Truyện ngắn làng của kim lân gợi lên cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân việt nam thới kháng chiến chông thực dân pháp

4 188 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2019, 18:27

... Truyện ngắn "Làng" biểu tình cảm cao đẹp tồn dân tộc, tình cảm quê hương đất nước Với người nông dân thời đại cách mạng kháng chiến tình yêu làng hòa nhập tình u nước, tinh thần kháng chiến Tình cảm. .. nước, yêu làng người nông dân VN thời kháng chiến chống Pháp Kim Lân thể tài qua tác phẩm Đọc tác phẩm giúp ta hình dung thời kỳ chống Pháp sơi nhân dân, người lòng theo Bác, theo Đảng khánh chiến. .. định chuyển biến tình cảm người nơng dân Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp 2.Thân bài: a Khái quát đầu: giới thiệu tác gải, tác phẩm, hồn cảnh sáng tác, nội dung giải thích nhận định • Truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện ngắn làng của kim lân gợi lên cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân việt nam thới kháng chiến chông thực dân pháp, Truyện ngắn làng của kim lân gợi lên cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân việt nam thới kháng chiến chông thực dân pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn