A.HĐ CB ( Thực HĐ3 HĐ 4) - He trợ HĐ sau: + H4: GV cht: Ngi ph nữ mang thai nên ăn uống đầy đủ chất, khám thai theo định kì, tiêm vác xin phòng bệnh Khơng nên làm việc nặng, khơng sử dụng chất kích thích,  L5A  Thứ ngày tháng năm 2016 Tiết 2: Toán: Bài 2: Ôn tập so sánh hai phân số (T2) I Mục tiêu: - Củng cố cách so sánh phân số có MS, khác MS; so sánh PS với đơn vị; so sánh phân số tử số - Củng cố cách xếp ba phân số theo thứ tự - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học tốn II Các hoạt động A.HĐTH (HĐ4 đến HĐ5) + HĐ 5: a Từ bé đến lớn: b Từ lớn đến bé:   5   18 GV chốt: Muốn xếp PS khác MS theo thứ tự từ lớn đén bé ( hoặc từ bé đến lớn) trước hết ta phải quy đồng MS PS hoặc có thể, ta so sánh PS với Tiết 3: Tiếng Việt: Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (T1) I Mục tiêu: - Đọc – hiểu Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Giáo dục HS thêm yêu cảnh đẹp ngày mùa quê hương II Các hoạt động A HĐCB - Thực HĐ1 đến HĐ - Các HĐ thực theo HDH - Hộ trợ HSHĐ sau: + HĐ : Chốt ND : Bức tranh loàng quê vào ngày mùa đẹp Tiết 4: Tiếng Việt: Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (T2) I Mục tiêu: - Nhận biết ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài) văn tả cảnh - GDHS thêm yêu cảnh đẹp quê hương II Các hoạt động A.H ĐCB Thực HĐ HS đọc thuộc ghi nhớ B HĐ TH: Thực HĐ GV chốt: + Mở bài: Đoạn 1: lúc hồng + Thân bài: Đoạn 2: .từ lúc hồng đến thành phố lên đèn Đoạn 3: .bên bờ sơng từ lúc hồng đến lúc thành phố lên đèn + Kết bài: Đoạn 4: thức dậy huế lúc hồng  L5A  Thứ ngày tháng năm 2016 Tiết 2: Tiếng Việt: Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa (T3) I Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện Lý Tự Trọng -GD HS tình yêu quê hương đất nước II Các hoạt động B HĐ TH: Thực HĐ đến HĐ - Hộ trợ HSHĐ sau: + HĐ 5: GV chốt: Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước , dũng cảm bảo vệ đồng chí , hiên ngang bất khuất trước kẻ thù C HĐ ứng dụng: Kể cho người thân nghe câu chuyện, sưu tầm câu chuyện kể gương tuổi nhỏ chí lớn Tiết 3:Tiếng Việt*: Ôn tập Bài 1A: Lời khuyên ca Bỏc I.Mc tiờu: - Rèn kĩ đọc đúng, đọc hiểu cho học sinh qua bài: Th gửi học sinh - GD long yêu đất nớc Việt Nam, có ý thức xây dựng bảo vệ đất nớc, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ II Cỏc hot ng 1- Hớng dẫn rèn kĩ oc: + HĐ 1: (HĐN) Häc sinh lun ®äc theo nhãm, tù gãp ý, chØnh söa cho + HĐ 2: (HĐ lớp): Thi đọc diễn cảm trước lớp -Tæ chức cho học sinh nhận xét bạn đọc - GV chỉnh sửa cho HS phát âm, ngắt nghỉ, tốc ®é ®äc, diƠn c¶m HS – GV tun dương bạn đọc hay + HĐ 3: - KÕt hỵp hái đáp nei dung đọc ? Bỏc H khuyờn điều gì? ? Chúng ta cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác? B HD ứng dụng - Thực tốt điều Bác dạy - HS nhà luyện đọc diễn cảm, luyện đọc thuộc lòng đoạn Tiết 4: Tốn*: Ơn tập phân số Rèn kĩ năng: So sánh hai phân số Tiếng Việt: Bài 18A: Ôn tập (T 2) I Mục tiêu -MT 1,2 sách HDH II Các hoạt động B Hoạt động thực hành - HĐ 4:HĐ nhóm Thi đọc thuộc lòng - HĐ : HĐ cá nhân: HS lập bảng thống kê - HĐ 6: HĐ nhóm HS làm theo mẫu C.HĐ ứng dụng : - GV nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị tiết sau Toán*: Luyện tập phép tính với số TP, giải tốn I Mục tiêu: - Củng cố cách thực phép tính với số thập phân - Củng cố cách giải toán tỉ số phần trăm - Rèn kỹ thực phép tính tỉ số phần trăm II Hoạt động dạy- học: 1.Bài cũ: Tính: 4% 2500kg ? Hoạt động thực hành HĐ : Cá nhân Bài : Đặt tính tính a) 34,56 + 23,478 b) 456,8 – 98, c) 23,4 x 45,6 d)225,6 : 9,6 Bài 2: Số HSG trường tiểu học 64 em chiếm 12,8% số HS tồn trường Hỏi trường có HS ? (64 : 12,8 x 100 = 500em) Bài 3: Kiểm tra sản phẩm nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm khơng đạt chuẩn chiếm 5,5% tổng số sản phẩm Tính tổng số sản phẩm Bài ( KG ): Một cửa hàng bán 123,5 l nước mắm 9,5% số nước mắm cửa hàng có trước bán Hỏi trước bán cửa hàng có lít nước mắm ? KQ : Số lít nước mắm cửa hàng có trước bán: 123,5 : 9,5 x 100 = 1300( l ) HĐ : Lớp GV chấm chữa số nhận xét 3- Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà ôn lại cách giải toán tỉ số phần trăm Buổi chiều: Tiếng Việt: Bài 18A: Ôn tập (T 3) I Mục tiêu -MT 1,2 sách HDH II Các hoạt động B Hoạt động thực hành - HĐ : HĐ nhóm :Thi đọc thuộc lòng HĐ : Nhóm : HS điền từ ngữ em biết vào bảng C.HĐ ứng dụng : - GV nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị tiết sau Khoa học: Ôn tập kiểm tra cuối học kì I Muïc tiêu: TiÕp tơc gióp HS: - Củng cố hệ thống kiến thức về: - Đặc điểm giới tính - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân - Tính chất công dụng số vật liệu học II Các hoạt động Hoạt động 1: Hoạt động cá nhân - HS ôn lại kiến thức học Hoạt động 2: Hoạt động lớp - GV kiểm tra số kiến thức mà học sinh học - Nhận xet III Củng cố-dặn dò: - Gv nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau : kiểm tra Thứ ngày tháng năm 2017 Tiếng Việt: Bài 18 B: Ôn tập (T1) I Mục tiêu : MT 1,2 sách HDH A Hoạt động thực hành - HĐ 1: Nhóm : Thi đọc - HĐ : Lớp Nghe thầy cô đọc, viết vào tả: Chợ Ta-sken B HĐ ứng dụng : Ôn lại văn viết thư Tiếng Việt: Bài 18 B: Ôn tập (T2) I Mục tiêu: - Mục tiêu sách hướng dẫn II hoạt động: B Hoạt động thực hành HĐ 3: Hoạt động cá nhân - HS viết thư gửi người thân xa kể lại kết học tập, rèn luyện em học kì I - HS nhớ lại cấu tạo thông thường thư để viết - Dựa theo gợi ý sách hướng dẫn - HS làm vào C Hoạt động ứng dụng Dặn chuẩn bị tiết sau Tốn: Bài 56: Diện tích hình tam giác ( T2) I Mục tiêu: MT1,2 sách HDH II Các hoạt động B.Hoạt động thực hành ? Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm ? HĐ 1,2,3: Cá nhân Kết HĐ 1: a) S= 18cm b) S = dm c) S= 750dm d) S =297 m Kết HĐ 3: a) S= 7,5cm b) S = 12 cm B Hoạt động ứng dụng - Đọc thuộc quy tắc cơng thức tính diện tích hình tam giác - Làm HĐ 1, phần ứng dụng Khoa học: Kiểm tra cuối học kì (Đề chuyên môn ra) Thứ ngày tháng năm 2017 Toán: Bài 57: Em học gì ? I Mục tiêu: MT1,2 ,3 sách HDH II Các hoạt động Hoạt động cá nhân Em đọc kĩ đề làm vào giấy kiểm tra, sau sốt lại kết Phần 1: Phần 2: Hs làm vào giấy kiểm tra – Gv theo dõi chung Tiếng Việt: Bài 18 B: Ôn tập (T3) I Mục tiêu: - Mục tiêu sách hướng dẫn II Các hoạt động: B Hoạt động thực hành HĐ 4: Hoạt động cá nhân - HS đọc bì thơ Chiều biên giới - HS tìm thơ từ đồng nghĩa với từ biên cương ghi vào - Tìm nghĩa gốc hay nghĩa chuyển từ đầu - HS làm vào câu miêu tả hình ảnh mà câu thơ Lúa lượn bậc thang mây gợi cho em C Hoạt động ứng dụng: - HĐ cộng đồng - GV nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị tiết sau Thứ ngày tháng năm 2017 Tốn: Ơn tập I Mục tiêu - Củng cố kiến thức số TP - Củng cố cách tính diện tích hình tam giác , giải tốn tỉ số phần trăm - GD HS tính tốn xác II Các hoạt động A.Hoạt động thực hành HĐ 1: Cá nhân Bài : Khoanh vào chữ trước câu trả lời a) Số thập phân gồm: + 56 đơn vị, phần mười, phần trăm viết : A 56,074 B 56,047 C 56,74 D 56,47 b) Chữ số số thập phân 19,564 có giá trị là: A B 10 C 100 D 1000 Bài : Khoanh vào chữ trước câu trả lời a)Số lớn số: 72,56 ; 72,65 ; 72,056 ; 27,96 là: A 72,56 B 72,65 C 72,056 b) Hình tam giác có cạnh đáy dài 13cm chiều cao 7,5 cm Diện tích hình tam giác là: A 97,5 cm2 B 79,5 cm2 C 48,75 cm2 Bài : Đặt tính tính a) 98,54 - 76,42 b) 321,63 + 82,17 c) 34,2 x 6,5 d) 5,44 : 3,4 Bài 4: Hai tổ sản xuất 340 sản phẩm, tổ làm 204 sản phẩm Hỏi tổ làm phần trăm số sản phẩm hai tổ ? Bài 5: Tìm số tự nhiên x , biết 46,98 < x < 47,01 HĐ 2: Lớp HS trình bày kết - GV lớp nhận xét B HĐ ứng dụng : Ôn lại kiến thức học - GV nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị tiết sau Tiếng Việt: Bài 18 C: Ôn tập (T1) I Mục tiêu -MT 1,2 sách HDH II Các hoạt động A Hoạt độngthực hành - HĐ 1: Lớp -HĐ : Cá nhân HS đọc đề sách HD làm vào nháp GV theo dõi giúp đỡ HS yếu B HĐ ứng dụng : Ôn lại kiểu câu, từ loại Tiếng Việt*: Ôn luyện 18A: Ôn tập I/ Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập kiến thức tổng hợp - HS tìm từ đồng nghĩa, viết câu văn miêu tả - Củng cố từ ngữ môi trường II- Đồ dùng : Bảng phụ chép thơ: Hạt gạo làng ta III Hoạt động dạy- học: Kiểm tra cũ: HS nhắc lại khái niệm từ đồng nghĩa ? Hoạt động thực hành : HĐ 1: Cá nhân: Hướng dẫn học sinh làm tập : GV cho HS đọc thuộc lòng lại thơ: Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa a) Tìm từ đồng nghĩa với từ chiến trường: b) Tìm từ ngữ nói lên vất vả người nông dân làm hạt gạo thời kỳ chống Mỹ cứu nước ? c) Viết câu miêu tả hình ảnh: "Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy" HĐ 2: Cá nhân: Viết từ ngữ thể hành động bảo vệ môi trường ? - GV hướng dẫn HS tìm hiểu tự làm vào tập HĐ 3: Lớp : - HS đọc kết - Cả lớp nhận xét, 3- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau HĐGDNGLL*: Trao quà cho HS nghèo – Đội chủ trì Thứ ngày tháng năm 2017 Tiếng Việt: Bài 18C: Ôn tập (T2) I Mục tiêu -MT HDH II Các hoạt động B.Hoạt động thực hành HĐ 3: Cá nhân HS làm cá nhân : Tả người thân làm việc B HĐ ứng dụng : HĐ 1phần ứng dụng Tiếng Việt: Kiểm tra cuối học kì ( Kiểm tra theo đề nhà trường ) Toán : Kiểm tra cuối học kì ( Kiểm tra theo đề nhà trường ) GDGTS & KNS: Bài 9: Đoàn kết yêu thương Thực theo sách HDH – Không bổ sung Sinh hoạt lớp: Nhận xét cuối tuần I Mục tiêu : - Học sinh biết ưu, khuyết điểm tuần qua để từ có hướng sữa chữa hoặc khắc phục - Đề phương hướng, kế hoạch cho tuần tới II Các hoạt động chủ yếu : Đánh giá hoạt động lớp tuần 18 1) CTHĐTQ diều khiển lớp sinh hoạt - Các nhóm tổ chức sinh hoạt nhóm , cộng điểm theo dõi thi đua nhóm - Các trưởng ban HĐTQ báo cáo tình hình sinh hoạt tổ tuần - Phó CT học tập báo cáo tình hình học tập tuần - Phó CT văn thể mĩ báo cáo tình hình kỉ luật sinh hoạt văn thể mĩ - Các em khác nhận xét bổ sung bạn nhóm - CTHĐTQ cộng điểm thi đua nhóm - CTHĐTQ tổng kết chung Giáo viên nhận xét, bổ sung GV nhận xét đánh giá hoạt động chung lớp học kì vừa qua Tuyên dương em có ý thức tốt Kế hoạch tuần 19 - Chào mừng tuần học học kì -Đẩy mạnh phong trào giúp đỡ học tập -Cán lớp cần kiểm tra đôn đốc hoạt động chung -Đẩy mạnh phong trào giữ viết chữ đẹp Có ý thức vươn lên học tập - Tiếp tục chăm sóc bồn hoa cảnh Lao động vườn trường XSĐ - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Đội - Ổn định trì tốt nề nếp học tập ... chia bánh cho người Tiết 2: Tốn: Bài 2: Ơn tập so sánh hai phân số (T1) I Mục tiêu: - Củng cố cách so sánh phân số có MS, khác MS; so sánh PS với đơn vị; so sánh phân số tử số - Giáo. .. thích,  L5A  Thứ ngày tháng năm 2016 Tiết 2: Tốn: Bài 2: Ơn tập so sánh hai phân số (T2) I Mục tiêu: - Củng cố cách so sánh phân số có MS, khác MS; so sánh PS với đơn vị; so sánh phân số... cách xếp ba phân số theo thứ tự - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học toán II Các hoạt động A.HĐTH (HĐ4 đến H 5) + HĐ 5: a Từ bé đến lớn: b Từ lớn đến bé:   5   18 GV chốt: Muốn xếp PS khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 vnen Tuần 118 (2016 2017), Giáo án lớp 5 vnen Tuần 118 (2016 2017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn