QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH (Performance Appraisal)

24 24 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2019, 20:43

... Trần Kim Dung (2008) Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê - PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007) Giáo trình Quản trị nhân lực NXB ĐH Kinh tế quốc dân - Nguyễn Hữu Thân (2008) Quản trị nhân NXB Lao độngXã... chuẩn/định mức thành tích cần đạt  Quy trình quản trị mục tiêu (MBO): Thiết lập mục tiêu Lập kế hoạch triển khai Đánh giá   Phương pháp đánh giá dựa kết Ưu: • Góp phần cải thiện thành tích • NV... mà người thực cv cần thể để hồn thành tốt cv - Thang điểm Quan sát hành vi – BOS (Behavior Observation Scales):  Xác định 5-15 hành vi cần phải có để đạt thành tích cao cho cơng việc  Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH (Performance Appraisal), QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH (Performance Appraisal), I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, Vậy căn cứ để ĐGTT công việc:, Phương pháp ĐG dựa vào phẩm chất cá nhân, Ví dụ: ĐGTT của nhân viên bán hàng, Phương pháp đánh giá 360 độ, ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐGTT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn